Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 18:27Μηχανική Λογισμικού1. Η ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Κάθε σύστημα – νέο ή προς αντικατάσταση – που βασίζεται σε λογισμικό διαθέτει.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 18:27Μηχανική Λογισμικού1. Η ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Κάθε σύστημα – νέο ή προς αντικατάσταση – που βασίζεται σε λογισμικό διαθέτει."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 18:27Μηχανική Λογισμικού1

2 Η ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Κάθε σύστημα – νέο ή προς αντικατάσταση – που βασίζεται σε λογισμικό διαθέτει έναν σκοπό, ο οποίος εκφράζεται συνήθως με τις δυνατότητές του, οι οποίες διατυπώνονται ως απαιτήσεις Απαίτηση: χαρακτηριστικό του συστήματος ή περιγραφή πράγματος που το σύστημα είναι ικανό να κάνει ώστε να εκπληρώνει τον σκοπό του 18:27Μηχανική Λογισμικού2

3 Στάδια διεργασίας προσδιορισμού απαιτήσεων Εκμαίευση απαιτήσεων από μελλοντικούς χρήστες Ερωτήσεις Παρουσιάζοντας παρόμοια συστήματα (τμήματα) Αναπτύσσοντας πρωτότυπα Προδιαγραφή απαιτήσεων (Περιπτώσεις χρήσης) Στάδιο επαλήθευσης (πλήρεις, σωστές, συνεπείς) Στάδιο επικύρωσης εξασφαλίζει ότι έχουμε περιγράψει οτιδήποτε επιθυμεί ο πελάτης να περιέχει το τελικό προϊόν 18:27Μηχανική Λογισμικού3

4 Είδη απαιτήσεων Λειτουργικές Περιγράφουν την αλληλεπίδραση συστήματος - περιβάλλοντος Περιγράφουν τον τρόπο συμπεριφοράς του συστήματος Μη λειτουργικές ή Περιορισμοί Προδιαγραφή που περιορίζει τις επιλογές λύσης του προβλήματος Πχ. Επιταγές (ημέρες, ώρα, κλπ) Επιχειρησιακοί Κανόνες (Business rules) 18:27Μηχανική Λογισμικού4

5 Τεχνικές εξαγωγής απαιτήσεων 18:27Μηχανική Λογισμικού5

6 Μελέτη υποδομής (Background Reading) Για κατανόηση των λειτουργιών & στόχων εταιρείας Είδη εγγράφων που εξετάζονται: Αναφορές της εταιρείας Το οργανόγραμμα της επιχείρησης Εγχειρίδια πολιτικής Περιγραφή της κάθε εργασίας Αναφορές και Τεκμηρίωση υπαρχόντων συστημάτων + κατανόηση λειτουργίας του οργανισμού + προετοιμασία τρόπων εύρεσης γεγονότων + Έγγραφη τεκμηρίωση του τρέχοντος συστήματος - Τα έγγραφα συχνά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 18:27Μηχανική Λογισμικού6

7 Συνεντεύξεις Μπορούν να συλλεχθούν από: το προσωπικό, με βάση τη δουλειά και τις ανάγκες τους σε πληροφορίες, Πελάτες, και άλλα μέλη - χρήστες του συστήματος. + Η προσωπική επαφή επιτρέπει στον αναλυτή να απαντά και να προσαρμόζεται στα λεγόμενα του χρήστη. Λόγω αυτών οι συνεντεύξεις παράγουν υψηλής ποιότητας πληροφορίες. + Ο αναλυτής έχει τη δυνατότητα να ερευνά σε μεγαλύτερο βάθος την εργασία του ερωτώμενου. + Αν ο ερωτώμενος δεν έχει κάτι να πει, η συνέντευξη μπορεί να τερματιστεί. 18:27Μηχανική Λογισμικού7

8 Συνεντεύξεις - Οι συνεντεύξεις είναι χρονοβόρες και μπορεί να είναι δαπανηρές φόρμες συλλογής δεδομένων. - Τα αποτελέσματα της συνέντευξης απαιτούν από τον αναλυτή να δουλέψει πάνω σε αυτά μετά τη συνέντευξη: να αντιγράψει τη μαγνητοφωνημένη συνομιλία ή να καθαρογράψει τις σημειώσεις του. - Οι συνεντεύξεις μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προκατάληψης εάν ο αναλυτής που κάνει τη συνέντευξη είναι «στενόμυαλος» σχετικά με το πρόβλημα. - Αν διαφορετικοί ερωτώμενοι παρέχουν αντιφατικές πληροφορίες, αυτές είναι δύσκολο να αναλυθούν στη συνέχεια. 18:27Μηχανική Λογισμικού8

