Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΛΟΥ 2006

2 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS2 Εισαγωγή n Έντονες εξελίξεις σε θέματα Ασφαλείας Τροφίμων n Σύγχρονη πελατοκεντρική αντίληψη, προσφορά αξίας, ανταγωνισμός, αυστηροί κανονισμοί n Ανάπτυξη του κλάδου των 3PL n Ιδιαιτερότητα των «ψυχρών» logistics n Πακέτο Υπηρεσιών n «Βιομηχανία» Υπηρεσίας που παράγει πολλά προϊόντα, εξυπηρετεί μεταβλητές απαιτήσεις μεταβαλλόμενου πελατολογίου n Σωστή κοστολόγηση απαραίτητη προϋπόθεση για ποιότητα και αποδοτικότητα, τελικά για επιβίωση

3 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS3 n Κοστολόγηση σε επίπεδο δραστηριότητας, διεργασίας, προϊόντος (υπηρεσίας) και πελάτη n Το σύστημα κοστολόγησης αποτελεί παράλληλα εργαλείο βελτίωσης διαδικασιών και ποιότητας n Το σύστημα είναι προσιτό και στις ΜΜΕ n Η ορθή κοστολόγηση αποτελεί εργαλείο επιβίωσης για τη ΜΜΕ n Δεν αφορά μόνο εταιρείες 3PL αλλά και ιδιωτικές που κάνουν ψυχρά logistics in - house n Δυνατότητα κοστολόγησης πελάτη ή κατηγορίας πελατών n Δυνατότητα πρόβλεψης ανάγκης πόρων (εργασίας - εξοπλισμών - ενέργειας - υλικών)

4 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS4 Τα βασικά προϊόντα των παροχέων «Ψυχρών Logistics» n Αποθηκευτικά δικαιώματα (λέγονται και «Ψυκτικά» n Εργατικά : u Παραλαβή u Εισαγωγή στην αποθήκη u Ετοιμασία παραγγελιών (picking) u Εξαγωγή u Φόρτωση αυτοκινήτων n Διανομή

5 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS5 Ο Λογαριασμός «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» n Αποτίμηση της οικονομικής απόδοσης n Συνοπτικά αποτελέσματα περιόδου n Δείχνει το τελικό αποτέλεσμα, χωρίς να ιχνηλατεί περιοχές κέρδους ή ζημίας n Δίνει κόστη ανά λογαριασμούς λογιστικού σχεδίου (κέντρα ευθύνης κόστους) n Δεν δίνει πληροφορίες για κόστος προϊόντων (υπηρεσιών) n Δεν δίνει πληροφορίες για κόστος πελατών ή κατηγορίας πελατών

6 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS6

7 7 Μια βελτιωμένη μορφή του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» n Έχουμε κάνει μετρήσεις και γνωρίζουμε τον επιμερισμό των πόρων (εργασία, εξοπλισμοί, ενέργεια, υλικά) στα προϊόντα μας (Ψυκτικά, Εργατικά, Διανομή n Γνωρίζουμε τι μας κοστίζει αυτό που τιμολογούμε (Ψυκτικά, Εργατικά, Διανομή) n Γνωρίζουμε τι εισπράξαμε από κάθε προϊόν μας (Ψυκτικά, Εργατικά, Διανομή) n Συμπεραίνουμε αν κερδίσαμε ή χάσαμε σε επίπεδο προϊόντος και όχι στο τέλος n Έχουμε ήδη μπει στη λογική της πρόληψης n Έχουμε δημιουργήσει προϋποθέσεις να κοστολογήσουμε ανά πελάτη

8 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS8

9 9 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ n Α : Αρχικό κόστος εγκατάστασης (αποσβέσεις) n Ετήσιο Κόστος : u B1 : Ετήσιο Λειτουργικό Κόστος u B2 : Μερίδιο παγίων κοστολογίων (γενικά έξοδα, τόκοι, φόρος ακίνητης περιουσίας) που φορτίζουν τα ψυκτικά n Γ : Κόστος χρήσης οικοπέδου Γ n Ψ : Συνολικό Κόστος Ψυκτικών n Ψ = Α + Β1 + Β2 + Γ

10 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ n Αποσβέσεις Α = 460.000 n Ετήσιο Κόστος : u Ετήσιο Λειτουργικό Κόστος Ψυκτικών Β1 = 544.900 u «Κάτω από τη γραμμή» Β2 = 100.000+20.000+0,50Χ100.000 = 170.000 u Κόστος χρήσης οικοπέδου Γ = 40.000 n Συνολικό Κόστος Ψυκτικών Ψ = 460.000+544.900+170.000+40.000 = 1.214.900

