Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Διπλωματική Εργασία της Ζυγούρη Μαρίας «Φύλο και Προσφυγικοί Πληθυσμοί στην Κεντρική Ελλάδα: Η περίπτωση του νομού Φθιώτιδας».

2 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βιτσιλάκη ΧρυσήΠανεπιστήμιο ΑιγαίουΕπιβλέπουσα Αλιπράντη ΛάουραΠανεπιστήμιο ΑιγαίουΜέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Γουβιάς ΔιονύσιοςΠανεπιστήμιο ΑιγαίουΜέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια οι προσφυγικοί πληθυσμοί αυξάνονται κατά μεγάλα ποσοστά λόγω των έκρυθμων καταστάσεων που επικρατούν στις χώρες καταγωγής τους, καθιστώντας την προσφυγιά μονόδρομο και μοναδική επιλογή προκειμένου να εξασφαλίσουν την σωματική τους ακεραιότητα. Οι πρόσφυγες στην πλειοψηφία τους αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στον υψηλό βαθμό δυσκολίας που χαρακτηρίζει την διαδικασία ενσωμάτωσης με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην περιθωριοποίηση και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Δια μέσου της παρούσης διπλωματικής εργασίας, που φέρει τον τίτλο «Φύλο και Προσφυγικοί πληθυσμοί στην Κεντρική Ελλάδα : Η περίπτωση του νομού Φθιώτιδας», πραγματοποιείται στην ουσία μία προσπάθεια σκιαγράφησης του προσφυγικού ζητήματος σε όλους τους τομείς, αναπτύσσοντάς το ισόμορφα σε κάθε του πτυχή. Κύριος στόχος παραμένει η ευαισθητοποίηση του αναγνώστη απέναντι στις δυσκολίες των προσφύγων και συνεπώς η καταγραφή της πραγματικότητας που επικρατεί αναφορικά με το προσφυγικό ζήτημα υπό την σκοπιά πάντα του γυναικείου φύλου.

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Το φαινόμενο της Προσφυγιάς 1.1 Το Προσφυγικό Πρόβλημα Το πρόβλημα των προσφύγων αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα από τα πλέον περίπλοκα παγκόσμια ζητήματα. Πρόκειται για ένα ανθρωπιστικό και ηθικό ζήτημα, το οποίο έχει ως «πρωταγωνιστές» φυσικά πρόσωπα και του οποίου οι προεκτάσεις αγγίζουν την κάθε έκφανση της κοινωνικής ανθρώπινης δραστηριότητας, σε ατομικό επίπεδο, σε κοινωνικό καθώς και σε διεθνές επίπεδο.

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1.2 Προσδιορίζοντας την έννοια του ασύλου Η χορήγηση ασύλου αφενός αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του πρόσφυγα και αφετέρου προστατευτική πράξη του κράτους του οποίου το χορηγεί. Η έννοια του πολιτικού ασύλου (political asylum) παρουσιάζεται πολυδιάστατη και εκτείνεται σε πολλές παραμέτρους, ενώ τον κύριο κεντρικό άξονα τον αποτελεί το δικαίωμα που παραχωρείται σε κάποιον αλλοδαπό προκειμένου να παραμείνει νόμιμα στην χώρα υποδοχής. Το δικαίωμα αυτό παραχωρείται δια μέσου μίας σειράς όρων και υποδεικνύεται από την αδυναμία του αλλοδαπού να παραμείνει ή να επιστρέψει στην χώρα της ιθαγένειάς του.

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1.3 Επιμέρους Νομικές Διατάξεις του Καθεστώτος του Πρόσφυγα Οι πολιτικές ασύλου και τα ζητήματα πρακτικής περιλαμβάνουν μία ευρεία θεματολογία, η οποία συνίσταται στην αρχή της μη επαναπροώθησης, στην εισδοχή των αιτούντων άσυλο στα συνοριακά σημεία εισόδου, στην εφαρμογή της Σύμβασης του Δουβλίνου, στα μέτρα ελέγχου της μετανάστευσης, στην έννοια της προσωρινής προστασίας καθώς και στα κριτήρια της αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα. Ταυτόχρονα οι αιτούντες άσυλο κατηγοριοποιούνται στους de jure, στους sur place, στους in orbit και στους de facto πρόσφυγες.

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1.4 Δικαιώματα και περιορισμοί του Καθεστώτος του Πρόσφυγα Τα δικαιώματα των προσφύγων αποτελούν μέρος της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού συστήματος ασύλου, το οποίο θα πρέπει να μεριμνά και να στοχεύει στην απόλυτη κάλυψη και διεκδίκηση των δικαιωμάτων και των απολαβών που δύναται να έχει ο αιτών άσυλο στην χώρα υποδοχής.

