Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 - 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 - 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 - 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» 2 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ

2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα, άρα και επιλέξιμοι είναι: - Οι νέοι και νέες οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991 (Επιχειρηματικότητα Νέων) - Οι νέοι και νέες οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991 (Επιχειρηματικότητα Νέων) - Οι γυναίκες οι οποίες γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991 (Επιχειρηματικότητα Γυναικών) Όσοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2008 μέχρι την 4/3/2009 (ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος) Όσοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2008 μέχρι την 4/3/2009 (ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος) Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος. Όσοι θα ιδρύσουν μια επιχείρηση με δραστηριότητα η οποία είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος. Όσοι θα ιδρύσουν μια επιχείρηση με δραστηριότητα η οποία είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος.

3 Στα Προγράμματα εντάσσονται ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ, Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός) οι οποίες θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος. Επιλέξιμα εταιρικά σχήματα είναι εκείνα στα οποία: Στα κεφάλαιά τους συμμετέχουν Νέοι/Νέες για το Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων» και Γυναίκες για το Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Γυναικών» με ποσοστό τουλάχιστον 75%. Στα κεφάλαιά τους συμμετέχουν Νέοι/Νέες για το Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων» και Γυναίκες για το Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Γυναικών» με ποσοστό τουλάχιστον 75%. Η διαχείριση της εταιρείας ασκείται αποκλειστικά από τους Νέους / Νέες ή Γυναίκες αντίστοιχα. Η διαχείριση της εταιρείας ασκείται αποκλειστικά από τους Νέους / Νέες ή Γυναίκες αντίστοιχα.

4 ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOY ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης 200.000€ για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης30.000€ 50% γενικά 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές 100.000€ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού30.000€ 50% γενικά 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές 80.000€ για τις εμπορικές επιχειρήσεις για τις εμπορικές επιχειρήσεις30.000€ 50% γενικά 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές

5 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ- ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να καλυφθεί και με Τραπεζικό Δανεισμό μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 20% - 50% ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 0% - 30% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ50% ΣΥΝΟΛΟ100%

6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 3 – ΠΡΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

7 ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Ανώτατο όριο δαπάνης για την αγορά επαγγελματικού ή μικτής χρήσης μεταφορικού μέσου απαραίτητου για τη διακίνηση υλικών, εμπορευμάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης στο ποσό των 20.000€. Α/Α Επιλέξιμη Κατηγορία Δαπάνης Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων Δαπανών ανά κατηγορία 1 Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις Μέχρι το 100% του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού 2 Κτιριακά – Διαμόρφωση Χώρων Κατά την υποβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του κατ’ αρχήν επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης. Υλοποίηση σύμφωνα με το ποσό που εγκρίθηκε για επιχορήγηση 3 Προβολή – Προώθηση και Άλλες Δαπάνες Κατά την υποβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του κατ’ αρχήν επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης. Υλοποίηση σύμφωνα με το ποσό που εγκρίθηκε για επιχορήγηση 3.2 Σύνταξη Πρότασης και Φακέλου Υποβολής Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνολικά επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου 3.3 Επίβλεψη Υλοποίησης Έργου Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνολικά υποβαλλόμενου προϋπολογισμού της πρότασης

8 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη. Εξαιρούνται οι δαπάνες των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν εμπίπτουν σε καθεστώς ΦΠΑ. Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη. Εξαιρούνται οι δαπάνες των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν εμπίπτουν σε καθεστώς ΦΠΑ. Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος. Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος. Ο εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση στο πλαίσιο του προγράμματος πρέπει να είναι καινούργιος (πρέπει να ζητούνται βεβαιώσεις καινούργιος από τους προμηθευτές) συνίσταται δε να είναι (όπου είναι εφικτό) και ενεργειακά αποδοτικός. Ο εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση στο πλαίσιο του προγράμματος πρέπει να είναι καινούργιος (πρέπει να ζητούνται βεβαιώσεις καινούργιος από τους προμηθευτές) συνίσταται δε να είναι (όπου είναι εφικτό) και ενεργειακά αποδοτικός. Για όλες τις δαπάνες, απαραίτητα θεωρούνται τα πρωτότυπα παραστατικά τιμολόγησης, διακίνησης και εξόφλησης των δαπανών. Για όλες τις δαπάνες, απαραίτητα θεωρούνται τα πρωτότυπα παραστατικά τιμολόγησης, διακίνησης και εξόφλησης των δαπανών.

9 ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Προδημοσίευση του προγράμματος η οποία αποτελεί τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών (4/3/2009). Προδημοσίευση του προγράμματος η οποία αποτελεί τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών (4/3/2009). Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων και υποβολή προτάσεων και δικαιολογητικών. Ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων και υποβολή προτάσεων και δικαιολογητικών. Εξέταση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποβαλλομένων προτάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού. Εξέταση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποβαλλομένων προτάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού. Ένταξη των προτάσεων που θα επιλεγούν σύμφωνα με τους διατιθέμενους πόρους. Ένταξη των προτάσεων που θα επιλεγούν σύμφωνα με τους διατιθέμενους πόρους. Ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Αποστολή των αποφάσεων στους υποψηφίους επενδυτές. Αποστολή των αποφάσεων στους υποψηφίους επενδυτές.