11 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS11 Τι χώρο χρειάζομαι για να αποθηκεύσω τις παλέτες των Πελατών μου ; Κάνω τους υπολογισμούς μου :

12 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS12 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ n Υπολογίζω το συνολικό κόστος n Υπολογίζω το ελάχιστο απαιτούμενο ετήσιο έσοδο (markup ή ακριβέστερος υπολογισμός Παρούσας Αξίας (Present Value) n Καθορίζω το είδος παλέτας n Καθορίζω το αποθηκευτικό σύστημα n Υπολογίζω τις παλετοθέσεις που χωράνε στην αποθήκη μου n Υπολογίζω το απαιτούμενο ετήσιο έσοδο ανά παλετοθέση n Καθορίζω βαθμό πληρότητας της αποθήκης n «Μεταφράζω» το έσοδο ανά παλετοθέση σε έσοδο ανά παλέτα, διαιρώντας με το συντελεστή πληρότητας n Καθορίζω το έσοδο ανά περίοδο, διαιρώντας το ετήσιο δια του αριθμού των περιόδων εντός του έτους n Επιλέγω μονάδα χρέωσης

13 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS13 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ (ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) n Ετήσιο κόστος 1.214.900 n Ελάχιστο απαιτούμενο ετήσιο έσοδο 1,20 Χ 1.214.900 = 1.457.880 n Παλέτα 0,80 Χ 1,20 Χ 1,80 n Ράφια back to back με Reach Truck n Όγκος Αποθήκης 23.000 κ.μ., full capacity σε παλέτες 23.000 / 6,5 = 3.538 παλέτες n Απαιτούμενο έσοδο ανά παλετοθέση 1.457.880 / 3.538 = 412 n Βαθμός πληρότητας αποθήκης 80% n Ετήσιο έσοδο ανά παλέτα 412 / 0,80 = 515 n Μηνιαίο έσοδο ανά παλέτα 515 / 12 = 42,9 Ο βαθμός πληρότητας επηρεάζεται από την επιλογή της τιμολογούμενης περιόδου !

14 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS14 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ n Άμεσα εργατικά : u Εργάτες u Χειριστές u Ελεγκτές u Επόπτες n Υποστηρικτικές λειτουργίες u Απασχόληση Διευθυντή u Προσωπικό Γραφείου n Λοιπά u Συντήρηση Ανυψωτικών u Απόσβεση Ανυψωτικών u Ενέργεια Φόρτισης Μπαταριών u Stretch film u Ζημιές προϊόντων από κρούσεις - πτώσεις

15 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS15 ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ n Σωστή κοστολόγηση ανθροποώρας Οι εργαζόμενοι αμείβονται για 427 μέρες (14 μήνες), ενώ εργάζονται 228 μέρες (260 - 6 αργίες - 6 ασθένεια). Επίσης, στη διάρκεια της ημέρας αμοίβονται για 8 ώρες, ενώ το παραγωγικό τους έργο είναι κατά 10 - 20% λιγότερο χρόνο (διαλείμματα). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : n Μικτά 1.200 το μήνα n Ετήσιο κόστος επιβάρυνσης εταιρείας 14Χ1200Χ1,3=21.840 n Κόστος ανά παραγωγική ανθρωποώρα 21.840 / 228 / 8 / 0,85 = 14

16 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS16 n Μετρήσεις παραγωγικότητας που επιτυγχάνονται στις δραστηριότητες των εργατικών

17 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS17 n Εκτίμηση κόστους υποστήριξης εργατικών και λοιπών έμμεσων κοστολογίων u Με συντελεστή αναγωγής μέσω του επιμερισμένου λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» u Με λεπτομερείς μετρήσεις κόστους δραστηριοτήτων ανά κατηγορία πελάτη (ακριβέστερη μέθοδος)

18 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS18 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ n Υπολογίζω το άμεσο κόστος εργασίας (για ορισμένη ποσότητα) n Υπολογίζω συνολικό κόστος εργασίας n Καθορίζω επιθυμητό Συντελεστή Μικτού Κέρδους (ΣΜΚ) με γνώμονα τον (ικανοποιητικό) λογαριασμό «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» n Καθορίζω το απαιτούμενο έσοδο εργατικών, που επιστρέφει το επιθυμητό μικτό κέρδος n Επιμερίζω το έσοδο των εργατικών σε κατηγορίες εργασίας, ανάλογα με τους δείκτες παραγωγικότητας n «Μεταφράζω» τα έσοδα ανά κατηγορία εργατικών (in - out, picking) σε χρέωση ανά επιθυμητή μονάδα προϊόντος (παλέτα, κιβώτιο, κιλό).

