Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Ε.Π. Άξονας 2., Μέτρο 1. ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Ε.Π. Άξονας 2., Μέτρο 1. ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Ε.Π. Άξονας 2., Μέτρο 1. ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ- ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ. και 25% από Εθνικούς Πόρους

3 Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας Πρόγραμμα: «ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» Πιστοποίηση: Πιστοποιητικό ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.)

4 Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  Τοπικός Τύπος (έντυπος –ηλεκτρονικός)  Αφίσα  Ενημερωτικό φυλλάδιο  Ημερίδα

5 Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ  Προτάθηκαν από την Τ.Υ. Ο.Α.Ε.Δ. Ελευθερούπολης και το Κ.Π.Α. Ο.Α.Ε.Δ. Καβάλας 29 άνεργοι/ ες παλιννοστούντες/ήσασες ομογενείς Πόντιοι/ες.  Συμμετείχαν 24 άνεργοι/ες.

6 ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ: 78.600,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ: 300 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ: 24 ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ: 7.304 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ: 5 ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ: 300 Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας

7 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΙΚΤΕΣΒΑΘΜΟΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Αξιολόγηση προγράμματος από εκπαιδευόμενους (εσωτερική): 0,1097,859,789,78 Αξιολόγηση προγράμματος από εκπαιδευόμενους (εξωτερική): 0,2097,519,50 Αξιολόγηση εκπαιδευομένων:0,1584,9212,70 Αξιολόγηση προγράμματος από εκπαιδευτές (εξωτερική) 0,2010020 Αξιολόγηση εκπαιδευτών από εκπαιδευόμενους (εσωτερική, εξωτερική): 0,1099,449,95 Αξιολόγηση εκπαιδευτών από φορέα0,1595,3014,29 Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευομένων0,0592,174,60 Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτών0,0595,454,70 Σ.Α.Ε.Ε. [ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ]: 95,52

8 Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Επιστολή σε Τ.Υ. Ο.Α.Ε.Δ. Καταγραφή στοιχείων εκπαιδευομένων στην ηλεκτρονική βάση προώθησης στην απασχόληση. Εκπόνηση επαγγελματικού οδηγού με επιχειρήσεις του νομού. Ενημέρωση επιχειρήσεων με επιστολή του νόμιμου εκπρόσωπου


Κατέβασμα ppt "Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Ε.Π. Άξονας 2., Μέτρο 1. ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google