Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Εμπειρία της διοργάνωσης ενός Εντατικού Προγράμματος: από τη θεωρία στην πράξη Θανάσης Κίζος Επικ. Καθηγητής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Εμπειρία της διοργάνωσης ενός Εντατικού Προγράμματος: από τη θεωρία στην πράξη Θανάσης Κίζος Επικ. Καθηγητής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 http://www.aegean.gr/geography/ip/index.php Η Εμπειρία της διοργάνωσης ενός Εντατικού Προγράμματος: από τη θεωρία στην πράξη Θανάσης Κίζος Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας

2 http://www.aegean.gr/geography/ip/index.php Η Προετοιμασία Σημεία που πρέπει να προσεχθούν κατά την προετοιμασία ΕΠ: Η πρόταση: επίκαιρη διεπιστημονική θεματολογία, ενδιαφέρουσα για όλους τους συμμετέχοντες. Οι θεματικές ενότητες: η συνάφεια με την εξειδίκευση των υπευθύνων καθηγητών για κάθε ομάδα. Οι ομάδες: η καλή διασπορά εθνικοτήτων εντός των ομάδων Οι υπεύθυνοι καθηγητές: πολύ χρήσιμη η συνάντηση προετοιμασίας (επιλέξιμη δαπάνη) για την γνωριμία και εξοικείωση των συμμετεχόντων καθηγητών ιδιαίτερα όσον αφορά στην κατανομή θεματολογίας και εργασίας. Αναγκαία η προετοιμασία τους τόσο στον οργανωτικό (αριθμός συμμετεχόντων, ημερομηνίες, ρόλος στην ομάδα) όσο και στον επιστημονικό τομέα, (απαιτούμενη προετοιμασία ως προς βιβλιογραφία, σημειώσεις, υλικό, κτλ.). Ο διοργανωτής: πολύ σημαντικός και απαιτητικός ρόλος.

3 http://www.aegean.gr/geography/ip/index.php Η Προετοιμασία ΙΙ Η προετοιμασία: τρία βασικά μέρη: –το ακαδημαϊκό μέρος: πρόταση, αλλά και επιπλέον το ημερήσιο ακαδημαϊκό πρόγραμμα, οι διαλέξεις, το πεδίο, οι εργασίες, η αξιολόγηση –η εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων: διαμονή, μετακινήσεις, γεύματα, υποδομές διδασκαλίας, υποδομές εργασίας φοιτητών, διαδικτυακός χώρος για εργασίες και υλικό, εξοπλισμός πεδίου, φάκελος με υλικό για συμμετέχοντες, κτλ. –η οικονομική διαχείριση: κανόνες διαχείρισης δαπανών, ρόλος ΕΛΕ, κατηγορίες δαπανών σε ΕΛΕ, επικοινωνία με συμμετέχοντες, γραφειοκρατία διαχείρισης. –Ιστότοπος –Κανόνες δημοσιότητας

4 http://www.aegean.gr/geography/ip/index.php Η Διοργάνωση Το πρόγραμμα: πολύ σημαντικό το επιστημονικό μέρος, αλλά πρέπει να προβλεφθεί ελεύθερος χρόνος για φοιτητές και καθηγητές. Στο συγκεκριμένο ΕΠ το ημερήσιο πρόγραμμα ήταν πολύ απαιτητικό το πρωί με διαλέξεις ή πεδίο, και το απόγευμα δουλειά για τις εργασίες. Ενδιάμεσα και η ημερήσια εκδρομή πεδίου. Οι συμμετέχοντες: σημαντική η έγκαιρη ειδοποίηση των συμμετεχόντων για την περιοχή, τις παροχές, το πρόγραμμα, τις απαιτήσεις (ακαδημαϊκές και πρακτικές). Οι παροχές: πολύ σημαντική η παροχή γευμάτων, υποδομή διαμονής (καλύτερα μια οικονομική λύση, κοντά στο Τμήμα, για όλους), ασύρματη ή ενσύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, αίθουσες για την εργασία των ομάδων. Τα οικονομικά: αναγκαίος ο αναλυτικός προϋπολογισμός δαπανών, το χρονοδιάγραμμα καθώς και ο κατάλογος των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

5 http://www.aegean.gr/geography/ip/index.php Η φιλοσοφία του ΕΠ Το θέμα: Sustainable land management and climate change- case studies in different regions of Europe Η προσέγγιση: Μάθηση μέσα από πρακτική εξάσκηση στο πεδίο 6 Ιδρύματα (Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία, Φιλανδία, Αγγλία και Πολωνία) Στόχοι : –Παροχή εκπαίδευσης στην ολοκληρωμένη, βιώσιμη διαχείριση της γης, –Παροχή εντατικής εκπαίδευσης στο πεδίο, –Να μελετηθούν θέματα βιωσιμότητας στα πλαίσια των συγκρουόμενων αναγκών των χρήσεων γης, –Να επιτραπεί στους φοιτητές να συνδυάσουν τις διαφορετικές ακαδημαϊκές απόψεις για τη χρήση γης και την βιωσιμότητα

