Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Συγκρίνοντας τα Φορολογικά Συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Συγκρίνοντας τα Φορολογικά Συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Συγκρίνοντας τα Φορολογικά Συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δεκέμβριος 2006

2 2 Σκοπός της μελέτης Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η μελέτη στόχο έχει να συμβάλλει στη συζήτηση που γίνεται στη χώρα μας σχετικά με τις κατευθύνσεις των αλλαγών που χρειάζονται στο φορολογικό σύστημα με την όσο το δυνατό πληρέστερη συγκριτική καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών και τάσεων των φορολογικών συστημάτων στην ΕΕ στη βάση των στοιχείων της Eurostat. Τα στοιχεία, στην πλειοψηφία τους, καλύπτουν την περίοδο 1995-2004 και προέρχονται από την Eurostat. Η ανάλυση συνίσταται σε μια διαστρωματική απεικόνιση των χαρακτηριστικών των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών το 2004 (έτος με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) καθώς και σε μια διαχρονική απεικόνιση των μεταβολών που έχουν επέλθει κατά το διάστημα 1995-2004. Έμφαση δίδεται στη σύγκριση μεταξύ φορολογικών συστημάτων Ελλάδας και κρατών μελών της Ε.Ε. Η σύγκριση βοηθά τόσο στη καταγραφή των βασικών παραμέτρων του Ελληνικού φορολογικού συστήματος αλλά και στο πως αυτό αναμένεται να επηρεαστεί από τις πρόσφατες φορολογικές μεταρρυθμίσεις.

3 3 1. Πλαίσιο φορολογικής πολιτικής στην ΕΕ Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Παράγοντες που οδηγούν σε αύξηση των φορολογικών εσόδων: Η δημοσιονομική πειθαρχία στα πλαίσια της ΟΝΕ Η γήρανση του πληθυσμού και επιβάρυνση συνταξιοδοτικών συστημάτων Το ύψος των δημοσίων δαπανών Παράγοντες που οδηγούν σε μείωση των φορολογικών εσόδων: Η ρευστότητα της φορολογικής βάσης Φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών Η ανάγκη απλοποίησης και διαφάνειας του φορολογικού συστήματος

4 4 2. Επίπεδο συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης στην ΕΕ Οι χώρες με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση (άμεση φορολογία, έμμεση φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές), όπως αυτή εκφράζεται ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε επίπεδο ΕΕ είναι οι σκανδιναβικές. Τα νέα κράτη μέλη έχουν σαφέστατα ένα μικρότερο επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης. Μεταξύ των τριών μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ-25, η Γαλλία έρχεται πρώτη με επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης κοντά στο 43% του ΑΕΠ, η Γερμανία δεύτερη (39%) και τρίτο το Ην. Βασίλειο (36% του ΑΕΠ). Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με χαμηλό επίπεδο συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης (περίπου 35% του ΑΕΠ), σημαντικά χαμηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ-15 (40% του ΑΕΠ) και παρόμοιο με το μέσο όρο των 10 νέων κρατών μελών. Η συνολική επιβάρυνση από το 32,6% του ΑΕΠ το 1995 αυξήθηκε στο 35% του ΑΕΠ το 2004. Αυτή η πορεία σύγκλισης προς το μέσο όρο της ΕΕ αντανακλά την ανάγκη χρηματοδότησης του αναπτυσσόμενου κοινωνικού κράτους. Δεν προήλθε από αύξηση συντελεστών αλλά από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

5 5 Επίπεδο συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ως % του ΑΕΠ, 2004 (άμεση, έμμεση φορολόγηση και ασφαλιστικές εισφορές) Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat.

