Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ-WTO)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ-WTO)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ-WTO)
Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Ακαδημαϊκό Ετος: Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

2 Τι Είναι Ο ΠΟΕ Διεθνής Οργανισμός με Εδρα τη Γενεύη. Ενας από τους τρεις Πυλώνες του Παγκόσμιου Οικονομικού Συστήματος. Ενσωμάτωσε τα Αποτελέσματα των Πολυμερών Εμπορικών Διαπραγματεύσεων του Γύρου Ουρουγουάης που Ξεκίνησαν στο Πλαίσιο της Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ – GATT) το 1986 και Ολοκληρώθηκαν το 1994. Τέθηκε σε Ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1995. Αντικατέστησε τη ΓΣΔΕ-GATT. Σήμερα (Ιούλιος 2008) έχει 153 Μέλη (Αναπτυγμένες και Αναπτυσσόμενες Χώρες). Η Γραμματεία αποτελείται από 500 Στελέχη με Επικεφαλής το Γενικό Διευθυντή. Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

3 ΠΟΕ - Σκοποί Βασικός Σκοπός η Προώθηση της Φιλελευθεροποίησης του Διεθνούς εμπορίου και μέσω αυτής η: Ανύψωση του Βιοτικού Επιπέδου Διασφάλιση Πλήρους Απασχόλησης Αύξηση του Πραγματικού Εισοδήματος και της Ενεργού Ζήτησης. Μεγέθυνση της Παραγωγής και του Εμπορίου Αγαθών και Υπηρεσιών Αριστη Χρήση των Παγκόσμιων Παραγωγικών Πόρων Αειφόρος Ανάπτυξη Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος Διασφάλιση στις Αναπτυσσόμενες Χώρες Μεριδίου στην Αύξηση του Διεθνούς Εμπορίου που Συνάδει με τις Ανάγκες Οικονομικής τους Ανάπτυξης Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

4 ΠΟΕ – Πεδίο Εφαρμογής Τρεις Μεγάλες Περιοχές Γενικής Εφαρμογής (Δεσμεύουν όλα τα μέλη) Εμπόριο Αγαθών Εμπόριο Υπηρεσιών Πνευματικά Δικαιώματα Δύο Περιοχές Μερικής Εφαρμογής (Δεσμεύουν μόνο τα μέλη που έχουν υπογράψει) Κρατικές Προμήθειες Πολιτικά Αεροσκάφη Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

5 ΠΟΕ – Βασικές Λειτουργίες
Αποτελεί το Κοινό Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη των Εμπορικών Σχέσεων μεταξύ των Μελών του και Λειτουργεί ως Θεσμός: Διεξαγωγής Εμπορικών Διαπραγματεύσεων. Διαχείρισης και Εφαρμογής των Εμπορικών Συμφωνιών που Συνομολογούνται. Επίλυσης των Εμπορικών Διαφορών μεταξύ των Μελών του. Παρακολούθησης της Εμπορικής Πολιτικής των Μελών του. Παροχής Τεχνικής Βοήθειας στις Αναπτυσσόμενες Χώρες Μέλη του. Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

6 Βασικές Αρχές του Πολυμερούς Εμπορικού Συστήματος
Τρεις Βασικές Αρχές Μη Διάκριση: Έχει δύο Συνιστώσες Ρήτρα Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους (ΡΜΕΚ -MFN) Εθνική Μεταχείριση Αμοιβαιότητα Ελευθερία του Εμπορίου Προστασία μόνο με Δασμούς ήτοι Απαγόρευση Ποσοτικών Ποσοτικών Περιορισμών και μη Δασμολογικών Μέτρων Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

7 Εξαιρέσεις από τις Βασικές Αρχές
Δύο Τύποι Εξαιρέσεων Μόνιμες ΤΕ και ΖΕΑ Εξαιρούνται από τη Ρήτρα ΜΕΚ Γενικευμένες Προτιμήσεις Εξαιρούνται από τη Ρήτρα ΜΕΚ Εθνική Ασφάλεια Αναπτυσσόμενες Χώρες Εξαιρούνται από την Αμοιβαιότητα στο Πλαίσιο των Γενικευμένων Προτιμήσεων. Παροδικές Προστασία έναντι Ντάμπινγκ και Επιδοτήσεων Προστασία του Ισοζυγίου Πληρωμών Προστασία από Αθρόες Εισαγωγές Προστασία από Αθρόες Εξαγωγές Βασικών Αγαθών Προστασία της Δημόσιας Υγείας, την Υγείας των Φυτών, των Ζώων και των Ανθρώπων Προστασία μη Ανανεώσιμων Φυσικών Πόρων Έγκριση Ειδικών Αναστολών Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

8 Διαπραγματευτική Διαδικασία
Δύο Τύποι Διαπραγματεύσεων Διαπραγματεύσεις για Νέες Παραχωρήσεις Πολυμερείς Εμπορικές Διαπραγματεύσεις (Περιοδικοί Γύροι Διαπραγματεύσεων) Διαπραγματεύσεις Προσχώρησης Διαπραγματεύσεις Τροποποίησης Υφιστάμενων Παραχωρήσεων Επαναδιαπραγμάτευση Παραχωρήσεων Ανάκληση Παραχωρήσεων Αντισταθμιστικές Παραχωρήσεις Λόγω Σύστασης ΤΈ Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

