Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμορφωτική Διημερίδα για τους Σχολικούς Συμβούλους Ξένων Γλωσσών Η εκπαιδευτική πύλη του ΠΕΑΠ και το ηλεκτρονικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμορφωτική Διημερίδα για τους Σχολικούς Συμβούλους Ξένων Γλωσσών Η εκπαιδευτική πύλη του ΠΕΑΠ και το ηλεκτρονικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιμορφωτική Διημερίδα για τους Σχολικούς Συμβούλους Ξένων Γλωσσών Η εκπαιδευτική πύλη του ΠΕΑΠ και το ηλεκτρονικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης Ευδοκία Καραβά Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 22-23/10/2012 Αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη», Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

2 Περιεχόμενο και Υπηρεσίες της Πύλης 2 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Διεύθυνση: http://rcel.enl.uoa.gr/peap/ Διεύθυνση: http://rcel.enl.uoa.gr/peap/

3 3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α’, Β’ & Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α’, Β’ & Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

4 4 EXTRA! Συμπληρωματικές δραστηριότητες για κάθε κύκλο EXTRA! Συμπληρωματικές δραστηριότητες για κάθε κύκλο

5 5 Επιπρόσθετο Εκπαιδευτικό Υλικό ‘ΑΒC‘ μέσα στις δραστηριότητες!!! Επιπρόσθετο Εκπαιδευτικό Υλικό ‘ΑΒC‘ μέσα στις δραστηριότητες!!!

6 6 Κάρτες με γράμματα Φύλλα εργασίας Τραγούδια για κάθε φθόγγο Κάρτες με γράμματα Φύλλα εργασίας Τραγούδια για κάθε φθόγγο

7 Εκπαιδευτικό Υλικό Γ’ Δημοτικού 7 ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

8 8

9 Το πρόγραμμα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ: Προκλήσεις στο σχεδιασμό του 2010-2011: Πρώτος χρόνος εφαρμογής Έλλειψη ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων σχετικά με το σώμα των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ και τις σχολικές μονάδες Συγχώνευση σχολείων: τα σχολεία του ΠΕΑΠ το 2011-2012 αυξήθηκαν σε 960 από 805 που ήταν την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Το εκπαιδευτικό προσωπικό στα πιλοτικά σχολεία από την έναρξη του προγράμματος μέχρι την επόμενη σχολική χρονιά άλλαξε κατά 40%. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε μια ομάδα εκπαιδευτικών με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά και ανάγκες 2011-2012: Δεύτερος χρόνος πιλοτικής εφαρμογής Η διαδικασία επιλογής Σχολικών Συμβούλων (επιμορφωτών ΠΕΑΠ) διήρκεσε 6 μήνες. Καθυστερήσεις στην υλοποίηση σεμιναρίων. Αλλαγές στη σύσταση του σώματος επιμορφωτών 9

10 Πολλαπλές μορφές επιμόρφωσης  Δια ζώσης σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του έργου από ειδικά επιμορφωμένους επιμορφωτές /Σχολικούς Συμβούλους  Δια ζώσης σεμινάρια από επιμορφωτές της ομάδας έργου σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο  Ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως σεμινάρια (tele-training) από επιμορφωτές της ομάδας έργου σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο  Το ηλεκτρονικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης 10

11 Το ηλεκτρονικό πρόγραμμα επιμόρφωσης (e-training course for primary school EFL teachers) Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στην Α, Β και Γ Δημοτικού και είναι γραμμένο στην Αγγλική γλώσσα. Σκοπός του προγράμματος επιμόρφωσης είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευτικούς με το πώς σκέπτονται και πως μαθαίνουν την γλώσσα οι μικροί μαθητές καθώς και με μεθοδολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές κατάλληλες για την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και των σχολικών μονάδων Αποτελείται από 10 αυτοδύναμες θεματικές ενότητες που εστιάζουν σε διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας σε τάξεις μικρών μαθητών 11

12 Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος 1)Εισαγωγική (UNPAKCING TEYL) προσφέρει το γενικό θεωρητικό πλαίσιο για διδασκαλία σε τάξεις μικρών μαθητών. Σκοπός αυτής της θεματικής είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευτικούς με βασικές αρχές και αποτελέσματα ερευνών σχετικά με την γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική, κοινωνική ανάπτυξη μικρών μαθητών και με τρόπους διαχείρισης της σχολικής τάξης 2)5 θεματικές ενότητες που αφορούν παιδαγωγικές πρακτικές και χρήση υλικού για μικρές ηλικίες μαθητών. Τα θέματα των ενοτήτων έχουν βασιστεί σε παιδαγωγικές πρακτικές που προωθούνται συστηματικά στο υλικό του ΠΕΑΠ (χρήση παραμυθιών/ιστοριών, θεατρικού παιχνιδιού, τραγουδιών κλπ). 12

13 Οι κατηγορίες των θεματικών ενοτήτων 3) Η τρίτη κατηγορία αφορά την ανάπτυξη των πολυγραμματισμών των μικρών μαθητών. Αποτελείται από δύο ενότητες- η πρώτη αφορά κυρίως την εισαγωγή των μαθητών της Β δημοτικού στον σχολικό γραμματισμό και τη χρήση του ανάλογου υλικού που έχει αναπτυχθεί για τη Β δημοτικού. Η δεύτερη θεματική αυτής της κατηγορίας αφορά την ανάπτυξη του σχολικού γραμματισμού των μαθητών της Γ δημοτικού και τη χρήση του βιβλίου της Γ δημοτικού (Magic Book). 4) Η τελευταία κατηγορία αποτελείται από δύο ενότητες (διαχείριση δίγλωσσων μαθητών και η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο γλωσσικό μάθημα για μικρούς μαθητές) που έχουν εμπνευστεί από την πραγματικότητα του ελληνικού δημόσιου σχολείου και είχαν προσδιοριστεί ως ανάγκη επιμόρφωσης από τους εκπαιδευτικούς και τους σχολικούς συμβούλους 13