6 http://www.aegean.gr/geography/ip/index.php Κύριες δραστηριότητες: εντατική εργασία πεδίου στη Λέσβο (Δήμος Γέρας) σε μικρές μικτές από άποψη εθνικότητας ομάδες με υπεύθυνο ένα διδάσκοντα από κάθε χώρα και με διαφορετική θεματική ενότητα 1.Χρήση γης και διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος (υπεύθυνος FI); 2.Χρήση γης και διαχείριση της γεωργίας (υπεύθυνος PO); 3.Χρήση γης και διαχείριση της βιοποικιλότητας (υπεύθυνος GE); 4.Χρήση γης και διαχείριση του αγροτικού τοπίου (υπεύθυνος ES); 5.Χρήση γης και διαχείριση των αγροδασικών οικοσυστημάτων (υπεύθυνος GR). Το ημερήσιο πρόγραμμα: (a) Πρωινό: 08:00 to 09:30 στη Πανεπιστημιακή Λέσχη (b) Ακαδημαϊκή εργασία (Εργασία πεδίου ή μελέτη ή διαλέξεις): 10:00 to 14:00 (c) Γεύμα στη Πανεπιστημιακή Λέσχη : 14:00 to 16:00 (d) Ομαδική εργασία για άρθρα και εργασίες: 16-00 to 18-00 Τελική παρουσίαση: πολύ επιτυχημένη, καλές εργασίες και παρουσιάσεις Δραστηριότητες

7 http://www.aegean.gr/geography/ip/index.php Προβλήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής: Υγεία των συμμετεχόντων Καιρός Συνεργασία καθηγητών με φοιτητές: διαφορετικές χώρες, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικοί τύποι οργάνωσης και συνεργασίας. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά με μικρές τριβές και παράπονα εκατέρωθεν. Σύντομος χρόνος Πεδίο Γνώση Αγγλικών Η εμπειρία του ΕΠ

8 http://www.aegean.gr/geography/ip/index.php Μετά τη διοργάνωση Οικονομικός απολογισμός και αποστολή χρημάτων  προβλήματα με την συλλογή αποδεικτικών των δαπανών (κυρίως boarding passes και λιγότερο e-tickets)  τελικός οικονομικός απολογισμός, απαιτούνται μικρές μετακινήσεις μεταξύ των κατηγοριών, ιδίως προς δαπάνες διαβίωσης εξαιτίας περισσότερων συμμετεχόντων. Αξιολόγηση 1.από ερωτηματολόγιο ΙΚΥ και 2.με ειδικό ερωτηματολόγιο με ποιοτικές και ποσοτικές ερωτήσεις. Αποτελέσματα αξιολόγησης  Θετικά: α. η δουλειά στο πεδίο β. το θέμα γ. η εμπειρία των μικτών ομάδων (εθνικά και επιστημονικών σπουδών).  Αρνητικά: α. περιορισμένος χρόνος, β. αδυναμία επικοινωνίας με κάποια μέλη άλλης εθνικότητας και με κάποιους διδάσκοντες γ. προβλήματα της διοργάνωσης (σχετικά με τα νοικιασμένα αυτοκίνητα, την ημερήσια εκδρομή, τη διαφορετική ποσότητα εργασίας των ομάδων).

9 http://www.aegean.gr/geography/ip/index.php Τα επόμενα χρόνια Συμπεράσματα και επόμενα βήματα Σταδιακή συσσώρευση γνώσης και εμπειρίας από την ομάδα για τη θεωρία και την πράξη ενός τέτοιου προγράμματος Καλύτερη διοργάνωση με ίδιους διδάσκοντες και παρόμοια θεματική ενότητα. Διοργάνωση επόμενου προγράμματος στην ίδια περιοχή. Πλεονεκτήματα: συσσώρευση γνώσης, εξοικείωση διδασκόντων με την περιοχή. Γενικό συμπέρασμα Μια απαιτητική αλλά πολύ ενδιαφέρουσα και ανταποδοτική εμπειρία.


Κατέβασμα ppt "Η Εμπειρία της διοργάνωσης ενός Εντατικού Προγράμματος: από τη θεωρία στην πράξη Θανάσης Κίζος Επικ. Καθηγητής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google