Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών
Θέμα Επισκέπτομαι το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ/νίκης, μελετώ ένα εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, το παρουσιάζω και το σχολιάζω. Διδάσκουσα : κα Ρεπούση Μαρία Φοιτήτρια : Βουτυριάδου Χρυσούλα Εξάμηνο ΣΤ’, ΑΕΜ :6815

2 Ωστόσο μπορεί να απευθυνθεί σε μαθητές
Το πρόγραμμα βασίζεται κυρίως στην πρώτη ενότητα μαθημάτων της ιστορίας της Γ΄ Δημοτικού. Ωστόσο μπορεί να απευθυνθεί σε μαθητές Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού. Προτεινόμενες διδακτικές ώρες θεωρούνται περίπου 7-8, οι οποίες περιλαμβάνουν μια διδακτική ώρα προετοιμασίας πριν την επίσκεψη στο Μουσείο, την ημερήσια επίσκεψη στο Μουσείο, καθώς και μία διδακτική ώρα μετά από αυτήν την εμπειρία των παιδιών για συζήτηση και διάφορες δραστηριότητες.

3 Στόχοι της εργασίας α) Δηλωτικοί Γνωριμία με το ιστορικό περιεχόμενο μέσω ενός υποκειμένου που διατυπώνει προτάσεις αποκαλυπτικές των γεγονότων, των ανθρώπινων πράξεων, των κοινωνικών τάξεων/ ομάδων, των νοοτροπιών, των αισθημάτων και των συνηθειών του παρελθόντος. Όλα αυτά τα στοιχεία και ακόμα περισσότερα αποτελούν αποκάλυψη του παρελθόντος , ωστόσο πολλές φορές κατά προσέγγιση γνωριμία με αυτό. Αυτός ο στόχος αφορά στη δημιουργία/ διαμόρφωση της ικανότητας των μαθητών να παρατηρούν ευρήματα και εικόνες , να τα περιγράφουν και να θέτουν ερωτήματα, ώστε να μπορέσουν να ’’γνωρίσουν’’ το παρελθόν.

4 β) Μεθοδολογικοί Σ’ αυτήν την κατηγορία επιθυμούμε να οδηγηθούμε στη γνώση μέσω τεκμηρίων· δηλαδή χρήσιμων και έγκυρων πληροφοριών που αφορούν στον ιστορικό χρόνο που ερευνούμε και βοηθούν στην ερμηνεία του. Η αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών εξαρτώνται από τη βοήθεια που θα δώσουμε στους μαθητές, ώστε να εκμεταλλευτούν σημαντικά τις μεθόδους : i) ιστορικών ερωτημάτων (ανοικτό, καθοδηγούμενο, δεδομένο) ii) ιστορικών πηγών (γραπτά κείμενα , προφορικές αφηγήσεις , εικόνες, ήχοι, αντικείμενα, κ.ά) iii) σύνθεσης των μαθητών χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία που τους δίνονται ή ανακαλύπτουν για να έρθουν πιο κοντά στο ’’παρελθόν’’.

5 γ) Εννοιολογικοί Για να οδηγηθούμε στη γνώση, θα πρέπει πρώτα να ορίσουμε το προς ανάλυση αντικείμενο. Συνδέουμε λοιπόν τη διδακτική πράξη με τη θεωρία και την ερευνητική δράση ούτως ώστε διαμέσου των προσδιορισμένων εννοιών να καταστήσουμε δυνατή τη μαθησιακή προοπτική. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι χρήσιμο να προετοιμάζουμε τους μαθητές για το τι αφορά το κάθε τι με το οποίο θα ασχοληθούμε , ώστε να μπορούν να προσανατολίζουν ευκολότερα τι ς ερευνητικές τους ενέργειες.

6 δ) Καλλιέργεια στάσεων και αντιλήψεων Η κριτική στάση απέναντι σε οποιοδήποτε δεδομένο (τεκμηριωμένης πληροφορίας ή προϊόντος γενίκευσης) καλλιεργεί κάποιες αντιλήψεις και στάσεις . Αυτές μπορεί να αφορούν ενδιαφέρον ή αποστροφή από το παρελθόν, επιθυμία ή όχι υιοθέτησης στοιχείων του παρελθόντος, συνέπεια στην έρευνα, καθώς και αποδοχή/ σεβασμός της Ιστορίας οποιουδήποτε πολιτισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε υπό ορισμένες συνθήκες.

