Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

2 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 1. Δειγματοληψία Η μετατροπή ενός συνεχούς σήματος S c (t) σε σήμα διακριτού χρόνου S d (n) S d (n) = S c (nT s )f s =1/T s (sampling frequency) 44.100 22.050 11.025… Sample rate (Hz)

3

4 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Η διαδικασία μετατροπής ενός συνεχούς αναλογικού ηχητικού σήματος σε έναν κώδικα ψηφίων (digitzation)

5 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Η διαδικασία μετατροπής ενός συνεχούς αναλογικού ηχητικού σήματος σε έναν κώδικα ψηφίων Μεταβολές πυκνότητας Μεταβολές ηλ. τάσης Μετατροπή μεταβολών σε κώδικα ψηφίων δειγματοληψία κβαντισμός κωδικοποίηη Ηχοπαραγωγό στοιχείο μικρόφωνοADC

6 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Η διαδικασία μετατροπής ενός συνεχούς αναλογικού ηχητικού σήματος σε έναν κώδικα ψηφίων

7 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Η διαδικασία μετατροπής ενός συνεχούς αναλογικού ηχητικού σήματος σε έναν κώδικα ψηφίων Μεταβολές πίεσηςΜεταβολές τάσηςΨηφιακή πληροφορία 0000110000001100 0100110001001100 0101110001011100 0100110001001100 bit byte word

8 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

9 1. Δειγματοληψία Α: χαμηλό sample rate B: ικανοποιητικό sample rate

10 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 1. Δειγματοληψία - Πιστότερη απόδοση - Μεγάλος όγκος πληροφορίας

11 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 1. Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist: ‘Ο ρυθμός δειγματοληψίας (F s = sample rate) ενός σήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος από την ψηλότερη αρμονική συνιστώσα που περιέχεται στο σήμα (F max )’ F s >2F max CD Quality: F s =2F n (22050Hz: cutoff frequency)44100Hz Τηλέφωνο: Fs>2Fn (3300Hz >> >> )8000Hz

12 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 1. Δειγματοληψία Aliasing: f s < 2f n Αλληλοκάλυψη συχνοτήτων, παραμόρφωση Anti-alias filter: αφαίρεση συχνοτήτων μεγαλύτερων από f s /2

13 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 2. Kβαντισμός: η μετατροπή συνεχών τιμών πλάτους σε διακριτές τιμές πλάτους (στάθμες) S(n)=Q( Sd(n) ) Αριθμός σταθμών / αριθμός διαθέσιμων bits

14 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 2. Kβαντισμός: η μετατροπή συνεχών τιμών πλάτους σε διακριτές τιμές πλάτους (στάθμες) Ν= αριθμός διαθέσιμων bits  2 Ν = διαθέσιμα επίπεδα κβαντισμού 1 bit: 0,1 Τάξη κβαντιστή2 bit: 00, 01, 10, 11 … Χαρακτηριστικές τιμές: 8bit (256 στάθμες), 16 bit (65536 στάθμες), 24bit … ‘Στρογγυλοποίηση’ – Σφάλμα κβαντισμού Απόσταση σταθμών – Βήμα κβαντισμού (Δ) (LSB)

15 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 2. Kβαντισμός: η μετατροπή συνεχών τιμών πλάτους σε διακριτές τιμές πλάτους (στάθμες) Μετατροπή με 2bit ADC Δ=1V Output: 2 2 =4 στάθμες Τιμή σήματος εξόδουσφάλμα κβαντισμού  Db / Noise S(n)=Sd(n)+e(n)Sd(n) – Sd(n-1)>Δ Επιθυμητή συνθήκη κβαντισμού: οι τιμές των σημάτων εισόδου πρέπει να είναι αρκετά μεγαλύτερες από την τιμή του βήματος κβαντισμού

