Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΗΜΕΡΙΔΑ του ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 24 - 4 - 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΗΜΕΡΙΔΑ του ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 24 - 4 - 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΗΜΕΡΙΔΑ του ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 24 - 4 - 2013

2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως σκοπός της εργασίας καθορίστηκε η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, μέσω ομαδοσυνεργατικών μεθόδων, καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων ανάληψης πρωτοβουλιών, λήψης αποφάσεων και ενεργού συμμετοχής.

3 ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4 ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Κεντρική Μονάδα Ανιχνευτής Κίνησης Μαγνητικές Επαφές Αυτόνομη Σειρήνα

5 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 1.Ποια είναι η αρχή λειτουργίας τους; 2.Ποια είναι τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους; 3.Ποια είναι τα βασικά τμήματα από τα οποία αποτελούνται; Για κάθε ένα από τα βασικά τμήματα του συστήματος συναγερμού διερευνήθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα: Οι μαθητές εργάστηκαν σε δύο ομάδες των τεσσάρων ατόμων.

6 ΠΗΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Τα ερωτήματα διερευνήθηκαν με τη βοήθεια :

7 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Η μαγνητική επαφή χρησιμοποιείται κυρίως για την προστασία παραθύρων και θυρών. Αποτελείται από δύο τμήματα: την επαφή και τον μαγνήτη. Η επαφή φέρει καλώδια σύνδεσης και τοποθετείται σε σταθερό σημείο (κούφωμα πόρτας ή παραθύρου), ενώ ο μαγνήτης τοποθετείται πάνω στην πόρτα ή στο παραθυρόφυλλο. ΕΠΑΦΗ ΜΑΓΝΗΤΗΣ

8 ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Η μαγνητική επαφή λειτουργεί ως διακόπτης Όταν πλησιάσει ο μαγνήτης στην επαφή, ο διακόπτης κλείνει Μαγνητική επαφή Σφραγισμένος γυάλινος σωλήνας Μαγνήτης Ανοιχτό κύκλωμα Κλειστό κύκλωμα Απόσταση μεγαλύτερη από 15mm Απόσταση μικρότερη από 15mm

9 ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Ο παθητικός ανιχνευτής υπέρυθρης ακτινοβολίας εντοπίζει κάθε θερμοκρασιακή διαταραχή που προκαλεί η αιφνίδια παρουσία ενός ανθρώπου, ζώου ή άλλου αντικειμένου στον χώρο που επιτηρεί. Κάθε αντικείμενο εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία, η οποία εξαρτάται από την θερμοκρασία του.

10 ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Ο μη ενεργοποιημένος αισθητήρας λειτουργεί ως κλειστός διακόπτης (Normally Close). = Ο ενεργοποιημένος αισθητήρας λειτουργεί ως ανοιχτός διακόπτης. =

11 ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Μεταξύ Κεντρικής Μονάδας και αισθητήρα υπάρχει ένας κλειστός βρόχος ο οποίος διαρρέεται συνεχώς από συγκεκριμένο ρεύμα. Όταν ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας, ανοίγει ο διακόπτης του, με αποτέλεσμα να διακοπεί το ρεύμα του βρόχου και να σημάνει συναγερμός. Κεντρική μονάδα Αισθητήρας Κεντρική μονάδα Αισθητήρας Ρεύμα βρόχου

12 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Όλες οι πληροφορίες που αντλήθηκαν από τις πηγές και αφορούσαν στη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων, αφού μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν, παρουσιάζονται σε γραπτή εργασία.

13 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΩΝ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Πριν από το στάδιο της εφαρμογής, μελετήθηκαν τα αντίστοιχα φυλλάδια των κατασκευαστών, από τα οποία εντοπίστηκε για καθεμιά από τις βασικές μονάδες του συστήματος συναγερμού :  ο τρόπος τοποθέτησης  ο τρόπος συρμάτωσης  οι ρυθμίσεις και ο προγραμματισμός που απαιτούνται

14 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΩΝ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Συνδεσμολογία πληκτρολογίου

15 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΩΝ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Συνδεσμολογία ανιχνευτή κίνησης

16 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΩΝ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΕ 1ΜΕ 2ΜΕ 3 Συνδεσμολογία μαγνητικών επαφών

17 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΩΝ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Συνδεσμολογία σειρήνας

18 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΩΝ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΠΑΡΟΧΗ 220V ~ Συνδεσμολογία τροφοδοσίας και μπαταρίας

19 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Η πρακτική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια έξι εκπαιδευτικών αναπτυγμάτων. Το κάθε ανάπτυγμα αποτελείτο από :  μία κεντρική μονάδα  ένα πληκτρολόγιο  έναν ανιχνευτή κίνησης  τρείς μαγνητικές επαφές, και,  μία εξωτερική σειρήνα Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των δύο ατόμων.

20 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

21 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

22 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

23 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Η εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 5-4-2013 σε βιομηχανία παραγωγής συστημάτων ασφαλείας

24 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Ρομποτική μονάδα τοποθέτησης εξαρτημάτων επιφανειακής στήριξης (SMD), πάνω σε πλακέτα

25 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Φούρνος συγκόλλησης εξαρτημάτων SMD

26 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Τμήμα τοποθέτησης through-hole εξαρτημάτων

27 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Ποιοτικός έλεγχος

28 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Τμήματα συναρμολόγησης

29 ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Βάσκου Έρλι 2. Κόκκαλης Γιώργος 3. Μαργαρίτης Μάριος 4. Μπάστας Παύλος 5. Ντούσης Ευάγγελος 6. Ράπτης Παναγιώτης 7. Σαλιάι Αλέξανδρος 8. Σιλιγάρδος Δημήτριος

30 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΗΜΕΡΙΔΑ του ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 24 - 4 - 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google