7 Ανακαλύπτοντας θεούς & ήρωες Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

8 Στο ανάγλυφο εικονίζεται ο Δίας με την
Μέσα από περιήγηση στις αίθουσες του Μουσείου και με τη βοήθεια εποπτικού υλικού τα παιδιά ανακαλύπτουν τους θεούς και τα σύμβολα τους και προσπαθούν να εικονογραφήσουν τη δημιουργία του κόσμου και τους πολέμους των θεών. Στο ανάγλυφο εικονίζεται ο Δίας με την Αθηνά και την Ήρα.

9 Στόχοι του προγράμματος · Οι μαθητές να ταυτίσουν πρόσωπα και σκηνές από τους μύθους που έχουν διδαχθεί στο μάθημα ιστορίας της Γ΄ Δημοτικού και ιδιαίτερα της δημιουργίας του κόσμου και των πολέμων των θεών. · Επίσης να ανακαλύψουν τους εικονογραφικούς τύπους θεών και ηρώων. Να εκτιμήσουν την καλλιτεχνική αξία των αρχαίων έργων τέχνης και να εκφραστούν δημιουργικά.

10 Προετοιμασία πριν την επίσκεψη στο Μουσείο
Προετοιμασία πριν την επίσκεψη στο Μουσείο Συζητήστε με τα παιδιά για τα σύμβολα των αρχαίων θεών και ηρώων. Χρησιμοποιώντας τις εικόνες του σχολικού βιβλίου μελετήστε τους διαφορετικούς τρόπους απεικόνισης θεών και ηρώων στην αρχαιότητα (σε αγγεία, γλυπτά, ειδώλια κλπ). Χωρίστε τα παιδιά σε δύο τμήματα και αποφασίστε ποιο θα ασχοληθεί στο Μουσείο με τη δημιουργία του κόσμου και ποιο με τους πολέμους των θεών.

11 Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Μουσείο
Το προσωπικό του Μουσείου θα σας υποδεχθεί για να σας υποδείξει το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσετε την περιήγηση, καθώς και να σας προμηθεύσει με το ανάλογο υλικό που θα σας χρειαστεί κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο τμήματα Α΄ και Β΄, εκ των οποίων το κάθε ένα θα εργαστεί με διαφορετικά εκθέματα. Το κάθε τμήμα θα χωριστεί σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Η κάθε ομάδα του τμήματος Α΄ και του τμήματος Β΄ θα πάρει τα αντίστοιχα φυλλάδια περιήγησης του Μουσείου και θα προσπαθήσει να απαντήσει στις ερωτήσεις. Τα νούμερα δίπλα σε κάθε ερώτηση υποδηλώνουν τη σειρά με την οποία οι μαθητές θα εντοπίσουν τα εκθέματα μέσα στο Μουσείο.

12 Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Μουσείο
Το προσωπικό του Μουσείου θα σας υποδεχθεί για να σας υποδείξει το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσετε την περιήγηση, καθώς και να σας προμηθεύσει με το ανάλογο υλικό που θα σας χρειαστεί κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο τμήματα Α΄ και Β΄, εκ των οποίων το κάθε ένα θα εργαστεί με διαφορετικά εκθέματα. Το κάθε τμήμα θα χωριστεί σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Η κάθε ομάδα του τμήματος Α΄ και του τμήματος Β΄ θα πάρει τα αντίστοιχα φυλλάδια περιήγησης του Μουσείου και θα προσπαθήσει να απαντήσει στις ερωτήσεις. Τα νούμερα δίπλα σε κάθε ερώτηση υποδηλώνουν τη σειρά με την οποία οι μαθητές θα εντοπίσουν τα εκθέματα μέσα στο Μουσείο.

13 Στη συνέχεια, μία ομάδα από το κάθε τμήμα Α΄ και Β΄ θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνάς της σε ολόκληρη την τάξη. Στο τέλος του προγράμματος οι ίδιες ομάδες των τμημάτων Α’ και Β΄ θα εργαστούν για την εικονογράφηση των εξής μύθων: οι ομάδες του τμήματος Α΄ τη «δημιουργία του κόσμου» και οι ομάδες του τμήματος Β΄ τους «πολέμους των Θεών». Οι μαθητές χρησιμοποιώντας φωτογραφίες από τα φυλλάδια περιήγησης, εφημερίδες και περιοδικά θα φτιάξουν κολάζ και θα ζωγραφίσουν (τα απαραίτητα υλικά θα σας δοθούν από το Μουσείο).