16 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 2. Kβαντισμός: η μετατροπή συνεχών τιμών πλάτους σε διακριτές τιμές πλάτους (στάθμες) SNR σηματοθορυβικός λόγος = το πηλίκο της ισχύος του σήματος ως προς την ισχύ του θορύβου (dB). SNR= Signal to Noise Ratio = 20 log 10 (2 N ) 90 Db = η διαφορά θορύβου / σήματος στα περισσότερα συστήματα

17 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TEXNIKEΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 1.Αύξηση της τάξης κβαντιστή (N) 2.Προσθήκη θορύβου dither με πλάτος μεγαλύτερο από το βήμα κβαντισμού Δ 3.Noise Shaping 4. ΥΠΕΡΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

18 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TEXNIKEΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 1.Αύξηση της τάξης κβαντιστή (N) (ΘΕΤΙΚΑ) Περισσότερες στάθμες / μεγαλύτερο επίπεδο κβαντισμού Μεγαλύτερη ακρίβεια απεικόνισης Μικρότερο σφάλμα κβαντισμού Μεγαλύτερο δυναμικό εύρος Περισσότερες δυνατότητες περαιτέρω επεξεργασίας (ΑΡΝΗΤΙΚΑ) Μεγαλύτερος όγκος πληροφορίας (περισσότερα bits) Μεγάλες απαιτήσεις ως προς το χώρο αποθήκευσης Μεγαλύτερος χρόνος επεξεργασίας Καθυστέρηση μετάδοσης

19 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TEXNIKEΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 1.Αύξηση της τάξης κβαντιστή (N) (ΘΕΤΙΚΑ) Περισσότερες στάθμες / μεγαλύτερο επίπεδο κβαντισμού Μεγαλύτερη ακρίβεια απεικόνισης Μικρότερο σφάλμα κβαντισμού Μεγαλύτερο δυναμικό εύρος Περισσότερες δυνατότητες περαιτέρω επεξεργασίας (ΑΡΝΗΤΙΚΑ) Μεγαλύτερος όγκος πληροφορίας (περισσότερα bits) Μεγάλες απαιτήσεις ως προς το χώρο αποθήκευσης Μεγαλύτερος χρόνος επεξεργασίας Καθυστέρηση μετάδοσης

20 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TEXNIKEΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 2.Προσθήκη θορύβου dither με πλάτος μεγαλύτερο από το βήμα κβαντισμού Δ Δίνει χαρακτηριστικά λευκού θορύβου στο σφάλμα κβαντισμού και το καθιστά ανεξάρτητο από το ηχητικό σήμα Αφαιρεί τις αρμονικές παραμρφώσεις στα σήματα μικρού πλάτους Αυξάνει τη δυναμική περιοχή του κβαντιστή

21 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TEXNIKEΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 2.Προσθήκη θορύβου dither με πλάτος μεγαλύτερο από το βήμα κβαντισμού Δ Δίνει χαρακτηριστικά λευκού θορύβου στο σφάλμα κβαντισμού και το καθιστά ανεξάρτητο από το ηχητικό σήμα Αφαιρεί τις αρμονικές παραμρφώσεις στα σήματα μικρού πλάτους Αυξάνει τη δυναμική περιοχή του κβαντιστή Η ακουστότητα του θορύβου αυξάνεται με τη συχνότητα (γίνεται περισσότερο αντιληπτός μεταξύ 3-5 ΚΗz).

22 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TEXNIKEΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 3.Noise Shaping = μετάθεση θορύβου σε υψηλότερες περιοχές του ηχητικού φάσματος Λειτουργία: το σήμα ανατροφοδοτείται με αρνητική ανάδραση. Το ανατροφοδοτούμενο σήμα αφαιρείται από το σήμα εισόδου και αυτό που απομένει είναι η διαφορά τους, δηλαδή το σφάλμα κβαντισμού e(n) Βελτίωση 16 Db / συνδυασμός με Dither

23 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TEXNIKEΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 4.Yπερδειγματοληψία = η δειγματοληψία με συχνότητα πολλαπλάσια της ζητούμενης συχνότητας (fs  2fs, 3fs) 48Khz  96Khz (2fs) ή 192Khz(4fs)

