Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IR RELEASE Q1 2012 30 Ιουνίου 2012 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ Εμπόριο - Εμπόριο Ενδυμάτων SPDr.AT SPRDER GA ΣΠΡΙ H SPRIDER STORES αποτελεί την μεγαλύτερη Ελληνική πολυεθνική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IR RELEASE Q1 2012 30 Ιουνίου 2012 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ Εμπόριο - Εμπόριο Ενδυμάτων SPDr.AT SPRDER GA ΣΠΡΙ H SPRIDER STORES αποτελεί την μεγαλύτερη Ελληνική πολυεθνική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IR RELEASE Q Ιουνίου 2012 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ Εμπόριο - Εμπόριο Ενδυμάτων SPDr.AT SPRDER GA ΣΠΡΙ H SPRIDER STORES αποτελεί την μεγαλύτερη Ελληνική πολυεθνική αλυσίδα οικονομικής μόδας και οικιακού εξοπλισμού, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ένδυσης – υπόδησης για ολόκληρη την οικογένεια, πάντα με την άριστη σχέση τιμής – μόδας – ποιότητας. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σημαντικές παρατηρήσεις στη σελίδα 2 Βασικά στοιχεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ισχυρό δίκτυο «Οικονομικής Μόδας» με 109 καταστήματα σε 4 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Επώνυμο προϊόν υψηλής αναγνωρισιμότητας, Ηγετική θέση στην οικονομική μόδα, Ιδιόκτητη εφοδιαστική αλυσίδα, Υπερσύγχρονο κέντρο logistics. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Q Σελίδα 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012 Βασικά Μεγέθη & Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Επενδυτικοί αριθμοδείκτες υπολογισμένοι με τρέχοντα αριθμό μετοχών ( ) & τιμή μετοχής € 0,119 (τιμή μετοχής 30/03/2012). 34,3% Ελεύθερη Διασπορά Χατζηιωάννου ΑΒΕΕ Ιδιώτες Επενδυτές Οικ. Χατζηιωάννου Θεσμικοί Επενδυτές Η συνεχιζόμενη καθίζηση της κατανάλωσης λόγω της παρατεταμένης ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας, της κρίσης χρέους καθώς και του κλίματος υψηλής αβεβαιότητας που επικρατεί στην χώρα μας, χαρακτήρισαν και το πρώτο τρίμηνο του Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων – υποδημάτων στην Ελλάδα παρουσιάζουν πτώση της τάξης του 21,3%. Επιπλέον, και σε επιβάρυνση της ανωτέρω περιγραφόμενης κατάστασης τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012 η έδρα της Εταιρίας στην Ανθούσα Αττικής, δέχθηκε εμπρηστική επίθεση από αγνώστους, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τόσο τα κεντρικά γραφεία, όσο και οι αποθήκες της, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την δραστηριότητα της Εταιρίας τους επόμενους μήνες. Τα εμπορεύματα και ο πάγιος εξοπλισμός που βρίσκονταν στην αποθήκη και τα γραφεία της Εταιρίας ήταν ασφαλισμένα στο πλαίσιο της συνήθους πολιτικής ασφάλισης της SPRIDER STORES A.E., ενώ κατά το παρόν χρονικό διάστημα υπάρχει συνεργασία με τις εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες προκειμένου να πιστοποιηθεί το ύψος των ζημιών και να προχωρήσει η καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων το συντομότερο δυνατόν. Το ύψος των ως άνω ζημιών, όπως προκύπτουν από τα βιβλία της Εταιρίας ανήλθαν στο επίπεδο των € χιλ., με το σύνολο των ενδεχόμενων αποζημιώσεων, όπως απεικονίζονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια να διαμορφώνεται σε € χιλ. Τονίζεται ότι, όπως προβλέπεται από το Νόμο, επειδή μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου τριμήνου 2012, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν είχε εκδώσει το σχετικό πόρισμα ο Όμιλος και η Εταιρία δεν έχουν σχηματίσει προβλέψεις είσπραξης των ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2012 κατά 20,2% και ανήλθε σε € χιλ. έναντι € χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι σημαντικότεροι λόγοι που οδήγησαν στην μείωση των πωλήσεων συνοψίζονται αφενός στις συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική αγορά, όπως αυτές έχουν περιγραφεί παραπάνω καθώς και στην προσωρινή έλλειψη εμπορευμάτων από το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρίας, λόγω της πυρκαγιάς. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € χιλ. έναντι € χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2011, μειωμένα κατά 32,6%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 43,1% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 49,5% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η συμπίεση του μικτού περιθωρίου πέραν της ανωτέρω μείωσης του κύκλου εργασιών αποδίδεται επίσης στις συνεχόμενες προσφορές ανταγωνιστικών τιμών στα προϊόντα μέσω των εκπτώσεων που διενεργήθηκαν κατά την χειμερινή εκπτωτική περίοδο με στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς και της ανταγωνιστικότητας. Τα ενοποιημένα EBITDA διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2012 σε ζημίες € χιλ. έναντι ζημιών € χιλ. το πρώτο τρίμηνο του Να σημειωθεί ότι τα ενοποιημένα EBITDA έχουν επηρεαστεί κατά € χιλ. από ζημίες λόγω καταστραφέντος αποθέματος από την πυρκαγιά της 13 ης Φεβρουαρίου, οι οποίες παρουσιάστηκαν στον λογαριασμό «Άλλα Έξοδα» ενώ όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις είσπραξης των σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Σημειωτέο ότι την ίδια περίοδο το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ αποσβέσεων του Ομίλου ανήλθαν σε € χιλ. από € χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καταγράφοντας σημαντική μείωση της τάξης του 23,2% απεικονίζοντας τις ενέργειες συγκράτησης του κόστους που υλοποιούνται. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες € χιλ. έναντι ζημιών € χιλ. το πρώτο τρίμηνο Τονίζεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) έχουν επιβαρυνθεί και με ποσό € χιλ. που αφορά ζημίες από καταστροφή παγίων, που προέκυψε λόγω της πυρκαγιάς της 13 ης Φεβρουαρίου, παρουσιάζεται στον ομώνυμο λογαριασμό ενώ όπως προαναφέρθηκε δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις είσπραξης των σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) ανήλθαν σε ζημίες € χιλ. έναντι ζημιών € χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2011 Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού και για έτος 2012, εξετάζοντας συνεχώς τις ευμετάβλητες συνθήκες τόσο της ελληνικής αγοράς όσο και των περιφερειακών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται στη ΝΑ Ευρώπη έτσι ώστε εγκαίρως να προσαρμόζει τη στρατηγική της όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στρατηγικές προτεραιότητες και για το 2012 παραμένουν ο εξορθολογισμός του δικτύου πωλήσεων, η αύξηση των μεριδίων αγοράς, η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, η ισχυροποίηση της λειτουργικής ταμειακής ροής, η διατήρηση της ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής και η περαιτέρω αξιοποίηση των υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέλος ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρίας κρίνεται η είσπραξη των ασφαλιστικών αποζημιώσεων για τα καταστραφέντα αποθέματα και πάγιο εξοπλισμό από την πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου Η μετοχή της εταιρείας είναι σε αναστολή διαπραγμάτευσης από τις

2 *aea relate Α.Ε. – Επενδυτικές Σχέσεις & Εταιρική Επικοινωνία Σελίδα 2 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας: IR Release (Ιούνιος 2012) SPRIDER STORES S.A. Ενοποιημένα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Ενοποιημένα Στοιχεία Οικονομικής ΘέσηςΑνάλυση Πωλήσεων Q Ανά Γεωγραφικό Τομέα Ανά τρίμηνο (000. €) SPRIDER STORES ΑΕ: Περικλέους 33-35, , Χαλάνδρι Αττικής, τηλ.: , fax: , I.R.O. : Αθανάσιος Μαλτεζάκης, τηλ.: , I.R. Consultants: *aea relate, τηλ.: , Αλεξία Μπακογιάννη Γιάννης Παύλου (*) Τυχόν διαφορές σε ποσοστά οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.


Κατέβασμα ppt "IR RELEASE Q1 2012 30 Ιουνίου 2012 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ Εμπόριο - Εμπόριο Ενδυμάτων SPDr.AT SPRDER GA ΣΠΡΙ H SPRIDER STORES αποτελεί την μεγαλύτερη Ελληνική πολυεθνική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google