Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (του ΠΜΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ» του Παντείου πανεπιστημίου) ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (του ΠΜΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ» του Παντείου πανεπιστημίου) ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (του ΠΜΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ» του Παντείου πανεπιστημίου) ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

2 Φορολογία φυσικών προσώπων 1. Κλίμακα Φορολογίας (άρθρο 9 Ν.2238/1994). 2. Αυτοτελής φορολόγηση εισοδημάτων (άρθρα 13, 14 Ν. 2238/1994). 3. Επαναφορά του μέτρου των αποδείξεων. 4. Καταγραφή περιουσιακής κατάστασης. 5. Ηλεκτρονική παρακολούθηση συναλλαγών.

3 1.Κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 9 Ν. 2238/1994)  Κατάργηση της υφιστάμενης διάκρισης των εισοδημάτων ανάλογα με τη πηγή προέλευσης (άρθρο 4 § 2 Ν. 2238/1994).  Καθιέρωση μιας ενιαίας κλίμακας φορολογίας για το σύνολο των εισοδημάτων του φορολογούμενου.  Καθιέρωση μια τιμαριθμοποιημένης κλίμακας φορολογίας εισοδήματος.

4 2.Αυτοτελής Φορολόγηση εισοδημάτων (άρθρα 13 & 14 Ν. 2238/1994)  Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης στο σύνολο της. παραδείγματα : α) άρθρο 13 § 3 αμοιβές αθλητών κατά την υπογραφή συμβολαίου με συντελεστή 20 %. β) άρθρο 14 περί επιδομάτων που λαμβάνουν κατηγορίες επαγγελμάτων.  Ενσωμάτωση αυτών στο συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου και φορολόγηση βάση των γενικών διατάξεων.  Ειδική μνεία στα επιδόματα κοινωνικού χαρακτήρα π.χ. αναπηρίας κλπ  Ειδική μνεία και έρευνα για την αυτοτελή φορολόγηση μερισμάτων για τυχόν αρνητική επίδραση στις επενδύσεις των φυσικών προσώπων.

5 3. Επαναφορά του μέτρου των αποδείξεων  Επαναφορά του μέτρου των αποδείξεων ως αποδεικτικό στοιχείο μείωσης του εισοδήματος.  Ένταξη στο μέτρο αυτό και των αποδείξεων ΔΕΚΟ καθώς μεγάλο μέρος του συνολικού εισοδήματος καταναλώνεται στο τομέα αυτό.  Άμεση σύνδεση του συνόλου των αποδείξεων που συλλέγονται με το αφορολόγητο όριο.  Ειδική μνεία σε ομάδες φορολογούμενων που εμφανίζουν αδυναμία συλλογής αποδείξεων μεγάλης συνολικής αξίας π.χ. χαμηλοσυνταξιούχοι, άνεργοι.  Αποτελούν εξαίρεση οι αποδείξεις απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που θα αποτελούν τεκμήριο διαβίωσης των φορολογουμένων.  Ειδική μέριμνα για τις δαπάνες που αφορούν εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα πλαίσια της «πράσινης ανάπτυξης».  Αναθεώρηση των ειδικών εκπτώσεων βάση ποσοστών από το συνολικό εισόδημα που αναφέρονται στο άρθρο 8 Ν. 2238/1994

6 4. Καταγραφή Περιουσιακής Κατάστασης  Πλήρης απογραφή και καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων των φορολογούμενων.  Δημιουργία μια ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων από τη ΓΓΠΣ του ΥΠΟΙΟ.  Συνεχής ηλεκτρονική παρακολούθηση των μεταβολών αυτής.  Περαιτέρω έλεγχος των περιπτώσεων «περίεργων» μεταβολών στη περιουσιακή κατάσταση των φυσικών προσώπων.  Ειδική μεταχείριση όσον αφορά τις καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα και το ισχύον τραπεζικό απόρρητο. Λύση η έκδοση ετήσιας εκκαθαριστικής κατάστασης από τα πιστωτικά ιδρύματα.

7 5. Ηλεκτρονική παρακολούθηση συναλλαγών  Διεκπεραίωση αγορών και λοιπών συναλλαγών μεγάλης χρηματικής αξίας αναγκαστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή/και τη χρήση πιστωτικών/χρεωστικών καρτών για πιο άμεσο έλεγχο αυτών.  Άμεση ηλεκτρονική καταχώρηση των συναλλαγών αυτών από τον επιτηδευματία κατά το χρόνο πραγματοποίησης αυτής.  Η ηλεκτρονική καταχώρηση μελλοντικά να λειτουργήσει σε συνδυασμό με το μέτρο συλλογής αποδείξεων για διευκόλυνση των φορολογούμενων.


Κατέβασμα ppt "Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (του ΠΜΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ» του Παντείου πανεπιστημίου) ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google