9 Πολυμερείς Διαπραγματεύσεις (Ι)
Υπό την ΓΣΔΕ-GATT: 8 Γύροι Διαπραγματεύσεων Έτος Τόπος Θέμα Χώρες 1947 Γενεύη Δασμοί 23 1948 Αννεσί 13 1951 Τορκάϊ 38 1956 26 Γενεύη (Dillon) Γενεύη (Kennedy) Δασμοί , Αντί Ντάμπινγκ 62 Γενεύη (Tokyo) Δασμοί, Μη Δασμολογικά Μέτρα 102 Γενεύη (Uruguay) Δασμοί, Κανόνες, Υπηρεσίες, Πνευματικά Δικαιώματα , Επίλυση Διαφορών, Γεωργία, Υγειονομικά-Φυτοϋγειονομικά Μέτρα, Τεχνικά Εμπόδια στο Εμπόριο, Επιδοτήσεις και Αντισταθμιστικά Μέτρα 123 Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

10 Πολυμερείς Διαπραγματεύσεις (ΙΙ)
Υπό τον ΠΟΕ – WTO Έτος Τόπος Θέμα Χώρες 1999 Seattle Ευρύτατη Θεματική + Εμπόριο και Βασικά Εργατικά Δικαιώματα (Αποτυχία) 146 2001-Συνεχίζεται Γενεύη (Doha) Γεωργία, Υπηρεσίες, Δασμοί, Πνευματικά Δικαιώματα (Γεωγραφικές Ενδείξεις, Δημόσια Υγεία), Κανόνες ΠΟΕ, Διευκόλυνση Εμπορίου, Διαφάνεια στις Κρατικές Προμήθειες, Επίλυση Διαφορών, Εμπόριο και Περιβάλλον, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Εμπόριο και Ανταγωνισμός (Απορρίφθηκε), Εμπόριο και Επενδύσεις (Απορρίφθηκε), Αναπτυξιακές Πτυχές (Μικρές Οικονομίες, Τεχνική Βοήθεια, Εμπόριο και Μεταφορά Τεχνολογίας; Ειδική και Διαφοροποιημένη Μεταχείριση, Ελάχιστα Αναπτυγμένες Χώρες) 147 Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

11 Πεδίο Εφαρμογής Συμφωνιών ΠΟΕ (Ι) Εμπόριο Αγαθών - 14 Επιμέρους Συμφωνίες
Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου Γεωργία Υγειονομικά και Φυτοϋγειονομικά Μέτρα Τεχνικά Εμπόδια στο Εμπόριο Κλωστοϋφαντουργικά (μεταβατική) Αντι-Ντάμπινκ Επιδοτήσεις και Αντισταθμιστικά Μέτρα Ρήτρες Διασφάλισης Μέτρα για τις Επενδύσεις (TRIMs) Κανόνες Δασμολογητέας Αξίας Ελεγχος προ Φορτώσεως Αδειες Εισαγωγής Κανόνες Καταγωγής Εταιρείες Κρατικού Εμπορίου Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

12 Πεδίο Εφαρμογής Συμφωνιών ΠΟΕ (ΙΙ) Εμπόριο Υπηρεσιών (GATS)
4 Μορφές Εμπορίου Διασυνοριακό Εμπόριο (π.χ. Διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις) Κατανάλωση στο Εξωτερικό (π.χ. Τουρισμός) Εμπορική Παρουσία (π.χ. Ξένες Τράπεζες) Παρουσία Φυσικών Προσώπων (π.χ. Υπηρεσίες Αρχιτεκτόνων, Συμβούλων) 4 Ειδικότερες Συμφωνίες (Παραρτήματα) Διακίνηση Φυσικών Προσώπων (όχι μόνιμη εγκατάσταση) Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (εξαιρούνται οι υπηρεσίες των κεντρικών τραπεζών) Τηλεπικοινωνίες Αερομεταφορές (εφαρμογή μόνο: συντήρηση-επισκευή αεροσκαφών, εμπορία υπηρεσιών αερομεταφορών και υπηρεσίες ηλεκτρονικών κρατήσεων) Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

13 Πεδίο Εφαρμογής Συμφωνιών ΠΟΕ (ΙΙΙ) Πνευματικά Δικαιώματα (TRIPs)
Επτά Τύποι Δικαιωμάτων Δικαιώματα Δημιουργού και Συναφή Εμπορικά Σήματα Γεωγραφικές Ενδείξεις Βιομηχανικά Σχέδια-Πρότυπα Ευρεσιτεχνίες Τοπογραφία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Προστασία Εμπιστευτικών Πληροφοριών και Δεδομένων Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

14 Η Συμφωνία για την Προστασία των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (TRIPs)
Τα Μέλη μπορούν να Προσφέρουν Υψηλότερο Επίπεδο Προστασίας από αυτό που Διασφαλίζει η TRIPs Αλλά πρέπει να το Προσφέρουν Εναντι Ολων (Ρήτρα MFN). H Συμφωνία δεν Προκρίνει κάποιο Συγκεκριμένο Νομικό Σύστημα Προστασίας αλλά το Αφήνει στην Ευχέρεια των Μελών. Ωστόσο, τα Μέλη είναι Υποχρεωμένα, εντός της Δικής τους Νομικής Τάξη, να Προσφέρουν Αποτελεσματικούς Κανόνες και Μηχανισμούς Εφαρμογής της Προβλεπόμενης Προστασίας. Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

15 Πεδίο Εφαρμογής Συμφωνιών ΠΟΕ (ΙV) Πλειονομερείς Συμφωνίες
Κρατικές Προμήθειες Μετέχουν 28 Μέλη Καλύπτονται οι Προμήθειες Αγαθών και Υπηρεσιών σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο Περιλαμβανομένων και των Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας Εφαρμόζεται για Προμήθειες πάνω από: ΕΤΔ ( $) για την Κεντρική Κυβέρνηση ΕΤΔ για Περιφερειακές Αρχές ΕΤΔ για Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας ΕΤΔ για Κατασκευές Εμπόριο Πολιτικών Αεροσκαφών Μετέχουν 30 Μέλη Ελεύθερο Εμπόριο Πολιτικών Αεροσκαφών και Μερών αυτών περιλαμβανομένων και των μηχανών Κανόνες για τις Κρατικές Προμήθειες Αεροσκαφών και Επιδοτήσεις στον Τομέα Κατασκευής Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

