Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΡΟΒΟΛΗ «ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΩΝ» ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TIPEIL.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΡΟΒΟΛΗ «ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΩΝ» ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TIPEIL."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΡΟΒΟΛΗ «ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΩΝ» ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TIPEIL

3 Ο παρών οδηγός εκπονήθηκε για να εξοικειώσει τους χρήστες με την πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας του ψηφιακού πορτοφόλιο. Οι πληροφορίες που παρέχονται αφορούν τεχνικές διαδικασίες και υποδείξεις ώστε να «ανεβεί» στο σύστημα υλικό που έχει διαφορετική μορφή και προεκτάσεις (κείμενο, αρχείο ήχου, βίντεο, *doc, *jpeg, κτλ.). ΠΡΟΛΟΓΟΣ

4 Οι τεχνικές οδηγίες που παρέχονται είναι ταξινομημένες σε 3 διαφορετικές ενότητες που αντιστοιχούν στους 3 βασικούς τομείς της πλατφόρμας: 1. Δημιουργία ενός ψηφιακού πορτοφόλιο - πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να «ανεβεί» στην πλατφόρμα όλο το υλικό που θεωρείται απαραίτητο για τη δημιουργία του πορτοφόλιο ενός ατόμου (αρχεία ήχου και βίντεο, έγγραφα, κείμενα). ΠΡΟΛΟΓΟΣ

5 2. Τροποποίηση του πορτοφόλιο - πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να τροποποιηθεί και να ενημερωθεί ένα πορτοφόλιο που έχει ήδη «ανεβεί» στο σύστημα. 3. Προβολή πορτοφόλιο - πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορούν να προβληθούν τα πορτοφόλιο που έχουν «ανεβεί» στο σύστημα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

6 Η διαδικτυακή πλατφόρμα TIPEIL υλοποιήθηκε για να υποστηρίξει την εφαρμογή του Μοντέλου του Ψηφιακού Πορτοφόλιο, μέσα σε ένα διακρατικό ερευνητικό πλαίσιο (2007- 2009), και με στόχο να δοκιμάσει και να επικυρώσει ένα εργαλείο και μια μεθοδολογία που αφορούν στην αξιολόγηση της γνώσης και των ικανοτήτων τις οποίες νέοι/ες και ενήλικες, εργαζόμενοι/ες ή άνεργοι/ες απέκτησαν μέσα σε μη τυπικά και άτυπα πλαίσια μάθησης, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

7 Το δεδομένο από το οποίο ξεκίνησε το σχέδιο ήταν η εστίαση της προσοχής στη μάθηση του ατόμου, δηλαδή, σε μια γνώση που συνεπάγεται δεξιότητες και ικανότητες, δυνητικές ή που έχουν αποκτηθεί και οι οποίες πρέπει να «διαβαστούν», να κατανοηθούν και να αξιολογηθούν έτσι ώστε να είμαστε ικανοί/ες να βοηθήσουμε τα άτομα να βρουν, να δημιουργήσουν ή να ξαναδημιουργήσουν την προσωπική τους διαδρομή στη ζωή και την εργασία. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

8 Επομένως, η πλατφόρμα αυτή καθώς και η σχετική μεθοδολογία - η οποία περιγράφηκε στο πρώτο μέρος του παρόντος οδηγού- απευθύνονται συγκεκριμένα σε οργανισμούς και ειδικούς (δασκάλους/ες, εκπαιδευτές/τριες, συμβούλους, κτλ.) που παρέχουν προσανατολισμό, συμβουλευτική, κατάρτιση και υπηρεσίες απασχόλησης σε άτομα -νέους/ες και ενήλικες- τα οποία, για διάφορους λόγους, απειλούνται από κοινωνικο- οικονομικό αποκλεισμό. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

9 Σε σύγκριση με ένα βιογραφικό σημείωμα σε χαρτί ή τα χάρτινα Πορτοφόλιο, τα βασικά χαρακτηριστικά του Ψηφιακού Πορτοφόλιο σχετίζονται με το σημαντικό ρόλο που έχουν οι τεχνολογίες ΤΠΕ. Το Ηλεκτρονικό Πορτοφόλιο που δημιουργείται στο πλαίσιο μιας διαδικτυακής πλατφόρμας παρέχει τα συνηθισμένα πλεονεκτήματα των πιο κοινών διαδραστικών διαδικτυακών πυλών: απεριόριστη δυνατότητα αποθήκευσης (μπορεί να φιλοξενήσει αρχεία διαφορετικών τύπων -κείμενο, αρχεία βίντεο και ήχου, εικόνες κλπ.); ΓΙΑΤΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

