Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αλεξάνδρα Παπάζογλου και Φωτεινή Αραβανή

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αλεξάνδρα Παπάζογλου και Φωτεινή Αραβανή"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αλεξάνδρα Παπάζογλου και Φωτεινή Αραβανή
Ψηφιοποίηση εφήμερου υλικού και εφαρμογή του e-pyxis στη Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αλεξάνδρα Παπάζογλου και Φωτεινή Αραβανή eSchoolLib

2 eSchooLlib Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό εργαλείο
(on-line distance learning tool) Εργαλείο για τη ψηφιακή διαχείριση του εφήμερου υλικού (έντυπα, αποκόμματα από εφημερίδες και περιοδικά, εγχειρίδια κ.λ.π.) των βιβλιοθηκών eSchoolLib

3 Στόχοι Ψηφιακή Βιβλιοθήκη εφήμερου υλικού
Ανάπτυξη εργαλείων για τη ψηφιακή διαχείριση του εφήμερου υλικού Δυνατότητα εξ αποστάσεως τροφοδοσίας Διαμόρφωση προσωπικής βάσης δεδομένων Ανάπτυξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού εργαλείου eSchoolLib

4 Η ανάγκη της Βιβλιοθήκης
Αρχείο Φυλλαδίων (vertical file) Άρθρα εφημερίδων, περιοδικών σε φακέλους με θεματική ευρετηρίαση αλλά υλικό ευάλωτο στη χρήση και το δανεισμό eSchoolLib

5 Οι φάκελοι τοποθετούνται αλφαβητικά σύμφωνα με τη θεματική επικεφαλίδα στο πλάι
eSchoolLib

6 Κατηγορίες Εφήμερου Υλικού
Περίπου 150 κατηγορίες ! Εισιτήρια λεωφορείου Κατάλογοι Αφίσες / Πόστερ Άρθρα Κάρτες Προσκλήσεις Μενού eSchoolLib

7 Η ιστορία της Βιβλιοθήκης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
WIN Wireless Internet Network, Το Κολλέγιο και η Bιβλιοθήκη συμμετείχαν ως μέλη ομάδας χρηστών σε εφαρμογή Η-εκπαίδευσης. Ανάπτυξη πλατφόρμας κυψελοειδούς ασύρματης επικοινωνίας. Το πρόγραμμα σχεδίασε και προσέφερε υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο Διαδίκτυο και ειδικές υπηρεσίες χρηστών, μεταξύ των οποίων Η-εκπαίδευση (e-learning) και Η-εμπόριο (e-commerce). Wireless Internet Network Action Line: Mobile and personal communications and systems, including satellite-related systems and services - Terrestrial wireless systems and networks Funded under 5th FWP (Fifth Framework Programme) Web site: (IST ) eSchoolLib

8 Η ιστορία της Βιβλιοθήκης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Η ιστορία της Βιβλιοθήκης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Research & Information Skills Class eSchoolLib

9 Σενάρια «έλλειπα κύριε εδώ και μια εβδομάδα γι’ αυτό σας έφερα την εργασία σήμερα…!» «α, είχαμε εκδρομή σήμερα;...ε, δεν το θυμόμουνα...» «γράφετε πιο αργά στον πίνακα, δεν προλαβαίνουμε κύριε...» eSchoolLib

10 Πυραμίδα eSchoolLib

11 Πρότυπα Επεξεργασίας Υλικού
Θεματολογία Βάσης: Περιβάλλον Κοινωνικά Θέματα Επικοινωνία και Μόρφωση Επιστήμες Πολιτιστικός Τομέας και Θρησκεία Διεθνείς Οργανισμοί Θεματική ευρετηρίαση Eurovoc Μεταδεδομένα Dublin Core eSchoolLib

12 Eurovoc eSchoolLib

13 Μεταδεδομένα 10 πεδία σύμφωνα με το Dublin Core Metadata Schema
Αριθμός Εισαγωγής Τίτλος Δημιουργός Εκδότης Ημερομηνία Έκδοσης Θέμα / Λέξεις Κλειδιά Περιεχομενα/Σημειώσεις Τύπος Υλικού Μορφή Υλικού Ηλ. Τοποθεσία 10 πεδία σύμφωνα με το Dublin Core Metadata Schema eSchoolLib

14 Έρευνα για την ανάλυση απαιτήσεων χρηστών
Φάση 1.2: Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών και βελτίωση υπηρεσίας Έρευνα για την ανάλυση απαιτήσεων χρηστών Στόχοι: Καθορισμός αναγκών των χρηστών σε σχέση με το εφήμερο υλικό μη εφήμερου υλικού που πρέπει να περιληφθεί στο σύστημα αναγκών σχετικών με την προσωπική παραμετροποίηση του εργαλείου του υλικού που πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσωπική παραμετροποίηση του εργαλείου eSchoolLib

15 Ανάλυση Αναγκών Χρηστών
Στόχος:ο εκσυγχρονισμός των προσφερόμενων υπηρεσιών με την κατάλληλη διαμόρφωση του e-pyxis Eντοπισμός των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών της Βιβλιοθήκης Aξιολόγηση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, Δείγμα Μαθητές Γυμνασίου Μαθητές Λυκείου Καθηγητές Βιβλιοθη-κονόμοι 48 72 15 10 Σύνολο 145 3 ομάδες χρηστών 3 επίπεδα πρόσβασης: Μαθητές Καθηγητές Βιβλιοθηκονόμοι (administrators) eSchoolLib