24 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TEXNIKEΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 4.Yπερδειγματοληψία = η δειγματοληψία με συχνότητα πολλαπλάσια της ζητούμενης συχνότητας (fs  2fs, 3fs) 48Khz  96Khz (2fs) ή 192Khz(4fs) Eλάττωση κβαντικού θορύβου (περισσότερες τιμές δειγμάτων) Δυνατότητα ελάττωσης του αριθμού των bits (N)

25 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ

26 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

27 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

28 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Επιθυμητός συνδυασμός Υψηλή ποιότητα πληροφορίας (μεγάλος αριθμός δειγμάτων /τάξη κβαντιστή) Μικρό μέγεθος αρχείου (μικρό μέγεθος δείγματος) ΣΧΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ

29 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ 8 bit 16 bit 24 bit 32 bit 44.100 Hz / 16 bit: CD Quality 96, 000 Hz / 24 bit: DVD, (εφαρμογές επαγγελματικής επεξεργασίας ήχου)

30 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

31 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Χωρητικότητα (bytes) = 8 (bits) (μέγεθος byte) συχνότητα (Hz) x μέγεθος δείγματος (bits) x διάρκεια (sec) x αρ.καναλιών

32 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Χωρητικότητα (bytes) = 8 (bits) (μέγεθος byte) συχνότητα (Hz) x μέγεθος δείγματος (bits) x διάρκεια (sec) x αρ.καναλιών Ήχος CD (1 sec)

33 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Χωρητικότητα (bytes) = 8 (bits) (μέγεθος byte) συχνότητα (Hz) x μέγεθος δείγματος (bits) x διάρκεια (sec) x αρ.καναλιών Ήχος CD (1 sec) 44100(Hz) x 16(bits) x 1(sec) x 2(κανάλια) = 1,411,200 (bits) / 8 (bits) = 176,400 bytes

34 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Χωρητικότητα (bytes) = 8 (bits) (μέγεθος byte) συχνότητα (Hz) x μέγεθος δείγματος (bits) x διάρκεια (sec) x αρ.καναλιών

35 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 3. Kωδικοποίηση: α) η αντιστοίχιση των κωδικών που προκύπτουν από τον κβαντισμό στα δείγματα β) η δημιουργία σειράς ψηφίων 0011011001011001110111101011... (ψηφιακή πληροφορία) αποθήκευση μετάδοση αποκωδικοποίηση - παρεμβολή (decoding) (interpolation)

36 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 3. Kωδικοποίηση: α) η αντιστοίχιση των κωδικών που προκύπτουν από τον κβαντισμό στα δείγματα β) η δημιουργία σειράς ψηφίων Oρισμοί: Κωδικοποίηση: η διαδικασία μετατροπής ενός αναλογικού ηχητικού σήματος σε μία σειρά ψηφίων Αποκωδικοποίηση: (αντίστροφη διαδικασία) η διαδικασία μετατροπής της ψηφιακά κωδικοποιημένης ηχητικής πληροφορίας σε αναλογικό ηχητικό σήμα

37 Αποκωδικοποίηση (decoding) Interpolation: Δημουργία νέων δειγμάτων μεταξύ αυτών που ήδη υπάρχουν με βάση κάποιο αλγόριθμο