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Η Ελλάδα ως Χώρα Υποδοχής 1.1 Αιτιολογικοί Παράγοντες της Προσφυγιάς Η Ελλάδα φαίνεται πως από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 από χώρα αποστολής μετατρέπεται σε χώρα υποδοχής των προσφύγων και των μεταναστών. Τα αίτια προσέλκυσης δύνανται να αποδοθούν σε μία πληθώρα παραγόντων ξεκινώντας πρωταρχικά από το ζήτημα της ευκολίας προσπέλασης των συνόρων για τους μετανάστες κυρίως που καταφθάνουν από την Ανατολή, επισημαίνοντας την γεωγραφική θέση και την ιδιομορφία της Ελλάδας, ενώ η αλλαγή των οικονομικών συστημάτων αποτελούν τον δεύτερο σημαντικό παράγοντα που ευνοεί την παράνομη μετακίνηση.

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 2.2 Συνθήκες εισόδου στην χώρα υποδοχής Η Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί ως transit area καθώς αποτελεί την μεγάλη πύλη εισόδου για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετατρέποντάς σε έναν πέρασμα στο οποίο λίγοι θέλουν να διαμείνουν και πολλοί να προσπεράσουν προκειμένου να μεταβούν σε κάποια άλλη χώρα. Τα στατιστικά δεδομένα αποτυπώνουν ξεκάθαρα την κατάσταση που επικρατεί και αποδεικνύουν πως ο αριθμός των αιτούντων άσυλο έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. Υπολογίζεται ότι 92.000 μετανάστες περνούν παράνομα από όλα τα σημεία εισόδου της Ελλάδας, ενώ στους 9.000 ανέρχονται οι παράνομοι μετανάστες που συνελήφθησαν κατά το 2008 από το λιμενικό.

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 2.3.Φύλο και πρόσφυγες Η Ασία και η Αφρική εξακολουθούν να είναι οι ήπειροι με την πλειοψηφία των προσφύγων, αιτούντων άσυλο και εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων (περίπου 13 εκ), ενώ οι γυναίκες και τα κορίτσια κάθε ηλικίας συνιστούν το 45-55% του συνολικού προσφυγικού πληθυσμού. Το προσφυγικό ζήτημα φαίνεται πως παίρνει μία χροιά «θηλυκοποίησης» καθώς οι γυναίκες τείνουν να μετακινούνται ασυνόδευτες ή συνοδευόμενες από τα ανήλικα τέκνα τους. Στην συγκεκριμένη υποενότητα αναλύονται οι λόγοι και οι πιθανές αιτίες που τείνουν να δημιουργούν αυτήν την κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα γίνεται αναφορά στην πληθώρα των δυσκολιών με την οποία έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες πρόσφυγες.

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 2.4. Γυναίκες πρόσφυγες Η αβεβαιότητα για το μέλλον, η ανασφάλεια, η αρνητική ψυχολογική φόρτιση, η χαμηλή αυτοεκτίμηση και μία πληθώρα αρνητικών συναισθημάτων τείνουν να επηρεάζουν τις προσπάθειες προσαρμογής και ένταξης των γυναικών προσφύγων στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα, τα βασικά βιοτικά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις καθιστούν ευάλωτες στα κυκλώματα πάσης είδους εκμετάλλευσης, καθώς μετατρέπονται σε παθητικά θύματα που τις περισσότερες φορές, αδυνατούν να κάνουν ακόμη και χρήση των παρεχόμενων κοινωνικών κρατικών υπηρεσιών.

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ : ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3.1. Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού Οι πρόσφυγες και ειδικότερα οι γυναίκες πρόσφυγες αποτελούν κατηγορία του ευρύτερου πληθυσμού η οποία έρχεται αντιμέτωπη με το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού. Ως κοινωνικός αποκλεισμός θα μπορούσε να οριστεί η στέρηση των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων στην εργασιακή απασχόληση, στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε μία πληθώρα αγαθών που λόγω κοινωνικής, φυλετικής, ταξικής και ούτω καθεξής θέσεις οι εκάστοτε ομάδες δεν δύνανται να απολαύουν. Τα κοινωνικά δικαιώματα που αναφαίρετα δικαιούνται όλες οι γυναίκες πρόσφυγες, τίθενται υπό αμφισβήτηση με αποτέλεσμα να αποκόπτεται η πρόσβαση στα δημόσια αγαθά.