16 Ο ΠΟΕ Με Μια Ματιά ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΕ Η ΟΜΠΡΕΛΑ ΑΓΑΘΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΣΔΕ - GATT ΓΣΕΥ - GATS ΣΠΔ - TRIPs ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΊΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

17 Η Συμφωνία για τη Γεωργία του Γ.Ο.
Η Συμφωνία για τη Γεωργία του Γ.Ο. Πρώτη Αμιγώς Γεωργική Συμφωνία στο Πολυμερές Επίπεδο Έθεσε το Βασικό Πλαίσιο για το Νέο «Παράδειγμα» Γεωργικής Πολιτικής Καθόρισε Πειθαρχίες και Δεσμεύσεις σε Τρία Επίπεδα (Πυλώνες): Εσωτερική Στήριξη Πρόσβαση στην Αγορά Ανταγωνισμός στις Εξαγωγές Υποχρέωση για Νέες Διαπραγματεύσεις το 2000 (άρθρο 20) Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

18 Η Συμφωνία για τα Υγειονομικά και Φυτοϋγειονομικά Μέτρα (ΥΦΜ – SPS)
Η Συμφωνία ΥΦΜ Σχετίζεται Στενά με τη Συμφωνία για τη Γεωργία και με τη Συμφωνία για τα Τεχνικά Εμπόδια στο Εμπόριο (ΤΒΤ). Πρόκειται για Αυτοτελή Συμφωνία η οποία Κρίθηκε Αναγκαία Προκειμένου να Περιορισθεί ο Κίνδυνος τα ΥΦΜ Μέτρα να Χρησιμοποιηθούν για Προστατευτικούς Σκοπούς Καλύπτοντας το Κενό που Αφήνει η Μείωση των Δασμών. Τα ΥΦΜ Μέτρα Εφαρμόζονται Εξίσου στα Εγχωρίως Παραγόμενα και στα Εισαγόμενα Ζωϊκά, Φυτικά Προϊόντα που Εισέρχονται στη Διατροφική Αλυσίδα καθώς και στα Βιομηχανικά Προϊόντα που Ερχονται σε Αμεση Επαφή με τα Εν λόγω Γεωργικά Προϊόντα για να μη Μολυνθούν τα Τελευταία (π.χ. Απαγόρευση τοξικών χρωμάτων στα πιάτα, Προδιαγραφές σφαγείων) Σκοπός να Προστατευθεί: Η Υγεία των Ανθρώπων από Ασθένειες Ζωικής ή Φυτικής Προέλευσης Η Υγεία των Φυτών και των Ζώων από Ασθένειες και Ζιζάνια Η Επικράτεια μιας Χώρας από Ζημιές που Μπορεί να Προκληθούν Εξαιτίας της Εισόδου, Διάδοσης και Εγκαθίδρυσης Ασθενειών και Ζιζανίων Να Ελαχιστοποιηθούν οι Επιπτώσεις στο Εμπόριο Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

19 Η Συμφωνία για τα Υγειονομικά και Φυτοϋγειονομικά Μέτρα (ΥΦΜ – SPS) Βασικές Αρχές
Η Συμφωνία Στηρίζεται στις Ακόλουθες Επτά Βασικές Αρχές Επιστημονική Θεμελίωση Εναρμόνιση Ισοδυναμία Περιφερειοποίηση Διαφάνεια Ειδική και Διαφοροποιημένη Μεταχείριση Αναπτυσσομένων Χωρών Τεχνική Βοήθεια Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

20 Η Συμφωνία για τα Τεχνικά Εμπόδια στο Εμπόριο (ΤΒΤ)
Αποτελεί Αναθεώρηση του Αντίστοιχου Κώδικα του Γύρου Tokyo Βασικός Σκοπός: Οι Τεχνικοί Κανονισμοί και τα Πρότυπα των Προϊόντων να μην Αποτελούν Αδικαιολόγητα Εμπόδια στο Εμπόριο Εφαρμογή: Σε όλα τα Προϊόντα Βιομηχανικά και Γεωργικά Εκταση Εφαρμογής: Εθνικοί Τεχνικοί Κανονισμοί Προϊόντων (Υποχρεωτικού χαρακτήρα) Πρότυπα Προϊόντων (προαιρετικού χαρακτήρα) Διαδικασίες Συμμόρφωσης Εξαιρούνται: Τα Υγειονομικά και Φυτοϋγειονομικά Μέτρα Κανονισμοί και Πρότυπα του Τομέα Υπηρεσιών Κρατικές Προμήθειες Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

21 Η Συμφωνία για τα Τεχνικά Εμπόδια στο Εμπόριο (ΤΒΤ) Βασικές Αρχές
Η Συμφωνία Στηρίζεται στις Ακόλουθες Βασικές Αρχές Μη Διάκριση Εναρμόνιση Ισοδυναμία Αμοιβαία Αναγνώριση Διαφάνεια Ειδική και Διαφοροποιημένη Μεταχείριση Αναπτυσσομένων Χωρών Τεχνική Βοήθεια Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