14 Μετά την επίσκεψη στο Μουσείο
Παροτρύνετε τα παιδιά να φτιάξουν τους δικούς τους θεούς και να φανταστούν τα σύμβολά τους. Ζητήστε από τα παιδιά να δραματοποιήσουν το μύθο της δημιουργίας του κόσμου και τους πολέμους των θεών. Συζητήστε για τον Ιάσονα και τον Ηρακλή. Ποιά είναι τα καινούρια στοιχεία που έμαθαν τα παιδιά στο Μουσείο σχετικά με τους δύο ήρωες;

15 1.Στην προθήκη 30 εκτίθεται το παρακάτω τμήμα αγγείου:
Οδηγίες Υλοποίησης ΙΑΣΟΝΑΣ ΟΜΑΔΕΣ Α΄ 1.Στην προθήκη 30 εκτίθεται το παρακάτω τμήμα αγγείου: Εικονίζεται μία σκηνή από την αργοναυτική εκστρατεία. Ταξιδεύοντας προς την Κολχίδα ο Ιάσονας με τους αργοναύτες σταμάτησαν στη Θράκη για να ρωτήσουν τον τυφλό βασιλιά και μάντη Φινέα ποιον δρόμο έπρεπε να πάρουν. Ο Ιάσονας, ως αντάλλαγμα για τη βοήθειά του, τον γιάτρεψε. Στην παράσταση του κρατήρα ο Ιάσονας, αρχηγός των Αργοναυτών, αγγίζει τα μάτια του Φινέα και τον γιατρεύει. Η Ιδαία, σύζυγος του Φινέα, στέκεται δίπλα του.

16 Αυτή η μαντική τέχνη ονομαζόταν οιωνοσκοπία.
Ο Φινέας κάθεται σε θρόνο, κάτω από τον οποίο υπάρχει αετός, το ιερό πουλί του Δία. Οι μάντεις της αρχαιότητας χρησιμοποιούσαν ως οιωνούς το πέταγμα των πουλιών και ιδιαίτερα των αετών. Αυτή η μαντική τέχνη ονομαζόταν οιωνοσκοπία. Η Ιδαία φορά μακρύ χιτώνα διακοσμημένο με κουκίδες και έχει ριγμένο στους ώμους της ιμάτιο. Ο Ιάσονας παρουσιάζεται γυμνός έχοντας στη μέση του ζωσμένο το σπαθί του.

17 ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ 2. Στην περιοχή της Μακεδονίας λατρευόταν η Μητέρα των Θεών, η Κυβέλη, η οποία εκπροσωπούσε τη φύση. Εικονίζεται να κάθεται σε θρόνο ανάμεσα σε δύο λιοντάρια. Από το λιοντάρι στα αριστερά της σώζεται μόνο το σώμα, ενώ στα δεξιά της σώζονται μόνο τα τμήματα των μπροστινών ποδιών και υπολείμματα από το σώμα.

18 ΘΕΑ ΤΥΧΗ 3. Στην αρχαία Μακεδονία λατρευόταν και η θεά Τύχη. Φορά χιτώνα που είναι ζωσμένος κάτω από το στήθος. Γύρω από τους γοφούς της είναι τυλιγμένο ένα ιμάτιο. Στο αριστερό της χέρι κρατά το κέρας της Αμάλθειας, γεμάτο καρπούς (σταφύλια, στάχυα και ρόδι)

19 ΑΦΡΟΔΙΤΗ 4. ιμάτιο χιτώνας
Δίπλα στο άγαλμα της Αφροδίτης, (βλ. αρ. 5) υπάρχει το άγαλμα του Αρποκράτη. Στηρίζεται στον κορμό ενός δέντρου. Στο αριστερό του χέρι κρατά το κέρας της αφθονίας.

20 Η θεά φορά χιτώνα και ιμάτιο.
Ο χιτώνας, που αποδίδεται κολλημένος πάνω στο σώμα της δίνοντας την εντύπωση του βρεγμένου ρούχου, αφήνει ελεύθερα τον αριστερό ώμο και το στήθος. Η θεά κρατά με το δεξί της χέρι ένα τμήμα του ιματίου της.

