Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών στην Ελληνική Περιφέρεια: Η ώρα του απολογισμού Δρ Θεόδωρος Μουρούτης Συντονιστής Έργων Ιδιωτικού Τομέα Κοινωνία της Πληροφορίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών στην Ελληνική Περιφέρεια: Η ώρα του απολογισμού Δρ Θεόδωρος Μουρούτης Συντονιστής Έργων Ιδιωτικού Τομέα Κοινωνία της Πληροφορίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών στην Ελληνική Περιφέρεια: Η ώρα του απολογισμού Δρ Θεόδωρος Μουρούτης Συντονιστής Έργων Ιδιωτικού Τομέα Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

2 Περιγραφή του έργου Η Δράση «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας» είναι ένα έργο κρατικής ενίσχυσης τηλεπικοινωνιακών παρόχων για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στην ελληνική Περιφέρεια. Προϋπολογισμός:€ 160.000.000 (€ 80.000.000 Δημόσια Δαπάνη) Πρόσθετη Δημόσια Δαπάνη για Τόνωση της Ζήτησης:€ 25.000.000 Περίοδος σχεδιασμού:Μάιος 2005 – Ιούλιος 2006 Προκήρυξη:26.07.2006 Υποβολή προτάσεων:29.09.2006 Υπογραφή Συμβάσεων:12.03.2007 Περίοδος τελικών ελέγχων:Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2009 Ευρυζωνική Πρόσβαση στην Περιφέρεια

3 Στόχος του έργου Αποτροπή της δημιουργίας ψηφιακού/ευρυζωνικού χάσματος μεταξύ κέντρου και Περιφέρειαςμέσω συμβολής στην επίτευξη:  Ευρυζωνικής διείσδυσης άνω του 7%  Γεωγραφικής κάλυψης άνω του 60% πανελλαδικά  Πληθυσμιακής κάλυψης άνω του 90% πανελλαδικά έμφασης στην παρεχόμενη υπηρεσία προς τον τελικό χρήστη (συμβασιοποίηση ποιότητας και τιμής) Ευρυζωνική Πρόσβαση στην Περιφέρεια

4

5 Αποτελέσματα Συνολική επίτευξη των στόχων ευρυζωνικότητας που είχαν τεθεί κατά το σχεδιασμό της Δράσης (διείσδυση, γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη) Σημαντική διαφοροποίηση στο χρόνο υλοποίησης των έργων από τους παρόχουςόμως το έργο τελικά υλοποιήθηκε σε όλες τις ζώνες η ποιότητα της υλοποίησης είναι υψηλότερη από εκείνη του αρχικού σχεδιασμού οι πάροχοι δεσμεύονται για την παροχή των υπηρεσιών για τουλάχιστον 3,5 χρόνια ακόμη σε όλες τις περιοχές Ευρυζωνική Πρόσβαση στην Περιφέρεια

6 Μερικά αριθμητικά στοιχεία 61 φυσικές συνεγκαταστάσεις πάνω από 750 απομακρυσμένες συνεγκαταστάσεις πάνω από 2500 καλυπτόμενα Δημοτικά Διαμερίσματα Μεθοδολογία παρακολούθησης έργου Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Εξαντλητικοί έλεγχοι του δηλούμενου φυσικού αντικειμένου από εμπειρογνώμονες Πιστοποίηση προόδου βάσει εγκατεστημένου εξοπλισμού πρόσβασης και εξακρίβωσης επάρκειας του δικτύου κορμού Ευρυζωνική Πρόσβαση στην Περιφέρεια

7 Επίδραση του έργου στην οικονομία της χώρας € 56.000.000 κοινοτικών πόρων εισρέουν στη χώρα, υπό τη μορφή ενίσχυσης των τηλεπικοινωνιακών παρόχων Περαιτέρω εισροή άλλων € 35.000.000 από την είσοδο και τις επενδύσεις στην ελληνική αγορά ενός νέου παρόχου € 5.500.000 κοινοτικών πόρων εισρέουν ως επιδότησης των ευρυζωνικών πακέτων τελικών χρηστών Σε περίοδο οικονομικής κρίσης, διατήρηση, ή και αύξηση των θέσεων εργασίας στους παρόχους και στους κατασκευαστές οπτικών υποδομών Ευρυζωνική Πρόσβαση στην Περιφέρεια