14 14 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

15 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 15

16 16

17 Χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού προγράμματος επιμόρφωσης Όλες οι ενότητες μοιάζουν δομικά και ακολουθούν παρόμοιους τρόπους πλοήγησης. Οι ενότητες μπορούν να μελετηθούν με οποιαδήποτε σειρά και όσες φορές θέλουν οι εκπαιδευτικοί. Αναλυτικές πληροφορίες για την πλοήγηση και τις οπτικοακουστικές ρυθμίσεις του υλικού κάθε ενότητας, βρίσκονται στην πάνω δεξιά γωνία κάθε ενότητας πατώντας το σύνδεσμο βοήθειας (ΗΕLP link). Στο πρόγραμμα επιμόρφωσης έχουν δικαίωμα πρόσβασης όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Αγγλικά στη Α, Β και Γ δημοτικού αφού εγγραφούν στη πλατφόρμα και αποκτήσουν κωδικό. Η πρώτη εισαγωγική ενότητα είναι «ανοιχτή» σε όλους τους εκπαιδευτικούς και δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης προκειμένου να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με το αντικείμενο και τη μορφή του e-course. 17

18 18 Η κάθε ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τα μαθησιακά αποτελέσματα της ενότητας

19 19 Αναλυτικές πληροφορίες για την πλοήγηση και τις οπτικοακουστικές ρυθμίσεις του υλικού κάθε ενότητας, βρίσκονται στην πάνω δεξιά γωνία κάθε ενότητας πατώντας το σύνδεσμο βοήθειας (ΗΕLP link ).

20 20 Η κάθε ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις θεωρητικές αρχές του θέματος που πραγματεύεται

21 21 Η κάθε ενότητα περιέχει δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης

22 22 Όλες οι δραστηριότητες συνοδεύονται από απαντήσεις ή ανατροφοδότηση στους εκπαιδευτικούς

23 23 Η κάθε ενότητα περιέχει και δραστηριότητες κριτικής παρατήρησης της διδασκαλίας βασισμένες σε αποσπάσματα από πραγματικά μαθήματα ΠΕΑΠ..

24 24 Στο τέλος κάθε θεματικής υπάρχει σχετική με το θέμα βιβλιογραφία και πηγές για ανεύρεση υλικού

25 25 Στο τέλος της θεματικής, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αποστείλουν τα σχόλιά τους συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, το οποίο βρίσκεται στο τελευταίο πεδίο του πίνακα περιεχομένων κάθε ενότητας, και ως σύνδεσμος στην πάνω αριστερή γωνία (SEND US FEEDBACK link).

26 Υλικό για δια ζώσης επιμορφωτικά σεμινάρια Οσον αφορά την υλοποίηση δια ζώσης σεμιναρίων από τους επιμορφωτές του προγράμματος, έχει σχεδιαστεί ειδικό πεδίο στη πλατφόρμα επιμόρφωσης όπου μπορούν (εφόσον αποκτήσουν ειδικό κωδικό πρόσβασης) να κατεβάσουν όλες τις δραστηριότητες των θεματικών με τις απαντήσεις τους και όλο το βιντεοσκοπημένο υλικό που χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες παρατήρησης. Οι επιμορφωτές ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευτικών που έχουν στην περιοχή ευθύνης τους και ανάλογα με το χρόνο που έχουν στη διάθεση τους για τα σεμινάρια, μπορούν να σχεδιάσουν στοχευμένα σεμινάρια χρησιμοποιώντας και προσαρμόζοντας τις πληροφορίες που περιέχονται σε κάθε θεματική και επιλέγοντας τις ανάλογες δραστηριότητες. 26

27 27

28 28 Υλικό αποκλειστικά για εγγεγραμμένους σχολικούς συμβούλους

29 Για την είσοδο σε συγκεκριμένες περιοχές της Πύλης και την πρόσβασή σας στο πλήρες εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό απαιτείται ΕΓΓΡΑΦΗ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΑΠ ή ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 29 Για να εγγραφείτε στην Πύλη χρειάζεται να προβείτε στη Δημιουργία Λογαριασμού με τον εξής απλό τρόπο. Βήμα 1 ο : Στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας κάνετε κλικ στο πεδίο «Δημιουργία Λογαριασμού»

30 30 Βήμα 2 ο : Συμπληρώνετε τα πεδία της φόρμας που θα σας εμφανιστεί. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που δηλώνετε είναι ακριβή. Να Επαληθεύετε το e-mail που δηλώνετε γιατί εκεί θα σας σταλεί ο κωδικός σας. Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της φόρμας μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ στο «Οδηγίες Εγγραφής»

31 31 Βήμα 3 ο : Μόλις ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση των στοιχείων σας στη φόρμα, θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει e- mail με τον ΚΩΔΙΚΟ (PASSWORD) σας. Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί! Βήμα 4 ο : Για την είσοδό σας στην πύλη συμπληρώνετε το (Όνομα Χρήστη) Username που ορίσατε και τον Κωδικό (Password) που λάβατε στο e-mail σας, στα αντίστοιχα πεδία στην αρχική σελίδα.

32 Την ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της εισήγησης έχει η ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΠΕΑΠ. Εισηγητής/ρια της παρούσας: (ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΑΒΑ) Επιστημονική υπεύθυνη για το πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΠΕΑΠ


Κατέβασμα ppt "Επιμορφωτική Διημερίδα για τους Σχολικούς Συμβούλους Ξένων Γλωσσών Η εκπαιδευτική πύλη του ΠΕΑΠ και το ηλεκτρονικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google