21 Η θεά Αθηνά πολεμά τους γίγαντες.
ΟΜΑΔΕΣ Β’ ΑΘΗΝΑ 1. κράνος Η θεά Αθηνά πολεμά τους γίγαντες. Εικονίζεται να φορά χιτώνα, ιμάτιο και κράνος με λοφίο. Στο δεξί της χέρι κρατά δόρυ. ιμάτιο χιτώνας

22 2. κράνος Κοντά στην προθήκη 17 υπάρχει το άγαλμα της θεάς Αθηνάς, το οποίο είχε μαρμάρινα τα γυμνά μέλη (κεφάλι, χέρια και πόδια). Ο κορμός του σώματος ήταν ξύλινος και το έκρυβαν τα ενδύματα της θεάς, ο χιτώνας και το ιμάτιο. Στο κεφάλι η θεά φορά κράνος, το οποίο δεν σώζεται ολόκληρο.

23 3. αιγίδα Η θεά φέρει αιγίδα που καλύπτει το στήθος και την πλάτη. Η μπροστινή όψη είναι φολιδωτή και φέρει γοργόνειο. Το γοργόνειο είναι το κεφάλι της Μέδουσας την οποία σκότωσε ο ήρωας Περσέας με τη βοήθεια της θεάς Αθηνάς. Η Μέδουσα είχε αντί για μαλλιά φίδια, τα δόντια της ήταν τεράστια και τα μάτια της τόσο τρομακτικά που πέτρωναν όποιον την κοίταζε. Η θεά παρέλαβε το κεφάλι της από τον Περσέα και το έβαλε στην ασπίδα της, γιατί ακόμη και νεκρό, πέτρωνε όποιον το κοίταζε.

24 Ο θεός κάθεται σε θρόνο με πλάτη. Τα πόδια του πατούν σε υποπόδιο.
4. ΔΙΑΣ Ο θεός κάθεται σε θρόνο με πλάτη. Τα πόδια του πατούν σε υποπόδιο. Στα δεξιά του βρισκόταν ένας αετός, από τον οποίο σώζονται μόνο τα πόδια και η ουρά.

25 Στο ανάγλυφο που βρίσκεται κοντά στην προθήκη 19 εικονίζεται ο Δίας με την Αθηνά και την Ήρα.
5. Αθηνά Ήρα Δίας

26 Η θεά Αθηνά φορά κράνος και φέρει αιγίδα.
Ο Δίας απεικονίζεται γενειοφόρος, φορώντας ιμάτιο που αφήνει ακάλυπτο το στήθος και κρατώντας σκήπτρο στο αριστερό του χέρι. Η Ήρα παρουσιάζεται ως ώριμη γυναίκα. Κρατά και αυτή σκήπτρο στο αριστερό της χέρι. Με το δεξί της χέρι σηκώνει το ιμάτιό της στο πρόσωπό της. Με αυτό τον τρόπο οι αρχαίοι εικόνιζαν τις έγγαμες γυναίκες. Δίπλα από την Αθηνά, στα αριστερά του ανάγλυφου, εικονίζονται δύο γενειοφόροι άνδρες, οι οποίοι ίσως είναι κάποιοι τοπικοί ήρωες.

27 ΗΡΑΚΛΗΣ 6. Τα δύο τραπεζοφόρα (βάσεις τραπεζιών) βρίσκονται το ένα δίπλα στην προθήκη 33 και το άλλο επάνω στο μεγάλο ψηφιδωτό. λεοντή ρόπαλο

28 7.

29 Στο πρώτο γλυπτό ο Ηρακλής ξεκουράζεται στηριζόμενος στο ρόπαλό του πάνω στο οποίο έχει ρίξει τη λεοντή, ενώ στο δεύτερο γλυπτό έχει αποκοιμηθεί πάνω σε αυτή. Στο γλυπτό αυτό σώζονται υπολείμματα από το ρόπαλο του Ηρακλή, το οποίο βρισκόταν πίσω από την πλάτη του.