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.2. Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση Η κοινωνική ένταξη και η κοινωνική ενσωμάτωση νοούνται όχι απλώς ως είσοδος στις θεσμικά ή πολιτισμικά καθιερωμένες δομές της κοινωνίας αλλά ως συμμετοχή και ισότιμη συνεργασία στις δομές και τις μορφές ζωής μιας κοινωνίας. Η ενταξιακή διαδικασία τείνει να ενέχει και το στοιχείο της υποχρεωτικότητας, το οποίο συνίσταται στον σεβασμό των κοινωνικών αρχών και των κωδικών συμπεριφοράς που χαρακτηρίζουν την χώρα υποδοχής καθώς και τις αρχές και τις αξίες των ιστορικών πολιτιστικών στοιχείων. Η διεργασία προσαρμογής των προσφύγων σε έναν ξένο για αυτούς τόπο μπορεί να αποβεί εξαιρετικά δύσκολή και συνεπώς επίπονη.

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.3. Εργασιακός αποκλεισμός : Μοντέλα αφομοίωσης Μία από τις πλέον ευρέως διαδεδομένες μορφές του κοινωνικού αποκλεισμού είναι η αδυναμία πρόσβασης στην εργασιακή αγορά. Η άγνοια της ελληνικής γλώσσας, το χαμηλό επίπεδο μόρφωσης, τα προβλήματα υγείας, η έλλειψη εξειδίκευσης, ακόμη και η οικογενειακή κατάσταση μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες οι οποίοι δύνανται να στερήσουν την πρόσβαση του ατόμου στην εργασιακή απασχόληση, φέρνοντας στο προσκήνιο σοβαρά βιοτικά προβλήματα και δυσχέρειες. Oι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που απασχολούν αλλοδαπούς πρόσφυγες και μετανάστες οφείλουν να υιοθετούν μία ευέλικτη δομή που να συντελεί στην διευκόλυνση της προσαρμογής και συνεπώς της πλήρους αποδοχής του ατόμου – εργαζόμενου.

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.4. Εκπαιδευτικός αποκλεισμός Η εκπαίδευση διαμορφώνεται από την ίδια τη βάση της και η αποδοχή γίνεται έτσι αναπόσπαστο μέρος την εκπαίδευσης και η ένταξη βασική προϋπόθεση για την εξέλιξη της κοινωνίας. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δύνανται ν’ αναλάβουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ενημέρωση όλων των κοινωνικών ομάδων, τη διοργάνωση συνεδρίων, την προκήρυξη διαγωνισμών πολυπολιτισμικής υφής, την καθιέρωση διακρατικών ανταλλαγών επίσκεψης, την παρότρυνση για την ενασχόληση των μέχρι πρότινος κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων με τα κοινά, όπως και με τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό ενώ οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον αποδοχής για τις γυναίκες πρόσφυγες που επιθυμούν να απολαύουν το αγαθό της εκπαίδευσης.

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4.1. Το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων Άνω Καλλιθέας Σπερχειάδας στον Νομό Φθιώτιδας Το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων Άνω Καλλιθέας Σπερχειάδας τοποθετείται στον Νομό Φθιώτιδας και λειτουργεί υπό την διαχείριση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ η δυναμικότητα φιλοξενίας ανέρχεται στα 100 άτομα. Βασικές προϋποθέσεις φιλοξενίας είναι η κατοχή δελτίου αιτήσαντος ασύλου ή υπηρεσιακού σημειώματος, ενώ δίνεται προτεραιότητα στις ασυνόδευτες γυναίκες, στις μοναχικές γυναίκες με ανήλικα τέκνα και στις ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις. Η διάρκεια παραμονής ανέρχεται στους 6 μήνες και παρέχεται μία πληθώρα υπηρεσιών όπως είναι η στέγαση, η πλήρης σίτιση, η τακτική παροχή ειδών υγιεινής, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, οι υπηρεσίες διερμηνείας καθώς και προγράμματα και δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης. Στα τμήματα του Κέντρου περιλαμβάνονται η Κοινωνική υπηρεσία, η Νοσηλευτική υπηρεσία και το Σχολείο.

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο 4.2. Αναπτυξιακή διαχείριση της κοινότητας του Κ.Υ.Π Άνω Καλλιθέας Σπερχειάδας Η Οργάνωση της ομαδικής ζωής επιτυγχάνεται με την ενεργητική συμμετοχή των φιλοξενουμένων καθώς και με την οργάνωση και την λειτουργία επιτροπών και ομάδων έργου. Ειδικότερα λειτουργεί ομάδα επιτροπής υγιεινής κέντρου, ομάδα αντιπροσωπείας του καταυλισμού ενώ πληθώρα δραστηριοτήτων εκπονεί η Κοινωνική, η Νοσηλευτική, η Μεταφραστική Υπηρεσία καθώς και το Σχολείο.

