Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑνασυνδυασμένοDNA James D. Watson Amy A. Caudy Richard M. Myers Jan A. Witkowski Γονίδια και Γονιδιώματα Μία Συνοπτική Παρουσίαση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑνασυνδυασμένοDNA James D. Watson Amy A. Caudy Richard M. Myers Jan A. Witkowski Γονίδια και Γονιδιώματα Μία Συνοπτική Παρουσίαση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑνασυνδυασμένοDNA James D. Watson Amy A. Caudy Richard M. Myers Jan A. Witkowski Γονίδια και Γονιδιώματα Μία Συνοπτική Παρουσίαση

2 Ανασυνδυασμένο DNA 2Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 Κεφάλαιο 5 Βασικά γνωρίσματα των ευκαρυωτικών γονιδίων

3 Ανασυνδυασμένο DNA 3Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 5.1: Εξέταση της δομής των γονιδίων με ηλεκτρονική μικροσκοπία υβριδίων DNA-mRNA.

4 Ανασυνδυασμένο DNA 4Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 5.2: Η οργάνωση του γονιδίου της β-σφαιρίνης του ανθρώπου.

5 Ανασυνδυασμένο DNA 5Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 5.3: Αλληλουχίες που βρίσκονται στα όρια μεταξύ εξονίων και ιντρονίων, καθώς και μέσα στο ιντρόνιο καθορίζουν τις θέσεις ματίσματος.

6 Ανασυνδυασμένο DNA 6Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 5.4: Με εναλλακτικό μάτισμα προκύπτουν από ένα μόνο γονίδιο τόσο η εκκρινόμενη όσο και η μεμβρανο-συνδεδεμένη μορφή της IgM.

7 Ανασυνδυασμένο DNA 7Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 5.5: Πολύπλοκα πρότυπα ματίσματος στους ευκαρυώτες.

8 Ανασυνδυασμένο DNA 8Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 5.6: Μεταλλαγές στις θέσεις ματίσματος του γονιδίου της β-σφαιρίνης διαταράσσουν το μάτισμα και προκαλούν β-θαλασσαιμία.

9 Ανασυνδυασμένο DNA 9Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 5.7: Η οικογένεια γονιδίων της τουμπουλίνης παρέχει στοιχεία υπέρ της θεωρίας εισαγωγής ιντρονίων.

10 Ανασυνδυασμένο DNA 10Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 5.7: Η οικογένεια γονιδίων της τουμπουλίνης παρέχει στοιχεία υπέρ της θεωρίας εισαγωγής ιντρονίων.

11 Ανασυνδυασμένο DNA 11Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 5.8: Στοιχεία που υποστηρίζουν την ανακατάταξη εξονίων στο γονίδιο του υποδοχέα της λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας (LDL-R).

12 Ανασυνδυασμένο DNA 12Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 5.9: Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια p16ΙΝΚ4a και p19ARF κωδικοποιούνται από τον ίδιο γενετικό τόπο στο ανθρώπινο γονιδίωμα.

13 Ανασυνδυασμένο DNA 13Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 5.10: Ο διπλασιασμός γονιδίων οδηγεί στην ανάπτυξη νέων παραλλαγών τους με διαφορετικές ιδιότητες.

14 Ανασυνδυασμένο DNA 14Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 5.11: Ο άνισος διασκελισμός ανάμεσα σε όμοιες αλληλουχίες που βρίσκονται σε μη ομόλογες χρωμοσωμικές θέσεις οδηγεί σε διπλασιασμό των αλληλουχιών αυτών στο ένα χρωμόσωμα.

15 Ανασυνδυασμένο DNA 15Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 5.12: ΕΙΚΟΝΑ 5.12: Η δομή ενός ψευδογονιδίου της α-σφαιρίνης του ανθρώπου.

16 Ανασυνδυασμένο DNA 16Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 5.13: ΕΙΚΟΝΑ 5.13: Κατά τη στοιχειοθεσία του RNA προστίθενται (ή αφαιρούνται) κατάλοιπα ουριδίνης και κυτιδίνης στα μόρια RNA που έχουν προκύψει από τη μεταγραφή.

17 Ανασυνδυασμένο DNA 17Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 5.14: ΕΙΚΟΝΑ 5.14: Στοιχειοθεσία του RNA των γονιδιών coxII του τρυπανοσώματος απαιτεί έναν gRNA, που υβριδοποιείται τέλεια με την αλληλουχία-στόχο.

18 Ανασυνδυασμένο DNA 18Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 5.15: ΕΙΚΟΝΑ 5.15: Από τη στοιχειοθεσία του RNA προκύπτουν ιστο- ειδικές μορφές του mRNA της ανθρώπινης απολιποπρωτεΐνης Β.


Κατέβασμα ppt "ΑνασυνδυασμένοDNA James D. Watson Amy A. Caudy Richard M. Myers Jan A. Witkowski Γονίδια και Γονιδιώματα Μία Συνοπτική Παρουσίαση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google