38 Bασικές μέθοδοι κωδικοποίησης PCM (Pulse Code Modulation): Παλμοκωδική κωδικοποίηση. Ξεχωριστή αποθήκευση δειγμάτων, γραμμική διαμόρφωση. Mu-Law / A-Law PCM: Λογαριθμική κωδικοποίηση. Αντιστοίχιση περισσότερων σταθμών στις χαμηλές συχνότητες DPCM (Differential Pulse Code Modulation): Διαφορική παλμοκωδική κωδικοποίηση. Κωδικοποίηση δείγματος σε σχέση με τα προηγούμενα (πλήρης αποθήκευση 1 ου δείγματος, αποθήκευση διαφορών για τα επόμενα δείγματα). Διαμόρφωση Δέλτα (Delta Modulation): 1bit  1= μεγαλύτερο εύρος, 0=μικρότερο εύρος ADPCM (Adaptive Differential ulse Code Modulation): Προσαρμοζόμενη διαφορική παλμοκωδική κωδικοποίηση. Πρόβλεψη τιμών  υπολογισμός διαφοράς μεταξύ πραγματικών - προβλεπόμενων τιμών. LPC (Linear Predictive Coding): Γραμμική προβλεπόμενη κωδικοποίηση. Σύγκριση χαρακτηριστικών του σήματος με ένα αποθηκευμένο αναλυτικό μοντέλο  μετάδοση των χαρακτηριστικών που συμπίπτουν με τα χαρακτηριστικά του μοντέλου. (εφαρμογή σε τηλεπικοινωνίες, συμπίεση ομιλίας)

39 Ρυθμος μετάδοσης (bit rate)

40 Ρυθμος μετάδοσης (bit rate) = εκφράζει την ταχύτητα δημιουργίας και μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων σε μία συγκεκριμένη μονάδα χρόνου κατα την παραγωγή / αναπαραγωγή / μετάδοση ενός παλμοκωδικού σήματος

41 Ρυθμος μετάδοσης (bit rate) = εκφράζει την ταχύτητα δημιουργίας και μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων σε μία συγκεκριμένη μονάδα χρόνου κατα την παραγωγή / αναπαραγωγή / μετάδοση ενός παλμοκωδικού σήματος = μετριέται σε bits/sec

42 Ρυθμος μετάδοσης (bit rate) = εκφράζει την ταχύτητα δημιουργίας και μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων σε μία συγκεκριμένη μονάδα χρόνου κατα την παραγωγή / αναπαραγωγή / μετάδοση ενός παλμοκωδικού σήματος = μετριέται σε bits/sec = προκύπτει από το γινόμενο της συχνότητας δειγματοληψίας x μέγεθος δείγματος (bits ανά δείγμα) (  σχέση δειγματοληψίας – κβαντισμού) I=FsN(stereo signals: I=2FsN) Πχ. Fs=8000 (δείγματα ανα δευτερόλεπτο) N=8 bits  I= 64kbps

43 Ρυθμος μετάδοσης (bit rate) = εκφράζει την ταχύτητα δημιουργίας και μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων σε μία συγκεκριμένη μονάδα χρόνου κατα την παραγωγή / αναπαραγωγή / μετάδοση ενός παλμοκωδικού σήματος = μετριέται σε bits/sec = προκύπτει από το γινόμενο της συχνότητας δειγματοληψίας x μέγεθος δείγματος (bits ανά δείγμα) (  σχέση δειγματοληψίας – κβαντισμού) I=FsN(stereo signals: I=2FsN) Πχ. CD Stereo1,44Mbps

44 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ: 1.Δειγματοληψία Sd(n) = Sc(nTs) Παραγωγή δειγμάτων (samples), διαμόρφωση παλμού (PAM=Pulse Amplitude Modulation) fs=1/Ts (sampling frequency – sample rate) fs=2fn (συχνότητα Nyquist) 2Κβαντισμός S(n)=Q(Sd(n)), S(n)=Sd(n)+e(n) Μετατροπή συνεχών τιμών πλάτους σε διακριτές Ν=τάξη κβαντιστή / μεγεθος δείγματος 2 Ν =επίπεδο κβαντισμού / αριθμός διαθέσιμων bits Βήμα κβαντισμού (Δ) Σφάλμα κβαντισμού 3.Κωδικοποίηση Αντιστοίχιση κωδικών κβαντισμού στα δείγματα, δημιουργία σειράς ψηφίων / ψηφιακής πληροφορίας (δυαδικός κώδικας) Αποκωδικοποίηση (decoding) / Διαδικασία παρεμβολής (interpolation) Bit Rate (ρυθμός μετάδοσης δεδομένων)= FxM (sampling freq x sample size)


Κατέβασμα ppt "ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google