Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 2006 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διοίκηση Πληροφοριακών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 2006 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διοίκηση Πληροφοριακών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 2006 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων: Εισαγωγή

2 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 20062 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Υπεύθυνος μαθήματος:  Καθηγητής Γρηγόρης Μέντζας  Ομάδα Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων  Email: gmentzas@mail.ntua.grgmentzas@mail.ntua.gr  Γραφείο: Αίθουσα 0.2.11  Τηλ: 210-772-3895 Περιγραφή του εργαστηρίου:  URL: www.imu.iccs.grwww.imu.iccs.gr Ιστοσελίδα του μαθήματος:  http://www.imu.iccs.gr/courses/MIS/index.html http://www.imu.iccs.gr/courses/MIS/index.html

3 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 20063 Ομάδα Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων (IMU) Έρευνα και ανάπτυξη στην Διαχείριση Τεχνολογιών Πληροφορίας (Information Technology Management) Οι ερευνητικές μας δραστηριότητες επικεντρώνονται σε :  Διαχείριση Γνώσης  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Το εργαστήριο λειτουργεί στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

4 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 20064 Στόχοι Ποιός είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον; Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστημα; Πως μετασχηματίζουν τα πληροφοριακά συστήματα τους οργανισμούς και τη διοίκησή τους; Πως έχει αλλάξει το Internet και οι σχετικές τεχνολογίες την επιχειρηματική διαδικασία; Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις στην ανάπτυξη και χρήση των πληροφοριακών συστημάτων;

5 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 20065 Οι προκλήσεις της διοίκησης 1. Σχεδιασμός ανταγωνιστικών και αποτελεσματικών συστημάτων 2. Κατανόηση των απαιτήσεων σε ένα παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον 3. Διαμόρφωση πληροφοριακής αρχιτεκτονικής που υποστηρίζει τους στόχους του οργανισμού 4. Δημιουργία επιχειρηματικής αξίας από τα πληροφοριακά συστήματα

6 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 20066 Δεδομένα και Πληροφορία Data and Information

7 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 20067 INPUTOUTPUTPROCESS FEEDBACK Η έννοια του συστήματος

8 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 20068 Η έννοια του πληροφοριακού συστήματος Σύνολο από αλληλο-συνδεόμενα στοιχεία που έχουν την ικανότητα  συλλογής, ανάκτησης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής της πληροφορίας  με σκοπό την υποστήριξη της διοίκησης, τον έλεγχο, τον συντονισμό, αλλά και τη λήψη αποφάσεων σε έναν οργανισμό ή μία επιχείρηση

9 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 20069 Λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος

10 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200610 Αλληλεξάρτηση επιχειρηματικού συστήματος και πληροφοριακού συστήματος

11 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200611 ΚΟΙΝΩ- ΝΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ MIS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Επιστήμες σχετικές με τα Πληροφοριακά Συστήματα

12 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200612 Διεύρυνση του ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων Τάσεις προς τη δημιουργία  «ψηφιακών επιχειρήσεων» (digital firms) και  «εικονικών επιχειρηματικών οικοσυστημάτων» (virtual business ecosystems)

13 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200613 Ρόλος του Internet Πρόσβαση στη πληροφορία Συνεργασία και συμμετοχή Παροχή πληροφορίας Επιχειρηματικές συναλλαγές Δημιουργία μιας παγκόσμιας τεχνολογικής πλατφόρμας

14 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200614 Μετασχηματισμός της εργασίας Σμίκρυνση του διοικητικού εύρους της επιχείρησης (flattening) Διαχωρισμός της εργασίας από την τοποθεσία Αναδιοργάνωση των ροών εργασίας Αύξηση της οργανωτικής ευελιξίας

15 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200615 Αναπροσδιορισμός των επιχειρηματικών ορίων Δια-οργανωτικά πληροφοριακά συστήματα  Inter-organisational systems Χρήση τεχνικών ηλεκτρονικού εμπορίου  Electronic commerce Ηλεκτρονικές αγορές  marketplaces

16 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200616 Η πρόκληση του σχεδιασμού πληροφοριακής αρχιτεκτονικής

17 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 2006 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων

18 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200618 Ποιες είναι οι κύριες επιχειρηματικές εφαρμογές των ΠΣ;  Ποιος ο ρόλος τους; Πως υποστηρίζουν τα ΠΣ τις επιχειρηματικές λειτουργίες; Ποια είναι τα επιχειρηματικά οφέλη των ΠΣ; Ποιες είναι οι κατηγορίες ΠΣ;