10 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) από τις 15/6/2009 και μέχρι 30/6/2009 σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί από την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Έως τις 10/7/09 υποβάλλεται υποχρεωτικά και ο πλήρης φάκελος με την έντυπη μορφή της πρότασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., Ξενίας 16 Τ.Κ. 11528 ΑΘΗΝΑ Η μη αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας καθώς και η αναληθής αντιστοιχία δηλωθέντων και προσκομισθέντων στοιχείων αποτελούν λόγω οριστικής απόρριψης της πρότασης.

11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1) Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση των προτάσεων Οι υποβληθείσες προτάσεις εξετάζονται και βαθμολογούνται από δύο αξιολογητές. Ο βαθμός και ο προϋπολογισμός της πρότασης προκύπτει ως τα ημιάθροισμα των βαθμών και των προτεινόμενων προϋπολογισμών και των δύο αξιολογητών. Ο βαθμός της πρότασης αυξάνεται κατά: 5% εάν η επιχείρηση ανήκει σε νησιωτικό δήμο που δεν έχει σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα μέσω οδικού δικτύου 5% εάν η επιχείρηση ανήκει σε νησιωτικό δήμο που δεν έχει σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα μέσω οδικού δικτύου 10% εάν ανήκει στην περιοχή (Γ) του Επενδυτικού Νόμου Ν. 3299/04 ή σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί πυρόπληκτη. 10% εάν ανήκει στην περιοχή (Γ) του Επενδυτικού Νόμου Ν. 3299/04 ή σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί πυρόπληκτη.

12 ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Υποβολή αιτήματος Προκαταβολής με την έκδοση ισόποσης εγγυητικής επιστολής Υποβολή αιτήματος Προκαταβολής με την έκδοση ισόποσης εγγυητικής επιστολής Έκδοση απόφασης εκταμίευσης Προκαταβολής Έκδοση απόφασης εκταμίευσης Προκαταβολής Υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος Υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος Υποβολή αιτήματος Α΄ Δόσης Υποβολή αιτήματος Α΄ Δόσης Έλεγχος οικονομικού αντικειμένου - Εκταμίευση Α΄ Δόσης Έλεγχος οικονομικού αντικειμένου - Εκταμίευση Α΄ Δόσης Απόφαση Εκταμίευσης Α΄ Δόσης Απόφαση Εκταμίευσης Α΄ Δόσης Υποβολή αιτήματος Ολοκλήρωσης Υποβολή αιτήματος Ολοκλήρωσης Έλεγχος Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου Έλεγχος Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου Απόφαση Ολοκλήρωσης – Εκταμίευση Β΄ Δόσης Απόφαση Ολοκλήρωσης – Εκταμίευση Β΄ Δόσης

13 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μετά την υπογραφή της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής του έργου και για δύο (2) μήνες είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής μέχρι το 35% της επιχορήγησης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή της Προκαταβολής δύναται να απομειώνεται σταδιακά με βάση ισόποσο συμψηφισμό με πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου. Η απομείωση της προκαταβολής γίνεται μετά από αίτημα του επενδυτή, στο οποίο καθορίζεται το ποσό που θέλει να καταβληθεί μετρητά και το ποσό που τυχόν θέλει να απομειώσει από την εγγυητική της προκαταβολής.

14 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής εγκριτικής απόφασης ένταξης Φάσεις έργου Εκθέσεις Προόδου Περίοδοι Υποβολής Εκθέσεων Ποσοστό Καταβολής Δημόσιας Χρηματ/σης Έναρξη- Χορήγηση προκατ/λης (δυνητικό) Αίτημα χορήγησης προκαταβολής-Κατάθεση ισόποσης εγγυητικής Μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοση εγκριτικής απόφασης Μέχρι 35% της Δημόσιας Χρηματοδότησης Α΄ ΦΑΣΗ Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου Μετά την υλοποίηση τουλάχιστον του 40% του έργου Ανάλογα με το υλοποιηθέν οικ/κό αντ/νο (διοικητικός έλεγχος) Β΄ ΦΑΣΗ Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης αντικειμένου Μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου Μέχρι το 80% της συνολικής επιχορήγησης (επιτόπιος & διοικητικός έλεγχος) Γ΄ ΦΑΣΗ Προσκόμιση απαραίτητων αδειών και δήλωση επίτευξης στόχου απασχόλησης Με την προσκόμιση άδειας εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας ή απαλλακτικού άδειας λειτουργίας και μετά την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης Το υπόλοιπο 20% της επιχορήγησης ή ποσοστό του, ίσο με το ποσοστό επίτευξης του στόχου της απασχόλησης (διοικητικός έλεγχος)

15 Για την καταβολή της τελικής δόσης θα πρέπει: Α) να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Β) να έχει προσκομισθεί άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας ή απαλλακτικό αδείας Γ) να έχουν προσκομισθεί στοιχεία πιστοποίησης του στόχου της απασχόλησης

16 ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Ξενίας 16 Τ.Κ. 115 28 ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: neaniki@eommex.gr neaniki@eommex.gr gynaikeia@eommex.gr ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-7491 242210-7491 142210-7491 157 210-7491 255210-7491 151210-7491 291 210-7491 186210-7491 203 210-7491 224 210-7491 223 210-7491 204 210-7491 380 210-7491 234 210-7491 313 210-7491 250 210-7491 112 210-7491 271


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 - 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google