Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Όμιλος International Life. Εισαγωγή Ο Όμιλος International Life είναι η εξέλιξη του Γενικού Πρακτορείου Ελλάδος της ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ Ασφαλιστικής Εταιρίας RAS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Όμιλος International Life. Εισαγωγή Ο Όμιλος International Life είναι η εξέλιξη του Γενικού Πρακτορείου Ελλάδος της ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ Ασφαλιστικής Εταιρίας RAS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Όμιλος International Life

2 Εισαγωγή Ο Όμιλος International Life είναι η εξέλιξη του Γενικού Πρακτορείου Ελλάδος της ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ Ασφαλιστικής Εταιρίας RAS. Λειτουργεί από το 1956 διανύοντας το 52ο έτος λειτουργίας του. Χρονικό Στρατηγικής Ανάπτυξης Ομίλου 2005 : Ανάπτυξη συνεργασίας με την Globus Life & την Validi, διατηρώντας ταυτόχρονα μετοχική σχέση 2006: Αλλαγή Εταιρικής Ταυτότητας (Νέο Σήμα, Νέα χρώματα) με ολοκληρωμένη διαφημιστική καμπάνια 2007:  Μετονομασία της International Hellas A.A.E. σε International Life Α.Ε.Γ.Α.  Νέα Διαφημιστική Προϊόντική Καμπάνια  Έναρξη δραστηριοποίησης στην Ρωσία 2009:  Πώληση της Praxis International ΑΧΕΠΕΥ  Εξαγορά της Universal Life 1956: Ξεκινούν οι ασφαλιστικές εργασίες στην Ελλάδα με την την ίδρυση της αντιπροσωπείας της RAS Αδριατικής Ασφαλιστικής Εταιρείας στην Ελλάδα 1984: Μετεξέλιξη της ασφαλιστικής επιχείρησης με την ίδρυση της International Hellas A.A.E. 1991: ίδρυση της International Holding A.E. & της International Life A.E.A.Z. 1992: Ίδρυση της International ΑΕΔΑΚ 1999: Ίδρυση της Praxis International ΑΧΕΠΕΥ 2000: Ίδρυση της International Online A.E. 2003:  Επέκταση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Γερμανία με την UVS  Εξαγορά & απορρόφηση από την Praxis International ΑΧΕΠΕΥ των εταιριών MEΤRONET ΕΠΕΥ και SYMETRON ΑΧΕ 2004: Απόκτηση της Εταιρίας Bsa Insurance Services

3 Στρατηγική Στρατηγικές Τακτικές Συνεχής Βελτίωση της Προστιθέμενης Αξίας που λαμβάνει ο πελάτης μέσω της  Ταχύτητας και ποιότητας αποζημίωσης & Έκδοσης συμβολαίων,  Ευελιξίας & της Ανθρώπινης Προσέγγισης σε όλα τα στάδια εξυπηρέτησης  Δημιουργίας Καινοτομίας στους τομείς Προϊόντων & Υπηρεσιών Στρατηγική Επιλογή Διαφοροποίηση Να γίνουμε η κορυφαία εταιρεία της χώρας Να συμβάλλουμε στην ασφάλεια και την ευημερία των πελατών μας Προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας Επιτελώντας κοινωνικό έργο Χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης ΟΡΑΜΑ Στρατηγική Διάθεσης Προϊόντων Στρατηγική Διάθεσης Προϊόντων Πολυκαναλικό Σύστημα διάθεσης προϊόντων & Ανάπτυξης Δικτύου Πωλήσεων

4 «Τρίγωνο Αξιών» International Life Εμπιστοσύνη Δυναμισμός/ Σύγχρονες Υπηρεσίες Αξιοπιστία/ Ήθος Φιλικότητα/ Προστασία Αξίες

5 Εταιρίες με πλειοψηφία του Ομίλου International Life Εταιρίες με μειοψηφία του Ομίλου International Life International Holding A.E. Εταιρία Συμμετοχών International Life A.E.A.Z. Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής International Α.Ε.Δ.Α.Κ. Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων International Life A.Ε.Γ.Α. Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων Cosmos International Life Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κύπρου International Finance A.E. Εταιρία Οικονομικών Συμβούλων Δομή Ομίλου Bsa Insurance Services Πρακτορειακή Εταιρία Europa Life Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων - Ρωσία Russin Life Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής - Ρωσία International Online Α.Ε.Υ.Δ. Εταιρεία Εφαρμογών Πληροφορικής

6 1 Εταιρεία Τεχνολογικός Τομέας 6 Εταιρείες Ασφαλιστικός Τομέας 3 Εταιρείες Επενδυτικός Τομέας Τομείς Ομίλου

7 Ατομικές Ασφαλίσεις Στεγαστικά, Επαγγελματικά, Καταναλωτικά Δάνεια, Πιστωτικές Κάρτες Ασφάλιση Ζωής, Προστασία Οικογένειας, Εξασφάλιση Παιδιού, Συνταξιοδοτικά & Αποταμιευτικά Προγράμματα, Ασφαλίσεις Υγείας, Ασφαλίσεις Ανικανότητας, Απώλειας Εισοδήματος, Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων, Ασφαλιστικά Προγράμματα για τη Γυναίκα (Woman’s Life) Τραπεζικά Προϊόντα Ασφάλειες Ζωής, Αποταμιευτικά Προγράμματα Προγράμματα Bancassurance Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής, Ατυχημάτων, Σύνταξης, Απώλειας Εισοδήματος, Υγείας, Ανικανότητας Επιχειρηματικό Χαρτοφυλάκιο

