Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ : 73/404/ΕΟΚ 73/405/ΕΟΚ 82/243/ΕΟΚ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ : 73/404/ΕΟΚ 73/405/ΕΟΚ 82/243/ΕΟΚ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ 648/2004 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ : 73/404/ΕΟΚ 73/405/ΕΟΚ 82/243/ΕΟΚ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ : 73/404/ΕΟΚ 73/405/ΕΟΚ 82/242/ΕΟΚ 82/243/ΕΟΚ 86/94/ΕΟΚ Μέθοδοι δοκιμών εφαρμόσιμες μόνο σε : - ανιονικές και - μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες Ι Σ Χ Υ Ο Υ Σ Α Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ 648/2004 Μέθοδοι δοκιμών εφαρμόσιμες σε όλους τους τύπους επιφανειοδραστικών ουσιών: - ανιονικές - κατιονικές - μη ιονικές και - αμφοτερικές.

3 «Π ρ ω τ ο γ ε ν ή ς βιοδιασπασιμότητα»
(Primary biodegradation) Η αλλαγή του συντακτικού τύπου μιας επιφανειοδραστικής ουσίας από μικροοργανισμούς με αποτέλεσμα την απώλεια των επιφανειοδραστικών ιδιοτήτων της λόγω της διάσπασης της μητρικής ουσίας και τη συνακόλουθη απώλεια της επιφανειοδραστικής ιδιότητας. «Τ ε λ ι κ ή βιοδιασπασιμότητα» (Ultimate biodegradation) Το επίπεδο βιοδιάσπασης που επιτυγχάνεται, όταν η επιφανειοδραστική ουσία έχει πλήρως διασπαστεί από μικροοργανισμούς παρουσία οξυγόνου με αποτέλεσμα την αποικοδόμηση της σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό, μεταλλικά άλατα και βιομάζα.

4 ΒΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ελέγχεται με τις μεθόδους του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ελέγχεται με τις μεθόδους του Παραρτήματος ΙΙ 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ διεξάγεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παραρτήματος IV του Κανονισμού

5 Μ Ε Τ Ρ Α Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ - Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ
Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ διεξαγωγή δοκιμών τελικής βιοδιασπασιμότητας παροχή στις αρμόδιες Αρχές πληροφοριών και αποτελεσμάτων δοκιμών Μ Ε Τ Ρ Α Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ - Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ Η υπουργική απόφαση 381/2005 ως εφαρμοστική του Κανονισμού προβλέπει ότι: Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή μέτρων ελέγχου και κυρώσεων για τις επιφανειοδραστικές ουσίες και τα απορρυπαντικά προϊόντα εν γένει είναι η Δ/νση Πρώτων Υλών & Βιομηχανικών Προϊόντων (άρθρο 3 § 1) Στα μέτρα ελέγχου περιλαμβάνονται: - ο έλεγχος της βιοδιασπασιμότητας επιφανειοδραστικών ουσιών και απορρυπαντικών προϊόντων - η καταχώρηση των απορρυπαντικών πριν τη διάθεσή τους στην αγορά σύμφωνα με την ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 (άρθρο 3 § 2) Δεσμεύονται και αποσύρονται από την αγορά με ευθύνη του παρασκευαστή οι επιφανειοδραστικές ουσίες και τα προϊόντα που δεν πληρούν τις διατάξεις του Κανονισμού για τη βιοδιασπασιμότητα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλονται πρόστιμα έως € (άρθρο 3 § 4).


Κατέβασμα ppt "ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ : 73/404/ΕΟΚ 73/405/ΕΟΚ 82/243/ΕΟΚ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google