Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρυστάλλα Προδρόμου Τυρίμου Α.Ν.Λ. Σταυρούλα Μιχαήλ Π.Ν.Λ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρυστάλλα Προδρόμου Τυρίμου Α.Ν.Λ. Σταυρούλα Μιχαήλ Π.Ν.Λ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση αναγκών μάθησης Νοσηλευτικού Προσωπικού σε Δημόσια Νοσοκομεία
Χρυστάλλα Προδρόμου Τυρίμου Α.Ν.Λ. Σταυρούλα Μιχαήλ Π.Ν.Λ. Αγάθη Κίτσιου Π.N.Λ. Αναστασία Ανδρέου Π.Ν.Λ. Βαρβάρα Φελλά Π.Ν.Λ. Γιαννάκης Κούσουλος Α.Ν.Λ. Χριστίνα Τριμιθιώτου Π.Ν.Λ. Κούλλα Τρισόκκα Π.Ν.Λ.

2 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ τη θεωρία και πρακτική
Η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών με τον Πυρήνα Μάθησης, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση για να έχουν οι Νοσηλευτές τη δυνατότητα να είναι ενημερωμένοι: τη θεωρία και πρακτική το αντικείμενο της προσφοράς τους Στόχος: διασφάλιση ποιότητας φροντίδας και συνεχής εξειδίκευση νοσηλευτικών ρόλων

3 Μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης οι Νοσηλευτές:
Μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης οι Νοσηλευτές: διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες αναπτύσσουν νέες δεξιότητες αποκτούν σύγχρονες γνώσεις εξασφαλίζουν επαγγελματική αυτονομία και αυτοπεποίθηση

4 Η συνεχής εκπαίδευση προωθεί τα άτομα να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη συνεχή μάθηση, μια διαδικασία που θα τα βοηθήσει να ωριμάσουν και να γίνουν σοφότερα Συμπληρωματικά η μάθηση δεν είναι η απλή απορρόφηση πληροφοριών, γεγονότων και θεωριών αλλά και η ανάπτυξη κριτικού τρόπου σκέψης

5 ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση στάσεων/απόψεων των Νοσηλευτών σχετικά με το ρόλο του Πυρήνα και των Ομάδων Προώθησης Μάθησης καθώς και η διάγνωση των αναγκών μάθησης τους

6 ΜΕΘΟΔΟΣ / ΥΛΙΚΟ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους Διαχειριστές μάθησης των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, σε 7 Δημόσια Νοσοκομεία της Κύπρου με πληθυσμό Νοσηλευτές όλων των βαθμίδων, με ποσοστό ανταπόκρισης 60,2 %, οι οποίοι εργάζονται στα ακόλουθα Νοσοκομεία: Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού ΝΑΜ ΙΙΙ Λευκωσίας Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας Γενικό Νοσοκομείο Πάφου Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου Πόλη Χρυσοχούς Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

7 • Η συλλογή των στοιχειών έγινε με ερωτηματολόγιο ειδικά διαμορφωμένο με ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου • Έγινε ανάλυση των κλειστού τύπου ερωτήσεων και έχει βρεθεί η ποσοστιαία αναλογία θετικών έναντι αρνητικών απαντήσεων • Για τις ανοικτού τύπου ερωτήσεις, έγινε κατηγοριοποίηση και θεματική ανάλυση

8 Μεθοδολογία ερευνητικής μελέτης:
• Σύνταξη ερωτηματολογίου • Επεξεργασία ερωτηματολογίου • Πιλοτική μελέτη • Αναδιαμόρφωση ερωτηματολογίου • Διανομή ερωτηματολογίου • Χρονοδιάγραμμα εργασιών • Ανάλυση δεδομένων • Αποτελέσματα

9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ανταπόκριση Νοσηλευτικών Λειτουργών στην έρευνα σύμφωνα με τον τίτλο τους

10 Η συνεχής επιμόρφωση του Νοσηλευτικού προσωπικού πρέπει να είναι:

11 Καταλληλότερος χώρος για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

12 Τρόποι ενημέρωσης για εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται από την Υπηρεσία
Νοσηλευτική Διοίκηση (40%) Ανακοινώσεις στα τμήματα (30%) Πυρήνας Μάθησης (30%)

13 Αξιολόγηση δραστηριότητας Πυρήνα και Ομάδας Προώθησης Μάθησης

14 Tρόποι βελτίωσης επικοινωνίας Νοσηλευτών με Ομάδα Προώθησης Μάθησης του Νοσοκομείου
Προσωπική επαφή Ανακοινώσεις σε κοινούς χώρους Διαδίκτυο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

15 Tρόποι βελτίωσης επικοινωνίας Νοσηλευτών με Ομάδα Προώθησης Μάθησης του Νοσοκομείου

16 Τομείς εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος Νοσηλευτών:
1. Κλινική Νοσηλευτική (96,5%) 2. ΚΑΡΠΑ (95%) 3. Διευθυντική Ανάπτυξη (82%) 4. Πρόληψη Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων (80%) 5. Τρόποι διαχείρισης του Άγχους (78%) 6. Επικοινωνία και Διαπροσωπικές σχέσεις (70%) 7. Συμβουλευτική (60%) 8. Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας (59%)

17 Απόψεις / εισηγήσεις Νοσηλευτών για παροχή κινήτρων στη συνεχή εκπαίδευση
Επιχορήγηση για παρακολούθηση συνεδρίων (εσωτερικού / εξωτερικού) Παραχώρηση εκπαιδευτικής άδειας Αξιοποίηση προσωπικού βάση των γνώσεων του Δημιουργία θεσμού Βαθμών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