22 ΥΦΜ ή TBT ? Μια Πρακτική Προσέγγιση
Αφορά το Μέτρο Τρόφιμα Ποτά ή ζωοτροφές? ΟΧΙ Είναι Τεχνικός Κανονισμός κλπ? ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Εχει ως Σκοπό την Προστασία της Ζωής ή Υγείας των Ανθρώπων, Ζώων, Φυτών Από ΤΒΤ ΑΛΛΟ Πρόσθετα, Φυτοφάρμακα, Μικρόβια, Υπολείμματα, ή την Αποτροπή Εισαγωγής, Διάδοσης και Εγκατάστασης Ζιζανίων ή Ασθενειών στην Επικράτεια μιας Χώρας? ΝΑΙ ΟΧΙ ΥΦΜ Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

23 Ο Γύρος της Doha ή η Αναπτυξιακή Ημερήσια Διάταξη της Doha (Ι)
Το Υπόβαθρο Ξεκίνησε το 2001 στην 4η Υπουργική Σύνοδο του ΠΟΕ που έγινε το Νοέμβριο του 2001 στην Πρωτεύουσα Doha του Qatar. Πρόκειται για τον Πρώτο Γύρο Πολυμερών Εμπορικών Διαπραγματεύσεων στο Πλαίσιο του ΠΟΕ. Η Απόφαση Εναρξης ήρθε 2 Χρόνια μετά την Αποτυχία της 3ης Υπουργικής Συνόδου του ΠΟΕ στο Seattle των ΗΠΑ, Εξ αίτιας της Διάστασης Απόψεων Αναπτυγμένων-Αναπτυσσομένων για μια Σειρά Θέματα Ιδίως για τις Σχέσεις μεταξύ Εμπορίου και: Βασικών Εργατικών Δικαιωμάτων, Αμεσων Ξένων Επενδύσεων, Ανταγωνισμού, Περιβάλλοντος. Ο Τίτλος Αναπτυξιακή Ημερήσια Διάταξη έχει Σαφώς Ιδεολογικό Περιεχόμενο και Υποδηλώνει ότι τα Συμφέροντα των Αναπτυσσομένων Χωρών Βρίσκονται στο Επίκεντρο του ΠΟΕ και των Διαπραγματεύσεων. Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

24 Ο Γύρος της Doha ή η Αναπτυξιακή Ημερήσια Διάταξη της Doha (ΙΙ) Η Θεματική Το Πρόγραμμα Doha Περιλαμβάνει σε μια Ενιαία Δέσμη 19 Θέματα Γεωργία Δασμοί στα Μη-Γεωργικά Προϊόντα Υπηρεσίες Γεωγραφικές Ενδείξεις Εμπόριο & Επενδύσεις (εξέπεσε) Εμπόριο & Ανταγωνισμός (εξέπεσε) Διαφάνεια στις Κρατικές Προμήθειες Διευκόλυνση Εμπορίου Κανόνες ΠΟΕ (Αντι-ντάμπιγκ & Επιδοτήσεις, Περιφερειακές Συμφωνίες) Επίλυση Διαφορών Εμπόριο και Περιβάλλον Ηλεκτρονικό Εμπόριο Μικρές Οικονομίες Εμπόριο & Υπερχρέωση Εμπόριο & Μεταφορά Τεχνολογίας Τεχνική Βοήθεια Ελάχιστα Αναπτυγμένες Χώρες Ειδική & Διαφοροποιημένη Μεταχείριση Θέματα Εφαρμογής Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

25 Ο Γύρος της Doha ή η Αναπτυξιακή Ημερήσια Διάταξη της Doha (ΙΙΙ)
Το Χρονοδιάγραμμα Το Αρχικό Χρονοδιάγραμμα Προέβλεπε Ολοκλήρωση των Διαπραγματεύσεων σε 3 Χρόνια δηλαδή την 01/01/2005. Οι Σημαντικές Διαφορές Απόψεων μεταξύ των 150 Χωρών που Μετέχουν στις Διαπραγματεύσεις έκαναν την Τήρηση του Χρονοδιαγράμματος Αδύνατη. Οι Διαφορές αφορούν στο Σύνολο των υπό Διαπραγμάτευση Θεμάτων αλλά Είναι ιδιαίτερα Εντονες στους ακόλουθους τομείς: Γεωργία, Δασμοί στα Μη-γεωργικά Προϊόντα, Υπηρεσίες, Γεωγραφικές Ενδείξεις και Περιβάλλον. Η Γεωργία πάντως είναι η Ατμομηχανή των Διαπραγματεύσεων. Το Αρχικό Χρονοδιάγραμμα σε Πρώτη Φάση Παρατάθηκε μέχρι τις 31/12/2006, στη Συνέχεια μέχρι 31/12/2007, ακολούθως Σιωπηρά μέχρι Σήμερα. Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

26 Ο Γύρος της Doha ή η Αναπτυξιακή Ημερήσια Διάταξη της Doha (ΙV)
Βασικοί Παίκτες ΕΕ Ελβετία, Νορβηγία ΗΠΑ Ιαπωνία Κορέα G-20 (Αναπτυσσόμενες χώρες δυναμικού εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων με επικεφαλής τη Βραζιλία κυρίως Λ. Αμερικής και Ινδία, Κίνα, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες) Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς Λοιπές Αναπτυσσόμενες (Αφρικανικές, Νότιο-Ανατολικής Ασίας καθαροί εισαγωγείς τροφίμων, Καραϊβικής) Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