30 Στην ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή ήταν συνηθισμένο το μοτίβο του Ηρακλή που έχει αποκοιμηθεί από το ποτό μετά από φαγοπότι. Πολύ συχνά εικονίζονται ερωτιδείς (μικροί έρωτες) να προσπαθούν να του κλέψουν το ρόπαλο. Στην πίσω πλευρά του δεύτερου γλυπτού σώζονται υπολείμματα ερωτιδέων, τα οποία όμως δεν είναι δυνατό να τα διακρίνει ο επισκέπτης. Το θέμα της μέθης και των ερωτιδέων ταιριάζει στη διακόσμηση των τραπεζοφόρων.

31 ΑΤΛΑΣ 8. Το άγαλμα του Άτλαντα βρίσκεται κοντά στις προθήκες 15 & 16. Ο Άτλαντας απεικονίζεται γυμνός, μυώδης και γενειοφόρος. Σκύβει προς τα εμπρός, τα χέρια του ήταν λυγισμένα προς τα πίσω και κολλημένα στο κεφάλι του. Τα πόδια του ήταν τεντωμένα και στήριζαν το σώμα. Το άγαλμα κοσμούσε την πρόσοψη ενός κτιρίου στην αρχαία Αγορά της Θεσσαλονίκης. Στην αρχαία Ελλάδα ήταν πολύ συνηθισμένο μοτίβο να χρησιμοποιούν αγάλματα για να στηρίζουν τις προσόψεις κτιρίων. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και με τα γυναικεία αγάλματα των καρυάτιδων.

32 Φύλλα Εργασίας ΙΑΣΟΝΑΣ Βρες στην προθήκη 30 το παρακάτω τμήμα αγγείου:
ΟΜΑΔΑ Α’ ΙΑΣΟΝΑΣ Βρες στην προθήκη 30 το παρακάτω τμήμα αγγείου:

33 Εικονίζεται μία σκηνή από την αργοναυτική εκστρατεία.
Ταξιδεύοντας προς την Κολχίδα ο Ιάσονας με τους αργοναύτες σταμάτησαν στη Θράκη για να ρωτήσουν τον τυφλό βασιλιά και μάντη Φινέα ποιον δρόμο έπρεπε να πάρουν. Ο Ιάσονας, ως αντάλλαγμα για τη βοήθειά του, τον γιάτρεψε. Στην παράσταση του κρατήρα ο Ιάσονας, αρχηγός των Αργοναυτών, αγγίζει τα μάτια του Φινέα και τον γιατρεύει. Η Ιδαία, σύζυγος του Φινέα, στέκεται δίπλα του. Μπορείς να εντοπίσεις τις τρεις μορφές; Πού κάθεται ο Φινέας; Τι ρούχα φορά η Ιδαία; Πώς παριστάνεται ο Ιάσονας;

34 Πού νομίζεις ότι κάθεται η Θεά;
ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ Στην περιοχή της Μακεδονίας λατρευόταν η θεά - Μητέρα των Θεών, η Κυβέλη. Η θεά εκπροσωπούσε τη φύση. Αφού βρεις κοντά στην προθήκη 34 το άγαλμά της προσπάθησε να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις: Πού νομίζεις ότι κάθεται η Θεά;

35 Μπορείς να βρεις ποιο ζώο βρίσκεται στο πλάι της και δεν φαίνεται στη φωτογραφία;
Σχεδίασε το ζώο αυτό στο παρακάτω τετράγωνο :

36 Στην αρχαία Μακεδονία λατρευόταν και η θεά Τύχη.
ΘΕΑ ΤΥΧΗ Στην αρχαία Μακεδονία λατρευόταν και η θεά Τύχη. Βρες το άγαλμά της μέσα στο Μουσείο και παρατήρησε τι κρατάει στα χέρια της. Α. καλάθι με φρούτα Β. το κέρας της Αμάλθειας Γ. ανθοδέσμη

37 Πολύ συχνά σήμερα όταν θέλουμε να μιλήσουμε για αφθονία αναφέρουμε τη φράση «Κέρας Αμάλθειας». Στη σημερινή εποχή τί θα μπορούσε να περιέχει το κέρας της Αμάλθειας; Ζωγράφισε μέσα στο τετράγωνο το κέρας της Αμάλθειας όπως το φαντάζεσαι.

