Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγρ/σμός Κέντρου Κόστους Παραγωγής SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγρ/σμός Κέντρου Κόστους Παραγωγής SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγρ/σμός Κέντρου Κόστους Παραγωγής SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

2 Επισκόπηση Σεναρίου – 1 Σκοπός Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης ετήσιου προϋπολ/σμού, οι διαχειριστές των κέντρων κόστους παραγωγής προγραμματίζουν τα έξοδα για διάφορους τύπους/στοιχεία κόστους για τα αντίστοιχα κέντρα κόστους τους. Επιπρόσθετα, οι ποσότητες των τύπων δραστηριότητας που χρειάζονται για την παραγωγή και οι τιμές τους καθορίζονται. Πλεονεκτήματα Πιθανότητα για σύγκριση προγρ/σμένων και πραγματικών εξόδων, παρακολούθηση κόστους σε κέντρα κόστους. Κατανομή παραγωγής και γενικών εξόδων σε προϊόντα (μέσω τύπων δραστρ.). Ροές βασικής διαδικασίας που καλύπτονται Φόρτωση προϋπολογισμού κέντρων κόστους σε λογιστικά φύλλα, έλεγχος από διευθυντές των κέντρων κόστους, φόρτωση ελεγμένων δεδομένων Μεταφορά προγρ/σμένων απαιτήσεων δραστηριότητας από παραγωγή (SOP) Μη αυτόματη ολοκλήρωση προγραμματισμένων δεδομένων Υπολογισμός τιμών προγραμματισμένης δραστηριότητας (εισροή για Υπολογισμό Πρότυπου Κόστους ΑΟΡ) Σκοπός και Πλεονεκτήματα:

3 Επισκόπηση Σεναρίου – 2 Απαιτείται Το πακέτο βελτίωσης 4 του SAP για SAP ERP 6.0 Ρόλοι εταιρίας στη ροή διαδικασίας Ελεγκτής Κόστους Διαχειριστής Κέντρου Κόστους Εφαρμογές SAP που Απαιτούνται:

4 Επισκόπηση Σεναρίου – 3 Προγραμματισμός Κέντρου Κόστους Παραγωγής Τα ακόλουθα βήματα περιγράφονται στο σενάριο 175 – Προγρ/σμός Γενικού Κέντρου Κόστους: αντιγράψτε τα πραγματικά έξοδα της προηγούμενης χρήσης ή τα στοιχεία προϋπ/σμού για τα κέντρα κόστους στην έκδοση προϋπολ/σμού AOP (ετήσιος προγρ/σμός λειτουργιών) στη λογιστική κέντρου κόστους, καταχώριση προγρ/σμένης απόσβεσης, λήψη δεδομένων σε λογιστικά φύλλα, αναθεώρηση από διαχειριστές κέντρου κόστους και φόρτωση ξανά στο SAP. Οι απαιτήσεις πόρου με τη μορφή ποσοτήτων προγρ/σμένης δραστηριότητας μεταφέρονται από τον προγρ/σμό Πωλήσεων και Λειτουργιών στα κέντρα κόστους ως ανάλωση προγρ/σμένης δραστηριότητας. Εκτελείται προγραμματισμός συμφωνίας μεταξύ των προϋποθέσεων δραστηριοτήτων SOP και των μη αυτόματα προγραμματισμένων απαιτήσεων στα λειτουργικά κέντρα κόστους. Οταν οριστικοποιηθούν οι ποσότητες δραστηριοτήτων και τα ποσά προϋπολογισμού, υπολογίζονται οι τιμές προγραμματισμένων δραστηριοτήτων στο σύστημα. Οι τιμές προγρ/σμένης δραστηριότητας χρησιμοποιούνται για τον Υπολογισμό Πρότυπο Κόστους. Λεπτομερής Περιγραφή Διαδικασίας:

5 Διάγραμμα Ροής Εργασιών Προγραμματισμός Κέντρου Κόστους Παραγωγής Διαχ/στής Κέντρου Κόστους Γεγονός Ελεγκτής Κόστους Στοιχεί α Σωστά; SOP μέσω Μακροπρόθ. Προγρ/σμού / Δυναμικότητα (173) Γεν. Προγρ. Κέντρου Κόστους (175) Φόρτωση Προϋπολ.Λειτο υργ.Κέντρ.Κόστ ους Ετήσιο Πρόγραμμα Λειτουργιών "Ποσότητα" Προγρ.Προϋπο λογ. Όχ ι Ετήσιο Πρόγραμμα Λειτουργιών "Γενικά" Αποδοχή Προγρ.Δραστηρ.Εργασ.και Γεν.Εξόδ.για Κέντρ.Κόστους Παραγωγής Προγρ.Εργασ.κ αι Γεν.Εξόδων για Κέντρα Κόστους Παραγωγής Προγρ.Δραστηρ.Ερ γασ.και Γεν.Εξόδων για Κέντρα Κόστους Παραγωγής Βάσει Δραστηριότητας Μεταφορά Απαιτήσ.Προγ ρ/σμένης Δραστηρ.για Παραγωγή Ενημέρ.Προϋπ. Κέντρ.Κόστ.και Αποστ.Μηνύμ. στον Ελεγκτή Κόστους Λήψη Προϋπολ.ΚέντρΚόστ και Αποστ.Μηνύμ.στη Διαχείρ.Κέντρ.Κόστο υς AOP – Υπολογ. Πρότυπου Κόστους (178) Χρήση Προγρ. Δραστηρ. για Υπολογ.Τι μής; Προγρ/σμένες Ποσότητες Κέντρου Κόστους Τιμές Σωστές ; Προγρ/σμένες Αξίες Κέντρου Κόστους Προγρ/σμένες Δραστηρ.Κέντρ ου Κόστους Προγρ/σμένες Αξίες Κέντρου Κόστους Στοιχεία Σωστά; Προγρ/σμένες Τιμές Κέντρου Κόστους Υπολογ.Τιμών για Εργασ.και Γεν.Έξοδα και Επιβεβ. Κατανομή Προϋπολ.Γεν.Κό στους στα Κέντρα Κόστους Παραγωγής Επιβεβαίωση Προϋπολ.Λειτο υργ.Κέντρ.Κόστ ους Αλλαγή Κύκλων για την Εκτίμηση Κέντρου Κόστους Ναι Όχι Ναι AOP= Προγρ/σμός Ετήσιων Λειτουργιών SOP= Προγραμματισμός Πωλήσεων και Λειτουργιών Όχι