27 Ο Γύρος της Doha ή η Αναπτυξιακή Ημερήσια Διάταξη της Doha (V)
ΟΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ Ο Γύρος της Doha ή η Αναπτυξιακή Ημερήσια Διάταξη της Doha (V) Γεωργία Το Δυσκολότερο και πιο Επίμαχο Θέμα (Ατμομηχανή των Διαπραγματεύσεων). Τρεις Πυλώνες: Εσωτερικές Επιδοτήσεις, Πρόσβαση στην Αγορά (Δασμοί), Ανταγωνισμός στις Εξαγωγές (Εξαγωγικές Επιδοτήσεις, Εξαγωγικές Πιστώσεις, Επισιτιστική Βοήθεια, Εταιρείες Κρατικού Εμπορίου) Γεωργική Πολιτική ΕΕ (ΚΑΠ) στο Στόχαστρο παρά Πρόσφατη Αναθεώρηση του ΕΕ, Αμυντική Στάση στην Πρόσβαση στην Αγορά (δασμοί γεωργικών προϊόντων). Σύμμαχοι λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες, Ιαπωνία και Κορέα. ΗΠΑ, Αμυντική στάση στις Εσωτερικές Επιδοτήσεις, πολύ Επιθετική στην Πρόσβαση στην Αγορά (Επιδίωξη το Ανοιγμα των Αγορών των Αναπτυσσομένων) G-20, Επιθετική Στάση έναντι Αναπτυγμένων, Αμυντική Στάση έναντι Αναπτυσσομένων. Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Εναντι Αναπτυγμένων: Επιθετική Στάση και στους τρεις Πυλώνες αλλά Αμυντική Στάση στις Εταιρείες Κρατικού Εμπορίου). Εναντι Αναπτυσσομένων: Μετριοπαθής Στάση αλλά Ουσιαστικό Ανοιγμα Αγορών. Λοιπές Αναπτυσσόμενες, Εμφαση στην Ειδική και Διαφοροποιημένη Μεταχείριση Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

28 Ο Γύρος της Doha ή η Αναπτυξιακή Ημερήσια Διάταξη της Doha (VΙ)
Το Βαμβάκι Πρωτοβουλία 4 Γαλλόφωνων Αφρικανικών Χωρών με την Προτροπή της Γαλλίας. Υποστηρίζεται από το Σύνολο σχεδόν των Μελών του ΠΟΕ Περιλαμβανομένων και Ορισμένων Κ-Μ της ΕΕ και από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Στόχος η Πολιτική Στήριξης στο Προϊόν των ΗΠΑ και της ΕΕ. Αίτημα η Πλήρης Κατάργηση της Στήριξης. Επιχείρημα: Η Στήριξη, ΗΠΑ και ΕΕ, Οδηγεί σε Υπερπαραγωγή. Συνέπεια είναι η Μείωση των Διεθνών Τιμών και αυτό είναι σε Βάρος των Φτωχών Χωρών της Αφρικής που Εξαρτώνται Απόλυτα από την Παραγωγή και τις Εξαγωγές Βαμβακιού. Εντονη Ιδεολογική Χροιά. Το Θέμα έχει Αναχθεί σε Στοιχείο Επιβεβαίωσης ή Απόρριψης της Αναπτυξιακής Διάστασης των Διαπραγματεύσεων. ΗΠΑ αποτελούν το Κύριο Πρόβλημα. Η ΕΕ Πρόσφατα άλλαξε την Πολιτική της αλλά αυτό δεν Μειώνει τις Πιέσεις. Ακόμη και Πλήρης Κατάργηση Στήριξης δεν θα έχει Οφέλη για Αφρικανικές Χώρες που έχουν Σοβαρό Πρόβλημα Ανταγωνιστικότητας Ωφελημένοι θα είναι οι πιο Ανταγωνιστικοί ιδίως οι Αυστραλία, Βραζιλία και Αργεντινή Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

29 Ο Γύρος της Doha ή η Αναπτυξιακή Ημερήσια Διάταξη της Doha (VΙΙ)
Δασμοί Στα Μη Γεωργικά Προϊόντα Δύο Βασικές Ομάδες Χωρών: Αναπτυγμένες και Αναπτυσσόμενες Αναπτυγμένες: Γενικώς Χαμηλοί Δασμοί εκτός από τα Κλωστοϋφαντουργικά. Εφαρμοζόμενοι Δασμοί = Δεσμευμένους Δασμούς Αναπτυσσόμενες: Γενικώς Υψηλοί ως και πολύ Υψηλοί Δασμοί. Εφαρμοζόμενοι Δασμοί πολύ χαμηλότεροι από Δεσμευμένους Δασμούς Αναπτυγμένες: Δραστικές Μειώσεις Δασμών απ’ όλους με βάση μια μέθοδο Εναρμόνισης των Δασμών (μεγαλύτερες μειώσεις στους υψηλότερους δασμούς). Επιδίωξη το Ουσιαστικό Ανοιγμα των Αγορών (τελικός δασμός μικρότερος από τον εφαρμοζόμενο) των Αναπτυσσομένων Χωρών ιδίως των Αναδυομένων Οικονομιών. Αναπτυσσόμενες: Περιορισμένες Δασμολογικές Μειώσεις από τα Δεσμευμένα Επίπεδα. Ουσιαστικά Προσφέρουν Εικονικό Ανοιγμα των Αγορών τους. Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

30 Ο Γύρος της Doha ή η Αναπτυξιακή Ημερήσια Διάταξη της Doha (VΙΙΙ)
Υπηρεσίες Δύο Βασικές Ομάδες Χωρών: Αναπτυγμένες και Αναπτυσσόμενες Αναπτυγμένες: Περαιτέρω Ανοιγμα των Αγορών απ’ όλους σε όλες τις Μορφές Εμπορίου Υπηρεσιών. Πολύ Αμυντική Στάση στη Διακίνηση Ανειδίκευτου Εργατικού Δυναμικού. Αναπτυσσόμενες: Γενικώς Αμυντική Στάση ιδίως στους Τομείς Στρατηγικού Ενδιαφέροντος . Αποφυγή Περιορισμών στο Δικαίωμά τους Επιλογής των Τομέων που θα Ανοίξουν στο Διεθνή Ανταγωνισμό και των Προϋποθέσεων που θα Ισχύουν. Επιθετική Στάση στη Διακίνηση Ανειδίκευτου Εργατικού Δυναμικού. Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

