Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2006 1 Τα δομικά στοιχεία, οι πολλαπλές διαστάσεις και η εξέλιξη της οικονομίας της γνώσης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2006 1 Τα δομικά στοιχεία, οι πολλαπλές διαστάσεις και η εξέλιξη της οικονομίας της γνώσης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2006 1 Τα δομικά στοιχεία, οι πολλαπλές διαστάσεις και η εξέλιξη της οικονομίας της γνώσης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Όψεις και βασικοί σταθμοί της ανάπτυξής τους στην Ελλάδα. Γιάννης Καλογήρου Ομάδα για Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της ΚτΠ του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ

2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2006 2 Πως προσεγγίζουμε την ΚτΠ&ΟτΓ; Στο πλαίσιο της προσέγγισης των τεχνικο-οικονομικών παραδειγμάτων (Freeman, Perez, 1983 και 2001) ή των μεγάλων μετασχηματισμών «πολυανικού τύπου» που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση/ συνεξέλιξη τεχνολογίας, θεσμών, κοινωνικών δομών και πρακτικών αλλά και αποφάσεων δημόσιας πολιτικής και επιχειρησιακής στρατηγικής. Ως μια νέα αναδυόμενη κοινωνία που θεμελιώνεται σε αυτό που ο Castells αποκαλεί Informationalism, δηλ. οι προσδιοριστικές δραστηριότητες σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης πρακτικής στηρίζονται στις ΤΠΕ, οργανώνονται παγκοσμίως με βάση πληροφοριακά δίκτυα και επικεντρώνονται στην επεξεργασία πληροφοριών και συμβόλων. ως μια από τις πρωταρχικές σημασίες της έννοιας εκσυγχρονισμός (εκβιομηχάνιση παλαιότερα, ψηφιακός εκσυγχρονισμός σήμερα) [Λιάκος, 2006].

3 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2006 3 Πως προσεγγίζουμε την ΚτΠ&ΟτΓ; (…συνέχ.) Ως καθιέρωση και οργάνωση δικαιωμάτων που θεσπίζονται με συνταγματικές (άρθρο 5Α παρ.2) και νομοθετικές ρυθμίσεις (ψήφιση ειδικού νόμου που θα καθιστά μεταξύ των άλλων την πρόσβαση στο Διαδίκτυο καθολική υπηρεσία [Παπαδημητρίου, 2006]. Ως σημαντική πτυχή μιας ευρύτερης προσέγγισης της ανάπτυξης ως διεύρυνσης των ελευθεριών των ανθρώπων (A. Sen, 1999). Ως ένα μεγάλο εγχείρημα κινητοποίησης των οικονομικών υποκειμένων και της κοινωνίας ευρύτερα (Manshel,Steinmueller) Ως ένα μεγάλο πρόγραμμα που πρέπει να σχεδιαστεί, να οργανωθεί, να διοικηθεί και να συντονιστεί η υλοποίησή του. Η θέση αυτών των τεχνολογιών από κοινωνιολογική άποψη (νέα κοινωνική δυναμική ή απλή (;) αναπαραγωγή υφισταμένων παλαιότερων συνθηκών). Τι άλλο;

4 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2006 4 Κατηγοριοποίηση προσεγγίσεων Κοινωνικοοικονομική και αναπτυξιακή προσέγγιση (Η πολιτική οικονομία της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης). Η προσέγγιση των δικαιωμάτων. Η προσέγγιση του programme and project management. Τι άλλο;

5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2006 5 Τεχνολογική Αλλαγή και Μεγάλα κύματα Οικονομικής Ανάπτυξης (Freeman, Perez..) Η ανάδυση ενός νέου τεχνικο-οικονομικού παραδείγματος: Η εποχή των ΤΠΕ Σύγκλιση τεχνολογιών- Δέσμη τεχνολογιών Η νέα θεμελιώδης εισροή: Chips με οτιδήποτε Υπερβολές για τις τεχνολογικές αλλαγές και τις αλλαγές στη συμπεριφορά των οικονομικών υποκειμένων και τη διοίκηση της οικονομίας. Όμως, κάτι σημαντικό συμβαίνει. Ένας εν εξελίξει μεγάλος μετασχηματισμός. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Βιοτεχνολογία, Νανοτεχνολογία, Γνωσιοεπιστήμες

6 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2006 6 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ΤΠΕ Γενικού Σκοπού. Καθολικής Εφαρμογής. Ανατρεπτικές. Δυνατότητα υπέβασης σταδίων εξέλιξης (leapfrogging). Η χρήση και η διάχυση εξίσου σημαντική με την παραγωγή. Η χρήση τους προϋποθέτει και συνεπάγεται σημαντικές οργανωτικές, θεσμικές και άλλες αλλαγές και αλλαγές νοοτροπιών και συμπεριφορών. Οι αλλαγές που βλέπουμε στις επικοινωνίες τις τελευταίες δεκατίες πολύ πιο σημαντικές από τις αλλαγές στις μεταφορές.