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο 4.3. Γεωγραφικά και κοινωνικά δεδομένα του νομού Φθιώτιδας Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, οι εργάτες που απασχολούνται σε μόνιμη βάση από τους εργοδότες σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες στο νομό Φθιώτιδος, ανέρχονται στους 280 ενώ για το έτος 2007 τα δεδομένα ανεργίας με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο στο νομό Φθιώτιδας ανήλθαν για τους άνδρες και τις γυναίκες κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών στο 0,1%, για τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο 0,3%.

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο 4.4.Ερευνητικοί στόχοι Ο κύριος προβληματισμός συμπεριλαμβάνεται στο ερώτημα «ποια είναι τα προβλήματα και ποιες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες πρόσφυγες κατά την διαδικασία του αιτήματος του ασύλου», ένα ερώτημα από την φύση του γενικό, με αποτέλεσμα να επιβάλλεται ο προκαθορισμός των επιμέρους ερευνητικών ερωτημάτων με σκοπό να οριοθετηθούν πιο ακριβή πλαίσια μελέτης του φαινομένου. Τα ερευνητικά ερωτήματα επομένως προσδιορίζονται ως εξής: 1. Ποια είναι τα προβλήματα και ποιες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες πρόσφυγες κατά την διάρκεια της διαδικασίας του ασύλου; 2. Κατά πόσο το ζήτημα της διαμονής, της εργασιακής απασχόλησης, της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, των γραφειοκρατικών διαδικασιών, της διαφορετικότητας, της ψυχολογικής πίεσης και του κοινωνικού αποκλεισμού επηρεάζουν τις γυναίκες πρόσφυγες στην προσπάθειά τους να εγκλιματιστούν και να ενσωματωθούν στην χώρα υποδοχής;

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 5.1. Επιλογή μεθόδου Σε μία προσπάθεια αιτιολόγησης των παραγόντων που συνθέτουν την συγκεκριμένη επιλογή αναφέρεται το γεγονός πως στην παρούσα μελέτη ερευνούνται στάσεις και προσωπικές απόψεις υποκειμένων των οποίων θα ήταν πολύ δύσκολο να υπάρξει μία ποσοτική καταγραφή. Επιλέγεται επομένως η ποιοτική διερεύνηση, ενώ ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιείται η διεξαγωγή συνέντευξης με την χρήση ερωτηματολογίου το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά συγκεκριμένων ερωτήσεων ανοικτού τύπου που στοχεύουν στην κάλυψη των ερευνητικών προθέσεων που τίθενται προς διερεύνηση.

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο 5.2. Σχεδιασμός συνεντεύξεων Η επιλογή των ερωτήσεων πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή έχοντας ως κύρια μέριμνα την ανταπόκρισή τους στα ερευνητικά ερωτήματα, συλλέγοντας έτσι όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που δίνουν τις απαντήσεις που αναζητάμε. Ο αριθμός των ερωτήσεων ανήλθε στις 16 και επακολούθησε ένας νοητικός και θεματικός διαχωρισμός τους καθώς η κάθε ομάδα ερωτήσεων απαντούσε στην ουσία και σε διαφορετική πτυχή του εξεταζόμενου θέματός μας.

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο 5.3. Διεξαγωγή συνεντεύξεων : Προβλήματα και δυσκολίες Η διάρκεια της εκάστοτε συνέντευξης διήρκεσε περίπου 40 λεπτά καθώς αρχικά εδόθη χρόνος επεξήγησης για άλλη μια φορά του σκοπού και της αναγκαιότητας της συμμετοχής τους στην συγκεκριμένη έρευνα. Όλες οι συνεντεύξεις ελήφθησαν με την παρουσία του μεταφραστή του ΚΥΠ ο οποίος διευκόλυνε στον μέγιστο βαθμό τον διάλογο καθώς οι περισσότερες περιπτώσεις των συνεντευξιαζόμενων γυναικών δεν γνώριζαν καθόλου την ελληνική γλώσσα (ή την γνώριζαν στον ελάχιστο βαθμό). Για την καταγραφή των ατομικών συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε φορητό ψηφιακό μαγνητόφωνο και πραγματοποιήθηκαν στο γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΚΥΠ το οποίο είχε παραχωρηθεί από την διεύθυνση του Κέντρου.