31 Ο Γύρος της Doha ή η Αναπτυξιακή Ημερήσια Διάταξη της Doha (ΙX)
Εμπόριο και Περιβάλλον Δεν Υπάρχει Ειδική Συμφωνία για το Θέμα αλλά ο Στόχος της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Προστασίας του Περιβάλλοντος Περιλαμβάνεται στο Προοίμιο της Συμφωνίας Ιδρυσης του ΠΟΕ ενώ, Συγκεκριμένες Πτυχές Ρυθμίζονται στο Πλαίσιο Επιμέρους Συμφωνιών (ΓΣΔΕ, Γεωργία, ΥΦΜ, ΤΒΤ, ΤRIPs). Το Θέμα Υποστηρίζεται Δραστήρια από την ΕΕ και την Ελβετία. Δύο Βασικές Πτυχές: ι) Αυτόματη Νομιμοποίηση Εμπορικών Μέτρων (π.χ. Απαγόρευση Εισαγωγών) που Λαμβάνονται Δυνάμει Διεθνών Περιβαλλοντικών Συμφωνιών. ιι) Πλήρης Φιλελευθεροποίηση του Εμπορίου Περιβαλλοντικών Αγαθών και Υπηρεσιών. Αναπτυσσόμενες Χώρες: Αρνητικές. Θεωρούν την Πρώτη Πτυχή Καλυμμένο προστατευτισμό και τη Δεύτερη ως Χωρίς Ορους και Οφέλη Ανοιγμα των Αγορών τους. Λοιπές Αναπτυγμένες: Αρνητικές στην Πρώτη Πτυχή (καλυμμένος προστατευτισμός και Θετικές στη Δεύτερη Πτυχή. Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

32 Ο Γύρος της Doha ή η Αναπτυξιακή Ημερήσια Διάταξη της Doha (X)
Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΓΕ) Δύο Βασικές Πτυχές Διαπραγματεύσεων Πολυμερές Μητρώο Προστατευομένων ΓΕ για τους Οίνους και τα Οινοπνευματώδη Επέκτασης της Ισχυρής Προστασίας των Οίνων και των Οινοπνευματωδών και στα άλλα Προϊόντα ΕΕ, Ελβετία: Επιθετική Στάση και στις δύο Πτυχές Λοιπές Αναπτυγμένες: Αρνητική Στάση και στις δύο Πτυχές G-20 και Αναπτυσσόμενες: Αρνητική Στάση και στις δύο Πτυχές Ινδία, Κένυα: Θετική Στάση στη δεύτερη Πτυχή Αρνητική ως Ουδέτερη στην Πρώτη Βραζιλία: Αρνητική στάση και στις δύο Πτυχές αλλά Επιθετικό Ενδιαφέρον στη Βιοποικιλότητα (CBD) Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

33 Διαπραγματεύσεις Γύρου Doha Tο Πάζλ των Συμφερόντων - Επιδιώξεων
ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΗΠΑ Πρόσβαση στην Αγορά: Γεωργικά, Μη-Γεωργικά & Υπηρεσίες Εσωτερική Στήριξη Διακίνηση Ανειδίκευτου Εργατικού Δυναμικού Γεωγραφικές Ενδείξεις ΕΕ Πρόσβαση στην Αγορά: Μη-Γεωργικά & Υπηρεσίες Πρόσβαση στην Αγορά:Γεωργικά Διακίνηση Ανειδίκευτου Εργατικού Δυναμικού G-20 Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

34 Προοπτικές Ολοκλήρωσης των Διαπραγματεύσεων Παράγοντες Επιτυχίας
Προοπτικές Ολοκλήρωσης των Διαπραγματεύσεων Παράγοντες Επιτυχίας Η επιτυχής κατάληξη των διαπραγματεύσεων εξαρτάται από τους ακόλουθους τρεις παράγοντες: Δυνατότητες ΕΕ να προσφέρει μεγαλύτερες μειώσεις, στους πυλώνες της πρόσβασης στην αγορά και της εσωτερικής στήριξης, κινούμενη προς την κατεύθυνση των προτάσεων των G-20. Δυνατότητες ΗΠΑ να προσφέρουν μεγαλύτερες μειώσεις της εσωτερικής τους στήριξης, να μειώσουν τις απαιτήσεις τους στην πρόσβαση στην αγορά Δυνατότητες αναδυομένων οικονομιών (Ινδία, Κίνα, Βραζιλία) να προσφέρουν πραγματικό άνοιγμα της αγοράς τους: α) στα μη γεωργικά προϊόντα (αποδεχόμενες δασμολογικές μειώσεις που θα συνεπάγονται μείωση των εφαρμοζομένων δασμών δηλαδή, θα υπερβαίνουν το υφιστάμενο «νερό» στους δασμούς) και β) στον τομέα των υπηρεσιών με ταυτόχρονο περιορισμό των απαιτήσεων τους στη διακίνηση ανειδίκευτης εργασίας. Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