10 δυνατότητα τροποποίησης/ενημέρωσης των περιεχομένων χωρίς περιορισμούς στο χώρο και/ή το χρόνο; προσβασιμότητα και ευκολία χρήσης (εύκολο «ανέβασμα και/ή «κατέβασμα» των περιεχομένων); δυνατότητα να λειτουργήσει όχι μόνο σαν εργαλείο πληροφόρησης αλλά και σαν εργαλείο επικοινωνίας; παρουσία μιας σημαντικά υψηλής αναλογίας κόστους/ωφελειών; διάρκεια (είναι πιο δύσκολο να καταστραφεί σε σύγκριση με το χαρτί ενώ μπορεί, επίσης, να εγγραφεί ως πρωτότυπο σε ένα CD ROM); ποιότητα και ελκυστικότητα του τελικού προϊόντος (υψηλής ποιότητας εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο και αρχεία ήχου).

11 Αλλά υπονοεί, επίσης, και ορισμένα «μειονεκτήματα» όπως την ανάγκη όλοι/ες όσοι/ες εμπλέκονται στη διαδικασία δημιουργίας του πορτοφόλιο να έχουν ένα βαθμό εξοικείωσης με τις ΤΠΕ: και αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο στις περιπτώσεις που δουλεύουν σε μια πλατφόρμα, η οποία απαιτεί την επαγγελματική κατασκευή ενός συστήματος βάσης δεδομένων, για το οποίο χρειάζονται τεχνικές ικανότητες.

12 Το TIPEIL στοχεύει στο να προσφέρει στην περιοχή (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά) και, κατά συνέπεια, στους οργανισμούς παρέχοντας συγκεκριμένες υπηρεσίες προσανατολισμού και συμβουλευτικής και συγκεκριμένα ένα πιο πολύπλευρο και ολοκληρωμένο σύστημα που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων που είναι άμεσα διαθέσιμη στο διαδίκτυο.

13 Έτσι, από τη μια πλευρά, το σύστημα αυτό είναι πιο ευέλικτο, παρέχοντας δυνατότητες που είναι σαφώς ευρύτερες από αυτές που παρέχονται από το χαρτί ή τα CD; από την άλλη πλευρά αυτό συνεπάγεται και ορισμένες «ανελαστικότητες» όπως το γεγονός ότι απαιτείται η εμπλοκή ικανών τεχνικών (τους/τις οποίους/ες βρίσκεις εύκολα στην αγορά εργασίας) καθώς και ότι βασίζεται σε μια επιφάνεια γραφικών η οποία μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από τη συνεργασία ενός/μιας σχεδιαστή/στριας γραφικών και ενός/μιας μηχανικού διαδικτύου (δεδομένου ότι η επιφάνεια γραφικών συνδέεται με το βάση δεδομένων).

14 Δεδομένου ότι η επιφάνεια γραφικών και η βάση δεδομένων είναι στενά συνδεδεμένες, η δημιουργικότητα και η εξατομίκευση κάθε ψηφιακού πορτοφόλιο πρέπει να εστιάσει στο υλικό που ανεβαίνει και δημιουργείται για να επιδείξει τις ικανότητες και τις εμπειρίες του/της ωφελούμενου/ης.

15 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΡΟΒΟΛΗ «ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΩΝ» ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟ

16 ΠΩΣ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα του TIPEIL (http://gr.tipeil.eu) κλικ στην επιλογή “enter”.http://gr.tipeil.eu Διαβάστε το προσεκτικά και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τις φόρμες που παρέχονται για να εγγραφείτε στο σύστημα ή για να καταχωρίσετε το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό σας (password).

17 ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ Για να μπείτε στην πλατφόρμα είναι απαραίτητο να εισάγετε ένα όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό (password). Η εγγραφή και η είσοδος σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στους τρεις βασικούς τομείς της πλατφόρμας (Προβολή «ανεβασμένων» πορτοφόλιο, Δημιουργία ενός πορτοφόλιο, Τροποποίηση του πορτοφόλιό σας).

