Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Όμιλος International Life είναι η εξέλιξη του Γενικού Πρακτορείου Ελλάδος της ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ Ασφαλιστικής Εταιρίας RAS. Λειτουργεί από το 1956 διανύοντας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Όμιλος International Life είναι η εξέλιξη του Γενικού Πρακτορείου Ελλάδος της ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ Ασφαλιστικής Εταιρίας RAS. Λειτουργεί από το 1956 διανύοντας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 Όμιλος International Life

1 Ο Όμιλος International Life είναι η εξέλιξη του Γενικού Πρακτορείου Ελλάδος της ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ Ασφαλιστικής Εταιρίας RAS. Λειτουργεί από το διανύοντας το 52ο έτος λειτουργίας του. Εισαγωγή Χρονικό Στρατηγικής Ανάπτυξης Ομίλου 1956: Ξεκινούν οι ασφαλιστικές εργασίες στην Ελλάδα με την την ίδρυση της αντιπροσωπείας της RAS Αδριατικής Ασφαλιστικής Εταιρείας στην Ελλάδα 1984: Μετεξέλιξη της ασφαλιστικής επιχείρησης με την ίδρυση της International Hellas A.A.E. 1991: ίδρυση της International Holding A.E. & της International Life A.E.A.Z. 1992: Ίδρυση της International ΑΕΔΑΚ 1999: Ίδρυση της Praxis International ΑΧΕΠΕΥ 2000: Ίδρυση της International Online A.E. 2003: Επέκταση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Γερμανία με την UVS Εξαγορά & απορρόφηση από την Praxis International ΑΧΕΠΕΥ των εταιριών MEΤRONET ΕΠΕΥ και SYMETRON ΑΧΕ 2004: Απόκτηση της Εταιρίας Bsa Insurance Services 2005 : Ανάπτυξη συνεργασίας με την Globus Life & την Validi, διατηρώντας ταυτόχρονα μετοχική σχέση 2006: Αλλαγή Εταιρικής Ταυτότητας (Νέο Σήμα, Νέα χρώματα) με ολοκληρωμένη διαφημιστική καμπάνια 2007: Μετονομασία της International Hellas A.A.E. σε International Life Α.Ε.Γ.Α. Νέα Διαφημιστική Προϊόντική Καμπάνια Έναρξη δραστηριοποίησης στην Ρωσία 2009: Πώληση της Praxis International ΑΧΕΠΕΥ Εξαγορά της Universal Life

2 ΟΡΑΜΑ Στρατηγική Στρατηγική Επιλογή Στρατηγικές Τακτικές
Να γίνουμε η κορυφαία εταιρεία της χώρας Να συμβάλλουμε στην ασφάλεια και την ευημερία των πελατών μας Προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας Επιτελώντας κοινωνικό έργο Χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης ΟΡΑΜΑ Στρατηγική Επιλογή Διαφοροποίηση Στρατηγικές Τακτικές Συνεχής Βελτίωση της Προστιθέμενης Αξίας που λαμβάνει ο πελάτης μέσω της Ταχύτητας και ποιότητας αποζημίωσης & Έκδοσης συμβολαίων, Ευελιξίας & της Ανθρώπινης Προσέγγισης σε όλα τα στάδια εξυπηρέτησης Δημιουργίας Καινοτομίας στους τομείς Προϊόντων & Υπηρεσιών Στρατηγική Διάθεσης Προϊόντων Πολυκαναλικό Σύστημα διάθεσης προϊόντων & Ανάπτυξης Δικτύου Πωλήσεων

3 Φιλικότητα/ Προστασία Δυναμισμός/ Σύγχρονες Υπηρεσίες
Αξίες «Τρίγωνο Αξιών» International Life Φιλικότητα/ Προστασία Δυναμισμός/ Σύγχρονες Υπηρεσίες Αξιοπιστία/ Ήθος Εμπιστοσύνη

4 International Online Α.Ε.Υ.Δ.
Δομή Ομίλου International Holding A.E. Εταιρία Συμμετοχών International Life A.E.A.Z. Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής International Α.Ε.Δ.Α.Κ. Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων International Life A.Ε.Γ.Α. Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων International Online Α.Ε.Υ.Δ. Εταιρεία Εφαρμογών Πληροφορικής Bsa Insurance Services Πρακτορειακή Εταιρία International Finance A.E. Εταιρία Οικονομικών Συμβούλων Cosmos International Life Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κύπρου Russin Life Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής - Ρωσία Europa Life Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων - Ρωσία Εταιρίες με πλειοψηφία του Ομίλου International Life Εταιρίες με μειοψηφία του Ομίλου International Life

5 Τομείς Ομίλου 6 Εταιρείες 3 Εταιρείες 1 Εταιρεία Επενδυτικός Τομέας
Ασφαλιστικός Τομέας 1 Εταιρεία Τεχνολογικός Τομέας

6 Επιχειρηματικό Χαρτοφυλάκιο
Επιχειρηματικό Χαρτοφυλάκιο Ατομικές Ασφαλίσεις Ασφάλιση Ζωής, Προστασία Οικογένειας, Εξασφάλιση Παιδιού, Συνταξιοδοτικά & Αποταμιευτικά Προγράμματα, Ασφαλίσεις Υγείας, Ασφαλίσεις Ανικανότητας, Απώλειας Εισοδήματος, Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων, Ασφαλιστικά Προγράμματα για τη Γυναίκα (Woman’s Life) Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής, Ατυχημάτων, Σύνταξης, Απώλειας Εισοδήματος, Υγείας, Ανικανότητας Προγράμματα Bancassurance Ασφάλειες Ζωής, Αποταμιευτικά Προγράμματα Τραπεζικά Προϊόντα Στεγαστικά, Επαγγελματικά, Καταναλωτικά Δάνεια, Πιστωτικές Κάρτες

