Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ο Σεμινάριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ΕΠΑ 429: Σχολική Εμπειρία Δήμητρα Χατζηχαμπή - Μάριος Παπαευριπίδου Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ο Σεμινάριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ΕΠΑ 429: Σχολική Εμπειρία Δήμητρα Χατζηχαμπή - Μάριος Παπαευριπίδου Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 1 ο Σεμινάριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ΕΠΑ 429: Σχολική Εμπειρία Δήμητρα Χατζηχαμπή - Μάριος Παπαευριπίδου Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στις Φυσικές Επιστήμες Πανεπιστήμιο Κύπρου Εαρινό Εξάμηνο 2005-2006

3 Στόχοι Σεμιναρίου 1. Οδηγίες-συντονισμός 2. Οργάνωση-Διοίκηση τάξης 3. Προμήθεια υλικών-Ώρες γραφείου 4. Υλικό αφόρμησης για τη διδακτική

4 Στόχοι Σεμιναρίου 1. Οδηγίες-συντονισμός

5 1. Σχέδια Μαθήματος Ωρολόγιο Πρόγραμμα της τάξης στο οποίο θα φαίνονται σημειωμένες όλες οι διδασκαλίες των μαθημάτων μόνο τη μέρα που διδάσκετε Φ.Ε. Ωρολόγιο Πρόγραμμα της τάξης στο οποίο θα φαίνονται σημειωμένες όλες οι διδασκαλίες των μαθημάτων μόνο τη μέρα που διδάσκετε Φ.Ε. Φωτοτυπίες όλων των φύλλων εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν στο μάθημα (δικά σας, βιβλίου) Φωτοτυπίες όλων των φύλλων εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν στο μάθημα (δικά σας, βιβλίου) Συνοδευτικό έντυπο σχεδίου μαθήματοςστο οποίο πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα στοιχεία. Το έντυπο θα πρέπει να κατατίθεται χωριστά για κάθε μάθημα που θα διδαχθεί. Συνοδευτικό έντυπο σχεδίου μαθήματοςστο οποίο πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα στοιχεία. Το έντυπο θα πρέπει να κατατίθεται χωριστά για κάθε μάθημα που θα διδαχθεί. 1ο1ο 1ο1ο 2 ο 3ο3ο 3ο3ο Πού παραδίδονται

6 Δράμας 4 ος όροφος, Ρόνεο Φυσικές Επιστήμες Τοποθετούνται κατά ημέρα διδασκαλίας Δράμας 4 ος όροφος, Ρόνεο Φυσικές Επιστήμες Τοποθετούνται κατά ημέρα διδασκαλίας Πού παραδίδονται τα σχέδια μαθήματος Εργαστήριο Φυσικής, 014 Μέσα στο γραμματοκιβώτιο που είναι έξω από την πόρτα Εργαστήριο Φυσικής, 014 Μέσα στο γραμματοκιβώτιο που είναι έξω από την πόρτα

7 3. Τί συμβαίνει αν χαθεί κάποιο μάθημα Αν χαθεί μάθημα για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής σας δεν χρειάζεται ν’ αναπληρώσετε το μάθημα. Περισσότερα από ένα μαθήματα χρειάζονται να αναπληρωθούν. Αν δεν μπορείτε να διδάξετε 1 ή περισσότερα μαθήματα λόγω δικού σας κωλύματος (π.χ.ασθένεια), τότε χρειάζεται ν’ αναπληρώσετε τα μαθήματα που δεν διδάχθηκαν. Αν δεν μπορείτε να διδάξετε 1 ή περισσότερα μαθήματα λόγω δικού σας κωλύματος (π.χ.ασθένεια), τότε χρειάζεται ν’ αναπληρώσετε τα μαθήματα που δεν διδάχθηκαν.

8 4. Στάδια Διαδικασίας Πριν τη διδασκαλία Κατά τη διδασκαλία Μετά τη διδασκαλία 1.Σχέδια μαθήματος (με συνοδευτικά) 2.Προετοιμασία υλικών 3.Εφοδιασμό υλικών από επόπτες σε ώρες γραφείου 1.Παρακολούθηση μαθήματος από επόπτη 2.Καταγραφή δυνατών και αδύνατων στοιχείων της διδασκαλίας 1.Αυτοαξιολόγηση από τον διδάσκοντα. Γραπτή. 2.Ανατροφοδότηση από τον επόπτη. Προφορική + Γραπτή.