6 6 3.Σύγκριση φορολογικών συστημάτων στην Ε.Ε. βάσει των ειδών φορολόγησης Τύπος φορολόγησης Άμεση Φορολόγηση Έμμεση Φορολόγηση Ασφαλιστικές Εισφορές Σκανδιναβικές χώρες ΥψηλήΧαμηλήΧαμηλές Αγγλοσαξονικές χώρες Υψηλή Χαμηλές Κεντροευρωπαϊκές χώρες Χαμηλή Υψηλές Μεσογειακές χώρες ΧαμηλήΥψηλήΥψηλές Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

7 7 A.Η άμεση φορολόγηση στην Ελλάδα Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που έχουν συγκριτικά χαμηλό επίπεδο άμεσης φορολογίας ως ποσοστό του ΑΕΠ, σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ-15 και συγκρίσιμο με εκείνο των νέων κρατών μελών. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat.

8 8 Η άμεση φορολόγηση στην Ελλάδα Στην περίπτωση της άμεσης φορολόγησης φυσικών προσώπων, στην Ελλάδα καταγράφονται χαμηλοί ανώτατοι οριακοί συντελεστές φορολόγησης (40%) σε σχέση με τα λοιπά μέλη της ΕΕ. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων ο ανώτατος συντελεστής φορολόγησης στην Ελλάδα βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ-15. Ανώτατος οριακός συντελεστής φορολόγησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων στην ΕΕ-15 το 2004 Χώρα 2004 Φυσικά πρόσωπα 2004 Επιχειρήσεις Αυστρία50%34% Βέλγιο50%34% Δανία59%30% Φινλανδία36%29% Γαλλία49,6%35,4% Γερμανία48,5%38,3% Ελλάδα40%35% Ιρλανδία42%12,5% Ιταλία45%37,3% Λουξεμβούργο38,95%30,4% Ολλανδία52%34,5% Πορτογαλία40%27,5% Ισπανία48%35% Σουηδία60%28% Πηγή: European Commission, DG Taxation and Custom Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

9 9 Η άμεση φορολόγηση στην Ελλάδα Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κατά την περίοδο 1995-2004 στην Ελλάδα, το Ην. Βασίλειο καθώς και την Ιρλανδία παρατηρείται οριακή αύξηση της αναλογίας άμεσης προς συνολική φορολόγηση.

10 10 Πως επιμερίσθηκε η αύξηση της άμεσης φορολόγησης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1995-2004; Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η μικρή αύξηση της άμεσης φορολόγησης που προκύπτει για την Ελλάδα κατά την περίοδο 1995-2004, επιβάρυνε ισότιμα φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα. Μέσα από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι κατά μέσο όρο στην Ε.Ε.-15, ο επιμερισμός από την αύξηση της άμεσης φορολόγησης έγινε εις βάρος των νομικών προσώπων. Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

11 11 B.Η έμμεση φορολόγηση στην Ελλάδα Tο μερίδιο της έμμεσης φορολόγησης στα συνολικά φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα είναι το τρίτο υψηλότερο στην ΕΕ των 15. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat.

12 12 Η έμμεση φορολόγηση στην Ελλάδα Κατά την περίοδο 1995-2004 η Ελλάδα αποτελεί το κράτος μέλος με τη μεγαλύτερη μείωση της συνεισφοράς της έμμεσης φορολόγησης στα συνολικά φορολογικά έσοδα, με σημαντική βελτίωση στην αναλογία έμμεσων και άμεσων φόρων ενισχύοντας τον αναδιανεμητικό ρόλο του φορολογικού συστήματος. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat.

13 13 Η αναλογία έμμεσων προς άμεσους φόρους στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1995-2007 Πηγή: Προϋπολογισμός 2007, (*) εκτίμηση, (**) πρόβλεψη Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

14 14 Γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα Ως ποσοστό των συνολικών φορολογικών εσόδων προσεγγίζουν το 35% και βρίσκονται κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ-15. Στην Ελλάδα, οι ασφαλιστικές εισφορές ως ποσοστό του ΑΕΠ κυμάνθηκαν το 2004 στο 12,1%, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ. Την περίοδο 1995-2004 παρατηρείται η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου των ασφαλιστικών εισφορών στα συνολικά φορολογικά έσοδα (μετά την Πορτογαλία). Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat.

