Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Diabetisk ketoacidose. 1.Patofysiologi 2.Ketonstoffer 3.Diagnose 4.Insulin behandling 5.Acidose Diabetisk ketoacidose.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Diabetisk ketoacidose. 1.Patofysiologi 2.Ketonstoffer 3.Diagnose 4.Insulin behandling 5.Acidose Diabetisk ketoacidose."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Diabetisk ketoacidose

2 1.Patofysiologi 2.Ketonstoffer 3.Diagnose 4.Insulin behandling 5.Acidose Diabetisk ketoacidose

3 1.Patofysiologi 2.Ketonstoffer 3.Diagnose 4.Insulin behandling 5.Acidose Diabetisk ketoacidose

4 Glukoseproduktion og glukoseoptagelse Lipolysis Hepatic glucose prod. Glucose- uptake Fasting level

5 Glukoseproduktion og glukoseoptagelse Lipolysis Hepatic glucose prod. Glucose- uptake Fasting level

6 1.Patofysiologi 2.Ketonstoffer 3.Diagnose 4.Insulin behandling 5.Acidose Diabetisk ketoacidose

7 Ketonstoffer Plasma or Urine ?

8 Acetoacetateβ-OH-butyrate Ketonstoffer

9 NADH NAD NADH Målbar i urin: (Nitroprussid) Målbar i urin: (Nitroprussid) β-OH-butyratAcetoacetat Ketonstoffer

10 NADH NAD Hypoxi, shock Recovery NAD NADH Målbar i urin: (Nitroprussid) Målbar i urin: (Nitroprussid) 7 : 1 3 : 1 β-OH-butyratAcetoacetat Ketonstoffer

11 Medisense® Precision

12 Wallace et al. Diabetic Med. 2001; 18: 640 Keton Sensor vs Lab. Metode

13 Ketose P-Beta-hydroxybutyrat (mmol/l) < 0,5: normal 0,5 – 3:ketose > 3: ketoacidose

14 1.Patofysiologi 2.Ketonstoffer 3.Diagnose 4.Insulin behandling 5.Acidose Diabetisk ketoacidose

15 Hyperglykæmi Kussmauls respiration Acetone foetor Præcoma Opkastninger Dehydrering Acidose Mavesmerter

16 DKA: Diagnostiske kriterier ADA Diabetes Care 2004; 27: S94-S102

17 DKA: Diagnostiske kriterier Rev. Endocr. Metab. Dis. 2003; 4: 343

18 DKA: Diagnostiske kriterier ESPE/LWPES Consensus Statement on Diabetic Ketoacidosis in Children and Adolscents. Pediatrics 2004; 113: e133 DKA is generally categorized by the severity of the acidosis, varying from mild (venous pH< 7.30; bicarbonate concentration< 15 mmol/L) to moderate (pH< 7.2; bicarbonate< 10) to severe (pH< 7.1; bicarbonate< 5).

19 DKA: Diagnostiske kriterier Acidose: p-std. bicarbonat < 15 mmol/L (eller pH < 7,30) og Hyperglykæmi: p-glukose > 11 mmol/l og Ketose: Ketonuri eller p-beta-OH-butyrat > 3,0 mmol/l Bak JF; Ugeskr. Læg. 2006; 168: 268

20 DKA: Diagnostiske kriterier Kriterier for alvorlig DKA Svær acidose:pH < 7,1 og/eller Klinisk:Bevidsthedspåvirkning o/e flere opkastninger Bak JF; Ugeskr. Læg. 2006; 168: 268

21 1.Patofysiologi 2.Ketonstoffer 3.Diagnose 4.Insulin behandling 5.Acidose Diabetisk ketoacidose

22 Insulin treatment of DKA Medicinsk Kompendium 16. ed., 2004 Er det lige meget om insulin gives i.v. eller i.m. eller s.c.?

23 Actrapid i. v. Actrapid s. c. Insulin treatment of DKA

24 1.Patofysiologi 2.Ketonstoffer 3.Diagnose 4.Insulin behandling 5.Acidose Diabetisk ketoacidose

25 Case-1: DKA Insulin infusion (6 U/hr) Glucose infusion

26 Insulin infusion (6 U/hr) Glucose infusion Case-1: DKA

27 Ketoacidosis Acidose under behandling af DKA Tid

28 Scheingraber: Anesthesiology, 1999 90: 1265- 1270 Infusion approx 5 L/2 hrs NaCl Ringer- Lactat Hyperkloræmisk acidose:  Base excess under NaCl infusion

29 Hvad er hyperkloræmisk acidose? Henderson-Hasselbalch equation 1916 Siggaard-Andersen nomogram 1976 Stewarts paradigms 1983 Six-factor Strong Ion Equation 1997

30 Hvad er hyperkloræmisk acidose? SID, Strong ion difference Constable, PD. Anesth Analg 2003; 96: 919

31 Hvad er hyperkloræmisk acidose? SID a (apparent) = [Na + ] + [K + ] - [Cl - ] - [Lac - ] SID a (effective) = f (pH, PaCO 2, [Alb - ], [Pi - ]) le, PD. Anesth Analg 2003; 96: 919

32 Hvad er hyperkloræmisk acidose? SID (normal human plasma): 42 mEq/L SID (0.9 % NaCl): 0 mEq/L IV Infusion af 0.9 % NaCl eller glukose sænker plasma SID og forårsager stærkjon-acidose (hyperkloræmisk acidose). Constable, PD. Anesth Analg 2003; 96: 919

33 Den intensive insulin- og væske- behandling kan afsluttes, så snart Klinisk restitution er opnået og Ketosen er elimineret og P-Std. bikarbonat > 15 mmol/l

34 PS Husk at give insulin subkutant FØR afslutning af intravenøst regime !

35

36

37 Case: Cardiac arrhythmia during DKA Case 1 (Cardiac Event Recorder) P-Troponin-T: 1.46 μg/L (N < 0.10); P-Creatinin kinase (MB): 107 μg/L (N < 10)

38 Case: ECG during DKA Case 1

39 AB

40 Wallace et al. Diabetic Med. 2001; 18: 640

41


Κατέβασμα ppt "Diabetisk ketoacidose. 1.Patofysiologi 2.Ketonstoffer 3.Diagnose 4.Insulin behandling 5.Acidose Diabetisk ketoacidose."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google