9 Στόχοι Σεμιναρίου 2. Οργάνωση-Διοίκηση τάξης

10 Οργάνωση και διοίκηση της τάξης

11 Οι ‘κανονισμοί’ της τάξης πρέπει να γίνονται ξεκάθαροι στους μαθητές

12 Οργάνωση και διοίκηση της τάξης Οι μαθητές να δουλεύουν σε ομάδες (4-5 ατόμων), Συνεργατική Μάθηση Αλληλεξάρτηση Ρόλοι στις ομάδες Καταμερισμός εργασίας ΑνατροφοδότησηΕυκαιρίες για εξατομίκευση Αλληλεπίδραση Οι συνεργατικές δεξιότητες καλλιεργούνται

13 Οργάνωση και διοίκηση της τάξης Ανατροφοδότηση στις ομάδες

14 Οργάνωση και διοίκηση της τάξης Ευκαιρίες για εξατομίκευση

15 Οργάνωση και διοίκηση της τάξης Είναι δική σας ευθύνη να τηρούνται αποδεκτά επίπεδα συμπεριφοράς Να ξεκινήσετε το μάθημα μόνο όταν έχετε την προσοχή όλων. Απαγορεύονται οι φωνές, οι απειλές, οι ύβρεις, τα ειρωνικά σχόλια, οι προσβολές και οι οποιεσδήποτε προσπάθειες εκφοβισμού των μαθητών. Σας εκθέτουν χωρίς να φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

16 Οργάνωση και διοίκηση της τάξης Αν χρειαστεί, διακόψτε το μάθημα μέχρις ότου έχετε ξανά την προσοχή των μαθητών σας. Δεν υπάρχει λόγος να διδάσκετε αν δεν σας ακούει κανένας. Οι παρατηρήσεις μπορούν να γίνονται στο σύνολο των μαθητών, αλλά, όπου χρειάζεται, και σε προσωπικό επίπεδο Η αποδεκτή συμπεριφορά είναι πολύ σημαντική, αλλά η υπερβολική αυστηρότητα δεν εξυπηρετεί.

17 Οργάνωση και διοίκηση της τάξης Πρώτα να δίνονται σαφείς και λεπτομερείς οδηγίες για την εκτέλεση ενός πειράματος και μετά να δίνονται τα υλικά. Να αποφεύγετε (όπου είναι δυνατό) να δίνονται στους μαθητές υλικά με τα οποία είναι εύκολο να δημιουργηθεί ‘χάος’ Πειράματα

18 Οργάνωση και διοίκηση της τάξης Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσα στην τάξη σε ικανοποιητικούς αριθμούς. Η καλή λειτουργική κατάσταση των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να επιβεβαιώνεται πριν από την έναρξη του μαθήματος

19 Οργάνωση και διοίκηση της τάξης Τα πειράματα και οι άλλες δραστηριότητες θα πρέπει δοκιμάζονται πριν την εκτέλεσή τους στην τάξη Να αποφεύγονται δραστηριότητες που είναι πολύπλοκες ή/ και το αποτέλεσμά τους δεν είναι σαφές. Αν μια δραστηριότητα δε φαίνεται να αποδίδει ή δυσκολεύει τους μαθητές, εγκαταλείψτε την.

20 Οργάνωση και διοίκηση της τάξης ευελιξία Να είστε προετοιμασμένοι να δίξετε ευελιξία στην αντιμετώπιση απρόσμενων καταστάσεων

21 Στόχοι Σεμιναρίου 3. Προμήθεια υλικών-Ώρες γραφείου εποπτών

22 Πρωτοτυπία Καινοτομία Φαντασία Δημιουργικότητα Επιλέξτε εκείνες τις Δραστηριότητες-Υλικά ώστε να εξυπηρετούν τους στόχους του μαθήματος Προμήθεια Υλικών Υλικά για πειράματα Επιπλέον Φύλλα Εργασίας Εποπτικό Υλικό Άλλες πηγές Η.Υ. Βιβλία Εγκυκλοπέδιες Φυσικό Περιβάλλον

23 Επόπτες για τις Φυσικές Επιστήμες ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτη Παρασκευ ή Δήμητρα Χατζηχαμπή 2:30-4:00 Εργ. 031 Μάριος Παπαευριπίδου 4:30-6:00 Εργ. 014 Ευαγγελία Κυριαζή 03:00-04:30 Εργ. 014

24 4. Υλικό αφόρμησης για τη διδακτική

25 Περισσότερα για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών......στο επόμενο Σεμινάριο Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου...στο επόμενο Σεμινάριο Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου


Κατέβασμα ppt "1 ο Σεμινάριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ΕΠΑ 429: Σχολική Εμπειρία Δήμητρα Χατζηχαμπή - Μάριος Παπαευριπίδου Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google