38 Μπορείς να βρεις το άγαλμα κάποιου άλλου θεού που να κρατά το «Κέρας Αμάλθειας» και να σημειώσεις το όνομά του;

39 ΑΦΡΟΔΙΤΗ Δίπλα στην προθήκη 14 θα βρεις το κεφάλι της θεάς Αφροδίτης. Μπορείς να περιγράψεις τα χαρακτηριστικά της;

40 Σε κάποια από τις αίθουσες θα βρεις το άγαλμα της θεάς.
Τί παρατηρείς σε σχέση με το ρούχο της; Μπορείς να φανταστείς τη θεά μέσα σ’ ένα τοπίο; Σχεδίασε το γύρω από την εικόνα.

41 Παρακάτω βλέπεις τμήματα από παραστάσεις της θεάς Αθηνάς.
ΟΜΑΔΑ Β’ ΑΘΗΝΑ Παρακάτω βλέπεις τμήματα από παραστάσεις της θεάς Αθηνάς. 1. Ψάξε να τα βρεις μέσα στο Μουσείο. Όταν τα βρεις σημείωσε ένα Χ στο τετράγωνο που βρίσκεται δίπλα σε κάθε εικόνα και προσπάθησε να απαντήσεις στις ερωτήσεις. α. Βρες στην προθήκη 30 το αγγείο στο οποίο εικονίζεται η παράσταση δίπλα. Τί απεικονίζεται να κάνει η θεά Αθηνά;

42 Βρες το άγαλμα της θεάς Αθηνάς που βρίσκεται κοντά στην προθήκη 17.
β. Βρες το άγαλμα της θεάς Αθηνάς που βρίσκεται κοντά στην προθήκη 17. Τί είναι αυτό το αντικείμενο; Κύκλωσε το σωστό. Α. περικεφαλαία Β. μαντίλι Γ. διάδημα

43 Βρες το άγαλμα της θεάς Αθηνάς που βρίσκεται κοντά στην προθήκη 19.
γ. Βρες το άγαλμα της θεάς Αθηνάς που βρίσκεται κοντά στην προθήκη 19. Από ποιο τμήμα της ενδυμασίας της θεάς προέρχεται αυτή η λεπτομέρεια; Μπορείς τώρα να περιγράψεις την ενδυμασία της θεάς; Η θεά Αθηνά φορούσε… , , ,

44 Βρες το άγαλμα του θεού Δία δίπλα στην προθήκη 33.
ΔΙΑΣ Βρες το άγαλμα του θεού Δία δίπλα στην προθήκη 33. Μπορείς να σκεφτείς πού κάθεται ο θεός; 2. Στα αριστερά του θεού έχουν σωθεί υπολείμματα από ένα ζώο. Μπορείς να καταλάβεις ποιό;

45 Παρακάτω βλέπεις ένα ανάγλυφο που βρίσκεται κοντά στην προθήκη 19.
Ο Δίας παντρεύτηκε την Ήρα και εγκαταστάθηκε στον Όλυμπο μαζί με τους άλλους θεούς. Παρακάτω βλέπεις ένα ανάγλυφο που βρίσκεται κοντά στην προθήκη 19. Εικονίζεται : Ο Δίας με την Αθηνά και την Ήρα. Μπορείς να σημειώσεις τα ονόματα των τριών θεών στη σωστή θέση;

46 Μπορείς να παρατηρήσεις κάποιες διαφορές ανάμεσα στις δύο θεές;

47 Ο Ηρακλής είναι ο μεγαλύτερος ήρωας της ελληνικής μυθολογίας.
3. ΗΡΑΚΛΗΣ Ο Ηρακλής είναι ο μεγαλύτερος ήρωας της ελληνικής μυθολογίας. Ήταν ο πιο δυνατός από τους ανθρώπους. Γνωστοί είναι οι 12 άθλοι του Ηρακλή. Ο πρώτος άθλος που έκανε ο Ηρακλής ήταν να σκοτώσει το λιοντάρι της Νεμέας. Ψάξε μέσα στο Μουσείο να βρεις τα δύο γλυπτά του Ηρακλή που εικονίζονται παρακάτω. Το πρώτο βρίσκεται δίπλα στην προθήκη 33 και το δεύτερο επάνω στο μεγάλο ψηφιδωτό. Πρόκειται για δύο τραπεζοφόρα (στηρίγματα τραπεζιού).