35 Προοπτικές Ολοκλήρωσης των Διαπραγματεύσεων Δυνατότητες ΕΚ (Ι)
Η Εντολή του Συμβουλίου προς την Ευρ. Επιτροπή θέτει δύο προϋποθέσεις: Ανταλλάγματα Εντός Γεωργίας Εκτός Γεωργίας Δραστική Μείωση Στήριξης ΗΠΑ Αποτελεσματική Προστασία Γ. Ε. Ισότιμη Μεταχείριση Αμεσων και Εμμεσων Εξαγωγικών Επιδοτήσεων Ουσιαστικό Ανοιγμα Αγορών Αναδυομένων Οικονομιών στα Μη-Γεωργικά και τις Υπηρεσίες Μη Υπέρβαση της Αναθεωρημένης ΚΑΠ Εξ αιτίας Δραστικών Μειώσεων της Εσωτερικής Στήριξης Εξ αιτίας Δραστικών Δασμολογικών Μειώσεων Μικρού Αριθμού Ευαίσθητων Προϊόντων και Μεγάλων Δασμολογικών Ποσοστώσεων Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

36 Προοπτικές Ολοκλήρωσης των Διαπραγματεύσεων Δυνατότητες ΕΚ (ΙΙ)
Προοπτικές Ολοκλήρωσης των Διαπραγματεύσεων Δυνατότητες ΕΚ (ΙΙ) Πυλώνα της Εσωτερικής Στήριξης: Εκτιμάται ότι η ΕΕ θα μπορούσε να αποδεχθεί μειώσεις του δείκτη AMS ως 75% (από το 70% που έχει προτείνει) και περιορισμό του Μπλε κουτιού στο 2% της αξίας της παραγωγής (από το 2,5% που φαίνεται ήδη να έχει αποδεχθεί) Η κίνηση αυτή: Εξαντλεί όλα τα περιθώρια περιλαμβανόμενου και του περιθωρίου ασφαλείας και Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

37 Προοπτικές Ολοκλήρωσης των Διαπραγματεύσεων Δυνατότητες ΕΚ (ΙΙΙ)
Προοπτικές Ολοκλήρωσης των Διαπραγματεύσεων Δυνατότητες ΕΚ (ΙΙΙ) Πυλώνας πρόσβασης στην αγορά: Τα πράγματα είναι περισσότερο ασαφή. Το ζητούμενο εδώ είναι να μην προκληθεί, συνεπεία των δασμολογικών μειώσεων, σοβαρή διαταραχή στην ισορροπία της εσωτερικής αγοράς. Η ΕΕ εδώ έχει αμυντική στάση. Ωστόσο, η Ευρ. Επιτροπή είναι πρόθυμη να κινηθεί προς τα επίπεδα της πρότασης των G-20 προσφέροντας: Αυξημένες μειώσεις σε όλες τις ζώνες φθάνοντας το 70% στην ανώτερη ζώνη Περιορίζοντας τα ευαίσθητα προϊόντα στο 3% - 5% των δασμολογικών γραμμών (από το 8% που έχει προτείνει) και, Μεγαλύτερη αύξηση των δασμολογικών ποσοστώσεων με βάση την εγχώρια κατανάλωση και όχι τις εισαγωγές. Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

38 Προοπτικές Ολοκλήρωσης των Διαπραγματεύσεων Δυνατότητες ΗΠΑ Πυλώνας Εσωτερική Στήριξη
Υστερα από την Πρόταση για το Νέο Γεωργικό Νόμο Εκτιμάται ότι οι ΗΠΑ έχουν περιθώρια να αποδεχθούν Μείωση της Συνολικής Στήριξης που Στρεβλώνει το Εμπόριο μέχρι Ποσοστού 65% ίσως και λίγο Περισσότερο (Αρχική τους Πρόταση 53%) Αλλά Δεν έχουν Περιθώρια στο Κεχριμπαρένιο Κουτί όπου δεν μπορούν να Ξεπεράσουν το 60% που είναι και η Αρχική τους Πρόταση. Στο Μπλε Κουτί εκτιμάται ότι έχουν Περιθώρια να Αποδεχθούν Οροφή ίση με το 2% της Αξίας της Γεωργικής Παραγωγής Αλλά Αντιμετωπίζουν Πρόβλημα με τις Πρόσθετες Πειθαρχίες. Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

39 Προοπτικές Ολοκλήρωσης των Διαπραγματεύσεων Δυνατότητες ΗΠΑ Πυλώνας Πρόσβασης στην Αγορά
Βασική Επιδίωξη των ΗΠΑ είναι το Ανοιγμα των Αγορών των Αναπτυσσομένων Χωρών και Ιδίως των Αναδυομένων Οικονομιών Οι Αναπτυσσόμενες Χώρες Υπόκεινται στην Αρχή της Ειδικής και Διαφοροποιημένης Μεταχείρισης που Σημαίνει Μικρότερες Δασμολογικές Μειώσεις απ’ ότι οι Αναπτυγμένες (Γ.Ο. 2/3) Η Εστω και Μερική Ικανοποίηση της Βασικής Επιδίωξης Σημαίνει ότι οι Αναπτυγμένες Χώρες (Πρακτικά η ΕΕ και οι G-10) θα πρέπει να Υποχρεωθούν σε Πολύ Μεγαλύτερες Δασμολογικές Μειώσεις απ’ αυτές της Πρότασης των G-20 και να Περιορίσουν Σημαντικά τις Απαιτήσεις τους για τα Ευαίσθητα Προϊόντα (Αριθμό και Μεταχείριση) Το Ουσιαστικό Ανοιγμα των Αγορών των Αναδυομένων Οικονομιών στα Γεωργικά, στα Μη-Γεωργικά Προϊόντα και στις Υπηρεσίες είναι το Εισιτήριο Προκειμένου η Συμφωνία να γίνει δεκτή από τις Ομάδες Συμφερόντων και το Κογκρέσο Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

