Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για τις Δράσεις Marie Curie (2002 - 2006) Πέννυ Πατρινού Ιωάννινα, 28 Ιανουαρίου 2005.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για τις Δράσεις Marie Curie (2002 - 2006) Πέννυ Πατρινού Ιωάννινα, 28 Ιανουαρίου 2005."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για τις Δράσεις Marie Curie (2002 - 2006) Πέννυ Πατρινού Ιωάννινα, 28 Ιανουαρίου 2005

2 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας Λειτουργεί από το 1982, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Στρατηγικός στόχος του ΕΚΤ στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η εξασφάλιση γρήγορης και αποτελεσματικής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης

3 Δραστηριότητες ΕΚΤ Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ε&Τ (ΕΠΣΕΤ) Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6ο ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ (eContent, IT&C Asia) Συντονιστής του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας Προώθηση συνεργασιών Ε&ΤΑ με Μεσογειακές και Βαλκανικές χώρες στο πλαίσιο αντίστοιχων έργων (Προγράμματα Διεθνούς Συνεργασίας: INCO) Ανάπτυξη και υποστήριξη του ελληνικού κόμβου CORDIS

4 Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6ο ΠΠ Στόχοι Αύξηση της συμμετοχής των ελληνικών οργανισμών - φορέων στο 6ο ΠΠ Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ Διεύρυνση των Ομάδων – στόχων με παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Υποστήριξη των ελληνικών φορέων για διεθνείς συνεργασίες Ομάδες – στόχοι: πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, νοσηλευτικά ιδρύματα, ΜΜΕ δημόσιος τομέας & τοπική αυτοδιοίκηση

5 Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6ο ΠΠ Συνεργασίες Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικοί Εκπρόσωποι Δίκτυα της ΕΕ  Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής  Δίκτυο Idealist  Δίκτυο Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας (IRCs Networks)  CORDIS  Euro - Info Centres  IPR - Helpdesk  Εθνικό Δίκτυο Κέντρων Κινητικότητας

6 Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6ο ΠΠ Δραστηριότητες Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης Έκδοση και διάθεση ενημερωτικού υλικού (e-newsletter, περιοδικό «Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία») Διοργάνωση εκδηλώσεων & ενημερωτικών εκστρατειών Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (όροι συμμετοχής, προϋποθέσεις για υποβολή προτάσεων, διαδικασίες, μέσα υλοποίησης) Ανάπτυξη ειδικού διαδικτυακού κόμβου (http://www.ekt.gr/ncpfp6) ½

7 Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6ο ΠΠ Δραστηριότητες Καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για επικοινωνία με τις υπηρεσίες της ΕΕ Αναθεωρημένη έκδοση του Οδηγού για το 6ο ΠΠ με: στοιχεία για τα μέσα υλοποίησης βάσει της έκθεσης «Marimon», μοντέλα κόστους και χρήσιμες επισημάνσεις, οδηγίες για την προετοιμασία προτάσεων, Θεματικές προτεραιότητες και οριζόντια προγράμματα συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης εθνικής συμμετοχής (Δεκέμβριος 2002 - Μάρτιος 2004) 2/2

8 Human Resources and Mobility Road Map of Calls for Proposals 2005-2006 Type of actions coveredPubl. Date(s)Deadline(s) for reception of proposals RESEARCH TRAINING NETWORKS18 MAY 20058 SEP 2005 HOST FELLOWSHIPS FOR EARLY STAGE TRAININGN/A HOST FELLOWSHIPS FOR THE TRANSFER OF KNOWLEDGE15 DEC 2004/20 JULY 200518 MAY 2005/15 FEB 2006 CONFERENCES AND TRAINING COURCES19 JAN 2005/18 JAN 200618 MAY 2005/17 MAY 2006 INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIPS28 SEP 2004/20 JULY 200516 FEB 2005/15 FEB 2006 OUTGOING INTERNATIONAL FELLOWSHIPS28 SEP 2004/20 JULY 200519 JAN 2005/18 JAN 2006 INCOMING INTERNATIONAL FELLOWSHIPS28 SEP 2004/20 JULY 200519 JAN 2005/18 JAN 2006 EXCELLENCE GRANTS15 OCT 2004/20 JULY 200516 FEB 2005/16 FEB 2006 EXCELLENCE AWARDS15 OCT 2004/20 JULY 200516 FEB 2005/15 FEB 2006 CHAIRS15 OCT 2004/20 JULY 200516 FEB 2005/15 FEB 2006 EUROPEAN REINTEGRATION GRANTS15 OCT 2004 Continuous submission with closure dates on 19 JAN 2005, 19 APR 2005, 19 JULY 2005, 19 OCT 2005, 19 JAN 2006, 19 APR 2006, 19 JULY 2006 INTERNATIONAL REINTEGRATION GRANTSAS ABOVE