6 Λεζάντα ΣύμβολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Λωρίδα: Αναγνωρίζει ρόλο χρήστη, όπως Υπάλληλος Πληρωτέων Λογ/σμών ή Αντιπρόσωπος Πωλήσεων. Αυτή η λωρίδα μπορεί επίσης να αναγνωρίσει μία οργανωτική μονάδα ή ομάδα, παρά έναν συγκεκριμένο ρόλο. Τα άλλα σύμβολα ροής διαδικασίας σε αυτόν τον πίνακα τοποθετούνται σε αυτές τις σειρές. Έχετε όσες σειρές χρειάζονται για να καλύψετε όλους τους ρόλους στο σενάριο. Η λωρίδα ρόλων περιέχει εργασίες συνηθισμένες για αυτόν τον ρόλο. Εξωτ.Γεγονός: Περιέχει γεγονότα που ξεκινούν ή ολοκληρώνουν το σενάριο, ή επηρεάζουν την πορεία των γεγονότων στο σενάριο. Γραμ.ροής (ενιαία): Γραμμή υποδεικνύει την κανονική αλληλουχία των βημάτων και την κατεύθυνση της ροής στο σενάριο. Γραμ.ροής (διακεκομ.): Γραμμή υποδεικνύει τη ροή εργασιών χωρίς συχνή χρήση ή με προϋποθέσεις στο σενάριο. Γραμμή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε έγγραφα που περιέχονται στη ροή διαδικασιών. Συνδέει δύο εργασίες στη διαδικασία σεναρίου ή ένα γεγονός χωρίς βήματα Εκδήλωση/Σεμινάριο: Αναγνωρίζει μία ενέργεια που είτε οδηγεί στο σενάριο είτε έξω από αυτό, ή μία εξωτερική Διαδικασία που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του σεναρίου. Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας στο έγγραφο Επεξεργ.Μονάδας: Αναγνωρίζει μία εργασία που καλύπτεται βήμα βήμα στο σενάριο Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφ.Διαδικασίας: Αν το σενάριο αναφέρεται σε άλλο σενάριο συνολικά, τοποθετήστε τον αριθμό και το όνομα σεναρίου εδώ. Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφορ.Δευτ.Διαδικ.:Αν το σενάριο αναφέρεται σε τμήμα άλλου σεναρίου, τοποθετήστε τον αριθμό, το όνομα και τους αριθμούς βήματος του σεναρίου εδώ Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Απόφαση Διαδικασίας: Αναγνωρίζει μία απόφαση / σημείο διακλάδωσης, υποδεικνύονταις μία επιλογή που έγινε από τον τελικό χρήστη. Οι γραμμές παρουσιάζουν διαφορετικές επιλογές που προκύπτουν από διαφορετικά τμήμα του ρόμβου. Συνήθως δεν αντιστοιχεί στο βήμα εργασίας του εγγράφου, Απεικονίζει μία επιλογή που θα γίνει μετά την εκτέλεση του βήματος ΣύβμολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Σε επόμενο / Από τελευταίο Διάγραμμα: Οδηγεί στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα του Διαγρ/τος Γράφημα ροών συνεχίζεται στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα Υλικό / Έγγραφο: Αναγνωρίζει ένα εκτυπωμένο έγγραφο, αναφορά ή φόρμα Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας. Aυτό το σχήμα δεν έχει καμία εξερχόμενη γραμμή ροής Οικονομ.Δεδουλ.: Υποδεικνύει ένα έγγραφο οικομ.καταχώρισης Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Προγρ/σμός Προϋπ/σμού: Υποδεικνύει ένα έγγραφο προγρ/σμού προϋπ/σμού Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Μη Αυτ.Διαδικασία: Μετατρέπει μία εργασία που πραγματοποιείται μη αυτόματα Δεν αντιστοιχεί γενικά κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία εργασία που εκτελέστηκε μη αυτόματα, όπως φόρτωση φορτηγού στην αποθήκη, που επηρεάζει τη ροή διαδικασιών. Υπάρχουσα Έκδοση / Δεδομένα: Αυτό καλύπτει τα δεδομένα που προέρχονται από μία εξωτερική διαδικασία Δεν αντιστοιχούν γενικά σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, αυτό το σχήμα απεικονίζει τα δεδομένα που προέρχονται από εξωτερική πηγή. Αυτό το βήμα δεν έχει καμία εισερχόμενη γραμμή ροής Απόφαση Επιτυχ./Αποτυχ.Συστήμ.: Αυτό καλύπτει μία αυτόματη απόφαση που έγινε από το λογισμικό Δεν αντιστοιχεί γενικά σε κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία αυτόματη απόφαση που πραγματοποίησε το σύστημα μετά την εκτέλεση του βήματος. Εξωτ.στ ο SAP Εκδήλωση/Σε μινάριο Επεξ.Μονάδας Αναφορ.σε Διαδικ. Αναφορ.σε Δευτ. Διαδικ. Επεξεγ Απόφα σης Σύνδεση Διαγρ/τος Υλικό / Έγγραφο Οικονομ. Δεδουλευμ. Προγρ. Προϋπολογ. Μη Αυτόμ. Διαδικ. Υπάρχ. Έκδοση / Δεδομ. Απόφ. Επιτυχ. /Αποτ. Συστ.

7 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Κατέβασμα ppt "Προγρ/σμός Κέντρου Κόστους Παραγωγής SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google