Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λιβαδοπονικό Συνέδριο Τόπος Διεξαγωγής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λιβαδοπονικό Συνέδριο Τόπος Διεξαγωγής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λιβαδοπονικό Συνέδριο Τόπος Διεξαγωγής
6ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Τόπος Διεξαγωγής ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2 - 4 Οκτωβρίου 2008 Λεωνίδιο Αρκαδίας ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανωτική Επιτροπή Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία (Ε.Λ.Ε.) Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα ΑΕ Το 6ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Λεωνίδιο Αρκαδίας από 2 έως 4 Οκτωβρίου 2008. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν σχετική εργασία στο συνέδριο ή απλά να το παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής και να την επιστρέψουν το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2008 στην εξής διεύθυνση: Δημήτρη Λύρα Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα ΑΕ Άστρος Αρκαδίας 22001 Τηλ Fax: Πληροφορίες: Βαξεβανίδου Ζαφείρω Προθεσμίες υποβολής εργασιών 31 Ιανουαρίου 2008: υποβολή περίληψης 15 Μαΐου 2008: υποβολή πλήρους εργασίας 16 Μαΐου – 31 Ιουλίου 2008: κρίση εργασιών 30 Σεπτεμβρίου 2008: Έκδοση πρακτικών για τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα ΑΕ Υπ’ όψιν: κ. Δημήτρη Λύρα Οργανωτική Επιτροπή 6ου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Άστρος Αρκαδίας 22001 6ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο

2 ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Στόχοι Συνεδρίου Θέματα Συνεδρίου 6ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Στο παρελθόν ήταν κοινή η αντίληψη ότι η κτηνοτροφία είναι εχθρική για το περιβάλλον. Αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης ήταν να υιοθετηθούν πολιτικές και να εφαρμοστούν μέτρα πλήρους απαγόρευσής της από τις προστατευόμενες περιοχές. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όλο και περισσότερες έρευνες, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, δείχνουν ότι η βόσκηση αγροτικών και άγριων ζώων είναι ευεργετική συνήθως στα φυσικά οικοσυστήματα, ιδιαίτερα τα Μεσογειακά και ότι η απουσία βόσκησης σε πολλές περιπτώσεις είναι περισσότερο ζημιογόνος από την παρουσία της. Απόδειξη αποτελούν οι πρόσφατες πυρκαγιές της Πελοποννήσου, όπου η μείωση της εκτατικής κτηνοτροφίας κατά τα τελευταία χρόνια είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της καύσιμης ύλης, η οποία συνέβαλε κατά πολύ στην μεγάλη έκταση και ένταση των πυρκαγιών. Η ένταξη όμως της κτηνοτροφίας και της βόσκησης στις προστατευόμενες περιοχές απαιτεί την εφαρμογή των αρχών της λιβαδοπονικής επιστήμης. Πρέπει δηλαδή η κτηνοτροφία να αποτελέσει μέρος του διαχειριστικού σχεδίου των προστατευόμενων περιοχών, όπου θα καθορίζεται σαφώς ο ρόλος της. Με άλλα λόγια, θα πρέπει η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών να εναρμονιστεί με τις λιβαδοπονικές δραστηριότητες προκειμένου να υπάρξει περιβαλλοντική ισορροπία. Σκοπός του 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου είναι να αναδείξει τις σχέσεις μεταξύ λιβαδοπονίας και προστατευόμενων περιοχών με έμφαση στο ρόλο της κτηνοτροφίας και της βόσκησης γενικότερα στη διαχείριση αυτών των εκτάσεων και στη μείωση του κινδύνου των πυρκαγιών. Παράλληλα, στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα επιτεύγματα της έρευνας στα λιβάδια, στους λειμώνες και στην άγρια πανίδα στη χώρα μας κατά την τελευταία 2ετία και θα συζητηθούν τα προβλήματα και οι προοπτικές επίλυσής τους προς όφελος τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και της εθνικής οικονομίας. Το συνέδριο θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, τα οποία κατανέμονται σε πέντε θεματικές ενότητες: Α. Κτηνοτροφία και προστατευόμενες περιοχές (ρόλος της βόσκησης αγροτικών ζώων και τη κτηνοτροφίας στις προστατευόμενες περιοχές, αναψυχή, τουρισμός, προβλήματα και πολιτικές) Β. Οικολογία λιβαδιών και λειμώνων (λιβαδικά και λειμώνια φυτά, βιοποικιλότητα, επιδράσεις της βόσκησης, παραγωγικότητα, προστασία, οικολογία τοπίου) Γ. Διαχείριση και βελτίωση λιβαδιών και λειμώνων (συστήματα βόσκησης, συστήματα παραγωγής, αλληλεπιδράσεις φυτών ζώων, λιπάνσεις, σπορές, γενετική βελτίωση λιβαδικών φυτών, βιώσιμη ανάπτυξη) Δ. Λιβαδικά οικοσυστήματα και άγρια πανίδα (σχέσεις λιβαδιών και άγριας πανίδας, βιολογία και διαχείριση, ορνιθοπανίδα, εντομοπανίδα, θηραματική πανίδα) Ε. Κτηνοτροφία και δασικές πυρκαγιές (πυρκαγιές στις βοσκόμενες δασικές εκτάσεις, ρόλος της κτηνοτροφίας στην αποτροπή των πυρκαγιών, διαχείριση καμένων λιβαδικών εκτάσεων). Καλούνται οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν, ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τα παραπάνω θέματα να λάβουν μέρος στο 6ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο και εφόσον το επιθυμούν να παρουσιάσουν μία ή περισσότερες σχετικές εργασίες. Οι εργασίες θα ανακοινωθούν προφορικά ή θα εκτεθούν σε γραπτή μορφή (poster) και θα δημοσιευθούν στα πρακτικά του συνεδρίου ύστερα από κρίση. Η διάρκεια του συνεδρίου θα είναι τρεις ημέρες (δύο ημέρες συνεδριακών εργασιών και μια ημέρα εκδρομή). Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί σε αντιπροσωπευτικά λιβάδια της περιοχής του Πάρνωνα. ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2 - 4 Οκτωβρίου 2008 Λεωνίδιο Αρκαδίας ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Να σταλεί μέχρι 31/1/2008)    Δρ  Κος  Κα  Όνομ/νυμο Οργανισμός Ταχ. Διεύθυνση ΤΚ Τηλέφωνο Fax Συμμετοχή με εργασία στην ενότητα  Τίτλος εργασίας Συμμετοχή στο συνέδριο χωρίς εργασία  Επισυνάπτεται περίληψη της εργασίας  6ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο


Κατέβασμα ppt "Λιβαδοπονικό Συνέδριο Τόπος Διεξαγωγής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google