9 Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων Στόχος (- οι) Διαδικασία Μέσο υλοποίησης (είδος Δράση Marie Curie) Αναζήτηση εταίρων-συνεργασιών Βασικά έγγραφα Οικονομικά μοντέλα Έντυπα υποβολής Στάδια (βήματα) EPSS (ηλεκτρονική υποβολή) Οικονομικά σημεία Υποβολή

10 Βασικά Έγγραφα Πρόγραμμα Εργασιών (workprogramme)-προσοχή στην Έκδοση! Προκήρυξη στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ Οδηγός για την υποβολή προτάσεων (+ εγχειρίδια + FAQs) Έντυπα υποβολής Οδηγός αξιολόγησης Φόρμες προετοιμασίας συμβολαίων & οδηγός διαπραγμάτευσης Μοντέλα συμβολαίων Εγχειρίδια για την οικονομική συμμετοχή και τα IPR

11 Αναζήτηση εταίρων-συνεργασιών Η διαμόρφωση ή συμμετοχή σε ένα αξιόπιστο σχήμα ερευνητικής συνεργασίας είναι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας (κριτήριο) Ο αριθμός των εταίρων (ανάλογα με το είδος της Δράσης) καθώς και οι χώρες προέλευσης είναι καθοριστικό κριτήριο εγκυρότητας (επιλεξιμότητας) της κοινοπραξίας Πηγές: Πηγές:CORDIS, NCPs, Άλλα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Συνεργασιών (π.χ. Ideal - IST)

12 Οικονομικά μοντέλα (Cost models) FC: Full Cost- Όλοι οι φορείς/οργανισμοί FCF: Full Cost Flat Rate - Μη κερδοσκοπικοί φορείς, διεθνείς οργανισμοί, ΜΜΕ AC: Additional Cost - Μη κερδοσκοπικοί φορείς, διεθνείς οργανισμοί, ΜΜΕ FCF ή AC: Φορείς που το λογιστικό τους σύστημα δεν μπορεί να προχωρήσει σε επιμερισμό του κόστους Συμμετοχή με το ίδιο οικονομικό μοντέλο σε όλες τις προτάσεις στο 6ο ΠΠ Αλλαγή οικονομικού μοντέλου: ACFCFAC

13 Οι Δράσεις Marie Curie και οι Τρίτες Χώρες Συμμετοχή ερευνητών, ερευνητικών ομάδων και φορέων σε έργα  Των Θεματικών Προτεραιοτήτων  Ειδικές Δράσεις που καλύπτουν ευρύτερη περιοχή ερευνητικής δραστηριότηταςΣτόχοι: Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών Εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού Προώθηση κοινών ερευνητικών δράσεων

14 Διεθνής Κινητικότητα Ερευνητών Incoming – με δυνατότητα χρηματοδότησης της επιστροφής OutgoingΣτόχοι: Προσέλκυση άριστων ερευνητών από Τρίτες Χώρες Κατάρτιση/εξειδίκευση ευρωπαίων ερευνητών εκτός Ευρώπης

15 Συμμετοχή Ερευνητών από Τρίτες Χώρες Δράσεις μέσω Φορέα Υποδοχής Research Training Networks Early stage Research Training Transfer of knowledge Series of events Δράσεις για μεμονωμένους ερευνητές Incoming International Fellowships Excellence Grants (Teams) Excellence awards Excellence chairs

16 Δράσεις για Φορείς Research Training Networks Incoming International Fellowships (για τη φάση επανόδου-εφόσον ισχύει) Outgoing International Fellowships Συμμετοχή Φορέων από Τρίτες Χώρες

17 Αξιολόγηση προτάσεων Πλήρης πρόταση: 3 ενότητες Part A, Part B Section 1, Part B Section 2 Υποβολή και αξιολόγηση ενός σταδίου

18 Υποβολή ενός σταδίου – Αξιολόγηση δύο φάσεων 1η φάση: Αξιολόγηση Part A, B1 και σχόλια διαιτητών (εάν υπάρχουν) βάσει περιορισμένου αριθμού κριτηρίων-κυρίως την επιστημονική ποιότητα του έργου και του εμπλεκόμενου ερευνητή Κατάταξη προτάσεων κατά γενική βαθμολογία. Απόρριψη προτάσεων εκτός βαθμολογικών ορίων σε ένα ή περισσότερα κριτήρια. Περνούν στη 2η φάση 2.5 x αριθμό προτάσεων που πιθανώς θα επιλεγούν για χρηματοδότηση - Ισοβαθμούσες προτάσεις 2η φάση: Αξιολόγηση πλήρους πρότασης βάσει όλων των κριτηρίων Αξιολόγηση προτάσεων

