Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Molekylspektra De olika färgerna representerar olika koncentrationer.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Molekylspektra De olika färgerna representerar olika koncentrationer."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Molekylspektra De olika färgerna representerar olika koncentrationer

2 Spectroskopi 1.Molekylspektroskopi uv/vis Absorptionsspektrometri infraröd (filterfotometri, fotospektrometri) Nefelometri (turbidimetri) Emissionsspektrometri fluorescens (fotoluminescens) (fosforescens)

3 Spektroskopi 2. Atomspektrometri Atomabsorption Atomemission Röntgenfluorescens 3 NMR-spektroskopi (kärn-magnetisk resonans)

4 Atom - molekyl 2s 3p Elektron- övergång n –  * storlek 2 - 6 eV Vibration 0,1 –0,01 eV Rotation C:a 0,001 eV

5 AtomAbsorptionsSpektrometri (AAS) FlamEmissionSpektrometri (FES)

6 Atomspektrum Natrium-atom Emission Spektrum Absorption Natrium-atom våglängd

7 Ljusabsorption i atom E f = hc/  E = E f E1E1 E0E0 Grund nivå Exiterad nivå  E = E f E1E1 E0E0 Grund nivå Exiterad nivå Exitation Relaxation Strålningslös övergång (de-exitation)

8 Användningsområden för atomspektroskopi Identifikation av metalljoner (Na, K, Cu, Hg,…, Koncentrationsbestämningar av metalljoner i kroppsvätskor Alternativ metod är jon-selektiv elektrod (jmf pH-elektrod)

9 Molekylabsorptionsspektrometri UV/VIS

10 Absorption i molekyl AbsorbansTransmittans Våglängd 560 (= -log T) 10% 1

11 Ljusabsorption i molekyl E f = hc/  E = E f E1E1 E0E0 Grund nivå Exitation Relaxation(de-exitation)  E = E f Grund nivå Strålningslös övergång

12 Absorptionsspektroskopi Filter Prov 100% 35% Vatten Vitt ljus 100% 35% Transmittans våglängd

13 Absorptionsspektroskopi Prov 100% 35% (I= 0,35*I 0 ) Prov 100% 35% Transmittans våglängd Absorbans I0I0 I I = I 0 * 10 -A a I0I0 I A = 0,456

14 Absorptionsspektroskopi Prov Absorbans I0I0 I I = I 0 * 10 -A I0I0 I våglängd c Absorbans c Samma våglängd scanning

15 Absorbans - Transmittans

16 Absorptionsspektroskopi Koncetration Prov I0I0 I a Absorbans c c1c1 c1c1 a c2c2 c2c2 A2A2 A1A1

17 Absorptionsspektroskopi Kyvettbredd Prov I0I0 I Absorbans c b1b1 b1b1 b2b2 b2b2 A2A2 A1A1

18 Absorptionsspektroskopi Absorptionskefficient Prov Absorbans I0I0 I I = I 0 * 10 -A I0I0 I våglängd a2a2 Absorbans c scanning a1a1 a 1 (A (Max) ) a2a2 a1a1 a2a2 Mätt vid olika våglängd

19 Ex. på Extinktionskoeffcient/ Molar absorptionskoefficient (a eller  ) Ämne Molär absorptivitet vid 335 nm (M -1 cm -1 ) N-trans -cinnamoylimidazol 9370 α-Chymotrypsin 100 N - trans -cinnamoyl-α-chymotrypsin 520 Ex. Vilken absorbans har 1mM av (N-trans - cinn….) A = 520 * 0,001*1 = 0,520

20 Lambert-Beer´s lag

21 Höga absorbansvärden C A

22 Användningsområden av molekylspektroskopi(UV/VIS) Koncentrationsbestämningar av lösningar och gaser, tex. Hb-bestämning, protein- bestämning, (alla lösningar som absorberar ljus i UV eller Visuella området.) Kinetiska studier

23 Kromoforer (ex) Dubbel och trippel-bindningar Aromatiska ringar proteiner Phe, Tyr, Trp,His (280nm) Nukleotider C,G,A,T (260nm)

24 Spektrofotometri Filterfotometer

25 Spektrofotometri Spektrofotomer

26 Infraröd spektrometri IR

27 Molekylens vibrations- och rotationsnivåer Vibration 0,1 –0,01 eV Rotation C:a 0,001 eV acetophenone

28 Absorption inom infraröda området E f = hc/  E = E f E1E1 E0E0 Grund nivå Exitation Relaxation  E = E f Grund nivå Strålningslös övergång

29 >= 3000 cm -1 single bond stretch eg. C-H, O-H, and N-H 2000 - 2500 cm -1 triple bond stretch eg. acetylenes, carbenes and nitriles 1500 - 2000 cm -1 double bond stretch eg. carbonyls (C=O) or alkenes (C=C) "fingerprint" region various coupled stretch and deformation bands

30 Fluorescensspektrometri

31 Användningsområden flourescens Bestämning av låga koncentrationer Bestämning av molekylers massa Immunologiska bestämningar

32 Luciferin-luciferas komplex En ljusbringande substan och ett bakterie bakteriellt enzym (NADH konc. 0,1 nM – 1pM)

33 Eldfluga – Luceferas system ATP konc ner till 0,001pM

34 Energidiagram

35 Ljusemission i molekyl E f = hc/  E = E f E1E1 E0E0 Grund nivå Exitation Relaxation(de-exitation)  E = E f Grund nivå Strålnings- lös övergång

36 Olika typer av luminiscens Bioluminiscens, by a living organism Chemoluminiscens, resulting of a chemical reaction Electrochemiluminescence, by an electrochemical reaction Electroluminescence, in response to an electric current passed through it Phosphorescence, delayed re-radiation Fluorescence, where the emitted photons are of lower energy than those absorbed Radioluminescence, produced in a material by the bombardment of ionizing radiation Thermoluminescence, when absorbed light is re-emitted on heating.

37 Fluorimeter

38 Emissionspektroskopi Prov 130 Transmittanas våglängd Prov 130 Fluorescens

39 Emissionspektroskopi Prov Transmittans våglängd INGEN FLUORESCENS

40 Kromoforer (ex) Aromatiska ringar (Benzen) proteiner Phe, Tyr, Trp,His (280nm) Nukleotider C,G,A,T (260nm) DNA, RNA Dubbel och trippel-bindningar

41 Flouroforer Aromatiska ringar T. ex. Aminosyror: Tyr, 275nm – 303nm Trp 280nm – 348 nm

42 Fluorokromer Fluorescein495519389FITC; pH sensitive FluorX494520 587(AP Biotech) BODIPY-FL503512 TRITC547572444TRITC X-Rhodamine570576548XRITC Acridine Orange503530/640 DNA/RNA Ethidium Bromide493620 394

43 Flourescens colours Fluorescein

44 Rep. Molekylspektroskopi Spektrofotometri (molekylspektroskopi): ljus absorberas i lösningen i proportion till koncentrationen. UV/VIS: koncentrationsbestämningar, bestämma hastigheten på en reaktion med färgomslag. IR: man kan även få fram vilket ämne det är i lösningen. Fluorimetri: ljus emitteras i proportion till koncentrationen. Mycket låga halter kan bestämmas med hjälp av fluoriscens.

45 www.chemistryland.com/.../PowerPoint.html


Κατέβασμα ppt "Molekylspektra De olika färgerna representerar olika koncentrationer."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google