Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Eθνικό Σημείο Επαφής (NCP: National Contact Point) για τη θεματική προτεραιότητα Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST=Information.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Eθνικό Σημείο Επαφής (NCP: National Contact Point) για τη θεματική προτεραιότητα Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST=Information."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Eθνικό Σημείο Επαφής (NCP: National Contact Point) για τη θεματική προτεραιότητα Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST=Information Society Technologies) Ιωάννινα, 16 Ιουνίου 2004 Μαρία Κουτροκόη

2 ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το IST Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST= Information Society Technologies) Κύρια Σημεία της παρουσίασης  Στόχος  Προϋπολογισμός  Στρατηγικοί στόχοι, μέσα υλοποίησης  Χρονοδιάγραμμα υποβολής προτάσεων  Η τρέχουσα 3 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων  Η από κοινού πρόσκληση υποβολής προτάσεων  Αναζήτηση εταίρων: Δίκτυο Ideal-ist34

3 Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST)  Στόχος: Η εξασφάλιση της ευρωπαϊκής υπεροχής στις τεχνολογίες, γενικές και εφαρμοσμένες στην καρδιά της οικονομίας της γνώσης  Εστιάζει: στη μελλοντική γενιά τεχνολογιών όπου οι υπολογιστές και τα δίκτυα θα ενσωματωθούν στο καθημερινό περιβάλλον ώστε το άτομο να είναι στο κέντρο των εξελίξεων  Προϋπολογισμός: 3,6 δισ.εκ. Ευρώ ( 2002-2006)  Υπεύθυνη η ΓΔ Κοινωνία της Πληροφορίας της ΕΕ (DG Information Society)

4 Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST) Στρατηγικοί στόχοι  Επέκταση των ορίων των CMOs, προετοιμασία για μετά –CMOs  Μικροσυστήματα και νανοσυστήματα  Ευρυζωνικές επικοινωνίες για όλους  Κινητά και ασύρματα τηλέφωνα πέραν της 3ης γενιάς (3G)  Προς παγκόσμιο πλαίσιο αξιοπιστίας και ασφάλειας  Πολυτροπικές διεπαφές  Συστήματα γνώσεων με σημασιολογική βάση  Δικτυωμένα οπτικοακουστικά συστήματα και οικιακές πλατφόρμες  Δικτυωμένες επιχειρήσεις και κυβερνήσεις (e-government)  Ηλεκτρική ασφάλεια (eSafety) οδικών και εναέριων μεταφορών  Ηλεκτρονική υγεία (eHealth)  Τεχνολογική υποστηριζόμενη μάθηση και πρόσβαση σε πολιτιστική κληρονομιά

5 Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST) Στρατηγικοί στόχοι  Προηγμένες οθόνες οπτικής παρουσίασης  Οπτικά, οπτικοηλεκτρονικά και φωτονικά λειτουργικά συστατικά στοιχεία  Ενσωματωμένα συστήματα (Embedded ststems)  Πλατφόρμες ανοικτής εξέλιξης για λογισμικό και υπηρεσίες  Γνωστικά συστήματα  Εφαρμογές και υπηρεσίες για κινητούς χρήστες και εργαζόμενους  Διαμεσικό περιέχομενο αναψυχής και ψυχαγωγίας  Συστήματα GRID και επίλυση σύνθετων προβλημάτων  Βελτίωση της διαχείρισης επικυνδυνότητας  Ηλεκτρονική κοινωνική ένταξη (eInclusion)  Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (FET) Προορατικές πρωτοβουλίες, Ανοικτή περιοχή FET  Κλίνες δοκιμών για ερευνητική δικτύωση  Γενικές συνοδευτικές δράσεις

6 Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST) Μέσα υλοποίησης  NoEs, IPs, STREPs, SSA και CAs προσδιορίζονται ανά περιοχή/πρόσκληση υποβολής Η ευνοϊκή ποσόστωση με 70% του προϋπολογισμού κάθε περιοχής υπέρ των IPs & NoEs Χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός προσκλήσεων υποβολής προτάσεων: 2002 – 2003  1 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων (κατ.ημ.23/4/03) προϋπολογισμός: 1.070 εκ. ευρώ  2 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων (κατ.ημ. 15/10/03), προϋπολογισμός: 525 εκ. ευρώ