19 Αξιολόγηση Προτάσεων Υποβολή δύο σταδίων Στο πρώτο στάδιο υποβάλλεται περίληψη της πρότασης (max. 10 σελίδες), που αξιολογείται ως προς το επιστημονικό της περιεχόμενο και την ποιότητα του προτεινόμενου προγράμματος εκπαίδευσης Για όσες προτάσεις κριθούν ως επιτυχείς ζητείται να υποβληθούν σε πλήρη μορφή, σε δεύτερο στάδιο

20 Συμβόλαια Mono - contractor Multi - contractor (host driven actions only!) Βασικό συμβόλαιο (Core) HRM Annex II (mono ή multi, αντίστοιχα) Specific Annex III Technical Annex

21 Καινοτόμα χαρακτηριστικά συμβολαίων Τροποποίηση κριτηρίων για την επιλεξιμότητα ερευνητών (άνοιγμα προς τρίτες χώρες, κατάργηση ορίου ηλικίας) Η επιλογή των ερευνητών για Δράσεις μέσω Φορέα Υποδοχής σύμφωνα με τα κριτήρια που συμφωνούνται στο Annex III, αλλά με αποκλειστική ευθύνη του φορέα Πρόνοιες για αντιμετώπιση οικογενειακών και προσωπικών ειδικών θεμάτων (δυνατότητα μερικής απασχόλησης, άδειας τοκετού, κλπ)

22 Ελεύθερη επιλογή τρόπου απασχόλησης του ερευνητή: σύμβαση εργασίας ή χορηγία (stipend). Πεπειραμένοι ερευνητέςΣύμβαση εργασίας Προκαθορισμένα τα ποσά της Κοινοτικής συμμετοχής που προορίζονται για τους ερευνητές Δυνατότητα φορέα υποδοχής να επαυξήσει την αμοιβή του ερευνητή Μηχανισμός παρακολούθησης (ερωτηματολόγια κλπ) Καινοτόμα χαρακτηριστικά συμβολαίων

23 Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Μελετείστε τα βασικά έγγραφα Πρέπει να διαβάσετε τους οδηγούς αξιολόγησης, ώστε η πρόταση να «απαντά» στα αντίστοιχα κριτήρια Οι στόχοι και η περιγραφή της πρότασης πρέπει να είναι σαφείς, περιεκτικοί και εύκολα αναγνωρίσιμοι Δεν υπάρχουν αυτονόητα Πρέπει να σέβεστε το μέγιστο αριθμό λέξεων ή σελίδων που ζητά η ΕΕ 1/2

24 Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Μην αλλάζετε την τελευταία ημέρα σημαντικά σημεία της πρότασης. Το όφελος ίσως είναι μικρό, ενώ η πιθανότητα σφάλματος είναι μεγάλη Η πρόταση πρέπει να παραδοθεί εγκαίρως στην ΕΕ Επικοινωνείστε με το Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για πληροφορίες και βοήθεια 2/2

25 Συχνά λάθη στη σύνταξη και υποβολή πρότασης 1. Μη επιλέξιμος ερευνητής – μη επιλέξιμη κοινοπραξία (προβληματική σύσταση) 2. Η πρόταση δεν είναι πλήρης (όλα τα έντυπα Α και Β) 3. Η πρόταση δεν περιλαμβάνει συμπληρωμένα πλήρως όλα τα πεδία του μέρους Α 4. Η πρόταση δεν περιλαμβάνει συμπληρωμένα πλήρως όλα τα πεδία του μέρους Β 5. Η πρόταση δεν ανταποκρίνεται στο στόχο/στόχους της πρόσκλησης Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων

26 6. Η πρόταση εστιάζεται σε αμιγώς εθνικούς στόχους/δραστηριότητες 7. Η πρόταση υποβάλλεται καθυστερημένα 8. Η πρόταση δεν είναι πλήρως ή σωστά εστιασμένη 9. Η πρόταση είναι ελλιπής ως προς την επιστημονική ή τεχνολογική αριστεία Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων

27 Χρήσιμες Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο Marie Curie Actions (CORDIS) http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm Marie Curie Actions (EUROPA) http://europa.eu.int/mariecurie-actions The Researcher’s Mobility Portal http://europa.eu.int/eracareers Marie Curie Funding Opportunities Search Tools http://mc-opportunities.cordis.lu Marie Curie Fellowship http://www.mariecurie.org Association

28 Δικτυακός Τόπος ΕΚΤ για το 6ο ΠΠ http://www.ekt.gr/ncpfp6 Ελληνικός Κόμβος CORDIS http://www.cordis.lu/greece Δικτυακός τόπος ΕΚΤ, για Έρευνα & Καινοτομία http://www.ekt.gr/research

29 Επικοινωνία Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα Τηλ.: 210-7273912Fax: 210-7246824 E-mail: patrinou@ekt.gr, ncp@ekt.gr http://www.ekt.gr Καλή Επιτυχία!!!


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για τις Δράσεις Marie Curie (2002 - 2006) Πέννυ Πατρινού Ιωάννινα, 28 Ιανουαρίου 2005."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google