15 15 Στην Ελλάδα η αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 2,5% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 1995-2004 αποδίδεται σε αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και των άμεσων φορολογικών εσόδων κατά 1,7% και 1,2% του ΑΕΠ αντίστοιχα ενώ παρατηρείται μια μείωση της έμμεσης φορολόγησης κατά 0,4% του ΑΕΠ. Επίπεδο συνολικής Φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1995-2004 Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat.

16 16 4.Φορολογικά έσοδα στην κεντρική διοίκηση και αυτοδιοίκηση Σε σχέση με το μερίδιο των φορολογικών εσόδων που αποδίδεται στην ΤΑ η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία στην ΕΕ: αποδίδει μόλις το 0,9% των εσόδων στην αυτοδιοίκηση, σε αντίθεση με τις σκανδιναβικές χώρες που αποδίδουν πάνω από το 20% των φορολογικών εσόδων στην TA. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat.

17 17 Η φορολόγηση της κατανάλωσης περιλαμβάνει: Φόρους προστιθέμενης αξίας, δασμούς επί των εισαγωγών, φορολογία επί της παραγωγής εκτός ΦΠΑ και δασμούς επί των εισαγωγών καθώς και λοιπούς φόρους παραγωγής (π.χ. φόροι ακίνητης περιουσίας και λοιποί εφάπαξ φόροι) κ.λ.π. Η φορολόγηση της εργασίας περιλαμβάνει: φόρους εισοδήματος από εργασία και υποχρεωτική ασφαλιστική εισφορά εργοδοτών και εργαζομένων. Η φορολόγηση του κεφαλαίου περιλαμβάνει: φόρους μερισμάτων, φόρους επί των κερδών τυχερών παιγνίων, υποχρεωτικές κοινωνικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων και μη, φορολογία επί της παραγωγής (εκτός του ΦΠΑ και δασμών) καθώς και λοιπούς φόρους παραγωγής. 5.Σύγκριση φορολογικών συστημάτων βάσει οικονομικών λειτουργιών (κατανάλωση, εργασία και κεφάλαιο)

18 18 Σύγκριση φορολογικών συστημάτων βάσει οικονομικών λειτουργιών: τεκμαρτός συντελεστής φορολόγησης κατανάλωσης, εργασίας, κεφαλαίου Οι τεκμαρτοί φορολογικοί συντελεστές μετρούν την συνολική πραγματική φορολογική επιβάρυνση (overall tax burden) άμεση και έμμεση επί διαφορετικών οικονομικών δραστηριοτήτων. Κρίνονται ως αξιόπιστοι για διαχρονική ανάλυση αλλά και συγκριτική ανάλυση μεταξύ διαφορετικών χωρών. Τεκμαρτός φορολογικός συντελεστής επί της κατανάλωσης (implicit tax rate on consumption): η αναλογία των φορολογικών εσόδων από την κατανάλωση προς τη συνολική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών. Τεκμαρτός φορολογικός συντελεστής επί της εργασίας (implicit tax rate on labour): Προσεγγίζει τη συνολική φορολογική επιβάρυνση της εργασίας και ορίζεται ως η αναλογία του συνόλου έμμεσων και άμεσων φόρων επί της εργασίας, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων προς την ακαθάριστη αμοιβή εργασίας. Τεκμαρτός συντελεστής φορολόγησης κεφαλαίου ((implicit tax rate on capital): περιλαμβάνει την φορολογία επί των τόκων καταθέσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, την φορολόγηση κερδών από ιδιωτικές επενδύσεις, την φορολόγηση των χρηματιστηριακών συναλλαγών, την φορολόγηση κατοχής περιουσιακών στοιχείων όπως ο φόρος ακίνητης περιουσίας κ.λ.π.