7 Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST)  Χρονοδιάγραμμα και προβλεπόμενος προϋπολογισμός προσκλήσεων υποβολής προτάσεων: 2004 – 2005  3 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων (ανακ. 15/6/2004 – κατ. ημ. 22/9/2004 Διαθέσιμος προϋπολογισμός: 288 εκ. ευρώ  4 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων (ανακ. Νοέμβριος 2004 – κατ. ημ. Μάρτιος 2005  5 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων (ανακ. Απρίλιος – Μάϊος 2005 – κατ. ημ. Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2005  Η διαδικασία συνεχούς υποβολής προτάσεων για την περιοχή FET

8 Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST) 3 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων  Ημερομηνία ανακοίνωσης : 15 Ιουνίου 2004  Αναμενόμενη καταληκτική ημερομηνία: 22/9/2004 προϋπολογισμός: 108 εκ. ευρώ  Για την από κοινού πρόσκληση υποβολής προτάσεων των θεμ. προτεραιοτήτων 2&3 των θεμ. προτεραιοτήτων 2&3 καταληκτική ημερομηνία: 14 Οκτωβρίου 2004 προϋπολογισμός: 180 εκ. ευρώ Συνολικός προϋπολογισμός: 288 εκ. ευρώ

9 Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST) 3 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στρατηγικοί στόχοι, προϋπολογισμός & μέσα υλοποίησης  Τόνωση της διεθνούς συνεργασίας και των οργανισμών από τα νεο-εισερχόμενα κράτη  Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (FET) προορατικές πρωτοβουλίες  Πρόσκληση υποβολής στις Θεματικές προτεραιότητες 2&3 Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας & Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας & Νανοτεχνολογίες και νανοεπιστήμες, πολυλειτουργικά υλικά με βάση τη γνώση, και νέες διεργασίες και διατάξεις παραγωγής (NMP) Νανοτεχνολογίες και νανοεπιστήμες, πολυλειτουργικά υλικά με βάση τη γνώση, και νέες διεργασίες και διατάξεις παραγωγής (NMP)

10 Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST) 3 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Τόνωση της διεθνούς συνεργασίας και των οργανισμών από τα νεο-εισερχόμενα κράτη (1)  2.3.6.1 Τόνωση, ενθάρρυνση και διευκόλυνση της συμμετοχής οργανισμών των Νέων Κρατών Μελών (ΝΚΜ) και των Συνδεδεμένων Υποψηφίων Χωρών (ΣΥΧ) στις δραστηριότητες των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΤΚΠ/IST) Υλοποίηση με διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, προώθηση διαδικασιών αναζήτησης συνεργασιών Προϋπολογισμός: 10 εκ. ευρώ Μέσα υλοποίησης : Δράσεις ειδικής στήριξης (SSA)

11 Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST) 3 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Τόνωση της διεθνούς συνεργασίας και των οργανισμών από τα νεο-εισερχόμενα κράτη (2)  2.3.6.2 Προετοιμασία της μελλοντικής διεθνούς συνεργασίας στον τομέα των ΤΚΠ/IST Υλοποίηση με: διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, προώθηση βέλτιστων πρακτικών Προϋπολογισμός: 8 εκ. ευρώ Μέσα υλοποίησης: Δράσεις συντονισμού, Δράσεις ειδικής στήριξης (SSA)  2.3.6.3. Πρόοδος προς την κατεύθυνση επίτευξης των στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας σε δεδομένο πεδίο (στρατηγικό στόχο) των ΤΚΠ/IST Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας σε δεδομένο πεδίο (στρατηγικό στόχο) των ΤΚΠ/IST Υλοποίηση με: βελτίωση της διαδικτύωσης και συντονισμού των εθνικών, περιφερειακών και ευρωαπϊκών ερευνητικών πολιτικών σε ένα ή περισσότερους στρατηγικούς στόχους Προϋπολογισμός: 10 εκ. ευρώ Μέσα υλοποίησης : Δράσεις συντονισμού, Δράσεις ειδικής στήριξης (SSA)

