Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Ημερίδα: Έλεγχος ποιότητας κατασκευών 26 Μαίου 2011 Επιθεώρηση μονάδας έτοιμου σκυροδέματος Πλέσσα Ιωάννα Μηχ/κός Μεταλλείων-Μετ/ργός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Ημερίδα: Έλεγχος ποιότητας κατασκευών 26 Μαίου 2011 Επιθεώρηση μονάδας έτοιμου σκυροδέματος Πλέσσα Ιωάννα Μηχ/κός Μεταλλείων-Μετ/ργός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Ημερίδα: Έλεγχος ποιότητας κατασκευών 26 Μαίου 2011 Επιθεώρηση μονάδας έτοιμου σκυροδέματος Πλέσσα Ιωάννα Μηχ/κός Μεταλλείων-Μετ/ργός

2 2 Θεσμικό πλαίσιο Άρθρο 21 του Νόμου 1418/84 και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 4 του Νόμου 2229/94 Kανονισμός διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων (2001) Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (1997) και Προσαρμογή του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (2002) Προεδρικό διάταγμα ΠΔ 121/01 για επιβολή προστίμου

3 3 Επιτροπές ελέγχου Οι επιτροπές ελέγχου είναι τριμελείς και συγκροτούνται κάθε έτος από υπαλλήλους με σχετική εμπειρία σε θέματα ελέγχου ποιότητας

4 4 Αρμοδιότητες επιτροπών Επιτροπές ΚΕΔΕ – Έλεγχος υλικών και έργων σε ολόκληρη τη χώρα – Έλεγχος των έργων Εθνικού επιπέδου και των έργων των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Επιτροπές των Περιφερειών του Κράτους – Έλεγχος υλικών και έργων μέσα στα όρια της χωρικής έκτασης της κάθε Περιφέρειας

5 5 Διαδικασία ελέγχου Διπλωματούχος Μηχανικός, υπεύθυνος παραγωγής και ποιότητας της μονάδας παραγωγής σκυροδέματος. Συνθέσεις που είναι καταχωρημένες στο χειριστήριο του αναμικτήρα και χρησιμοποιούνται στην παραγωγή σκυροδέματος. Καταλληλότητα αυτών των συνθέσεων από άποψη απαιτήσεων ανθεκτικότητας. Έλεγχος ομοιομορφίας του παραγόμενου σκυροδέματος για κάθε αυτοκίνητο-αναμικτήρα, στην περίπτωση «ξηρής φόρτωσης».

6 6 Διαδικασία ελέγχου Καταλληλότητα ζυγιστηρίων. Αποθήκευση αδρανών υλικών και τσιμέντου. Θεωρημένο “Ημερολόγιο-Μητρώο”. Εργαστηριακές μελέτες συνθέσεως και σύγκριση αυτών με τις συνθέσεις που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή.

7 7 Διαδικασία ελέγχου Εργαστηριακοί έλεγχοι που διενεργούνται από τη μονάδα – Στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή σκυροδέματος (αδρανή υλικά, τσιμέντο, νερό, πρόσθετα ). –Στο παραγόμενο σκυρόδεμα. Καταγραφή των εργαστηριακών ελέγχων στο θεωρημένο Ημερολόγιο-Μητρώο.

8 8 Διαδικασία ελέγχου Αντοχή σκυροδέματος για κάθε παραγόμενη σύνθεση. Ικανοποίηση του κριτηρίου Χ 60 ≥ fck +1,64  s Eργαστήριο της μονάδας ή συνεργασία με αναγνωρισμένο εργαστήριο. Δελτίο αποστολής σκυροδέματος. Επιβεβαίωση παραγωγής. Σύγκριση των υλικών που αγοράστηκαν με τα υλικά που θεωρητικά θα έπρεπε να έχουν καταναλωθεί, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

9 9 Στάδια μετά τον έλεγχο Σύνταξη έκθεσης από την επιτροπή ελέγχου, υποβολή αυτής στον προϊστάμενο της υπηρεσίας ελέγχου και αποστολή της στον ελεγχόμενο μέσα σε προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών από την υποβολή της. Υποβολή τυχόν αντιρρήσεων από τον ελεγχόμενο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της έκθεσης. Παρατηρήσεις της επιτροπής ελέγχου επί των αντιρρήσεων

10 10 Στάδια μετά τον έλεγχο Διαβίβαση της έκθεσης ελέγχου, των αντιρρήσεων του ελεγχόμενου και των παρατηρήσεων της επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και στον αρμόδιο κατά τόπο Εισαγγελέα. Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας στον Υπουργό για τις υποβληθείσες αντιρρήσεις, την επιβολή και το ποσό του προστίμου. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την αποδοχή ή μη των υποβληθεισών αντιρρήσεων, την επιβολή και το ποσό του προστίμου. Το πρόστιμο επιβάλλεται βάσει του ΠΔ121/01 και κυμαίνεται από 880 Ευρώ μέχρι 73.000 Ευρώ.

11 11 Έλεγχοι μονάδων παραγωγής σκυροδέματος Την περίοδο 2008-2010 έγιναν οι παρακάτω έλεγχοι σε μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος : εικοσιέξι (26) έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα από την επιτροπή του ΚΕΔΕ οκτώ (8) έλεγχοι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τις επιτροπές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ένας (1) έλεγχος στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από την επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας


Κατέβασμα ppt "1 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Ημερίδα: Έλεγχος ποιότητας κατασκευών 26 Μαίου 2011 Επιθεώρηση μονάδας έτοιμου σκυροδέματος Πλέσσα Ιωάννα Μηχ/κός Μεταλλείων-Μετ/ργός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google