Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ & ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ E-GOV Πάνος Κώτσιλας Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

2 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

3 Γενικά στοιχεία του έργου
Το Εθνικό Δημοτολόγιο είναι έργο εθνικής εμβέλειας. Ο σκοπός του έργου είναι η δημιουργία πλήρους και ορθής κεντρικής βάσης δεδομένων Δημοτολογίου, όλων των δημοτών, που είναι εγγεγραμμένοι σε όλα τα Δημοτολόγια της χώρας. Η κεντρική αυτή βάση, θα ενημερώνεται με τις οποιεσδήποτε αλλαγές στοιχείων Δημοτικής Κατάστασης των δημοτών, που εισάγονται στις υπηρεσίες Δημοτολογίου όλων των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο με κατάλληλο τεχνικό μηχανισμό. Εθνικό Δημοτολόγιο

4 Γενικά στοιχεία του έργου
Η κεντρική αυτή βάση : θα τροφοδοτεί με στοιχεία δημοτικής κατάστασης πολιτών άλλους Φορείς του Δημοσίου, και έτσι δεν θα απαιτείται πλέον η προσκόμιση των στοιχείων αυτών από τον πολίτη θα επιτρέπει την απευθείας διάθεση στους πολίτες των στοιχείων, που τους αφορούν, και από σημεία εκτός ΟΤΑ (μέσω του ΕΡΜΗ ή των ΚΕΠ). Εθνικό Δημοτολόγιο

5 Γενικά στοιχεία του έργου
Οι Φορείς για τους οποίους προορίζεται το Έργο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι Δήμοι και οι Κοινοτήτες όλης της χώρας καθώς και ¨Φορείς Διαλειτουργικότητας¨ του Δημοσίου Τομέα. Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου € Το έργο, το οποίο υλοποιείται μέσω 3 διακριτών συμβάσεων, έχει συνολική Διάρκεια 4 ετών και θα λήξει τον Δεκέμβριο του 2009. Εθνικό Δημοτολόγιο

6 Υφιστάμενη κατάσταση Στο Εθνικό Δημοτολόγιο έχουν ενταχθεί, με πολύ κόπο, και λειτουργούν παραγωγικά 252 Δήμοι, δημοτών περίπου. Μέχρι το τέλος του έργου, προβλέπεται να ενταχθούν στο Εθνικό Δημοτολόγιο συνολικά 300 ΟΤΑ, δημοτών. Εθνικό Δημοτολόγιο

7 Γιατί Εθνικό Δημοτολόγιο; 1/3
Γιατί Εθνικό Δημοτολόγιο; 1/3 «Τακτοποίηση» / βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων Δημοτολογίου Αντιμετώπιση του προβλήματος των διπλο-εγγεγραμμένων δημοτών Εφαρμογή ενιαίων προτύπων και ενιαίων επιχειρησιακών διαδικασιών κατά την τήρηση της δημοτικής κατάστασης των πολιτών στους ΟΤΑ με ταυτόχρονη απλούστευση και αυτοματοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών (π.χ. διαδικασία μεταδημότευσης) Εθνικό Δημοτολόγιο

8 μέσω της κεντρικής βάσης του Εθνικού Δημοτολογίου
Γιατί Εθνικό Δημοτολόγιο; 2/3 Σταδιακή κατάργηση των βιβλίων Δημοτολογίου (όπως έγινε στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών) Έκδοση εκλογικών καταλόγων και λιστών Μητρώου Αρρένων μέσω της κεντρικής βάσης του Εθνικού Δημοτολογίου Δυνατότητα δημιουργίας οικογενειακού «δένδρου» δημοτών Εθνικό Δημοτολόγιο

9 Γιατί Εθνικό Δημοτολόγιο; 3/3
Γιατί Εθνικό Δημοτολόγιο; 3/3 Ηλεκτρονική επικοινωνία και άμεση λήψη πληροφοριών από άλλες Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης (ΚΕΠ, ΕΛ.ΑΣ., Υπ. Δικαιοσύνης, ΟΑΕΕ, Στρατολογία κλπ.) Σταδιακή κατάργηση ορισμένων πιστοποιητικών δημοτικής κατάστασης Αρχικά, πλήρως αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών δημοτικής κατάστασης από τον ΕΡΜΗ και τα ΚΕΠ Αποσυμφόρηση των ΟΤΑ Εξοικονόμηση χρόνου και πόρων στους ΟΤΑ Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών Εθνικό Δημοτολόγιο

10 ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

11 Γενικά στοιχεία του έργου
Το Εθνικό Ληξιαρχείο είναι έργο εθνικής εμβέλειας. Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής (κεντρικά και περιφερειακά), όπου θα καταγράφονται, θα μεταβάλλονται και θα παρακολουθούνται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο οι ληξιαρχικές πράξεις που τηρούνται στα Ληξιαρχεία της χώρας. Εθνικό Ληξιαρχείο

12 Γενικά στοιχεία του έργου
Οι Φορείς για τους οποίους προορίζεται το Έργο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι Υπηρεσίες των Ληξιαρχείων των Δήμων και Κοινοτήτων όλης της χώρας καθώς και «Φορείς Διαλειτουργικότητας» του Δημοσίου Τομέα. Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου € Η Διάρκειά του έργου θα αγγίξει τα 4 χρόνια. Εθνικό Ληξιαρχείο

13 Κύριοι στόχοι του έργου
Η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη όσον αφορά σε Ληξιαρχικά θέματα (Ληξιαρχεία, ΕΡΜΗΣ, ΚΕΠ, Φορείς Διαλειτουργικότητας) Η πλήρως αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική έκδοση αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων (από Ληξιαρχεία, ΕΡΜΗ, ΚΕΠ, Φορείς Διαλειτουργικότητας) Δυνατότητα αυτοματοποιημένης άντλησης από φορείς διαλειτουργικότητας πληροφοριών σχετικές με αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, ώστε, σταδιακά, να καταργηθεί η έκδοση αυτών των δικαιολογητικών Εθνικό Ληξιαρχείο

