Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για την υγεία

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για την υγεία"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για την υγεία

2 Επιστημονική Επιμέλεια
Γιάνης Κυριόπουλος, Δημήτρης Ζάβρας, Ελευθερία Καραμπλή, Βασιλική Τσιάντου

3 Ταυτότητα Έρευνας ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Ταυτότητα Έρευνας Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Σκοπός δημοσκόπησης Έρευνα κοινής γνώμης για την υγεία Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Αντιπροσωπευτικό, άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω, βάσει της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη 1.258 άτομα, στις 13 περιφέρειες της χώρας Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων 8 έως 12 Σεπτεμβρίου 2014 Μέθοδος δειγματοληψίας Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Μέθοδος συλλογής στοιχείων Η συλλογή των στοιχείων έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων και βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου Τυπικό στατιστικό σφάλμα Μέγιστο σφάλμα 1,95 % με διάστημα εμπιστοσύνης 95% Η ΚΑΠΑ RESEARCH Είναι μέλος της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας για τη διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης

4 ΕΝΟΤΗΤΑ I ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

5 Πως θα χαρακτηρίζατε την υγεία σας σήμερα;
Καλή & Πολύ καλή 72,9 % Πολύ κακή & Κακή 6,0 %

6 Πως θα χαρακτηρίζατε την υγεία σας;
2014 2012

7 Έχετε κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας ή πάθηση;

8 Έχετε κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας ή πάθηση;
2014 2012

9 Βάση: Όσοι έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας
Κατά την διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών έχετε περιορίσει κάποια από τις συνήθεις, καθημερινές δραστηριότητές σας ή έχετε δυσκολευτεί σε αυτές λόγω αυτού του προβλήματος; Βάση: Όσοι έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας Καθόλου & Λίγο 76,7 % Πολύ & Πάρα πολύ 7,0 %

10 Βάση: Όσοι έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας
Κατά την διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών έχετε περιορίσει κάποια από τις συνήθεις, καθημερινές δραστηριότητές σας ή έχετε δυσκολευτεί σε αυτές λόγω αυτού του προβλήματος; Βάση: Όσοι έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας 2014 2012

11 Βάση: Όσοι έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας
Σήμερα, καλύπτεσθε για υγειονομική περίθαλψη από κάποιον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισής; Βάση: Όσοι έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας

12 Ποιος είναι ο λόγος που δεν έχετε ασφαλιστική κάλυψη;
Βάση: Όσοι έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας και δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη

13 Καλύπτεσθε εσείς προσωπικά από κάποια ιδιωτική ασφάλεια ως προς τη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη;

14 Καλύπτεσθε εσείς προσωπικά από κάποια ιδιωτική ασφάλεια ως προς τη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη; 2014 2012

15 ΕΝΟΤΗΤΑ II ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

16 Εσείς προσωπικά πόσες φορές επισκεφθήκατε κάποιον γιατρό (εκτός από οδοντίατρο) για κάποιο πρόβλημα υγείας τους τελευταίους 6 μήνες; ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ : 3,26 ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ

17 Από το σύνολο των επισκέψεων που κάνατε σε γιατρούς τους τελευταίους 6 μήνες, πόσες ήταν σε : ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ

18 Εσείς προσωπικά κάνατε τους τελευταίους 6 μήνες κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις (μικροβιολογικές, βιοχημικές, ακτινολογικές, καρδιολογικές και άλλες ειδικές εξετάσεις);

19 Που κάνατε τις εξετάσεις αυτές;
Βάση: Όσοι έκαναν εξετάσεις

20 Τους τελευταίους 12 μήνες νοσηλευθήκατε σε κάποιο νοσοκομείο με παραμονή σε αυτό τουλάχιστον μιας νύχτας;

21 Γενικά και ανεξάρτητα από την κάλυψη του ταμείου πόσα χρήματα ξοδέψατε εσείς προσωπικά για κάθε ένα από τα παρακάτω τους τελευταίους 6 μήνες; ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ

22 Γενικά και ανεξάρτητα από την κάλυψη του ταμείου πόσα χρήματα ξοδέψατε εσείς προσωπικά για κάθε ένα από τα παρακάτω τους τελευταίους 12 μήνες; ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ

23 Σε σχέση με την κατάσταση πριν 3 χρόνια, θα λέγατε ότι τα ποσά που ξοδέψατε εσείς προσωπικά για:

24 Έχει μειωθεί η χρήση υπηρεσιών υγείας από εσάς προσωπικά για πρωτοβάθμια περίθαλψη (επισκέψεις σε γιατρούς, εξετάσεις) σε σχέση με την περίοδο πριν τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ και του ΠΕΔΥ;

25 Αν έχει μειωθεί, για ποιους από τους παρακάτω λόγους:
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Βάση: Όσοι έχουν μειώσει τη χρήση υπηρεσιών υγείας για πρωτοβάθμια περίθαλψη

26 Τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρχε φορά που αν και είχατε πρόβλημα υγείας δε χρησιμοποιήσατε κάποια πρωτοβάθμια υπηρεσία υγείας;

27 Αυτό έγινε επειδή: ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βάση: Όσοι δε χρησιμοποίησαν κάποια πρωτοβάθμια υπηρεσία υγείας αν και είχαν πρόβλημα υγείας

28 ΕΝΟΤΗΤΑ III ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

29 Ενδιαφέρεστε για τις πολιτικές υγείας που ακολουθούνται στην Ελλάδα;
Πολύ & Πάρα πολύ 63,4 % Αρκετά & Καθόλου & Λίγο 36,1 %

30 Εσείς προσωπικά, πώς αξιολογείτε τις πολιτικές που ασκήθηκαν στον τομέα της υγείας τα τελευταία 5 χρόνια;

31 Γενικά θα λέγατε ότι η κατάσταση στο ελληνικό σύστημα υγείας έχει βελτιωθεί ή έχει επιδεινωθεί τα τελευταία 5 χρόνια;

32 Πιστεύετε ότι οι πολιτικές πρόληψης στην Ελλάδα σήμερα έχουν ενισχυθεί ή έχουν αποδυναμωθεί σε σχέση το παρελθόν;

33 Πώς αξιολογείτε την ίδρυση και λειτουργία του ΕΟΠΥΥ;

34 Εσείς από την εμπειρία σας είστε ικανοποιημένος από τον ΕΟΠΥΥ;
Καθόλου & Λίγο 63,9 % Αρκετά & Πολύ & Πάρα πολύ 27,3 %

35 Πώς αξιολογείτε την ίδρυση και λειτουργία του ΠΕΔΥ;

36 Εσείς από την εμπειρία σας είστε ικανοποιημένος από το ΠΕΔΥ;
Καθόλου & Λίγο 49,3 % Αρκετά & Πολύ & Πάρα πολύ 17,9 %

37 Πόσο σημαντικό θεωρείτε κάθε ένα από τα παρακάτω αναφορικά με τις προτεραιότητες στον τομέα της υγείας:

38 Για ποιο από αυτά πιστεύετε ότι πρέπει να επενδυθούν περισσότερα χρήματα και να δοθεί προτεραιότητα στην κατανομή των πόρων;

39 Από την εμπειρία σας, πιστεύετε ότι ο προϋπολογισμός που διατίθεται συνολικά για την υγεία είναι επαρκής;

40 Από την εμπειρία σας, πιστεύετε ότι ο προϋπολογισμός για κάθε μία από τις παρακάτω μορφές περίθαλψης είναι επαρκής;

41 Εσείς προσωπικά πως θα κρίνατε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθενός από τους παρακάτω φορείς;

42 Δημογραφικά

43 Δημογραφικά ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ

44 Ποιά είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;

45 Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για την υγεία"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google