18 Η φόρμα εγγραφής έχει δημιουργηθεί για εξωτερικούς χρήστες μόνο (όχι χειριστές/τριες), χωρίς όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password). Οι χρήστες αυτοί πρέπει να συμπληρώσουν τη Φόρμα Εγγραφής που δίνεται. Όλα τα πεδία που ζητούνται πρέπει να συμπληρωθούν. Οι χρήστες πρέπει να δημιουργήσουν το δικό τους κωδικό και να στείλουν τη φόρμα στο σύστημα (κάνοντας κλικ στο κουμπί “register” -εγγραφή). Για να τροποποιήσετε τα δεδομένα, κάνετε κλικ στο “reset” (επαναφορά). ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

19 Μόλις οι χρήστες υποβάλουν τη φόρμα τους στο σύστημα, θα λάβουν ένα e-mail που θα επιβεβαιώνει το Όνομα Χρήστη (Username, δηλαδή η διεύθυνση e-mail που έχει καταγραφεί στη φόρμα) και τον προσωπικό κωδικό (Password) που δημιούργησαν. Στη συνέχεια, καταχωρούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) στο κουμπί «Εγγεγραμμένοι/ες Χρήστες» (“Registered Users”). Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στο τμήμα της πλατφόρμας «Προβολή πορτοφόλιο». Δεν τους επιτρέπεται να δημιουργήσουν ή να τροποποιήσουν τα πορτοφόλιο που είναι «ανεβασμένα» στο σύστημα!

20 Οι χειριστές/τριες που δουλεύουν στην πλατφόρμα ως σύμβουλοι παρέχοντας υποστήριξη σε ένα άτομο προκειμένου να αναπτύξει το δικό του/της ψηφιακό πορτοφόλιο ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα ονόματα χρηστών (username) και τους κωδικούς (passwords) που τους παρέχονται και να εγγραφούν μέσω του τμήματος «Είσοδος χειριστών/τριών». Με τον τρόπο αυτό, είναι οι μόνοι που τους επιτρέπεται η πρόσβαση στους τρεις βασικούς τομείς της πλατφόρμας (προβολή πορτοφόλιο, τροποποίηση πορτοφόλιο, δημιουργία πορτοφόλιο). ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

21 Μετά την είσοδο θα βρεθείτε στην αρχική σελίδα της Πλατφόρμας Ψηφιακών Πορτοφόλιο, όπου μπορείτε να προβάλλετε όλα τα πορτοφόλιο που έχουν «ανεβεί». Για να προβάλετε τα πορτοφόλιο που έχουν αποθηκευτεί στο σύστημα, παρακαλούμε πηγαίνετε στο επάνω μενού της σελίδας. ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ψ.Π.

22 Χρησιμοποιώντας το επάνω μενού για να δείτε δεδομένα που έχουν «ανεβεί», μπορείτε να επιλέξετε: - μία από τις χώρες που συμμετέχουν (ES, FR, GR, IT) ή όλες τις χώρες

23 - ένα πορτοφόλιο από μια χώρα ή όλα τα πορτοφόλιο μιας χώρας - όλα τα πορτοφόλιο από όλες τις χώρες D.P. PLATFORM HOMEPAGE

24 Το παράδειγμα που ακολουθεί δείχνει το αποτέλεσμα μιας έρευνας: έχει επιλεγεί η χώρα «Ιταλία» («επιλέξτε μια χώρα»). Στη συνέχεια έχει επιλεγεί το «επιλογή όλων» στο τμήμα «επιλέξτε ένα πορτοφόλιο». Για να μπείτε σε ένα συγκεκριμένο πορτοφόλιο από αυτά που προβάλλονται, παρακαλούμε κάνετε κλικ στο όνομα του ατόμου.

25 Μόλις μπείτε, θα ανοίξει η αρχική σελίδα του πορτοφόλιο που επιλέξατε, προβάλλοντας τα προσωπικά στοιχεία του ατόμου και ένα γενικό μενού (στα αριστερά) όπου μπορείτε να βρείτε περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με: την Τυπική Μάθηση την Άτυπη Μάθηση τη Μη Τυπική Μάθηση ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

26 Στο επάνω μενού του τομέα αυτού -στα δεξιά- μπορείτε να δείτε, επίσης, την περιοχή που ονομάζεται «Το σύντομο προφίλ». Απλώς κάνετε κλικ πάνω του και ένα καινούργιο παράθυρο θα ανοίξει.

27 Εδώ θα βρείτε συμπληρωματικές πληροφορίες για το άτομο, όσον αφορά σε: Τις ποιο σημαντικές εργασιακές εμπειρίες Τις αποκτηθείσες ικανότητες Τα βασικά ενδιαφέροντα Τους μελλοντικούς στόχους Συμπληρωματικές σημειώσεις

28 Η σελίδα αυτή είναι εκτυπώσιμη (απλώς κάνετε κλικ στη λειτουργία που παρέχεται). PERSONAL DATA