19 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200619 ΠΩΛΗΣΕΙΣ & MARKETING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ κλπ Βασικές Επιχειρηματικές Λειτουργίες

20 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200620 Είδη Πληροφοριακών Συστημάτων

21 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200621 Εξι βασικές κατηγορίες Executive Support Systems (ESS) Decision Support Systems (DSS) Management Information Systems (MIS) Knowledge Work Systems (KWS) Office Automation Systems (OAS) Transaction Processing Systems (TPS)

22 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200622

23 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200623 Χαρακτηριστικά των κατηγοριών ΠΣ

24 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200624 Transaction Processing Systems (TPS) Βασικά επιχειρηματικά συστήματα που εξυπηρετούν τις συναλλαγές της επιχείρησης

25 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200625 Είδη Transaction Processing Systems (TPS)

26 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200626 Knowledge Work & Office Systems Inputs  Design specs Processing  Modeling Outputs  Designs, graphics Users  Technical staff Παραδείγματα: word processing desktop publishing document imaging electronic calendars electronic mail videoconferencing

27 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200627 Management Information System (MIS) Management level Inputs  High volume data Processing  Simple models Outputs  Summary reports Users  Middle managers Παράδειγμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός

28 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200628 Παράδειγμα output από σύστημα MIS

29 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200629 Decision Support System (DSS) Inputs  Low volume data Processing  Interactive Outputs  Decision analysis Users  Professionals, staff Example  Ανάλυση κόστους συμβολαίου διανομής προϊόντων

30 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200630 Executive Support System (ESS) Inputs  Aggregate data Processing  Interactive Outputs  Projections Users  Senior managers Παράδειγμα: 5-ετές πλάνο ανάπτυξης

31 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200631 Είδη Πληροφοριακών Συστημάτων

32 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200632 Πληροφοριακά Συστήματα από την λειτουργική σκοπιά Sales and Marketing Information Systems Manufacturing and Production Information Systems Finance and Accounting Information Systems Human Resource Information Systems Enterprise Systems Supply Chain Management Systems

33 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200633 Sales and Marketing Information Systems Κύριες λειτουργίες:  Sales management  market research  Promotion  Pricing

34 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200634 Manufacturing and Production Information Systems Κύριες λειτουργίες:  Scheduling, purchasing, shipping, receiving, engineering, operations Παραδείγματα συστημάτων:  Materials resource planning systems, purchase order control systems, engineering systems, quality control systems

35 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200635 Finance and Accounting Information Systems Κύριες λειτουργίες:  Budgeting, general ledger, billing, cost accounting Παραδείγματα συστημάτων:  General ledger, accounts receivable, accounts payable, budgeting, funds management systems

36 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200636 Human Resource Information Systems Κύριες λειτουργίες:  Personnel records, benefits, compensation, labor relations, training Παραδείγματα συστημάτων:  Payroll, employee records, benefit systems, career path systems, personnel training systems

37 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200637 Customer relationship management systems Παρέχουν πλήρη υποστήριξη του πελάτη Δίνουν ενοποιημένη εικόνα των σχέσεων του πελάτη με την επιχείρηση Συλλέγουν δεδομένα για το πελάτη από όλες τις πηγές και περιέχουν αναλυτικά εργαλεία για επεξεργασία των δεδομένων

38 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200638 Ολοκλήρωση λειτουργιών: Cross-functional processes

39 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200639 Enterprise Systems Ολοκλή- ρωση όλων των επιχειρη- ματικών λειτουργιών

40 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200640

41 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200641

42 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200642

43 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200643

44 Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 200644 Οι επόμενες διαλέξεις Δευτέρα 8 Μαίου  Σχεδιασμός και ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Κύκλος ζωής πληροφοριακών συστημάτων Τεχνολογική επισκόπηση και διαδικασία ανάλυσης ΠΣ Δευτέρα 15 Μαίου  Βάσεις δεδομένων και μοντελοποίηση δεδομένων Δευτέρα 22 Μαίου  Βασικές τεχνολογίες Internet και e-business / e-government Γλώσσες HTML και XML Επιχειρηματικά μοντέλα e-business Δευτέρα 29 Μαίου  Σύγχρονες επιχειρηματικές εφαρμογές Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERPs) Δευτέρα 5 Ιουνίου  Σημασιολογικός Ιστός και Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης Από το WWW στο Semantic Web Οντολογίες (γλώσσες RDF και OWL) Διαχείριση Γνώσης στη σύγχρονη επιχείρηση


Κατέβασμα ppt "Information Management Unit / ICCS of NTUAwww.imu.iccs.gr Information Management Unit, MIS Course 2006 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διοίκηση Πληροφοριακών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google