9 Επί τόπου παρακολούθηση + Η παρακολούθηση των ατόμων πάνω στην δουλεία τους παρέχει από πρώτο χέρι γνώσεις του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το τρέχον σύστημα. + Τα δεδομένα συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο και μπορεί να έχουν υψηλή εγκυρότητα εάν δοθεί βάρος στην χρήση της τεχνικής. + Η παρατήρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαληθευθούν πληροφορίες από άλλες πηγές ή να αναζητηθούν εξαιρέσεις στην προκαθορισμένη διαδικασία. + Βασικά δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν για την απόδοση του υπάρχοντος συστήματος και των χρηστών. 18:27Μηχανική Λογισμικού9

10 Επί τόπου παρακολούθηση - Στους περισσότερους ανθρώπους δεν αρέσει να παρακολουθούνται και είναι πιθανότερο να συμπεριφέρονται διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριφέρονταν κανονικά. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τα ευρήματα και να επηρεάσει την εγκυρότητα. - Μπορεί να υπάρξουν οργανωτικά προβλήματα για τον αναλυτή, για παράδειγμα, εάν το προσωπικό που παρακολουθείται εργάζεται υπερωρίες ή κάνουν μακρινές αποστάσεις ώστε να δουλέψουν. - Μπορεί επίσης να προκύψουν ηθικά προβλήματα εάν το άτομα που παρακολουθείται έχει να κάνει με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή ευθέως με μέλη του κοινού, για παράδειγμα σε ένα ιατρικό χειρουργείο 18:27Μηχανική Λογισμικού10

11 Δειγματοληψία εγγράφων ο αναλυτής θα συλλέξει αντίγραφα από κενά και συμπληρωμένα έγγραφα κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων και των ερευνητικών διαδικασιών οι αναλυτές μπορούν να φέρουν εις πέρας μια στατιστική ανάλυση των εγγράφων ώστε να ανακαλύψουν τα σχέδια των δεδομένων + Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συλλογή ποσοτικών δεδομένων, όπως ο μέσος όρος των γραμμών ενός τιμολογίου. + Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανακαλυφθούν τα λάθη στα έγγραφα. - Εάν το σύστημα πρόκειται να αλλάξει ριζικά, τα υπάρχοντα έγγραφα μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν το μελλοντικό σύστημα 18:27Μηχανική Λογισμικού11

12 Ερωτηματολόγια είναι ένα εργαλείο έρευνας που μπορεί να εφαρμοστεί στην αναζήτηση γεγονότων σε μια εργασία ανάπτυξης συστήματος. Αυτά περιέχουν συχνά ένα σύνολο από γραπτές ερωτήσεις + Οικονομικός τρόπος συγκέντρωσης πληροφοριών από μεγάλο αριθμό ανθρώπων. + Αν το ερωτηματολόγιο είναι καλά σχεδιασμένο, τα αποτελέσματα, μπορούν να αναλυθούν εύκολα, πιθανώς ακόμα και από υπολογιστή - Είναι δύσκολο να αναλυθούν καλά ερωτηματολόγια. - Δεν υπάρχει κάποια αυτοματοποιημένη διαδικασία/ μηχανισμός που μπορεί να συνεχίσει ή να ερευνήσει σε βάθος τις απαντήσεις της συνέντευξης ενός ατόμου (σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο), αν και είναι δυνατή η συνέχιση της διαδικασίας της συνέντευξης μέσω τηλεφώνου ή και αυτοπροσώπως αν είναι απαραίτητο. - Οι συνεντεύξεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά μετά την συμπλήρωση του ερωτηθέντα, χαρακτηρίζονται από μικρή ανταπόκριση. 18:27Μηχανική Λογισμικού12


Κατέβασμα ppt "ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 18:27Μηχανική Λογισμικού1. Η ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Κάθε σύστημα – νέο ή προς αντικατάσταση – που βασίζεται σε λογισμικό διαθέτει."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google