48

49 Τί απεικονίζεται να κάνει ο Ηρακλής στα δύο γλυπτά;
Παρατήρησε προσεκτικά το δεύτερο γλυπτό. Ποιό βασικό γνώρισμα του Ηρακλή λείπει; Μπορείς να σχεδιάσεις το δικό σου τραπεζοφόρο μέσα στο τετράγωνο χρησιμοποιώντας κάποιο από τα πρόσωπα ή τα σύμβολα των θεών;

50 4. ΑΤΛΑΣ Ο Άτλαντας ήταν ο τιτάνας που διέταξε ο Δίας να κρατά τον ουρανό στις πλάτες του για πάντα. Βρες το άγαλμά του κοντά στις προθήκες 15 & 16. Το συγκεκριμένο άγαλμα διακοσμούσε την πρόσοψη κάποιου κτιρίου στην αρχαία αγορά της Θεσσαλονίκης.

51 Μπορείς να παραστήσεις με το σώμα σου τη στάση του Άτλαντα;
Παρατήρησε προσεκτικά τη στάση του κεφαλιού του και προσπάθησε να σκεφτείς πού βρίσκονταν τα χέρια του, μπροστά από το σώμα του ή πίσω από αυτό; Μπορείς να φανταστείς πώς έμοιαζε το αρχαίο κτίριο, μέρος του οποίου αποτελούσε ο Άτλαντας; Σχεδίασέ το γύρω από την εικόνα (στην επόμενη σελίδα).

52 ΑΤΛΑΣ

53 Σχολιασμός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ’’Ανακαλύπτοντας θεούς και ήρωες’’
Προκειμένου να αξιολογήσουμε καλύτερα το δεδομένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Αρχαιολογικού Μουσείου, πρέπει αρχικά να το διαχωρίσουμε σε ενότητες. Όπως μας δίνεται και από τους ίδιους τους σχεδιαστές του, παρατηρούμε τις ακόλουθες ενότητες : α) Πριν την επίσκεψη στο Μουσείο β) Κατά την επίσκεψη στο Μουσείο γ) Μετά την επίσκεψη στο Μουσείο δ) Οδηγίες υλοποίησης του προγράμματος Η αξιολόγηση βασίζεται στο μέγεθος αποδοτικότητας του προγράμματος ανάλογα με το : Αν είναι κατάλληλο για τους μαθητές στους οποίους απευθύνεται, Κατά πόσο τους προετοιμάζει πριν την επίσκεψη στο Μουσείο, Τα μέσα που παρέχονται στους μαθητές κατά την επίσκεψη και Το διδακτικό σκοπό (εφόσον μπορεί να επιτευχθεί).

54 Πριν την επίσκεψη στο Μουσείο
Η προετοιμασία των μαθητών είναι ένα βασικό σημείο κατά το οποίο διαμορφώνεται μια άποψη που αφορά το αντικείμενο (θέμα) με το οποίο θα ασχοληθούν. Οι οδηγίες που δίνονται στο πρόγραμμα γι’ αυτό το στάδιο θα λέγαμε ότι είναι κάπως περιορισμένες και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι ως επί το πλείστον είναι στο χέρι του εκπαιδευτικού. Ωστόσο, θα μπορούσε να γίνει κάποια αναφορά, εκτός από συζήτηση και ανάλυση εικόνων, στις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών για την αρχαιότητα, τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες των ανθρώπων και στους λόγους που οδήγησαν τους ανθρώπους στην απεικόνιση των θεών καθώς και στη δημιουργία συμβόλων.

55 Παράλληλα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και κάποιο παιχνίδι, το οποίο θα είναι επιλεγμένο από τον εκπαιδευτικό και θα αφορά για παράδειγμα, κάποιο κολάζ φτιαγμένο από εικόνες με θεούς, σύμβολα καθώς και αγγεία που εμφανίζονται αυτά.

