Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκμετάλλευση επιχειρηματικών γνωστικών πόρων με τη χρήση smart agents. Ομάδα Εργασίας 10 Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας8010003 Λαμπρόπουλος Νικόλαος8010068 Μιχαλάκος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκμετάλλευση επιχειρηματικών γνωστικών πόρων με τη χρήση smart agents. Ομάδα Εργασίας 10 Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας8010003 Λαμπρόπουλος Νικόλαος8010068 Μιχαλάκος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκμετάλλευση επιχειρηματικών γνωστικών πόρων με τη χρήση smart agents. Ομάδα Εργασίας 10 Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας8010003 Λαμπρόπουλος Νικόλαος8010068 Μιχαλάκος Σωτήριος8010078 Διοίκηση Επιχειρήσεων Και Τεχνολογία

2 Knowledge Management using Smart Agents From Raw Data to Wisdom Τάση για Information Centralized Οργανισμούς Διαχείριση γνώσης (ενσωμάτωση, αναζήτηση) Συλλογή δεδομένων (ανάλυση, trends) Μετασχηματισμός σε Πληροφορία (αντιπαραβολή με συναφή δεδομένα) Ανάλυση και Κατηγοριοποίηση (OLAP, επισήμανση συσχετίσεων)

3 Knowledge Management using Smart Agents Η έννοια των επιχειρηματικών γνωστικών πόρων. Επιχειρηματικοι Γνωστικοί Πόροι Η προκύπτουσα γνώση (knowledge capital) από την ανάλυση των δεδομένων του περιβάλλοντος που προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον οργανισμό. Knowledge Management Οι διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας/ανάλυσης, διάχυσης και ενσωμάτωσης των επιχειρηματικών γνωστικών πόρων στην κουλτούρα του οργανισμού.

4 Knowledge Management using Smart Agents Το κόστος του Knowledge Management Συλλογή Γνώσης (Knowledge Capturing) Κατηγοριοποίηση συλλεχθήσας γνώσης. Ανάπτυξη σχετικής πληροφοριακής υποδομής και εφαρμογών. Εκπαίδευση των στελεχών σε θέματα δημιουργίας, χρήσης και διάχυσης της γνώσης. Απαιτούμενες Επενδύσεις Επενδύσεις ή εξ αρχής δημιουργία γνώσης ; Ένας τρόπος υπολογισμού κόστους εφαρμογής του KM είναι ο υπολογισμός του κόστους μη υλοποιησής του για τον οργανισμό.

5 Knowledge Management using Smart Agents Μοντέλο Ανάπτυξης Γνώσης Knowledge Review & Revision individual γνώση ↓ οrganizational γνώση. Δημιουργία νέας γνώσης. R&D, consulting εκπαίδευση στελεχών Υιοθέτηση γνώσης. Προσαρμογής γνώσης στον οργανισμό. Διάχυση Γνώσης.

6 Knowledge Management using Smart Agents Επιχειρηματικοί Γνωστικοί Πόροι.

7 Knowledge Management using Smart Agents Συλλογή Γνωστικών Πόρων. Αναπόφευκτη αλληλεπίδραση για την ανταλλαγή γνώσεων. Λογισμικό υποστήριξης ομάδων (groupware). Διαχείριση Προσωπικών Ικανοτήτων Αντιστοίχιση στελεχών σε skill groups Δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων Επικοινωνία Intranets Forums e-mail Newsletters Corporate portals Η γνώση δεν είναι συγκεντρωμένη σε ένα σημείο. Το κάθε στέλεχος κατέχει ένα τμήμα της συνολικής γνώσης. Διαχείριση Εγγράφων Ταξινόμηση, Οργάνωση, Γρήγορη & Εύκολη Αναζήτηση

8 Knowledge Management using Smart Agents 1. Ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών για πρόσβαση στη γνώση. Smart Agent Software είναι ένα συμπυκνωμένο υπολογιστικό σύστημα, το οποίο εγκαθίσταται σε συγκεκριμένο περιβάλλον και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις μεταβλητές του περιβάλλοντος, προβαίνει σε ευέλικτες και αυτόνομες ενέργειες, με σκοπό να ικανοποιήσει τους αντικειμενικούς στόχους σχεδιασμού του. Το περιβάλλον της γνώσης είναι δυναμικό Ανάγκη για «έξυπνα» συστήματα τα οποία: 3. Λειτουργούν αυτόνομα χωρίς τακτική ανθρώπινη παρέμβαση. 2. Αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και προσαρμόζονται σε αυτό.