8 Ασφαλίσεις Περιουσίας Ασφαλίσεις Χρηματικών και Οικονομικών Απωλειών, Ασφαλίσεις Βοήθειας, Νομική Προστασία Κατοικίας, Καταστήματος, Ξενοδοχείου, Γραφείου, Βιοτεχνίας, Ασφαλιστικά Προγράμματα Ειδικά για Δανειολήπτες Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου Ασφαλίσεις Ειδικών Κινδύνων Αστικής Ευθύνης, Τεχνικές Ασφαλίσεις, Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής, Ασφαλίσεις Προσωπικών Ατυχημάτων, Ασφαλίσεις Μεταφορών Άλλες Ασφαλίσεις Επιχειρηματικό Χαρτοφυλάκιο

9 Αμοιβαία Κεφάλαια 7 Αμοιβαία Κεφάλαια: 3 Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, 2 Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια, 1 Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο, 1 Διαχείρισης Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, Εφαρμογές Διαδικτύου, Μελέτες Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Επιχειρηματικό Χαρτοφυλάκιο

10 Ο Όμιλος International Life σε αριθμούς 31.12.09 (Ενοποιημένος Ισολογισμός INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Α.Ζ. Σύνολο Κεφαλαίων € 21,0 εκ. Σύνολο Περιουσίας € 244,0 εκ. Σύνολο Πελατών 230.000 Συνολικά Έσοδα (Ασφάλιστρα & λοιπά Έσοδα) € 110,0 εκ. Ενοποιημένα Κέρδη προ φόρων € 2,3 εκ. Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη

11 Ανθρώπινο Δυναμικό Ομίλου Ενεργοί Πιστοποιημένοι Ασφαλιστές & Στελέχη Πωλήσεων 1.068 Διοικητικό Προσωπικό 265 Σύνολο Ανθρωπίνου Δυναμικού Αποκλειστικής Απασχόλησης 1.333 Σύνολο Ανθρωπίνου Δυναμικού Μη Αποκλειστικής Απασχόλησης 580 Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού 1.913

12 Μέσα σε 10 ημέρες πληρώνεται το 98% των ζημιών (Life) Συνολικός Δείκτης Ικανοποίησης Πελάτη 4.1 (με άριστα το 5) Χρόνος Έκδοσης Συμβολαίου (Life) 1 Ημέρα Δείκτες Ποιότητας Παρεχομένων Υπηρεσιών Δείκτες Ποιότητας

13  200 Συνεργαζόμενα Πρακτορεία  580 άτομα ανθρώπινο δυναμικό  5 Brokers  190 άτομα ανθρώπινο δυναμικό Δίκτυο Πωλήσεων Agency System  70 Καταστήματα σε όλη την Ελλάδα  1.068 Στελέχη & Πιστοποιημένοι Ασφαλιστές Brokers Πρακτορεία

14 Πιστοποίηση για:  International Life Α.Ε.Α.Ζ.  International Life Α.Ε.Γ.Α. Πιστοποίηση για το σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών και των υποκαταστημάτων σε όλη την Ελλάδα κατά ISO 9001:2000 Αναγνώριση για την αξιοπιστία, το υψηλό επίπεδο οργάνωσης και το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών των 2 εταιρειών Εταιρικές Διακρίσεις Πιστοποίηση ISO 9001:2000 Άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών

15 Best Workplaces 2005, 2006, 2007 & 2010 International Life Α.Ε.Α.Ζ. έχει διακριθεί ανά μέσα στις 10 εταιρίες με το καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στην Ελλάδα για 4 χρονιές Ανακηρύχθηκε ως μια επιχείρηση που αξίζει να εργάζεσαι Ενθάρρυνση & ενδυνάμωση των εργαζομένων Συστήματα Επιβράβευσης Διαφορετικότητα στην επίτευξη αποδοτικότητας & αποτελεσματικότητας Εταιρικές Διακρίσεις

16 1ο Βραβείο για το Τηλεοπτικό Spot Διαγωνισμός “Ermis Awards 2006” Διαφημιστικό Concept: Bubble Wrap 1 st Βραβείο στην Κατηγορία “Ermis Production” Υποκατηγορία: Τραπεζικά/Χρηματοοικονομικά Προϊόντα/Υπηρεσίες Εταιρικές Διακρίσεις

17 Συνεχείς Διακρίσεις για το Εταιρικό Site (www.inlife.gr) Παγκόσμιος Διαγωνισμός “Web Award 2006”  Βραβείο: “Standard of Excellence”  Κατηγορία: “Insurance”  Συμμετοχές: χιλιάδες sites από 35 διαφορετικές χώρες Ελληνικός Διαγωνισμός “Ermis Awards 2005”  1st Prize (Ermis Gold)  Συμμετοχές: Εταιρικά sites από όλη την Ασφαλιστική Αγορα Εταιρικές Διακρίσεις


Κατέβασμα ppt "Όμιλος International Life. Εισαγωγή Ο Όμιλος International Life είναι η εξέλιξη του Γενικού Πρακτορείου Ελλάδος της ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ Ασφαλιστικής Εταιρίας RAS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google