Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1/8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1/8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1/8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Προσδίδεται πρόσθετη ενέργεια στο σύστημα μέσω εισπίεσης ρευστών στον ταμιευτήρα. Οι δύο βασικές μέθοδοι δευτερογενούς παραγωγής είναι η εισπίεση νερού (waterflooding) και η εισπίεση αερίου. Δεν υπάρχει φυσικοχημική αλληλεπίδραση μεταξύ εισπιεζόμενου ρευστού και υδρογονανθράκων Μέση πίεση ταμιευτήρα (Ρ τ ) ) Πίεση πυθμένα γεώτρησης (Ρ γ ) ΔΡ Ροή ρευστών προς την γεώτρηση παραγωγής Πρωτογενής παραγωγή Δευτερογενής παραγωγή Αποκλειστική χρήση της εσωτερικής ενέργειας του συστήματος χωρίς εξωτερική παρέμβαση. Λαμβάνει χώρα στην αρχή της παραγωγικής ζωής του ταμιευτήρα και είναι επιθυμητό να διαρκέσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Εάν Q εισ = Q παρ Πλήρης αναπλήρωση κενού (υπό την ένοια της γήρανσης της ενέργειας του ταμιευτήρα (pressure maintenance) Εάν Q εισ < Q παρ Μερική αναπλήρωση κενού (partial pressure maintenance)

2 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 2/8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το φαινόμενο Μέτωπο νερού (front) S or S wi S wf S wi X=0X=LXfXf Απόσταση μεταξύ γεώτρησης εισπίεσης & γεώτρησης παραγωγής SwSw 1 0

3 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 3/8 Παραδοχές :  Ασυμπίεστη ροή  Μη αναμίξιμες φάσεις (νερό- πετρέλαιο)  Συνθήκες διάχυσης στον ταμιευτήρα (ομοιόμορφη κατανομή του κορεσμού σε όλη τη ζώνη εκτόπισης)- επιτρέπει την 2-D ανάλυση  Σταθερός ρυθμός εισπίεσης Παραδοχές :  Ασυμπίεστη ροή  Μη αναμίξιμες φάσεις (νερό- πετρέλαιο)  Συνθήκες διάχυσης στον ταμιευτήρα (ομοιόμορφη κατανομή του κορεσμού σε όλη τη ζώνη εκτόπισης)- επιτρέπει την 2-D ανάλυση  Σταθερός ρυθμός εισπίεσης Ανάλυση της εισπίεσης νερού Θεωρία Bucley-Leverett & Welge Ανάλυση της εισπίεσης νερού Θεωρία Bucley-Leverett & Welge ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ζητούμενα της ανάλυσης :  Ο κορεσμός σε νερό στο μέτωπο της εκτόπισης  Ο χρόνος που χρειάζεται το μέτωπο νερού για να φθάσει στη γεώτρηση παραγωγής  Ο κορεσμός του ταμιευτήρα σε νερό πίσω από το μέτωπο, για όλο το χρονικό διάστημα από την έναρξη της εισπίεσης έως ότου το μέτωπο φθάσει στη γεώτρηση παραγωγής  Το ποσοστό της απόληψης πετρελαίου από τον ταμιευτήρα σε διάφορες χρονικές περιόδους εξέλιξης του φαινομένου Ζητούμενα της ανάλυσης :  Ο κορεσμός σε νερό στο μέτωπο της εκτόπισης  Ο χρόνος που χρειάζεται το μέτωπο νερού για να φθάσει στη γεώτρηση παραγωγής  Ο κορεσμός του ταμιευτήρα σε νερό πίσω από το μέτωπο, για όλο το χρονικό διάστημα από την έναρξη της εισπίεσης έως ότου το μέτωπο φθάσει στη γεώτρηση παραγωγής  Το ποσοστό της απόληψης πετρελαίου από τον ταμιευτήρα σε διάφορες χρονικές περιόδους εξέλιξης του φαινομένου

4 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 4/8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Θεωρία Bucley-Leverett - Κλασματική Ροή (f w ) q inj = q out =q w +q o = q T q out =q w +q o q inj =ct q inj =q out Κλασματική Ροή (f w ) : το ποσοστό της συνολικής ροής στον ταμιευτήρα & αναφέρεται στο νερό Οριζόντιος ταμιευτήρας

5 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 5/8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Θεωρία Bucley-Leverett - Κλασματική Ροή (f w ) S w max =1-S or Καμπύλη Κλασματικής Ροής (f w ) ως συνάρτηση του κορεσμού σε νερό στον ταμιευτήρα Πέρας της εισπίεσης νερού στον ταμιευτήρα. Ο κορεσμός είναι S wmax Αποτελεί τον μέγιστο κορεσμό σε νερό που μπορεί να επιτευχθεί με αυτό το σχήμα παραγωγής. Το πετρέλαιο που απομένει στον ταμιευτήρα (S or ) αποτελεί το υπολειμματικό πετρέλαιο που αδυνατεί να μετατοπιστεί. Πέρας της εισπίεσης νερού στον ταμιευτήρα. Ο κορεσμός είναι S wmax Αποτελεί τον μέγιστο κορεσμό σε νερό που μπορεί να επιτευχθεί με αυτό το σχήμα παραγωγής. Το πετρέλαιο που απομένει στον ταμιευτήρα (S or ) αποτελεί το υπολειμματικό πετρέλαιο που αδυνατεί να μετατοπιστεί. Σημείο έναρξης της εισπίεσης νερού στον ταμιευτήρα. Ο κορεσμός σε νερό είναι S wi και αντιστοιχεί : είτε στον αρχικό κορεσμό σε ενδογενές νερό εάν η δευτερογενής παραγωγή εφαρμόζεται από την έναρξη της εκμετάλλευσης, είτε στον κορεσμό σε νερό μετά την ολοκλήρωση της φάσης της πρωτογενούς παραγωγής Σημείο έναρξης της εισπίεσης νερού στον ταμιευτήρα. Ο κορεσμός σε νερό είναι S wi και αντιστοιχεί : είτε στον αρχικό κορεσμό σε ενδογενές νερό εάν η δευτερογενής παραγωγή εφαρμόζεται από την έναρξη της εκμετάλλευσης, είτε στον κορεσμό σε νερό μετά την ολοκλήρωση της φάσης της πρωτογενούς παραγωγής

6 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 6/8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Θεωρία Bucley-Leverett & Welge Κάθε σημείο της κλασματικής καμπύλης εκφράζει : 1. χρόνο εξέλιξης του φαινομένου και 2. απόληψη πετρελαίου S wf S w (μέσο) SwiSwi S w max =1-S or Breakthrough Κινούμενο μέτωπο f wf

7 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 7/8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (έως το breakthrough) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (έως το breakthrough) S wf S w (μέσο) S wi S w max =1-S or Breakthrough Κινούμενο μέτωπο f wf Ο συντελεστής απόληψης = V o (σε κάθε χρονική στιγμή t) / V o (αρχικά στον ταμιευτήρα) = = V σχ.φ. S o (t) / V σχ.φ. S oi = = V σχ.φ. {(1-S wi ) – (1-S w (t) )} / V σχ.φ. (1-S wi ) ]

8 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 8/8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (μετά το breakthrough) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (μετά το breakthrough) Το ποσοστό απόληψης από τον ταμιευτήρα μπορεί να απεικονιστεί ως συνάρτηση του αθροιστικού όγκου νερού που εισπιέζεται στον ταμιευτήρα ή και ως συνάρτηση του χρόνου που εξελίσσεται το φαινόμενο f we S we S wi


Κατέβασμα ppt "Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1/8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google