19 19 Σύγκριση φορολογικών συστημάτων βάσει φορολόγησης οικονομικών λειτουργιών (κατανάλωση, εργασία και κεφάλαιο) Οι σκανδιναβικές χώρες φαίνεται πως επιλέγουν ένα μίγμα φορολογικής πολιτικής, το οποίο συνδυάζει σημαντική φορολογική επιβάρυνση επί της κατανάλωσης με σημαντική φορολόγηση της εργασίας (για εργοδότες και εργαζομένους). Οι αγγλοσαξονικές χώρες (Ην. Βασίλειο και Ιρλανδία) επιλέγουν επίσης σημαντική φορολογική επιβάρυνση της κατανάλωσης σε συνδυασμό με μέτρια φορολόγηση της εργασίας για τους εργαζομένους και χαμηλή φορολόγηση εργοδοτών. Οι κεντροευρωπαϊκές χώρες της ΕΕ συνδυάζουν χαμηλή φορολόγηση κατανάλωσης και υψηλή επιβάρυνση εργασίας προς όφελος των εργοδοτών. Εξαίρεση μπορεί να θεωρηθεί η Γαλλία, η οποία επιβάλλει υψηλή επιβάρυνση εργοδοτών. Οι μεσογειακές χώρες επιβαρύνουν συγκριτικά λιγότερο την κατανάλωση με την Ιταλία και την Ελλάδα να επιβαρύνουν συγκριτικά περισσότερο την εργασία σε σχέση με Ισπανία και Πορτογαλία. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

20 20 A.Η φορολόγηση της κατανάλωσης στην Ελλάδα Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με χαμηλή τεκμαρτή φορολόγηση κατανάλωσης και είναι το κράτος μέλος με τη μεγαλύτερη μείωση της συνεισφοράς της κατανάλωσης στα συνολικά φορολογικά έσοδα κατά το διάστημα 1995-2004. Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat.

21 21 B.Η φορολόγηση της εργασίας στην Ελλάδα Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τα στοιχεία για το ύψος της τεκμαρτής φορολόγησης της εργασίας δείχνουν ότι οι σκανδιναβικές χώρες μαζί με τη Γερμανία, την Γαλλία, την Ελλάδα επιβαρύνουν φορολογικά την εργασία περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για την Ελλάδα η σύγκριση των επιμέρους παραγόντων φορολόγησης της εργασίας αποκαλύπτει πλησίον του μέσου όρου επίπεδα επιβάρυνσης των εργοδοτών, υψηλό επίπεδο επιβάρυνσης των εργαζομένων μέσω ασφαλιστικών εισφορών, και χαμηλότερη του μέσου όρου φορολόγηση εισοδήματος από εργασία εκτός ασφαλιστικών εισφορών. Διάρθρωση τεκμαρτού συντελεστή φορολόγησης της εργασίας στην Ε.Ε. κατά το 2004 Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat.

22 22 Η φορολόγηση της εργασίας στην Ελλάδα Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Στην περίπτωση της Ελλάδας, η συνολική τεκμαρτή φορολόγηση της εργασίας κατά το 2004 είναι κοντά στον μέσο όρο της Ε.Ε. Επίσης κατά το διάστημα 1995-2004 η συνολική τεκμαρτή φορολόγηση της εργασίας σημειώνει αύξηση η οποία όμως χαρακτηρίζεται από την ισόποση κατανομή μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

23 23 Γ. Η φορολόγηση του κεφαλαίου στην Ελλάδα Σύμφωνα με τον τεκμαρτό συντελεστή φορολόγησης κεφαλαίου κατά το 2004, η Γαλλία, η Ελλάδα μαζί με την Αυστρία αποτελούν τα τρία κράτη μέλη με την χαμηλότερη φορολόγηση κεφαλαίου, πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ. H Ελλάδα κατατάσσεται ως το κράτος μέλος της ΕΕ. με το χαμηλότερο συντελεστή φορολόγησης εισοδήματος από επενδύσεις χαρτοφυλακίου και επιχειρηματικών εσόδων. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat.

