Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Virtualization: Σημαντικά Οφέλη Κατερίνα Αποστολάκη, Solutions Marketing, Manager.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Virtualization: Σημαντικά Οφέλη Κατερίνα Αποστολάκη, Solutions Marketing, Manager."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Virtualization: Σημαντικά Οφέλη Κατερίνα Αποστολάκη, kapo@intracom.com Solutions Marketing, Manager

2 2 Τεχνολογικές Προτεραιότητες για το 2010  Οικονομική κρίση:  Μειωμένοι προϋπολογισμοί  Πιέσεις για μείωση λειτουργικού κόστους  “Deliver more with less”  «Πράσινη» πληροφορική (Green ΙΤ)  «Το IT ως υπηρεσία» Virtualization1 Cloud Computing2 Web2.03 Networking, voice and data communications 4 Business Intelligence5 Mobile Technologies6 Data/document mgmt and storage7 SOA architecture and application8 Security9 IT management10 Gartner 2010 Οι 10 τεχνολογικές προτεραιότητες των CIOs

3 3 Cloud Computing Gartner «A style of computing in which scalable and elastic IT-enabled capabilities are delivered as a service to external customers using Internet technologies» Vmware «An approach to computing that leverages efficient pooling of on-demand, self managed virtual infrastructure consumed as a service» Είναι Προσέγγιση Δίνεται σαν Υπηρεσία Δημιουργεί κοινές υποδομές Υποδομή  Παροχής υπηρεσιών  Επεκτάσιμη και δυναμική  Κοινή με δυνατότητα sharing  Μετρήσιμη με τη χρήση  Βασισμένη σε Internet τεχνολογίες Υποδομή  Κοινά διαθέσιμους πόρους  Δυνατότητα Self-Service  Ελεγχόμενη  Ανοιχτή και διαλειτουργική  Εκμετάλλευση υπάρχουσας υποδομής

4 4 Λίγα Λόγια Ακόμα…  Private Cloud Η υποδομή cloud που ανήκει και χρησιμοποιείται από ένα μόνο οργανισμό  Public Cloud H υποδομή cloud που ανήκει σε έναν οργανισμό και πωλείται στο κοινό ή σε ένα τομέα της αγοράς  Hybrid Cloud H υποδομή cloud που είναι μια σύνθεση από δύο ή περισσότερα clouds Private ή Public, τα οποία είναι ανεξάρτητες οντότητες αλλά δένονται με τρόπο που επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων και εφαρμογών  Wikipedia

5 5 Πως Οδηγείται ένας Οργανισμός στο Private Cloud; Βήμα 1 ο Βασικές Υποδομές Στάδια ωρίμανσης προς το Private Cloud Χτίζει τεχνογνωσία σε virtualisation Υλοποιεί ενοποίηση υποδομών Καλύπτει βασικές ΙΤ εφαρμογές Υλοποιεί βασική ασφάλεια Δημιουργεί κοινά διαθέσιμες υποδομές Μειώνει σημαντικά το CΑPEX Βήμα 2 ο Επιχειρησιακές εφαρμογές Βήμα 3 ο Αυτοματοποίηση Ενσωματώνει κρίσιμες εφαρμογές Επιτυγχάνει υψηλή διαθεσιμότητα Χτίζει τον έλεγχο και την παρακολούθηση των εφαρμογών Μειώνει σημαντικά το ΟPEX Αυτοματοποιεί την παροχή υπηρεσιών Παρέχει δυνατότητα Self-Service Παρακολουθεί και αποδίδει τη χρήση Υποστηρίζει SLAs Παρέχει υπηρεσία Private Cloud

6 6 Ξεκινώντας… Βήμα 1 ο Βασικές Υποδομές Στάδια ωρίμανσης προς το Cloud Computing Βήμα 2 ο Επιχειρησιακές εφαρμογές Βήμα 3 ο Αυτοματοποίηση Μελέτη Βελτιστοποίησης Optimization Assessment

7 7 Η Μελέτη Βελτιστοποίησης Εξετάζει:  Τη δυνατότητα ενοποίησης-virtualisation της υπάρχουσας υποδομής  Τους λειτουργικούς τομείς που επηρεάζονται άμεσα και έμμεσα, καθώς και τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής ρίσκου  Τις δυνατότητες εξοικονόμησης πόρων με τη μετάβαση σε μια νέα αρχιτεκτονική καθώς και τους λειτουργικούς τομείς που θα ωφεληθούν  Τους παράγοντες που συμβάλλουν στο επιχειρηματικό ρίσκο ή/και στο ρίσκο λειτουργίας καθώς και τα σχετικά μέτρα που απαιτούνται για την αποφυγή τέτοιων κινδύνων  Το πλάνο που θα μπορούσε να ακολουθηθεί για τη μετάβαση στη νέα ενοποιημένη (consolidated) αρχιτεκτονική.