7 Επιχειρηματικό Χαρτοφυλάκιο
Επιχειρηματικό Χαρτοφυλάκιο Ασφαλίσεις Περιουσίας Κατοικίας, Καταστήματος, Ξενοδοχείου, Γραφείου, Βιοτεχνίας, Ασφαλιστικά Προγράμματα Ειδικά για Δανειολήπτες Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου Άλλες Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης, Τεχνικές Ασφαλίσεις, Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής, Ασφαλίσεις Προσωπικών Ατυχημάτων, Ασφαλίσεις Μεταφορών Ασφαλίσεις Ειδικών Κινδύνων Ασφαλίσεις Χρηματικών και Οικονομικών Απωλειών, Ασφαλίσεις Βοήθειας, Νομική Προστασία

8 Επιχειρηματικό Χαρτοφυλάκιο
Επιχειρηματικό Χαρτοφυλάκιο Αμοιβαία Κεφάλαια 7 Αμοιβαία Κεφάλαια: 3 Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, 2 Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια, 1 Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο, 1 Διαχείρισης Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εφαρμογές Πληροφορικής Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, Εφαρμογές Διαδικτύου, Μελέτες Πληροφορικής

9 Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη
Ο Όμιλος International Life σε αριθμούς (Ενοποιημένος Ισολογισμός INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Α.Ζ. Σύνολο Κεφαλαίων € 21,0 εκ. Σύνολο Περιουσίας € 244,0 εκ. Σύνολο Πελατών Συνολικά Έσοδα (Ασφάλιστρα & λοιπά Έσοδα) € 110,0 εκ. Ενοποιημένα Κέρδη προ φόρων € ,3 εκ.

10 Ανθρώπινο Δυναμικό Ομίλου
Ενεργοί Πιστοποιημένοι Ασφαλιστές & Στελέχη Πωλήσεων Διοικητικό Προσωπικό Σύνολο Ανθρωπίνου Δυναμικού Αποκλειστικής Απασχόλησης Σύνολο Ανθρωπίνου Δυναμικού Μη Αποκλειστικής Απασχόλησης Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού

11 Μέσα σε 10 ημέρες πληρώνεται το 98% των ζημιών (Life)
Δείκτες Ποιότητας Δείκτες Ποιότητας Παρεχομένων Υπηρεσιών Μέσα σε 10 ημέρες πληρώνεται το 98% των ζημιών (Life) Συνολικός Δείκτης Ικανοποίησης Πελάτη (με άριστα το 5) Χρόνος Έκδοσης Συμβολαίου (Life) Ημέρα

12 Δίκτυο Πωλήσεων Agency System Brokers Πρακτορεία
70 Καταστήματα σε όλη την Ελλάδα 1.068 Στελέχη & Πιστοποιημένοι Ασφαλιστές Brokers 5 Brokers 190 άτομα ανθρώπινο δυναμικό Πρακτορεία 200 Συνεργαζόμενα Πρακτορεία 580 άτομα ανθρώπινο δυναμικό

13 Άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών
Εταιρικές Διακρίσεις Πιστοποίηση ISO 9001:2000 Πιστοποίηση για: International Life Α.Ε.Α.Ζ. International Life Α.Ε.Γ.Α. Πιστοποίηση για το σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών και των υποκαταστημάτων σε όλη την Ελλάδα κατά ISO 9001:2000 Αναγνώριση για την αξιοπιστία, το υψηλό επίπεδο οργάνωσης και το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών των 2 εταιρειών Άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών

14 Διαφορετικότητα στην επίτευξη αποδοτικότητας & αποτελεσματικότητας
Εταιρικές Διακρίσεις Best Workplaces 2005, 2006, 2007 & 2010 International Life Α.Ε.Α.Ζ. έχει διακριθεί ανάμέσα στις 10 εταιρίες με το καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στην Ελλάδα για 4 χρονιές Ανακηρύχθηκε ως μια επιχείρηση που αξίζει να εργάζεσαι Ενθάρρυνση & ενδυνάμωση των εργαζομένων Συστήματα Επιβράβευσης Διαφορετικότητα στην επίτευξη αποδοτικότητας & αποτελεσματικότητας

15 Εταιρικές Διακρίσεις 1ο Βραβείο για το Τηλεοπτικό Spot
Διαγωνισμός “Ermis Awards 2006” Διαφημιστικό Concept: Bubble Wrap 1st Βραβείο στην Κατηγορία “Ermis Production” Υποκατηγορία: Τραπεζικά/Χρηματοοικονομικά Προϊόντα/Υπηρεσίες

16 Εταιρικές Διακρίσεις Παγκόσμιος Διαγωνισμός “Web Award 2006”
Συνεχείς Διακρίσεις για το Εταιρικό Site (www.inlife.gr) Παγκόσμιος Διαγωνισμός “Web Award 2006” Βραβείο: “Standard of Excellence” Κατηγορία: “Insurance” Συμμετοχές: χιλιάδες sites από 35 διαφορετικές χώρες Ελληνικός Διαγωνισμός “Ermis Awards 2005” 1st Prize (Ermis Gold) Συμμετοχές: Εταιρικά sites από όλη την Ασφαλιστική Αγορα


Κατέβασμα ppt "Ο Όμιλος International Life είναι η εξέλιξη του Γενικού Πρακτορείου Ελλάδος της ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ Ασφαλιστικής Εταιρίας RAS. Λειτουργεί από το 1956 διανύοντας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google