Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γονίδια και Γονιδιώματα Μία Συνοπτική Παρουσίαση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γονίδια και Γονιδιώματα Μία Συνοπτική Παρουσίαση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γονίδια και Γονιδιώματα Μία Συνοπτική Παρουσίαση
Ανασυνδυασμένο DNA Γονίδια και Γονιδιώματα Μία Συνοπτική Παρουσίαση James D. Watson Amy A. Caudy Richard M. Myers Jan A. Witkowski

2 Βασικά γνωρίσματα των ευκαρυωτικών γονιδίων
Κεφάλαιο 5 Βασικά γνωρίσματα των ευκαρυωτικών γονιδίων Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

3 ΕΙΚΟΝΑ 5.1: Εξέταση της δομής των γονιδίων με ηλεκτρονική μικροσκοπία υβριδίων DNA-mRNA.
Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

4 ΕΙΚΟΝΑ 5.2: Η οργάνωση του γονιδίου της β-σφαιρίνης του ανθρώπου.
Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

5 ΕΙΚΟΝΑ 5.3: Αλληλουχίες που βρίσκονται στα όρια μεταξύ εξονίων και ιντρονίων, καθώς και μέσα στο ιντρόνιο καθορίζουν τις θέσεις ματίσματος. Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

6 ΕΙΚΟΝΑ 5.4: Με εναλλακτικό μάτισμα προκύπτουν από ένα μόνο γονίδιο τόσο η εκκρινόμενη όσο και η μεμβρανο-συνδεδεμένη μορφή της IgM. Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

7 ΕΙΚΟΝΑ 5.5: Πολύπλοκα πρότυπα ματίσματος στους ευκαρυώτες.
Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

8 ΕΙΚΟΝΑ 5.6: Μεταλλαγές στις θέσεις ματίσματος του γονιδίου της β-σφαιρίνης διαταράσσουν το μάτισμα και προκαλούν β-θαλασσαιμία. Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

9 ΕΙΚΟΝΑ 5.7: Η οικογένεια γονιδίων της τουμπουλίνης παρέχει στοιχεία υπέρ της θεωρίας εισαγωγής ιντρονίων. Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

10 ΕΙΚΟΝΑ 5.7: Η οικογένεια γονιδίων της τουμπουλίνης παρέχει στοιχεία υπέρ της θεωρίας εισαγωγής ιντρονίων. Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

11 ΕΙΚΟΝΑ 5.8: Στοιχεία που υποστηρίζουν την ανακατάταξη εξονίων στο γονίδιο του υποδοχέα της λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας (LDL-R). Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

12 ΕΙΚΟΝΑ 5.9: Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια p16ΙΝΚ4a και p19ARF κωδικοποιούνται από τον ίδιο γενετικό τόπο στο ανθρώπινο γονιδίωμα. Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

13 ΕΙΚΟΝΑ 5.10: Ο διπλασιασμός γονιδίων οδηγεί στην ανάπτυξη νέων παραλλαγών τους με διαφορετικές ιδιότητες. Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

14 ΕΙΚΟΝΑ 5.11: Ο άνισος διασκελισμός ανάμεσα σε όμοιες αλληλουχίες που βρίσκονται σε μη ομόλογες χρωμοσωμικές θέσεις οδηγεί σε διπλασιασμό των αλληλουχιών αυτών στο ένα χρωμόσωμα. Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

15 ΕΙΚΟΝΑ 5.12: Η δομή ενός ψευδογονιδίου της α-σφαιρίνης του ανθρώπου.
Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

16 ΕΙΚΟΝΑ 5.13: Κατά τη στοιχειοθεσία του RNA προστίθενται (ή αφαιρούνται) κατάλοιπα ουριδίνης και κυτιδίνης στα μόρια RNA που έχουν προκύψει από τη μεταγραφή. Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

17 ΕΙΚΟΝΑ 5.14: Στοιχειοθεσία του RNA των γονιδιών coxII του τρυπανοσώματος απαιτεί έναν gRNA, που υβριδοποιείται τέλεια με την αλληλουχία-στόχο. Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

18 ΕΙΚΟΝΑ 5.15: Από τη στοιχειοθεσία του RNA προκύπτουν ιστο-ειδικές μορφές του mRNA της ανθρώπινης απολιποπρωτεΐνης Β. Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007


Κατέβασμα ppt "Γονίδια και Γονιδιώματα Μία Συνοπτική Παρουσίαση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google