7 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2006 7 Υπάρχει σχέση μεταξύ των ΤΠΕ και του ρυθμού μεγέθυνσης της παραγωγικότητας; Συσχέτιση επενδύσεων στις ΤΠΕ με την αύξηση της παραγωγικότητας Δεκαετία του΄80: Το παράδοξο του Solow στις ΗΠΑ: “You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics” (Robert Solow, Nobel-prize- winning economist, 1987). Δεκαετία του ΄90: Η “μετανάστευση” του παραδόξου στην Ευρώπη? Αρχές 2000: Η κατάσταση στην Ευρώπη έχει αρχίσει να αλλάζει, αλλά άνισα. Η υστέρηση της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ στη χρήση ΤΠΕ.

8 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2006 8 Τα δομικά στοιχεία της ΚτΠ Υποδομές Περιεχόμενο Ικανότητες διοίκησης, χρήσης και προσαρμογής των ΤΠΕ Κρίσιμα μάζα?

9 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2006 9 Βασικοί σταθμοί της ανάπτυξής της ΚτΠ& ΟτΓ στην Ελλάδα Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός του Τηλεφωνικού Δικτύου: Μακρύς ο δρόμος από την έγκαιρη αρχική απόφαση στην υλοποίηση (1977…..1990….). Η «επώαση του Διαδικτύου» και στην Ελλάδα (Δημόκριτος, ΙΤΕ, δημιουργία της Forthnet…).

10 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2006 10 Βασικοί σταθμοί της ανάπτυξής της ΚτΠ& ΟτΓ στην Ελλάδα (συνεχ…) Η δημιουργία και η ανάπτυξη του ΕΔΕΤ (…1994…), των εσωτερικών δικτύων των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Η πληροφορική στη δημόσια διοίκηση (πρώτες προσπάθειες, «Κλεισθένης», Γ΄ΚΠΣ)

11 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2006 11 Βασικοί σταθμοί της ανάπτυξής της ΚτΠ& ΟτΓ στην Ελλάδα (συνεχ…) Οι ΤΠΕ στις επιχειρήσεις και τους μεγάλους οργανισμούς Δεκαετίες 1960 και 1970: Μεγάλα συστήματα και τμήματα μηχανοργάνωσης. Δεκαετίες 1980 και 1990: αγορές μεσαίων και προσωπικών υπολογιστών, ανάπτυξη τυποποιημένου λογισμικού, παροχή υπηρεσιών εφαρμογών. 2000-..: Παροχή υπηρεσιών στους παρόχους υπηρεσιών, παροχή διαχειριζομένων υπηρεσιών (ενσωμάτωση εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης).

12 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2006 12 Βασικοί σταθμοί της ανάπτυξής της ΚτΠ& ΟτΓ στην Ελλάδα (συνεχ…) Η βραδεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών … –Η προετοιμασία: Η διαμόρφωση στρατηγικής, η κατάρτιση προγράμματος δράσης με 10 δράσεις, η διασφάλιση πόρων και η βραδεία υλοποίηση (2002…). Η πρώτη συστηματική προσπάθεια δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου (με βάση την ψηφιοποίηση του πολιτισμικού και ιστορικού αποθέματος (2003-…)

13 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2006 13 Βασικοί σταθμοί της ανάπτυξής της ΚτΠ& ΟτΓ στην Ελλάδα (συνεχ…) Ο ΟΤΕ Οι παρεμβάσεις για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΟΤΕ και την επαναρρύθμιση του περιβάλλοντος λειτουργίας του ΟΤΕ και των τηλεπικοινωνιών (1993…). Η δημιουργία της αγοράς της κινητής τηλεφωνίας (1992…). Η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός του ΟΤΕ. Οι εναλλακτικοί πάροχοι


Κατέβασμα ppt "ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2006 1 Τα δομικά στοιχεία, οι πολλαπλές διαστάσεις και η εξέλιξη της οικονομίας της γνώσης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google