Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Οι πολιτικές μας για την επιχειρηματική καινοτομία Corallia, 18.04.2011 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Οι πολιτικές μας για την επιχειρηματική καινοτομία Corallia, 18.04.2011 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Οι πολιτικές μας για την επιχειρηματική καινοτομία Corallia, 18.04.2011 1

2 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Οι πυλώνες Επενδυτικός Νόμος ΕΤΕΑΝ Προγράμματα ΕΣΠΑ Ψηφιακή Στρατηγική Φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον Κίνημα StartUp Greece 2

3 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Ο νέος Επενδυτικός Νόμος Ν. 3908/2011

4 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Ο νέος Νόμος εκφράζει… την έμφαση στην παραγωγή, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την πράσινη ανάπτυξη το σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, καθώς έχει προϋπολογισμό συγκεκριμένο, πλαφόν για κάθε καθεστώς, αξιοκρατική αξιολόγηση, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους τη νέα αντίληψη για το ρόλο του κράτους στην αναπτυξιακή διαδικασία 4

5 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης 55 Κατηγορίες επενδύσεων Γενικής Επιχειρηματικότητας Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Συνοχής Επιχειρηματικότητας των Νέων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχ. Σχεδίων Συνέργειας και Δικτύωσης (Clusters) Γενικά καθεστώτα Ειδικά καθεστώτα

6 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης 6 Μέσα ενίσχυσης Φοροαπαλλαγές Επιχορηγήσεις κεφαλαίου Επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) Επιδοτούμενα δάνεια με συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ Σταθερή σχέση 3 προς 1

7 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Οι Ενισχύσεις για το 2011 4,2 δις € - 3 δις € φοροαπαλλαγές - 1,2 δις € επιδοτήσεις - 900 εκ. € καθεστώς περιφερειακής συνοχής - 100 εκ. € καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης - 150 εκ. € καθεστώς νεανικής επιχ/κότητας - 50 εκ. € καθεστώς συνέργειας & δικτύωσης

8 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Α’ προκήρυξη Γενικά Καθεστώτα Γενικής Επιχειρηματικότητας: 1 δις ευρώ φοροαπαλλαγές Τεχνολογική Ανάπτυξης: 100 εκατ. ευρώ επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης + 40 εκατ. ευρώ φοροαπαλλαγές Καθεστώς Περιφερειακής Συνοχής: 500 εκατ. ευρώ επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης + 200 εκατ. ευρώ φοροαπαλλαγές

9 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Α’ προκήρυξη Ειδικά Καθεστώτα Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων: 150 εκατ. ευρώ επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Καθεστώς Συνέργειας και Δικτύωσης: 50 εκατ. ευρώ επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης Καθεστώς μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων: 1 δις ευρώ φοροαπαλλαγές 9

10 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Κατηγορία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Αφορά επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να επενδύσουν στην καινοτομία και να εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά την επιχείρηση τους, με επενδυτικά σχέδια συνολικά του κλάδου της μεταποίησης καθώς και επιλεγμένες δραστηριότητες από τους κλάδους : α) παροχής νερού – επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης, β) ενημέρωσης και επικοινωνίας, γ)επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων. Προβλέπει όλα τα είδη των ενισχύσεων. Το ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης leasing μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης. 10

11 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Κατηγορία Συνέργειας & Δικτύωσης Στόχος η υποστήριξη της συνεργασίας επιχειρήσεων, για την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων με τα οποία: αξιοποιούν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα δημιουργούν και αξιοποιούν υποδομές συντελούν στην προσαρμογή στις σύγχρονες οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις 11

12 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Κατηγορία Συνέργειας & Δικτύωσης (2) Πρώτη φορά στη χώρα μας επιβραβεύεται η κοινή δράση ομάδων επιχειρήσεων Μορφή Κοινοπραξίας στην οποία πρέπει να συμμετέχουν για την Περιφέρεια Αττικής και τον Νομό Θεσσαλονίκης 10 τουλάχιστον επιχειρήσεις για τους λοιπούς Νομούς της Επικράτειας 5 τουλάχιστον επιχειρήσεις Στα σχήματα αυτά μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις των Κ-Μ της ΕΕ καθώς και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικοί Φορείς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με ποσοστό έως 20% 12

13 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Κατηγορία Συνέργειας & Δικτύωσης (3) Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια θα περιλαμβάνουν κοινές δράσεις όπως: - δημιουργία κοινών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής, ελέγχου ποιότητας, αποθήκευσης, δικτύων διανομής διακίνησης και έκθεσης εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών - ανάπτυξη κοινού εμπορικού σήματος και συστήματος διαδικτυακού εμπορίου - κοινή πιστοποίηση και σήμα ποιότητας - κοινή εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού κλπ 13

14 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης 14 Η διαδικασία υποβολής με 3 απλά βήματα 1.Ηλεκτρονική εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω των ιστοσελίδων www.mindev.gov.gr, www.ependyseis.gr, www.investingreece.gov.grwww.mindev.gov.gr www.ependyseis.grwww.investingreece.gov.gr 2. Λήψη προσωπικού κωδικού. 3.Ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ-Επ. όλων τα τεχνοοικονομικών στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και τα απαιτούμενων δικαιολογητικών. 4.Εκτύπωση της αίτησης και έντυπη υποβολή όλου του επενδυτικού φακέλου στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών.