24 24 Κατά το 2004, η Δανία, η Γαλλία, το Ην. Βασίλειο φορολογούν το κεφάλαιο περισσότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ-15. Αντίθετα, η Γερμανία, η Ελλάδα μαζί με την Αυστρία αποτελούν τα τρία κράτη μέλη με την χαμηλότερη φορολόγηση κεφαλαίου, χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ. Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η φορολόγηση του κεφαλαίου στην Ελλάδα

25 25 Κλασσικό σύστημα Σύστημα καταλογισμού φόρου Σύστημα διαφορισμού Σύστημα απαλλαγής Παλαιά Κράτη μέλη ΙρλανδίαΙσπανία, ΓαλλίαΒέλγιο, Δανία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, Σουηδία Ελλάδα Νέα Κράτη μέλη ΜάλταΚύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακική Δημοκρατία, Σλοβενία Εσθονία, Λετονία Δ. Η φορολόγηση διανεμομένων και αδιανέμητων κερδών στην Ε.Ε. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ-15 όπου τα ημεδαπά μερίσματα απαλλάσσονται από την φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η μετάβαση προς ένα σύστημα διαφορισμού φορολόγησης μερισμάτων αναμένεται να οδηγήσει σε ένα δικαιότερο σύστημα φορολόγησης. Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Φορολογία μερισμάτων φυσικών προσώπων στην Εσωτερική Αγορά, 12.2003. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

26 26 6.Συγκριτική αξιολόγηση (άμεση και έμμεση φορολόγηση κατά το 2004) Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

27 27 Συγκριτική αξιολόγηση (φορολόγηση κεφαλαίου και εργασίας) Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

28 28 7.Οι μεταρρυθμίσεις της περιόδου 2005-2007 Άμεση φορολόγηση: Αντίθετα με την περίοδο 1995-2004, όπου η μικρή αύξηση της άμεσης φορολόγησης επιμερίσθηκε ισότιμα μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων, ύστερα από τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις η αύξηση των εσόδων από άμεση φορολόγηση επιβαρύνει υπέρμετρα τα φυσικά πρόσωπα εις βάρος των νομικών προσώπων. Έμμεση φορολόγηση: Η πορεία μείωσης της έμμεσης φορολόγησης στο σύνολο των συνολικών φορολογικών εσόδων, κατά την περίοδο 1995-2004 αναμένεται να ανακοπεί ύστερα από τις πρόσφατες αυξήσεις της έμμεσης φορολόγησης. Τονίζεται ότι στο σύνολο της Ε.Ε.-15, η Ελλάδα κατατάσσεται ως η τρίτη χώρα με το υψηλότερο επίπεδο έμμεσης φορολόγησης. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

29 29 Οι μεταρρυθμίσεις της περιόδου 2005-2007 Η φορολόγηση του κεφαλαίου: Οι πρόσφατες αλλαγές στη φορολογία που στοχεύουν στη μείωση της φορολογίας του κεφαλαίου (π.χ. μείωση συντελεστών φορολόγησης κερδών) αγνοούν το γεγονός ότι η Ελλάδα το 2004 είχε ήδη το χαμηλότερο τεκμαρτό συντελεστή φορολόγησης κεφαλαίου. Ίσως δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για την Ελλάδα η αδιάκριτη μείωση των συντελεστών φορολόγησης κεφαλαίου, όσο άλλοι παράγοντες (σταθερότητα και απλούστευση φορολογικού συστήματος, κατάργηση αυθαιρεσίας στο φορολογικό έλεγχο κλπ.) Φορολόγηση μερισμάτων: Η αδιάκριτη μείωση συντελεστών στα αδιανέμητα κέρδη και στα μερίσματα αγνοεί το γεγονός ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών της Ε.Ε.-15 εφαρμόζει ένα σύστημα διαχωρισμού. Το εφαρμοζόμενο σύστημα απαλλαγής και η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων είναι σαφώς αντίστροφα αναδιανεμητικό και εξηγεί εν μέρει το χαμηλό αριθμό φορολογουμένων που δηλώνουν υψηλά εισοδήματα φυσικών προσώπων. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Κατέβασμα ppt "1 Συγκρίνοντας τα Φορολογικά Συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google