9 Knowledge Management using Smart Agents Είδη Smart Agents (1/2) Personal Assistants «Συνεργάζονται» με άλλους Agents προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες από ετερογενείς πηγές πληροφόρησης. Λαμβάνουν υπ’ όψιν προτιμήσεις (preferences) των χρηστών και παρουσιάζουν τις πληροφορίες που τους ζητούνται με συγκεκριμένο τρόπο (layout). Οι proactive P.A. αναλύουν τις απαιτήσεις του χρήστη και προτείνουν πηγές άντλησης πληροφοριών που δεν έχουν ζητηθεί από τον χρήστη. Cooperative Information Agents

10 Knowledge Management using Smart Agents Είδη Smart Agents (2/2) Επιβλέπουν επιχειρησιακές δραστηριότητες ενώ παράλληλα συλλέγουν γνώσεις σχετικές με τις υπο εκτέλεση διαδικασίες. Αξιολογούν επίσης το κατά πόσο η γνώση που συλλέγεται μπορεί να εφαρμοστεί στην εκτέλεση άλλων δραστηριοτήτων. Διατηρούν, Ταξινομούν και συντηρούν τις γνωστικές πηγές. Προτείνουν proactively διαφορετικές χρήσεις των πηγών γνώσεων σε άλλους πράκτορες. Λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι για τους υπόλοιπους agents. Προτείνουν τη σύναψη συνεργατικών σχέσεων μεταξύ χρηστών με κοινά ενδιαφέροντα Mediators Source Keepers Task Analysts

11 Knowledge Management using Smart Agents Agent Societies

12 Aναπτύσσεται από το Center for Advanced Learning Technologies του INSEAD και χρηματοδοτείται από την Xerox. Knowledge Management using Smart Agents Η περίπτωση K-InCA Παρέχουν consulting φύσης υπηρεσίες στους χρήστες και ανοίγουν διόδους για αναδιάρθρωση και ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διεργασιών (BPR) με το ελάχιστο κόστος για τον οργανισμό. Οι agents του K-InCA Ειδικεύονται στην οργανωσιακή συμπεριφορά και διοίκηση αλλαγών. Συμβάλλουν στην αξιοποίηση της οργανωσιακής γνώσης.

13 Knowledge Management using Smart Agents Η περίπτωση I-BROW Έξυπνη υπηρεσία αναζήτησης γνώσης σε κατανεμημένες digital libraries. Ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται απο την ΕΕ και συμμετέχουν 7 πανεπιστήμια. Βασίζεται στην επαναχρησιμοποίηση components (“εξαρτήματα”). Διαφορετικές βιβλιοθήκες επικοινωνούν με ένα συγκεκριμένο interface ανεξάρτητα από την πλατφόρμα σχεδιασμού και υλοποίησής τους. Χρήση διαδεδομένων standards επικοινωνίας (XML, UPML) Generic and Specific intelligent Reasoning Services that can be accessed from anywhere with a standard web browser.

14 Knowledge Management using Smart Agents Η περίπτωση COGITO Στοχος η βελτίωση των σχέσεων πελάτη – προμηθευτή σε εφαρμογές e- commerce. Ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται απο την ΕΕ. Υλοποίηση chatterbot agents που «συνομιλούν» με το χρήστη σε κανονική γλώσσα (free-text). Realtime δημιουργία user profile μέσω content-based filtering των documents που ο χρήστης θεωρεί ενδιαφέροντα. Clustering των χρηστών ανάλογα με τα profiles τους. Επιτυχημένη εφαρμογή σε taste-based χώρους όπως η επιλογή βιβλίων, μουσικής, ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων.


Κατέβασμα ppt "Εκμετάλλευση επιχειρηματικών γνωστικών πόρων με τη χρήση smart agents. Ομάδα Εργασίας 10 Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας8010003 Λαμπρόπουλος Νικόλαος8010068 Μιχαλάκος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google