19 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS19 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ (ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) n Ποσότης 1 παλέτα με 80 κιβώτια n Απαιτούμενες ανθρωποώρες για παραλαβή, ελέγχους και εισαγωγή στα Ψυγεία 0,2 n Απαιτούμενες ανθρωποώρες για το picking των 80 κιβωτίων 1 n Απαιτούμενες ανθρωποώρες για την εξαγωγή - ελέγχους 0,25 n Απαιτούμενες ανθρωποώρες για την φόρτωση 0,05 n Συνολικοί πόροι άμεσης εργασίας 0,2+1+0,25+0,05=1,5 ανθρωποώρες n Κόστος άμεσης εργασίας (με μ.ο. 12/ανθρ-ρα) 1,5Χ12=18 n Συνολικό κόστος εργασίας (άμεση+έμμεση) 18Χ1,33=23,9 (αναγωγή μέσω λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης) n Για ΣΜΚ 45,1%, απαιτούμενο έσοδο 23,9/(1-0,451)=45,4 ανά παλ. n Επιμερισμός 15,1 in-out και 30,3 picking (30,3/80=0,38 ανά κιβ.)

20 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS20 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ n Άμεσο Κόστος : u Οδηγός u Καύσιμα u Συντηρήσεις u Ασφάλεια, Τέλη, ΚΤΕΟ n Έμμεσο Κόστος (Υποστηρικτικές λειτουργίες) u Απασχόληση Διευθυντή u Προσωπικό Γραφείου

21 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS21 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ n Διαστάσεις κιβωτίου n Βάρος κιβωτίου n Συνολική ποσότητα διανομής ανά περίοδο (π.χ. μήνα) n Συνολικός αριθμός σημείων παράδοσης n Προσδιορισμός μέσης απόστασης δρομολογίου (Γεωγραφία) n Μέση συχνότητα επίσκεψης ανά σημείο (π.χ. 1/βδομάδα) n Ωφέλιμο βάρος φορτηγού n Ωφέλιμος όγκος φορτηγού (μείον το διάδρομο διαλογής) n Δυνατότητα αριθμού ημερησίων παραδόσεων ανά φορτηγό

22 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS22 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Πρέπει να ικανοποιηθούν οι εξής ανάγκες : n Να μεταφερθεί κάποιο συνολικό βάρος n Να μεταφερθεί κάποιος συνολικός όγκος n Να μοιραστεί η συνολική ποσότητα σε καθορισμένο αριθμό σημείων εντός της ημέρας Το capacity ενός φορτηγού περιορίζεται από : n Το ωφέλιμο βάρος του (π.χ. 3 t) n Τον ωφέλιμος όγκος του (π.χ. 16 κ.μ.) n Τη δυνατότητα παραδόσεων ανά ημέρα (π.χ. 20 σημεία) Η κρισιμότερη μας δείχνει πόσα φορτηγά χρειάζονται

23 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS23 ΑΠΌ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΣΤΙΣ ΦΟΡΤΗΓΟΩΡΕΣ n Υπολογισμός αριθμού φορτηγών = Α n Υπολογισμός χρόνου απασχόλησης = Β n Υπολογισμός φορτηγοωρών = Α Χ Β Το capacity ενός φορτηγού περιορίζεται από : n Το ωφέλιμο βάρος του (π.χ. 3 t) n Τον ωφέλιμος όγκος του (π.χ. 16 κ.μ.) n Τη δυνατότητα παραδόσεων ανά ημέρα (π.χ. 20 σημεία) Η κρισιμότερη μας δείχνει πόσα φορτηγά χρειάζονται

24 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS24 ΤΙ ΜΑΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΜΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΩΡΑ ; n Παραγωγικές μέρες / έτος 228 n Κόστος οδηγού 1200 Χ 1,3 Χ 14 = 21.840 n Κόστος καυσίμου 228 Χ 60km/ημ.X 0,25/km = 3.420 n Κόστος συντηρήσεων 60% καυσίμου 2.052 n Λοιπά άμεσα κοστολόγια (τέλη κλπ) 1.600 n Συνολικό άμεσο κόστος 28.912 n Συνολικό κόστος μέσω αναγωγής από Λ.Α.Χ. 1,34Χ28.912 = 38.742 n Συνολικό κόστος ανά φορτηγοώρα 38.742 / 228 / 8 = 21,2