56 Κατά την επίσκεψη στο Μουσείο
Όσον αφορά στο στάδιο επίσκεψης στο Αρχαιολογικό Μουσείο, παρατηρούμε ότι αρχικά θα γίνει χωρισμός σε 2 ομάδες και στη συνέχεια σε υποομάδες των 3-4 ατόμων. Παράλληλα, θα δοθούν στους μαθητές οι απαραίτητες οδηγίες, τα εργαλεία, καθώς και τα αντίστοιχα φυλλάδια εργασίας για να μπορέσουν να εξερευνήσουν το Μουσείο. Παρατηρούμε ότι γενικώς το πρόγραμμα βασίζεται στη συνεργασία των παιδιών χωρίς την κατεύθυνση από το/τη δάσκαλο/δασκάλα, καθώς αυτό δεν είναι απαραίτητο εφόσον οι μαθητές έχουν κάποια κατεύθυνση από τα φυλλάδια που τους δόθηκαν. Απευθύνεται σε μαθητές Γ’ και Δ’ δημοτικού, επομένως είναι καλό κυρίως γι’ αυτές τις τάξεις.

57 Θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρ’ όλο που το πρόγραμμα είναι καλά οργανωμένο, ενδεχομένως κάποια παιδιά να δυσαρεστηθούν που δεν έλαβαν μέρος στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ενώ ενδιαφέρθηκαν και ο κόπος τους πρέπει να έχει κάποιο αντίκρισμα. Ωστόσο η ιδέα του κολάζ, όπως προαναφέρθηκε, είναι πολύ καλή.

58 Εκτός από αυτή τη δραστηριότητα(κολάζ), μια καλή ιδέα θα ήταν ένα παιχνίδι στο χώρο του Μουσείου, πάντα με τις κατάλληλες προφυλάξεις όσον αφορά στα εκθέματα, που θα έχει τους αντίστοιχους κανονισμούς με το παιχνίδι ’’το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού’’. Βάσει αυτών, θα υπάρχουν κάποια κρυμμένα χαρτάκια, τα οποία θα δίνουν έναν άλλο προ- ορισμό ούτως ώστε στο τέλος να ανακαλυφθεί ο ζητούμενος ’’θησαυρός’’, που θα είναι ενδεχομένως κάποια αφίσα ενός θεού ή ακόμα και κομμάτια τυπωμένα που στο τέλος θα κολληθούν σαν πάζλ. Αυτή η δραστηριότητα θα αύξανε το ενδιαφέρον των παιδιών, θα τους προέτρεπε να παρατηρήσουν τα εκθέματα και θα τους χάριζε μια ωραία αφίσα για να στολίσουν την τάξη τους.

59 Οδηγίες υλοποίησης Αναφερόμενοι στις οδηγίες υλοποίησης του προγράμματος και στα φυλλάδια εργασίας, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι είναι αρκετά κατανοητά ούτως ώστε να γίνουν αντιληπτά από τους μαθητές. Επιπλέον, οι εργασίες που δημιουργήθηκαν για να εκτελέσουν οι μαθητές είναι ποικίλων μορφών (ερωτήσεις ανοιχτού-κλειστού τύπου-πολλαπλής επιλογής), πλαίσια σχεδίασης, συμπλήρωση κενών, κ.ά. Αυτό το χαρακτηριστικό προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα εξάσκησης σε ερωτήσεις ποικίλων μορφών, ώστε να χρησιμοποιούν το μυαλό τους ανάλογα με τα ζητούμενα. Είναι βέβαια κατανοητό το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες δεν είναι δυνατό να ασχοληθούν στις εργασίες τους με όλα τα εκθέματα, γι’ αυτό το λόγο υπάρχει πρόβλεψη παρουσίασης των εργασιών 2 ενδεικτικών ομάδων από την κάθε μία.

60 Μετά την επίσκεψη στο Μουσείο
Οι προτάσεις για τις δραστηριότητες επιστροφής στο σχολείο είναι τρεις και αφορούν στη δημιουργία των δικών τους θεών, στη δραματοποίηση της δημιουργίας του κόσμου και στις νέες γνώσεις τους για τον Ηρακλή και τον Ιάσονα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, αρκεί να μπουν στη διαδικασία οι μαθητές να συγκρίνουν πέρα απ’ όλα αυτά, το παρελθόν με το μέλλον και να καταλάβουν τις διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης και τις συνήθειες κάθε εποχής.

61 Βιβλιογραφία Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αρχαιολογικού Μουσείου : Εικόνες :
rammata_gia_sxoleia.html Εικόνες : fA9FaKTYs/s1600/ContentSegment_ $W1000_H0_R0_P0_S1_V1$Jpg.jp g .jpg apollon jpg

62


Κατέβασμα ppt "Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google