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο 5.4. Χαρακτηριστικά του επιλεγμένου δείγματος Το δείγμα το αποτέλεσαν 15 γυναίκες οι οποίες διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής Άνω Καλλιθέας Σπερχειάδας και η χώρα προέλευσής τους είναι το Αφγανιστάν. Ως προς το καθεστώς του ασύλου τους βρίσκονται στην πρώτη φάση της διαδικασίας καθώς έχουν αιτηθεί άσυλο και αναμένουν για το τελικό πόρισμα. Επίσης, νομικώς έχουν την δυνατότητα να κινούνται εντός του νομού Φθιώτιδας, ενώ υφίστανται και κάποιες διαφορές αναμεταξύ τους ως προς την οικογενειακή κατάσταση καθώς και ως προς την χρονική διάρκεια της αίτησης ασύλου τους.

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6.1 Επεξεργασία δεδομένων – αποτελέσματα Πρωταρχικά, συνελέγησαν στοιχεία που αφορούσαν το προσωπικό προφίλ της κάθε συμμετέχουσας με 4 ερωτήσεις οι οποίες τοποθετήθηκαν στην αρχή του ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια διερευνήθηκαν οι προσωπικές απόψεις των συνεντευξιαζόμενων γυναικών αναφορικά με τα προβλήματα διαμονής που αντιμετωπίζουν εδώ στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα διατυπώθηκαν οι προτιμήσεις τους στην χώρα στην οποία θα επιθυμούσαν να μεταβούν. Οι επόμενες ερωτήσεις στόχευαν στην διερεύνηση των τυχών δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι γυναίκες πρόσφυγες αναφορικά με τα διαδικαστικά θέματα των αιτημάτων ασύλου τους καθώς και με ενδεχόμενα προβλήματα με τις αστυνομικές αρχές. Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούσαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως προς την ένταξή τους στην εργασιακή αγορά καθώς και στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο 6.2 Συμπεράσματα Κεντρικός άξονας ήταν να προσδιοριστούν, να μελετηθούν και να αναλυθούν όλες οι παράμετροι των δυσκολιών και των προβλημάτων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες πρόσφυγες κατά την διαμονή τους στον νομό Φθιώτιδος και ειδικότερα στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων Σπερχειάδας. Τα συμπεράσματα επομένως τα οποία προκύπτουν παρουσιάζονται πάντα υπό μία έμφυλη προσέγγιση επιβεβαιώνοντας τα όσα υποστηρίζονται στο πρώτο κομμάτι της διπλωματικής εργασίας, στην βιβλιογραφική ανασκόπηση.

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο 6.3 Προτάσεις Σε κάθε επομένως περίπτωση κρίνεται αναγκαία η συνειδητοποίηση από την πλευρά των συλλογικών φορέων κρατικών και μη ότι η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής, οφείλει να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες που θα συγκροτήσουν ένα φιλόξενο σκηνικό, δίνοντας στον κοινωνικό ιστό και στις παρεχόμενες για τις γυναίκες πρόσφυγες υπηρεσίες, μία διαπολιτισμική χροιά, που θα έχει ως βάση τον απόλυτο σεβασμό και την κατανόηση στην διαφορετικότητα. Η πολυπολιτισμική ελληνική κοινωνία πρέπει να μετασχηματιστεί σε διαπολιτισμική με τους φορείς όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, οι κοινωνικοί και εθελοντικοί φορείς, οι υπηρεσίες που εξυπηρετούν πρόσφυγες και μετανάστες να αποκτούν έναν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα με ιδιαίτερη έμφαση στην διαφορετικότητα των εξυπηρετούμενων και των ιδιαίτερων αναγκών τους.

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο 6.4 Επίλογος Μέσα από την πορεία της μελέτης και της ανάλυσης που ακολούθησε έως την διεξαγωγή και την ολοκλήρωση της έρευνας θα μπορούσε να ειπωθεί πως ήταν μία συγκινητική διαδρομή που αφορούσε την κατάθεση των προσωπικών εμπειριών, των σκέψεων και των προβληματισμών 15 γυναικών που μας εμπιστεύθηκαν και δέχτηκαν να συνεργαστούν μαζί μας σε αυτό το εγχείρημα προκειμένου να μας διαφωτίσουν στους ερευνητικούς μας προβληματισμούς. Οι γυναίκες πρόσφυγες δεν είναι «ξένοι» που απλώς ζητούν να διαμείνουν στην χώρα μας αλλά αντίθετα ένας από τις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές κατηγορίες που χρήζουν ιδιαίτερη μεταχείριση που να βασίζεται στις αρχές του σεβασμού και της αποδοχής.


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google