8 8 Μεθοδολογία Μελέτης Συλλογή Δεδομένων Στατιστικά λειτουργίας Συνεντεύξεις Αρχιτεκτονική και προβλήματα Μελλοντικές ανάγκες Ανάλυση Επεξεργασία και συσχέτιση συλλεγόμενων δεδομένων Εντοπισμός περιορισμών και προβλημάτων Εξέταση επιδράσεων Σχεδιασμός πρότασης Νέα αρχιτεκτονική Οικονομική ανάλυση Πλάνο μετάβασης Ρίσκα και τρόποι αντιμετώπισής τους √ Δίκτυο √ Ασφάλεια √ Εφαρμογές √ Backup √ High Availability & Disaster Recovery √ Διαδικασίες Λειτουργίας Τομείς που εξετάζονται

9 9 Και ένα Case Study  Μεγάλη ελληνική εταιρεία (>100 εξυπηρετητές)  Συλλογή δεδομένων για 32 μέρες  Έξι συνεντεύξεις με μηχανικούς του δικτύου, της ασφάλειας και των εφαρμογών

10 10 Κύρια Ευρήματα Αξιοποίηση μνήμης (memory utilization) Σχεδόν μισοί από τους εξυπηρετητές έκαναν χρήση μνήμης κάτω του 40%, ενώ μόνο το 1/5 των εξυπηρετητών έκαναν χρήση άνω του 80% Επεξεργαστική Ισχύς (CPU load) Μόνο ένα μικρό ποσοστό (~3%) των εξυπηρετητών παρουσίασε φορτίο που ξεπερνούσε το 20%

11 11 Κύρια Ευρήματα (2) Network I/O Μόνο 5% των εξυπηρετητών πραγματοποίησαν ταχύτητες δεδομένων άνω των 1 Mbit/s και μόνο 1% παρουσίασε peaks άνω των 10 Mbit/s Disk I/O 17% των εξυπηρετητών πραγματοποίησαν ταχύτητες ανάγνωσης / εγγραφής άνω των 1.MB/s. Μόνο 3% των εξυπηρετητών πραγματοποίησαν ταχύτητες που υπερέβαιναν τα 20 MB/s.

12 12 Νέα Αρχιτεκτονική Άμεσα μετρήσιμα Οφέλη ΠεριγραφήΒελτίωση Λόγος συρρίκνωσης αριθμού εξυπηρετητών25:1 Μείωση απαιτούμενου αριθμού θυρών σε L2 switches85% Μείωση κατανάλωσης ενέργειας25,4 kW Μείωση ετήσιων εκπομπών διοξειδίου218 τόνοι Εξοικονόμηση χώρου (εντός του μηχανογραφικού κέντρου)5 racks

13 13 Οικονομική Ανάλυση - Υποθέσεις  Η ανάλυση έχει γίνει για τρία (3) χρόνια  Όλοι οι υπάρχοντες εξυπηρετητές θα αντικατασταθούν με νέους  Η αλλαγή στη νέα αρχιτεκτονική θα γίνει τον πρώτο χρόνο  Το κόστος του υλικού περιλαμβάνει το κόστος κτήσης, την υποστήριξη καθώς και 10% αύξηση για κάθε χρόνο  Δεν έχουν υπολογισθεί κόστη για Storage καθώς η υπάρχουσα υποδομή υπερκαλύπτει τις ανάγκες  Δεν έχουν συμπεριληφθεί κόστη για τις εφαρμογές  Έχουν συμπεριληφθεί κόστη υλοποίησης και μετάβασης στη νέα αρχιτεκτονική

14 Κόστος Επένδυσης Οικονομικό Όφελος Βελτίωσ η Εξυπηρετητές μηχανογραφικού κέντρου 62,2% Εξοπλισμός δικτύου μηχανογραφικού κέντρου 80,0% Σύνολο 64,2% 14

15 Λειτουργικά κόστη Κόστος λειτουργίαςΒελτίωση Κατανάλωση ρεύματος72,3% Απαιτούμενος χώρος 80,3% Ενεργοποίηση εξυπηρετητών 92,5% Διαχείριση διάρθρωσης δικτύου 25,3% Διαχείριση διάρθρωσης εξυπηρετητών 21,8% Μη διαθεσιμότητα εξυπηρετητών 40,7% Σύνολο 34,4% 15

16 16 Return of Investment (ROI)  ROI (επένδυση / οφέλη) άνω του 300% μέσω τριετούς συνολικής επένδυσης περίπου 100.000 € που αφορά στη νέα ενοποιημένη αρχιτεκτονική για το μηχανογραφικό κέντρο.  Τα οφέλη για την επιχείρηση προβλέπεται να είναι μεγαλύτερα: - καθαρή σημερινή αξία (NPV) της τάξης των 270.000 € σε διάστημα άνω των 3 ετών - εσωτερική απόσβεση (IRR) 204% - απόσβεση επένδυσης (payback time) 6 μηνών.

17 17 Συμπεράσματα  Oι οργανισμοί πρέπει σύντομα ν’ αξιολογήσουν τη μετάβαση τους στο cloud και τα οφέλη απ’ αυτήν τη μετάβαση  Χρειάζονται περισσότερα του ενός βήματα για να περάσει ένας οργανισμός από την τωρινή κατάσταση στο cloud και είναι σημαντικό να είναι καλά σχεδιασμένα  ‘Eνα ενοποιημένο και virtualised μηχανογραφικό κέντρο είναι η απαραίτητη βάση για το οποιοδήποτε cloud  Η προσπάθεια ενοποίησης ενός μηχανογραφικού κέντρου είναι σκόπιμο να βασιστεί σε μια αναλυτική μελέτη που καλύπτει όλους τους τομείς που επηρεάζονται και οδηγεί με ασφάλεια στον τελικό στόχο  Είναι σημαντική η επιλογή ενός συνεργάτη με την κατάλληλη «σφαρική» τεχνογνωσία

18


Κατέβασμα ppt "Virtualization: Σημαντικά Οφέλη Κατερίνα Αποστολάκη, Solutions Marketing, Manager."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google