40 Ελκυστικότητα Μερικής Προσαρμογής ΕΕ και ΗΠΑ Στις Προτάσεις Των G-20
H Μερική Προσαρμογή των ΗΠΑ στον Πυλώνα της Εσωτερικής Στήριξης, Ικανοποιεί εν Μέρει την ΕΕ, Δεν Ικανοποιεί τους G-20 που Προσδοκούν Πολύ Περισσότερα Προκειμένου να Δεχθούν Δραστικό Ανοιγμα των Αγορών τους ιδίως στα Μη-Γεωργικά και τις Υπηρεσίες Η Μερική Προσαρμογή της ΕΕ στον Πυλώνα της Πρόσβασης στην Αγορά Δεν Ικανοποιεί τους G-20 και Πολύ Περισσότερο τις ΗΠΑ. Οι G-20 Ενδιαφέρονται για Δραστικό Ανοιγμα της Αγοράς της ΕΕ στους Υψηλούς και Σχετικά Υψηλούς Δασμούς (δύο ανώτερες ζώνες) Όμως Επιτρέπει στους G-20 να Περιορίσουν τις Πιέσεις για Ουσιαστικό Ανοιγμα των Αγορών τους στους άλλους Τομείς Οι ΗΠΑ Πιέζουν την ΕΕ για Δασμολογικές Μειώσεις Μεγαλύτερες από την Πρόταση των G-20 Προκειμένου να Ανοίξουν τις Αγορές των Αναδυομένων Οικονομιών Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

41 Δυνατά Ενδεχόμενα Δύο είναι τα Δυνατά Ενδεχόμενα
Γενικευμένη Μείωση του Επιπέδου Φιλοδοξίας του Γύρου Doha με Περιορισμό της Θεματικής του και των Ποσοτικών Προσδοκιών Οριστικό, για το Προβλεπτό Μέλλον, Πάγωμα των Διαπραγματεύσεων Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

42 Η Mini Υπουργική Σύνοδος του ΠΟΕ του Ιουλίου 2008 Μια Νέα Αποτυχία
Όμως το Σενάριο αυτό Αποδείχθηκε Ανέφικτο Εξαιτίας των Αγεφύρωτων Διαφορών μεταξύ των ΗΠΑ από τη μια και της Ινδίας και Κίνας από την άλλη. Οι ΗΠΑ Ηθελαν να Διασφαλίσουν ένα Βαθμό Ανοίγματος των Αγορών των Αναδυομένων Οικονομιών Προσφέροντας Πολύ Μετριοπαθείς Μειώσεις της Εσωτερικής τους Στήριξης. Η Ινδία και η Κίνα Απέρριψαν το Συμβιβασμό ως Απαράδεκτο και εντελώς μη Ισορροπημένο. Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

43 Που Πηγαίνουμε ; Υπάρχει κάποια Πραγματική Δυνατότητα Αναζωογόνησης των Διαπραγματεύσεων; Παρά την Πρόοδο που έχει Σημειωθεί η Απάντηση στο Ερώτημα είναι Αρνητική. Το Πολιτικό – Οικονομικό Περιβάλλον δεν είναι Ευνοϊκό. Στην Παρούσα Οικονομική Συγκυρία η Διοίκηση στις ΗΠΑ έχει την Προσοχή της Στραμμένη στην Καταπολέμηση της Υφεσης και στην Εξοδο από την Κρίση. Αντίστοιχες Πολιτικές-Οικονομικές Αβεβαιότητες Επηρεάζουν τη Διαπραγματευτική Προσέγγιση και των άλλων Βασικών Παικτών. Υπό το Πρίσμα της Αβεβαιότητας που Χαρακτηρίζει τη Διαπραγματευτική Στάση των ΗΠΑ οι άλλοι Παίκτες δεν έχουν Κίνητρο να Προχωρήσουν σε ένα Συμβιβασμό τώρα Ανοίγοντας τα Διαπραγματευτικά τους Χαρτιά. Υπό αυτές τις Συνθήκες το μόνο Εφικτό Αποτέλεσμα είναι το Πάγωμα των Διαπραγματεύσεων για το Προβλεπτό Μέλλον. Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης

44 Οριστικό Πάγωμα των Διαπραγματεύσεων
Η Αποτυχία δεν Είναι χωρίς Κόστος Απώλεια Προσδοκώμενων Κερδών αλλά αυτό δεν Αφορά τις Χώρες Εκείνες (φτωχές και αδύναμες) που σε Κάθε Περίπτωση Ανέμεναν Καθαρή Ζημιά Τραυματισμός της Αξιοπιστίας του Πολυμερούς Εμπορικού Συστήματος «Καταχρηστική» Προσφυγή στη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών Παρεμπόδιση ή Επιβράδυνση της Διαδικασίας «Διαρθρωτικής Προσαρμογής» στις Αναπτυσσόμενες Χώρες αλλά αυτή Κατευθύνεται Πρωτίστως από το ΔΝΤ και την ΠΤ Η Αποτυχία δεν Σημαίνει Αναστολή ή Παρεμπόδιση της Περαιτέρω Φιλελευθεροποίησης του Εμπορίου. Η Σκυτάλη θα Περάσει στις Διμερείς και Περιφερειακές Εμπορικές Συμφωνίες και οι Διαπραγματεύσεις για αυτές Αναμένεται να Πολλαπλασιασθούν και να Εντατικοποιηθούν Δ. Ι. Μουτσάτσος Οικονομολόγος Δ/νση ΑΠ&Τ ΥΠΑΑΤ τ. Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης


Κατέβασμα ppt "Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ-WTO)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google