14 Υφιστάμενη κατάσταση Προετοιμάζονται οι διακηρύξεις του έργου
Γίνεται επικαιροποίηση της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης στα 1034 Ληξιαρχεία Εθνικό Ληξιαρχείο

15 Αντικείμενο του έργου Το έργο του Εθνικού Ληξιαρχείου περιέχει μία σειρά από δράσεις που ομαδοποιούνται ως εξής: Δράσεις που αφορούν στη δημιουργία κεντρικής υποδομής Δράσεις που αφορούν στη δημιουργία περιφερειακής υποδομής στο σύνολο των Ληξιαρχείων της χώρας Δράσεις που αφορούν στην ψηφιοποίηση των υφιστάμενων ληξιαρχικών πράξεων των Ληξιαρχείων της χώρας Εθνικό Ληξιαρχείο

16 Αντικείμενο του έργου Κεντρική υποδομή στο ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Εξοπλισμός
Διαδικτυακό λογισμικό για τα Ληξιαρχεία Εφαρμογές διασύνδεσης εξουσιοδοτημένων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης Λοιπές εφαρμογές Λογισμικού (διαχείρισης, ελέγχου, κλπ) Περιφερειακή υποδομή σε όλα τα Ληξιαρχεία της χώρας Δικτυακή υποδομή (όπου απαιτηθεί) Εθνικό Ληξιαρχείο

17 Αντικείμενο του έργου Ψηφιοποίηση
Ψηφιοποίηση με τη μέθοδο της σάρωσης ή φωτογράφησης του συνόλου των υφιστάμενων ληξιαρχικών πράξεων των Ληξιαρχείων της χώρας. Ψηφιοποίηση με τη μέθοδο της καταχώρησης της πλειοψηφίας των ληξιαρχικών πράξεων που θα έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί με την παραπάνω μέθοδο. Εθνικό Ληξιαρχείο

18 Μεγέθη του έργου Το έργο αφορά σε :
1.034 Ληξιαρχεία με περίπου δυνητικούς χρήστες του συστήματος. Δεκάδες δυνητικούς φορείς διαλειτουργικότητας Περίπου υφιστάμενες ληξιαρχικές πράξεις Η ομάδα έργου των εταιρειών που θα εμπλακούν στην υλοποίηση της ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών Πράξεων υπολογίζεται σε 500 άτομα (400 καταχωρητές άτομα για σάρωση, τεκμηρίωση και διαχείριση των δράσεων του έργου) Εθνικό Ληξιαρχείο

19 Γιατί Εθνικό Ληξιαρχείο; 1/3
Γιατί Εθνικό Ληξιαρχείο; 1/3 Η υλοποίηση του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο» αναμένεται να επιφέρει τα παρακάτω οφέλη: Η μηχανογράφηση των Ληξιαρχείων της χώρας θα εκσυγχρονίσει τα Ληξιαρχεία, θα οδηγήσει στη σταδιακή κατάργηση των ληξιαρχικών βιβλίων όπως ακριβώς συνέβη στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, θα επιφέρει ραγδαία βελτίωση στην εξυπηρέτηση του πολίτη στη λειτουργική περιοχή των ΟΤΑ αλλά και γενικότερα. Εθνικό Ληξιαρχείο

20 Γιατί Εθνικό Ληξιαρχείο; 2/3
Γιατί Εθνικό Ληξιαρχείο; 2/3 Η χρήση διαδικτυακής εφαρμογής Ληξιαρχείου θα επιφέρει τεράστια οικονομία κλίμακας αφού η εφαρμογή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 1034 Ληξιαρχεία ενώ θα κατασκευαστεί μία φορά. Η δημιουργία της κεντρικής βάσης δεδομένων Εθνικού Ληξιαρχείου και η διασύνδεσή της με την κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου θα δημιουργήσουν ολοκληρωμένη εικόνα του πολίτη. Εθνικό Ληξιαρχείο

21 Γιατί Εθνικό Ληξιαρχείο; 3/3
Γιατί Εθνικό Ληξιαρχείο; 3/3 Η κεντρική βάση δεδομένων Εθνικού Ληξιαρχείου θα παρέχει έγκυρες πληροφορίες σε άλλες βάσεις δεδομένων άλλων φορέων, για παράδειγμα της ΕΛ.ΑΣ, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, των διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων κλπ. Η διαλειτουργικότητα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με το Εθνικό Ληξιαρχείο θα οδηγήσει σε σταδιακή κατάργηση έκδοσης αντιγράφων και αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και σε αποσυμφόρηση των ληξιαρχείων. Η ψηφιοποίηση των χειρόγραφων Ληξιαρχικών Πράξεων των Ληξιαρχείων της χώρας θα εξαλείψει τον κίνδυνο απώλειας ληξιαρχικών στοιχείων Εθνικό Ληξιαρχείο

22 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ & ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ E-GOV
Συμπέρασμα: Μία κεντρική, ενιαία βάση όπου θα τηρούνται : Στοιχεία Δημοτολογίου Ληξιαρχικά στοιχεία Εκλογικά στοιχεία Στοιχεία Μητρώου Αρρένων και στα οποία θα έχουν πρόσβαση αρμόδιοι φορείς του Δημοσίου Τομέα ΚΑΙ οι πολίτες είναι πολύ-εργαλείο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Εθνικό Ληξιαρχείο


Κατέβασμα ppt "Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google