18 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι Νοσηλευτές αναγνωρίζουν τη σημασία της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης Συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο και έδωσαν τις απόψεις τους με προθυμία

19 Δηλώνουν ότι η συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλους και εθελοντική μόνο για συγκεκριμένες και εξειδικευμένες περιπτώσεις Πιστεύουν ότι ο καταλληλότερος χώρος για υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είναι ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, με όλο τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό

20 Η πλειοψηφία των νοσηλευτών, υποστηρίζουν ότι ενημερώνονται για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η υπηρεσία, από τη Νοσηλευτική Διοίκηση των Νοσοκομείων Αρκετοί Νοσηλευτές αναζητούν ενημέρωση μέσω διαδικτύου και ειδικότερα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας

21 Οι περισσότεροι Νοσηλευτές αξιολογούν τη δραστηριότητα τόσο του Πυρήνα όσο και της Ομάδας Προώθησης Μάθησης ως εξαίρετη και πολύ καλή Φαίνεται να εκτιμούν το θεσμό λειτουργίας αυτών των ομάδων και αισθάνονται έτσι ότι η υπηρεσία νοιάζεται για την επαγγελματική τους ανάπτυξη

22 Τρόποι βελτίωσης επικοινωνίας με Ομάδες Προώθησης Μάθησης
Ανάρτηση πίνακα ανακοινώσεων σε χώρο κοινής χρήσης Παρουσία σε κάθε τμήμα, ατόμου της Ομάδας Προώθησης Μάθησης Αποστολή προσωπικών ενημερωτικών επιστολών σχετικά με τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα

23 Προσωπική ενημέρωση Ανώτερων Νοσηλευτικών Λειτουργών για περεταίρω ενημέρωση προσωπικού
Συνελεύσεις Ομάδας Προώθησης Μάθησης και επικοινωνία / ανταλλαγή απόψεων με Νοσηλευτικό Προσωπικό

24 YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Εκπαιδευτικές ανάγκες Νοσηλευτικών τμημάτων για βελτίωση ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εργαστήριο Αποτελεσματικής Προγύμνασης Συμβουλευτική Τοξικοεξαρτήσεων Εργαλεία Αξιολόγησης στη Νοσηλευτική Διπλή Διάγνωση (Ψυχιατρική Νόσος /Χρήση ουσιών) Εκπαίδευση ομάδων ασθενών / συγγενών / Δυναμική Ομάδας Φαρμακοθεραπεία Διαχείριση άγχους και θύμου

25 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1. Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση 2. Ανάνηψη Νεογνού 3. Ψυχολογική υποστήριξη παιδιού και οικογένειας κατά την παραμονή στο Νοσοκομείο 4. Εντατική Νοσηλεία παιδιού

26 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1. Γυναικολογικός Καρκίνος 2. Υπέρηχοι στη Μαιευτική 3. Επίλυση προβλημάτων βιοηθικής και δεοντολογίας 4. Advanced Life Support in Obstetrics 5. Επιλόχειος ψύχωση / κατάθλιψη 6. Πρακτικά σεμινάρια αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών στη Μαιευτική

27 ΤΜΗΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Advanced Life Support Pre – hospital Trauma Life Support Διαλογή ασθενών Αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών Εξειδικευμένη φροντίδα τραύματος

28 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση Ψυχολογική στήριξη Νοσηλευτών Νέες εξελίξεις στην Τραυματολογία Νέες επεμβατικές τεχνικές στη Χειρουργική

29 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Διοίκηση και Οργάνωση Χειρουργείου Νέες τάσεις και μέθοδοι αποστείρωσης Πρόληψη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

30 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Νέες εξελίξεις στη Νεφρολογία Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών Πρόληψη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων

31 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Ταχεία αναγνώριση Η.Κ.Γ Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση Νέες εξελίξεις σε θέματα Παθολογίας Νέες εξελίξεις στη Φαρμακολογία Μέθοδοι ασφαλούς μετακίνησης ασθενών

32 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση Βελτίωση γνώσεων για αναπνευστήρες και monitors Πρόληψη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων Δημιουργία Πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών στη Νοσηλευτική πρακτική

33 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Νέες εξελίξεις στην Ορθοπεδική Ψυχολογική στήριξη ασθενών Πρόληψη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων Ασφαλείς μέθοδοι μετακίνησης ασθενών

34 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διαχείριση άγχους Νοσηλευτική ηγεσία
Διευθυντική ανάπτυξη Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις

35 Προτάσεις για αποτελεσματικότερη Εκπαίδευση Νοσηλευτικού Προσωπικού
Πρακτική διευκόλυνση και ηθική ενθάρρυνση από τη Νοσηλευτική Διοίκηση Δημιουργία Γραφείων Εκπαίδευσης Ιεράρχηση Εκπαιδευτικών Αναγκών Καθιέρωση Κλινικών Εκπαιδευτών Μεράκι για εκπαίδευση

36 Η συνεχής ενδοϋπηρεσιακή Νοσηλευτική εκπαίδευση είναι αναγκαία στον κλινικό χώρο: η συμβολή του Συντονιστή, των Διαχειριστών και των Ομάδων Προώθησης Μάθησης είναι ζωτικής σημασίας

37 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Εφαρμογή τεκμηριωμένης φροντίδας π.χ. πρωτόκολλα, κλινικές οδηγίες Παρακολούθηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Πρακτική διευκόλυνση, ηθική ενθάρρυνση και παρακίνηση

38 Ο ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

39 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

40 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

41 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

42 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "Χρυστάλλα Προδρόμου Τυρίμου Α.Ν.Λ. Σταυρούλα Μιχαήλ Π.Ν.Λ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google