29 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Στον τομέα αυτό μπορείτε να προβάλετε «ανεβασμένα» έγγραφα και πληροφορίες που απεικονίζουν τις διαδρομές που ακολούθησε το άτομο όσον αφορά στην εκπαίδευση και την κατάρτισή του, όλες πιστοποιημένες. Τα επίπεδα εκπαίδευσης/κατάρτισης που εμφανίζονται είναι: Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Compulsory Education) Δευτεροβάθμια/Επαγγελματική Εκπαίδευση (Secondary school/vocational training) Ανώτατη Εκπαίδευση (Higher school) Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση (Master/post- graduate course) Άλλα διπλώματα/πιστοποιητικά (Other licenses/certificates)

30 Για παράδειγμα, κάνετε κλικ στο “compulsory education” (υποχρεωτική εκπαίδευση) για να προβάλετε τις σχετικές πληροφορίες και να δείτε τα σχετικά έγγραφα που έχουν «ανεβεί». Για να μεγαλώσετε την εικόνα, παρακαλούμε κάνετε κλικ στο preview (προεπισκόπηση) του εγγράφου.

31 Εάν θέλετε να εστιάσετε (zoom) στην εικόνα, παρακαλούμε κάνετε κλικ εδώ

32 Κάντε το ίδιο, για να προβάλετε πληροφορίες και τεκμηρίωση που σχετίζεται με όλα τα επίπεδα. Για να μεγεθύνετε την εικόνα, παρακαλούμε κάνετε κλικ στην προεπισκόπηση του διαθέσιμου εγγράφου ή εστιάστε (zoom) σε αυτό.

33

34 Ακολουθώντας την προτεινόμενη μεθοδολογία καθώς και τη διαδικασία δημιουργίας/ «ανεβάσματος» του πορτοφόλιο, ο τομέας της Άτυπης Μάθησης έχει χωριστεί σε δύο περιοχές (σε αντιστοιχία με το πλαίσιο της μάθησης): Εργασία (Work) Χόμπι (Hobbies - Δραστηριότητες Ελεύθερου Χρόνου) Για να προβάλετε τις πληροφορίες που έχουν «ανεβεί», παρακαλούμε να κάνετε κλικ πρώτα στην περιοχή (εργασία/δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου) και στη συνέχεια σε μια από τις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί. ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ

35 Κάνετε κλικ στους τομείς για να προβάλλετε τις αποδείξεις που έχουν «ανεβεί» καθώς και τα σχετικά επεξηγηματικά κείμενα. Για να μεγεθύνετε μια εικόνα, παρακαλούμε να κάνετε κλικ στο κουμπί «preview” (προεπισκόπηση) που είναι διαθέσιμο (στην περίπτωση αυτή, μπορείτε, επίσης, να εστιάσετε στις εικόνες).

36 Στον τομέα αυτό θα βρείτε, επίσης, αρχεία ήχου και βίντεο που έχουν «ανεβεί» καθώς και χώρους έκθεσης φωτογραφιών (σειρές φωτογραφιών) που απεικονίζουν το άτομο να εκτελεί μία συγκεκριμένη δραστηριότητα, βήμα - βήμα. Όλο αυτό το υλικό θα υποστηρίζεται από σχετικά επεξηγηματικά κείμενα.

37 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Όπως και στους προηγούμενους, και σε αυτόν τον τομέα μπορείτε να βρείτε αρχεία διαφόρων τύπων: Σαρωμένα έγγραφα Εικόνες Αρχεία ήχου και βίντεο Χώρους Έκθεσης Φωτογραφιών, όλα συνοδευόμενα από αντίστοιχα επεξηγηματικά κείμενα.

38 ! ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εάν θέλετε να βγείτε ή να κάνετε αλλαγές, θα πρέπει να κάνετε logout (έξοδο) (για τη δεύτερη περίπτωση πρέπει να μπείτε και πάλι).

39 Μόλις δημιουργήσετε το πορτοφόλιο σας, αν θέλετε να πάρετε ένα αντίγραφο μαζί σας, παρακαλούμε να κάνετε κλικ στη λειτουργία “download this portfolio” («κατέβασμα» αυτού του πορτοφόλιο). Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να «κατεβάσετε» και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας όλο το υλικό που δημιουργήσατε και «ανεβάσατε». Θα είναι ένα συμπιεσμένο αρχείο (.zip). Το πορτοφόλιο που «κατεβάσατε» θα αντιστοιχεί πλήρως σε αυτό που προβλήθηκε στην πλατφόρμα. Τώρα, αν επιθυμείτε, μπορείτε να το αποθηκεύσετε σε ένα CD Rom/DVD, απευθείας από τον υπολογιστή σας! «ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ» ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟ ΣΑΣ

40 DOWNLOAD YOUR PORTFOLIO

41 Now you can start the creation and uploading of your own digital portfolio!


Κατέβασμα ppt "ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΡΟΒΟΛΗ «ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΩΝ» ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TIPEIL."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google