Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 – 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 - Βεβαιωτικοί κατάλογοι οφειλών 88 - Βεβαιωτικά σημειώματα οφειλών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 – 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 - Βεβαιωτικοί κατάλογοι οφειλών 88 - Βεβαιωτικά σημειώματα οφειλών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 – 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 - Βεβαιωτικοί κατάλογοι οφειλών 88 - Βεβαιωτικά σημειώματα οφειλών 3.192 - Βεβαιώσεις ΤΑΠ 292 - Βεβαιώσεις νέων μετρητών ΔΕΗ 192 - Καταστάσεις μεταβολών ΔΕΗ 17 - Αποστολή ειδοποιητηρίων σε οφειλέτες 5.000

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ -Σύνταξη και αποστολή αποσπασμάτων βεβαιωτικών καταλόγων 350 -Άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων 30 -Έλεγχοι βιομηχανιών & αποθηκών 5 -Σημειώματα χρήσης οστεοφυλάκιου 140 -Σημειώματα χρήσης οστεοθυρίδων 180 -Εκμίσθωση δύο κυλικείων 1

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 -Βεβαιωτικοί κατάλογοι οφειλών 167 - Βεβαιωτικά σημειώματα οφειλών 3.458 - Βεβαιώσεις ΤΑΠ 153 - Βεβαιώσεις νέων μετρητών ΔΕΗ 147 - Καταστάσεις μεταβολών ΔΕΗ 21 - Αποστολή ειδοποιητηρίων σε οφειλέτες 4.464

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ -Σύνταξη και αποστολή αποσπασμάτων βεβαιωτικών καταλόγων 59 -Άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων 16 -Έλεγχοι βιομηχανιών & αποθηκών 12 -Σημειώματα χρήσης οστεοφυλάκιου 42 -Σημειώματα χρήσης οστεοθυρίδων 24 -Εκμίσθωση δύο κυλικείων 2

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 -Εξοφλήσεις χρηματικών ενταλμάτων 2.041 -Εκδόσεις επιταγών 768 -Αποδόσεις κρατήσεων υπέρ τρίτων 558 -Έκδοση έγγραφων εντολών προς τράπεζες 337 -Έλεγχος τηρουμένων τραπεζικών λογαριασμών Δήμου 7 -Αποστολή ειδοποιητηρίων οφειλών 35.000 -Έκδοση γραμματίων είσπραξης 435

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -Έκδοση διπλότυπων είσπραξης 11.615 -Έκδοση & έλεγχος ετήσιου Οικονομικού Απολογιστικού Πίνακα 1 -Υποβολή μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων του Δήμου (δεδομένα ΕΕΤΑΑ) 18 -Υποβολή στοιχείων μηνιαίου εργοδοτικού κόστους 24 -Υποβολή μηνιαίων στοιχείων στην ΕΕΤΑΑ 3 -Ταμειακή βεβαίωση χρηματικών καταλόγων 58

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

8 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 -Εξοφλήσεις χρηματικών ενταλμάτων 1.307 -Εκδόσεις επιταγών 569 -Αποδόσεις κρατήσεων υπέρ τρίτων 377 -Έκδοση έγγραφων εντολών προς τράπεζες 237 -Έλεγχος τηρουμένων τραπεζικών λογαριασμών Δήμου 112 -Αποστολή ειδοποιητηρίων οφειλών 8.374 -Έκδοση γραμματίων είσπραξης 307

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -Έκδοση διπλότυπων είσπραξης 8.485 -Έκδοση & έλεγχος ετήσιου Οικονομικού Απολογιστικού Πίνακα 0 -Υποβολή μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων του Δήμου (δεδομένα ΕΕΤΑΑ) 8 -Υποβολή στοιχείων μηνιαίου εργοδοτικού κόστους 22 -Υποβολή μηνιαίων στοιχείων στην ΕΕΤΑΑ 11 -Ταμειακή βεβαίωση χρηματικών καταλόγων 165

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 -Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 1 -Αναμορφώσεις ετήσιου προϋπολογισμού 12 -Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 1.982 -Σύνταξη τριμηνιαίων εκθέσεων αποτελεσμάτων εκτέλεσης 3 -Σύνταξη μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για ΕΕΤΑΑ 11 -Τήρηση φακέλων έργων 106 -Εκκαθάριση δαπανών 371

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 -Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 1 -Αναμορφώσεις ετήσιου προϋπολογισμού 8 -Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 2.041 -Σύνταξη τριμηνιαίων εκθέσεων αποτελεσμάτων εκτέλεσης 4 -Σύνταξη μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για ΕΕΤΑΑ 18 -Τήρηση φακέλων έργων 135 -Εκκαθάριση δαπανών 500

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 -Νομιμοποίηση δαπανών με τη μέθοδο απευθείας ανάθεσης 62 -Νομιμοποίηση συντηρήσεων – εργασιών με τη μέθοδο απευθείας ανάθεσης 48 -Νομιμοποίηση γενικών εξόδων με τη μέθοδο απευθείας ανάθεσης 12 -Πρόχειροι διαγωνισμοί ορίου 73.800 ευρώ 7 -Παραγγελίες για υλικά & εργασίες 1.296 -Καταχώρηση παραστατικών προμηθευτών 1.186

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 -Νομιμοποίηση δαπανών με τη μέθοδο απευθείας ανάθεσης 46 -Νομιμοποίηση συντηρήσεων – εργασιών με τη μέθοδο απευθείας ανάθεσης 36 -Νομιμοποίηση γενικών εξόδων με τη μέθοδο απευθείας ανάθεσης 35 -Πρόχειροι διαγωνισμοί ορίου 73.800 ευρώ 27 -Διαγωνισμοί άνω των 73.800 ευρώ 5 -Παραγγελίες για υλικά & εργασίες 1.050 -Καταχώρηση παραστατικών προμηθευτών 1.700 -Σύνταξη τεχνικών περιγραφών για προμήθεια υλικών 62 -Σύνταξη τεχνικών περιγραφών για παροχή υπηρεσιών 28

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 -Αδειοδότηση για πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο 2 -Ενημέρωση αρχείου παραβάσεων καταστημάτων 155 -Έλεγχος εφαρμογής διατάξεων υπαίθριας διαφήμισης 3 -Ενημέρωση καταναλωτή 1

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 -Ρύθμιση θεμάτων εμπορικών δραστηριοτήτων που επηρεάζουν το περιβάλλον της πόλης και τη ζωή των κατοίκων 60 -Ενημέρωση αρχείου παραβάσεων καταστημάτων 1.200 -Λειτουργία μουσικών οργάνων σε καταστήματα 20


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 – 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 - Βεβαιωτικοί κατάλογοι οφειλών 88 - Βεβαιωτικά σημειώματα οφειλών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google