8 Επίδραση του έργου στην τηλεπικοινωνιακή αγορά Τοπική, αλλά και συνολική ισχυροποίηση της θέσης μερικών εναλλακτικών παρόχων έναντι του κυρίαρχου παρόχου – υγιέστερος ανταγωνισμός Οι χρηματοδοτούμενοι πάροχοι ωθήθηκαν στη διενέργεια εκτεταμένων επενδύσεων σε νέες υποδομές Άνω των 6.000 χλμ νέας οπτικής ίνας τέθηκε σε χρήση μέσα σε λιγότερο από 2,5 χρόνια Οι τιμές των υπηρεσιών DSL έχουν πέσει στα επίπεδα τα οποία προδιέγραφαν οι συμβάσεις των έργων της Δράσης Δημιουργούνται κατά τόπους συνέργιες μεταξύ παρόχων, με οφελούμενο τον τελικό χρήστη Εκσυγχρονισμός/εμπλουτισμός και βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου Ευρυζωνική Πρόσβαση στην Περιφέρεια

9 Ο ρόλος του κυρίαρχου παρόχου στο νέο περιβάλλον Κύριος προμηθευτής υπηρεσιών χονδρικής για όλους τους εναλλακτικούς παρόχους Κύριος προμηθευτής υπηρεσιών μισθωμένων κυκλωμάτων Αποκλειστικός προμηθευτής ευκολιών συνεγκατάστασης – δέχθηκε σημαντική πίεση από το μεγάλο αριθμό αιτημάτων σε μικρό χρόνο και ανταποκρίθηκε επαρκέστατα Το έργο δημιούργησε σημαντικές ανάγκες για: μισθωμένα κυκλώματα υποδομές συνεγκατάστασης Οι ανάγκες αυτές, καθώς και η πίεση του ανταγωνισμού σε πανελλαδικό επίπεδο είναι λογικό να οδήγησε σε επιτάχυνση των ιδίων επενδύσεων του ΟΤΕ Η αύξηση της πίτας οφελεί όλους τους παρόχους Ευρυζωνική Πρόσβαση στην Περιφέρεια

10 Προβλήματα που αναδείχθηκαν Άγνοια των τοπικών κοινωνιών για τα οφέλη από τη χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτύου – ο μέσος πελάτης θέλει απλή τηλεφωνία Έλλειψη συνέργιας με άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα ευρυζωνικότητας Ελλιπές ή μη λειτουργικό πλαίσιο αδειοδοτήσεων για την εγκατάσταση υποδομών, ιδιαίτερα των ασύρματων Πεδίο δραστηριοποίησης τοπικών παραγόντων με αμφίβολα κίνητρα που παρεμποδίζουν την εγκατάσταση υποδομών Υπάρχουν θέματα σχέσεων μεταξύ παρόχων που απομένει ακόμη να αποσαφηνισθούν (λ.χ. δυνατότητα συνεγκατάστασης σε προαύλιο χώρο κτηρίου όπου στεγάζεται ο ΟΤΕ) Η φύση και η ποιότητα του τοπικού βρόχου καθιστούν απαγορευτική την παροχή ενσύρματων υπηρεσιών πρόσβασης στο internet σε μεγάλο αριθμό απομακρυσμένων περιοχών Ευρυζωνική Πρόσβαση στην Περιφέρεια

11 Απόψεις για το μέλλον Μεγάλο μέρος της ελληνικής Περιφέρειας αποτελεί πλέον ώριμη αγορά ευρυζωνικής πρόσβασης Ο εθνικός ευρυζωνικός σχεδιασμός του μέλλοντος πρέπει να λάβει υπ’όψιν του τις γεωγραφικές πτυχές της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας: τα κέντρα παραγωγής πλούτου, αλλά και οι κύριοι ευεργετούμενοι από τις κοινωνικές οφέλειες των ευρυζωνικών υπηρεσιών βρίσκονται στην Περιφέρεια Έμφαση στον εμπλουτισμό των διαθέσιμων ευρυζωνικών υπηρεσιών Απαραίτητος ο ενστερνισμός των ωφελειών από τη χρήση του Διαδικτύου για τις τοπικές οικονομίες από την παραγωγική μερίδα του πληθυσμού της Περιφέρειας Η ευρυζωνική κάλυψη των εναπομεινασών περιοχών φαίνεται να είναι εφικτή μόνο μέσω ασύρματων υποδομών Το κράτος πρέπει να είναι αποφασιστικό στην εφαρμογή των κεντρικών πολιτικών του Ευρυζωνική Πρόσβαση στην Περιφέρεια

12 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών στην Ελληνική Περιφέρεια: Η ώρα του απολογισμού Δρ Θεόδωρος Μουρούτης Συντονιστής Έργων Ιδιωτικού Τομέα Κοινωνία της Πληροφορίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google