25 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS25 ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ n Ημερήσια ποσότητα διανομής n Απαιτούμενες φορτηγοώρες για το έργο n Συνολικό κόστος για το έργο n Υπολογισμός εισοδήματος που επιστρέφει τον επιθυμητό ΣΜΚ n Αναγωγή σε έσοδο (τιμολόγηση) ανά διανεμόμενη μονάδα (παλέτα, κιβώτιο, κιλό)

26 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS26 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) n Μέση ημερήσια ποσότητα (κιβώτια) 218 n Ημερήσιο βάρος 1.910 χγ n Πρέπει να γίνουν 24 παραδόσεις ανά ημέρα n Ημερήσιος όγκος 4,58 κ.μ. n Ωφέλιμο βάρος φορτηγού 3.000 χγ n Ωφέλιμος όγκος φορτηγού 12 κ.μ. n Δυνατότητα ημερήσιων παραδόσεων μέσου δρομολογίου 20 n Απαιτούμενα φορτηγά λόγω βάρους 1.910 / 3.000 = 0,64 n Απαιτούμενα φορτηγά λόγω όγκου 4,58 / 12 = 0,38 n Απαιτούμενα φορτηγά λόγω πλήθους επισκέψεων 24/20 = 1,2 n Τελικώς απαιτούμενα φορτηγά max(0,64, 0,38, 1,2) = 1,2 n Ημερήσιες φορτηγοώρες 8Χ1,2 = 9,6 h n Ημερήσιο συνολικό κόστος 9,6Χ21,2 = 203 n Απαιτούμενο ημερήσιο έσοδο (ΣΜΚ=45,1%) : 203/(1-0,451) = 370 n Τιμολόγηση ανά διανεμόμενο κιβώτιο 370 / 218 = 1,7

27 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS27 ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ; n Δεχθήκαμε ότι τα φορτηγά ‘έχουν πλήρη απασχόληση n Κενός χρόνος που μένει από ένα πελάτη αξιοποιείται από άλλον n Για τούτο δεχθήκαμε επιμερισμό σε πελάτη κλάσμα φορτηγού και κλάσμα ημέρας n Αν δεν ισχύουν αυτά, τα κοστολόγια είναι μεγαλύτερα n Προσοχή, μετρήσεις αποδοτικότητας.

28 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS28 Τι άλλο κάνουμε με ένα σωστό σύστημα κοστολόγησης; n Κοστολογούμε ανά πελάτη ή κατηγορία πελατών, ώστε να κάνουμε δίκαιο επιμερισμό των έμμεσων κοστολογίων και να είμαστε ανταγωνιστικότεροι n Προσδιορίζουμε με ακρίβεια τους απαιτούμενους πόρους επερχόμενης περιόδου ή έργου (εργασία, ενέργεια, εξοπλισμοί, υλικά) n Κάνουμε τακτικές ανασκοπήσεις λογαριασμών πελατών, ώστε να εξασφαλίζουμε ποιότητα και κερδοφορία

29 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS29 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ n Ο 3PL σήμερα αποτελεί μια περίπλοκη βιομηχανία υπηρεσίας, με πληθώρα υπηρεσιών n Ο «Ψυχρός» 3PL έχει να αντιμετωπίσει ακόμα περισσότερες δυσκολίες n Έλλειψη σωστού συστήματος κοστολόγησης οδηγεί σε ζημίες, απώλεια «καλών» πελατών και προσκόλληση σε ζημιογόνους λογαριασμούς n Το σύστημα κοστολόγησης αποτελεί παράλληλα άριστο εργαλείο βελτίωσης και μάθησης n Προσπάθεια κοστολόγησης ανά πελάτη n Ιδιαίτερη προσοχή στη δραστηριότητα διανομής, που αποτελεί το δυσκολότερο και ακριβότερο κομμάτι του πακέτου n Ανάγκη αποκατάστασης υγιούς ανταγωνισμού, μέσα από νόμιμο και εναρμονισμένο περιβάλλον.

30 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS30 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΛΟΥ 2006


Κατέβασμα ppt "ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google