15 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης

16

17 17 Σε 6 μήνες όλη η διαδικασία! Προέλεγχος της πληρότητας της υποβαλλόμενης αίτησης από τους υπαλλήλους του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Σε περίπτωση που λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία ο επενδυτής θα μπορεί να τα υποβάλλει μέσα σε διάστημα 10 ημερών. Ο έλεγχος νομιμότητας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνονται εντός 40 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης των φακέλων.

18 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης 18 Σε 6 μήνες όλη η διαδικασία (2) Ο επενδυτής θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την εξέλιξη της πρότασης του. Ανάρτηση προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων, διαδικασία υποβολής ενστάσεων. Ανάρτηση τελικού πίνακα αποτελεσμάτων Όλη η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης δεν θα ξεπερνά τους 6 μήνες.

19 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης «Ταμείο Επιχειρηματικότητας» του ΕΤΕΑΝ 19

20 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Δράσεις Ύψος δανείου (€) Ελάχιστο- μέγιστο Πόροι ( €) ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για συνεπένδυση Γενική Επιχειρηματικότητα50.000-800.000300.000.000 Τεχνολογική Ανάπτυξη, Περιφερειακή Συνοχή, Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια και Συνέργεια - Δικτύωση 50.000-800.000300.000.000 Επιχειρηματικότητα των Νέων30.000-300.00090.000.000 Εξωστρέφεια50.000-500.000210.000.000 Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμάτων, Πράσινες Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ 50.000-500.000150.000.000 Καινοτόμα Μεταποίηση, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά 50.000-500.000150.000.000 Συνολικοί πόροι συνεπένδυσης: 1.200.000.000 20

21 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Ευνοϊκοί όροι Επιλέγεται η τράπεζα που θα προσφέρει το χαμηλότερο επιτόκιο για κάθε δράση Το προσφερόμενο επιτόκιο των κεφαλαίων των τραπεζών υπολογίζεται να κυμαίνεται γύρω στο 4% Η διάρκεια των δανείων θα είναι μακροπρόθεσμη έως 10 χρόνια με περίοδο χάριτος που μπορεί να φτάνει έως 2 χρόνια 21

22 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Ποιες επιχειρήσεις αφορά Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι: Οι πολύ μικρές, μικρές, και μεσαίες επιχειρήσεις, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (κατά την εκταμίευση του δανείου). Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση από παλαιότερα προγράμματα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή για τις υπό ίδρυση άδεια εγκατάστασης ή νόμιμη απαλλαγή από αυτή (κατά την εκταμίευση του δανείου) 22

23 Προγράμματα ΕΣΠΑ 23

24 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» Πρόγραμμα – σημείο αναφοράς για την καινοτομική επιχειρηματικότητα (προκήρυξη τέλη Μαΐου) Έχει προϋπολογισμό ύψους 30 εκ. Ευρώ Αφορά υφιστάμενες μικρές ή πολύ μικρές, καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες κ.α. Στις επιλέξιμες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, από το μηχανολογικό εξοπλισμό, ICT, διαμόρφωση εγκαταστάσεων μέχρι συμβουλευτική υποστήριξη, ανάπτυξη πρωτοτύπων, πιστοποίηση συστημάτων, προβολή κ.α 24

25 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα» Έχει προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ. Αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπό προϋποθέσεις και μεγάλες επιχειρήσεις. Υποστηρίζονται και Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων. Καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών όπως: –Μηχανολογικός Εξοπλισμός για τα τελικά στάδια της παραγωγής, Δαπάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών, –Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας –Ενέργειες προβολής σε αγορές – στόχους 25

26 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης «Συμβουλευτική υποστήριξη, καθοδήγηση & ενδυνάμωση νέων & επίδοξων επιχειρηματιών» Εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της νέας/νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Πλέγμα δράσεων πανελλήνιας εμβέλειας (ανοιχτές συζητήσεις, coaching, mentoring, δικτυώσεις) Διαμόρφωση μίας σύμπραξης – κοινότητας (partnership) φορέων, συλλογικοτήτων και δικτύων νεανικής επιχειρηματικότητας, επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων κλπ. 26

27 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης «Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Clusters» 1η Φάση: Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος προς δυνητικούς συντονιστές των υποψήφιων clusters ή προς υφιστάμενα clusters. (Ιούνιος 2011) 2η Φάση: Έκδοση προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων υφιστάμενων και νέων clusters. Απευθύνεται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που θα παίξουν το ρόλο του συντονιστή Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 επιχειρήσεις. Επιλογή όσων ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις ωρίμανσης συνεργατικού σχηματισμού Κατά την προκαταρκτική φάση - συναντήσεις ΓΓΒ – Συντονιστή – Επιχειρήσεων και σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης ωριμότητας του έργου. Κλήση των ενδιαφερομένων να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο που θα αξιολογηθεί και εφ’ όσον επιλεγεί θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Στην Β΄ φάση δεν θα είναι αποκλειστικά αποδεκτά cluster που μετείχαν στην Α’ Φάση 27