16 Δείγμα ερωτηματολογίου μαθητών
eSchoolLib

17 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κατοχή Υπολογιστή 24/24 100%
Σύνδεση Internet 22/24 91,6% Χρήση Η/Υ για παιχνίδια 21/24 87,5% Χρήση Η/Υ για Internet 18/24 75% Αγαπημένη μηχανή αναζήτησης; Google Ξεκινώ εργασία από το Διαδίκτυο 19/24 79,2% Ξεκινώ εργασία από τον κατάλογο Βιβλιοθήκης 6/24 25% Διαβάζουν εφημερίδες περιοδικά Θα ήθελαν on-line επικοινωνία με τον καθηγητή για σχολικά ζητήματα eSchoolLib

18 Συγκεντρωτικός Πίνακας A Λυκείου Συγκεντρωτικός Πίνακας Ά Λυκείου
Κατοχή Υπολογιστή 28/28 100% Σύνδεση Internet 25/28 89,2% Χρήση Η/Υ για παιχνίδια 19/28 67,8% Χρήση Η/Υ για Internet 18/22 81,8% Αγαπημένη μηχανή αναζήτησης: Google 22/28 78,5% Ξεκινώ εργασία από το Διαδίκτυο Ξεκινώ εργασία από τον κατάλογο Βιβλιοθήκης 8/28 28,5% Διαβάζουν εφημερίδες περιοδικά 26/28 92,8% Θα ήθελαν on-line επικοινωνία με τον καθηγητή για σχολικά ζητήματα eSchoolLib

19 Συγκεντρωτικός Πίνακας Εκπαιδευτικών
Κατοχή Υπολογιστή 15/15 100% Σύνδεση Internet Χρήση Η/Υ για εργασίες 14/15 93,3% Χρήση Η/Υ για Internet Χρήση ηλεκτρονικών πηγών ως βιβλιογραφία στη διδασκαλία 12/15 80% Ζήτηση της χρήσης ηλεκτρονικών πηγών από τους μαθητές ως βιβλιογραφία σε εργασίες Ζήτηση της χρήσης εφήμερου υλικού από τους μαθητές ως βιβλιογραφία σε εργασίες Ανάρτηση σημειώσεων σε τοπικό δίκτυο 13/15 86,6% Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου μαθητών και επιδόσεων τους eSchoolLib

20 Συμπεράσματα από την ανάλυση χρηστών για το εξ αποστάσεως εργαλείο
Υπηρεσίες eSchoolLib: Σε επίπεδο μαθητή Πίνακας Ανακοινώσεων Agenda Εκδηλώσεων Σημειώσεις Μαθήματος Forums Links Εργασίες Μαθητών Βαθμοί Μαθητών Ασκήσεις Διαγωνίσματα Διαγωνίσματα-Εργασίες παλαιότερων ετών Κατάλογος Μαθητών Σε επίπεδο καθηγητή: (όλα τα παραπάνω +) Αρχείο μαθητών Βιβλίο Ύλης Βάση Δεδομένων Ψηφιακού Εφήμερου Υλικού eSchoolLib

21 Συμπεράσματα για την Ψηφιακή Βάση
Καθορισμός αναγκών σχετικών με την προσωπική παραμετροποίηση του εργαλείου Οι χρήστες χρειάζονται ένα εργαλείο με το οποίο θα μπορούν να ανανεώνουν και να εμπλουτίζουν τη βάση του e pyxis on-line από το τερματικό τους, καθώς και να δημιουργεί ένα user profile ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις προηγούμενες αναζητήσεις των χρηστών (Με την προϋπόθεση ότι το εργαλείο θα είναι ασφαλές και οι κωδικοί πρόσβασης θα είναι σχετικοί με το επίπεδο πρόσβασης του κάθε χρήστη) Καθορισμός σύνδεσης της υπηρεσίας με την διδακτέα ύλη και την τάξη Οι θεματικές κατηγορίες που θα περιλαμβάνονται στο e-pyxis θα είναι σχετικές με τη διδακτέα ύλη κάθε τάξης καθώς και με τα προσωπικά ενδιαφέροντα που προέκυψαν από την ανάλυση των χρηστών. Καθορισμός των αναγκών των χρηστών σε σχέση με το εφήμερο υλικό Οι χρήστες χρειάζονται ένα εργαλείο που θα τους βοηθάει να οργανώνουν και να αναζητούν το εφήμερο υλικό full text και on-line. Οι χρήστες χρειάζονται ένα εργαλείο που θα τους βοηθάει να οργανώνουν και να αναζητούν το οπτικό-ακουστικό και το ψηφιακό (γεννημένο ψηφιακά-born digital) υλικό Καθορισμός μη εφήμερου υλικού που πρέπει να περιληφθεί στο σύστημα eSchoolLib

22 Επιλογή μη εφήμερου υλικού
Image Gallery eSchoolLib

23 Αξιολόγηση Μαθήματα: Βιβλιοθηκονόμοι Καθηγητές Μαθητές
Αγγλικά Α’ Λυκείου Ψυχολογία Α’ Λυκείου Αγγλικά Α’ Γυμνασίου Βιβλιοθηκονόμοι Καθηγητές Μαθητές Υψηλά ποσοστά ικανοποίησης eSchoolLib


Κατέβασμα ppt "Αλεξάνδρα Παπάζογλου και Φωτεινή Αραβανή"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google