Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Εκπαιδευτική Ημερίδα Σχολικών Συντονιστών TALIS 2013 24 Ιανουαρίου 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Εκπαιδευτική Ημερίδα Σχολικών Συντονιστών TALIS 2013 24 Ιανουαρίου 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Εκπαιδευτική Ημερίδα Σχολικών Συντονιστών TALIS 2013 24 Ιανουαρίου 2013

2 Φύλλα με τα οποία θα ασχοληθείτε  Φύλλο Καταγραφής Εκπαιδευτικών (Teacher Listing Form)  Σελίδα 12  Θα καταχωρίσετε τα στοιχεία των εκπαιδευτικών  Φύλλο Εντοπισμού Εκπαιδευτικών (Teacher Tracking Form)  Σελίδα 13  Θα περιέχει τα ονόματα των εκπαιδευτικών που έχουν επιλεγεί

3 Φύλλο Καταγραφής Εκπαιδευτικών (Teacher Listing Form)  Θα το πάρετε σε ηλεκτρονική μορφή (Excel)  Θα καταγράψετε/διορθώσετε τα στοιχεία των εκπαιδευτικών του σχολείου  Οδηγίες στις σελίδες 5-7  Το έχουμε συμπληρώσει με στοιχεία από ΥΠΠ (για δημόσια σχολεία)  Μπορεί τα στοιχεία να είναι λανθασμένα  Θα πάρετε επιπρόσθετες οδηγίες μαζί με το αρχείο  Θα μας το επιστρέψετε συμπληρωμένο σε ηλεκτρονική μορφή

4 Φύλλο Καταγραφής Εκπαιδευτικών (Teacher Listing Form) Σενάριο Θα μπει στο φύλλο καταγραφής; Καθηγητές Συμβουλευτικής Αγωγής Διδασκαλία σε περισσότερα σχολεία Ναι Όχι Ναι Καθηγητές Συμβουλευτικής Αγωγής (ή άλλης ειδικότητας) που διδάσκουν τουλάχιστον μια περίοδο (δεδομένου ότι ισχύουν και οι πιο κάτω προϋποθέσεις) Ένας εκπαιδευτικός διδάσκει σε λύκειο και τουλάχιστον μια περίοδο στο γυμνάσιό μου. Ένας εκπαιδευτικός διδάσκει σε περισσότερα από ένα γυμνάσια, αλλά στο γυμνάσιό μου έχει λιγότερες περιόδους από τα άλλα γυμνάσια. Ένας εκπαιδευτικός διδάσκει σε περισσότερα από ένα γυμνάσια, αλλά στο γυμνάσιό μου έχει περισσότερες περιόδους από τα άλλα γυμνάσια. Ένας εκπαιδευτικός διδάσκει σε 2 ή περισσότερα γυμνάσια, με ίδιες περιόδους σε κάθε γυμνάσιο..

5 Φύλλο Καταγραφής Εκπαιδευτικών (Teacher Listing Form) ΣενάριοΘα μπει στο φύλλο καταγραφής; Απουσίες διδακτικού προσωπικού Όχι Ναι, δεδομένου ότι θα είναι παρόν στο σχολείο σε όλη την περίοδο χορήγησης ερωτηματολογίων (4/3/2013-2/4/2013). Όχι Ένας καθηγητής απουσιάζει με άδεια ασθενείας τώρα και δεν θα έχει επιστρέψει κατά την περίοδο συλλογής δεδομένων. Ένας καθηγητής απουσιάζει με άδεια ασθενείας τώρα και θα έχει επιστρέψει κατά την περίοδο συλλογής δεδομένων. Ένας καθηγητής είναι τώρα στο σχολείο αλλά θα απουσιάζει κατά την περίοδο συλλογής δεδομένων.

6 Φύλλο Καταγραφής Εκπαιδευτικών (Teacher Listing Form) Σενάριο Θα μπει στο φύλλο καταγραφής; Αντικαταστάτες Όχι Ναι, δεδομένου ότι θα είναι παρόν στο σχολείο σε όλη την περίοδο χορήγησης ερωτηματολογίων (4/3/2013-2/4/2013). Όχι Αντικαταστάτης είναι τώρα παρών, θα είναι και κατά την περίοδο συλλογής δεδομένων αλλά η συνολική υπηρεσία του στο σχολείο (από τη μέρα που ήρθε μέχρι την μέρα που θα φύγει) δεν θα έχει ξεπεράσει τις 6 συνεχόμενες εβδομάδες. Αντικαταστάτης είναι τώρα παρών, θα είναι και κατά την περίοδο συλλογής δεδομένων αλλά η συνολική υπηρεσία του στο σχολείο (από τη μέρα που ήρθε μέχρι την μέρα που θα φύγει) θα έχει ξεπεράσει τις 6 συνεχόμενες εβδομάδες. Αντικαταστάτης είναι τώρα παρών, μέχρι την περίοδο συλλογής δεδομένων θα έχει ξεπεράσει τις 6 συνεχόμενες βδομάδες υπηρεσίας αλλά θα έχει φύγει κατά την περίοδο συλλογής δεδομένων.

7 Φύλλο Εντοπισμού Εκπαιδευτικών (Teacher Tracking Form)  Θα το πάρετε σε έντυπη μορφή μαζί με τα ερωτηματολόγια  Θα περιέχει τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που έχουν επιλεγεί  Θα το ενημερώσετε με την πρόοδο επιστροφής των ερωτηματολογίων  Θα μας το επιστρέψετε μαζί με τα ερωτηματολόγια

8 Για ενημέρωση - βοήθεια Εθνικό Κέντρο PISA 2012, Κύπρου  http://www.keea.pi.ac.cy/TALIS2013/ http://www.keea.pi.ac.cy/TALIS2013/  talis_schools@cyearn.pi.ac.cy Σας ευχαριστούμε!


Κατέβασμα ppt "Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Εκπαιδευτική Ημερίδα Σχολικών Συντονιστών TALIS 2013 24 Ιανουαρίου 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google