28 Φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον “Business Friendly Greece” 28

29 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης «Επιχείρηση σε 1 ημέρα - σε 1 στάση – στο μισό κόστος» Μια και μοναδική διαδικασία Σύσταση επιχείρησης και άμεση έναρξη οικονομικής δραστηριότητας σε 1 ημέρα ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη και με λιγότερο κόστος Ευρύ δίκτυο σημείων επαφής για τις επιχειρήσεις : - 59 καταστήματα εμπορικών επιμελητηρίων - 3.200 συμβολαιογραφικά γραφεία - στην επόμενη φάση 52 επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Για παράδειγμα, η ίδρυση ΕΠΕ, γίνεται: - σε ένα μόνο σημείο αντί για 8, - με μία και μοναδική διαδικασία αντί για 11, - σε μία μέρα αντί για 38 29

30 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Επόμενα βήματα.. Αρχές Μαΐου ψηφίζεται το νομοσχέδιο για απλοποίηση αδειοδότησης σε μεταποίηση και τεχνικά επαγγέλματα – «One Stop Shop» αδειοδοτήσεων Το επόμενο διάστημα νομοσχέδιο για την άρση 63 γραφειοκρατικών εμποδίων 30

31 StartUp Greece «Βάζουμε την Ελλάδα μπροστά» 31

32 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Τι Κάνουμε Ψηφιακή πλατφόρμα πληροφόρησης και δικτύωσης Συνδυασμός μιας online κοινότητας επιχειρηματικότητας με μια βάση γνώσης και πληροφορίας ειδικευμένης στην προώθηση του επιχειρείν και της καινοτομίας Τι κάνει «διαφορετικό» το startupgreece; –Crowdsourcing: στο startupgreece η παραγωγή της γνώσης είναι μία διαρκής, ισότιμη και συλλογική διαδικασία –Q&As και Q&A forum: Στο startupgreece η πολύτιμη γνώση, η χρηστική πληροφορία, οι υπεύθυνες απαντήσεις γίνονται υπόθεση και ευθύνη όλων –Matching: το startupgreece εντοπίζει αυτόματα περιεχόμενο που ενδιαφέρει τα μέλη του, εφόσον έχουν συμπληρώσει σωστά όλα τα στοιχεία που τους ζητά

33 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Ποιοι Είμαστε Μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Με τη στήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας, του Ινστιτούτου Νεολαίας, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, του Corallia, της Μονάδας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ελληνο- Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Συγκεντρώνουμε και εμπλέκουμε δυναμικά στην ίδια πλατφόρμα νέους και νέους επιχειρηματίες, start-ups και καθιερωμένες επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που σχετίζονται με το επιχειρείν και την καινοτομία Η πρόσκληση για συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους

34 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης

35

36

37

38 Kickstarting Greece Join Today! www.startupgreece.gov.gr

39 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Ψηφιακή Στρατηγική 39

40 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Βασικοί Άξονες Πολιτικής 1. Υποδομές ΤΠΕ 2. Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια Έργα ΤΠΕ 3. Κρατικές Ενισχύσεις 4. Νεανική & Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα

41 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Χρηματοδοτικά εργαλεία (1/3) Χρηματοδότηση νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων Αλληλοσυμπληρούμενοι άξονες: Ενίσχυση της Προσφοράς (ICT for Growth): € 120 εκ Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων & επιχειρήσεων ΤΠΕ Ενίσχυση της Ζήτησης (ICT for Market): € 180 εκ Ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στην επιχειρηματική αγορά Ήδη σε διαβούλευση έως 21/4 η νέα δράση “digi-mobile” 41

42 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Χρηματοδοτικά εργαλεία (2/3) Χρηματοδότηση νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων, μέσω των 2 αλληλοσυμπληρούμενων αξόνων: Μεθοδολογία: Υλοποίηση δράσεων σε κύκλους και σε στάδια Επιβράβευση της εφαρμογής της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα από την ίδρυση έως την ωρίμανση Αξιοποίηση εργαλείων για άμεση ρευστότητα (τεχνολογικό κουπόνι) Ενίσχυση έντασης εργασίας - επιδοτούμενες θέσεις εργασίας σε Έρευνα και Ανάπτυξη 42

43 Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Χρηματοδοτικά εργαλεία (3/3) Αξιοποίηση της πρωτοβουλίας JEREMIE - € 150 εκ για δράσεις & επιχειρήσεις ΤΠΕ: Seed capital Co-investment ICT venture capital fund Συγχρηματοδότηση δανείων κατά 50% επιμερίζοντας το ρίσκο (σε στάδιο επιλογής χρηματοπιστωτικών οργανισμών) 43


Κατέβασμα ppt "Αλλάζουμε πρότυπο ανάπτυξης Οι πολιτικές μας για την επιχειρηματική καινοτομία Corallia, 18.04.2011 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google