12 Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST) 3 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (FET): Προορατικές πρωτοβουλίες 2.3.4.2 (iv) Κβαντική επεξεργασία πληροφοριών και επικοινωνίες Μέσο υλοποίησης: Ολοκληρωμένα έργα 2.3.4.2 (v) Παγκόσμια πληροφορική 2.3.4.2 (vi) Αναδυόμενη νανοηλεκτρονική 2.3.4.2 (vii) Βιολογικής έμπνευσης νοήμονα συστήματα πληροφορικής Μέσα υλοποίησης: Ολοκληρωμένα έργα (IPs) και δίκτυα αριστείας (NoEs) Προϋπολογισμός: 80 εκ. ευρώ

13 Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST) Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (FET): Ανοιχτή περιοχή Ανοιχτή περιοχή  Διαδικασία συνεχούς υποβολής  Υποβολή 2 σταδίων (συνοπτική πρόταση και σε 2 ο στάδιο η πλήρης πρόταση) στάδιο η πλήρης πρόταση)  Μέσα υλοποίησης: STREP, SSA, CA

14 Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST) 3 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόσκληση υποβολής στις Θεματικές προτεραιότητες 2&3 IST-NMP-1 Ενοποίηση τεχνολογιών για μια ταχεία και ευέλικτη μεταποιητική επιχείρηση IST-NMP-2 Βιοαισθητήρες διάγνωσης και παροχής φροντίδων υγείας IST-NMP-3 Υλικά, εξοπλισμός και διεργασίες παραγωγής νανοφωτονικών και νανοηλεκτρονικών διατάξεων Μέσα υλοποίησης: IP, STREP, SSA Καταληκτική ημερομηνία: 14 Οκτωβρίου 2004 Προϋπολογισμός: 180 εκ. Ευρώ (60 εκ.ευρώ ανά περιοχή)

15 Η εθνική συμμετοχή στο IST στην πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων

16

17 Η εθνική συμμετοχή στο IST - 5 ο ΠΠ

18 Ελληνικός κόμβος δικτύου Ideal-ist34 Αναζήτηση συνεργασιών/εταίρων (1)  Ideal-ist34: Δίκτυο υποστήριξης για ανεύρεση εταίρων και διαμόρφωση κοινοπραξιών για το IST  Ideal-ist34: αποτελείται από 34 κόμβους σε ισάριθμα κράτη της Ευρώπης  Στοχευμένη αναζήτηση εταίρων ανάλογα με τον στρατηγικό στόχο ή την ερευνητική περιοχή του IST

19 Ελληνικός κόμβος δικτύου Ideal-ist34  100% επιτυχία είχαν οι αναζητήσεις εταίρων που προωθήθηκαν από το Δίκτυο, στο 5 ο ΠΠ. Οι αναζητήσεις κατέληξαν σε διαμόρφωση κοινοπραξιών  Μέσος χρόνος απόκρισης σε αναζήτηση εταίρων- διαμόρφωση κοινοπραξίας: 7 ημέρες  Δικτυακός τόπος αφιερωμένος στις δραστηριότητες του δικτύου  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Δικτύου με δύο τρόπους

20 Ελληνικός κόμβος δικτύου Ideal-ist34 Αναζήτηση συνεργασιών/εταίρων (3) Χρήση υπηρεσιών Δικτύου α. Καταγραφή αναζήτησης εταίρου/ων σε ένα απλό έντυπο  το έντυπο επιστρέφεται στο Εθνικό Σημείο Επαφής/κόμβος Ideal-ist34  ελέγχεται και αποστέλλεται στο κεντρικό διαθέτη όπου εισάγεται άμεσα και διαθέτη όπου εισάγεται άμεσα και  ταυτόχρονα κοινοποιείται στους 34 κόμβους του δικτύου  αποστολή στοχευμένων e-mail για ενημέρωση σχετικά με την αναζήτηση

21 Ελληνικός κόμβος δικτύου Ideal-ist34 Αναζήτηση συνεργασιών/εταίρων (4) Εάν δεν επιθυμείτε να υποβάλλετε έντυπο αναζήτησης μπορείτε να συμβουλεύεστε τον πίνακα αναζητήσεων για να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες αναζητήσεις ή Γνωστοποιείτε στον κόμβο του Ideal-ist την ερευνητική περιοχή του IST για την οποία ενδιαφέρεστε και σας στέλνουμε άμεσα τις αναζητήσεις με e-mail

22 Ελληνικός κόμβος δικτύου Ideal-ist34 Ανεύρεση εταίρων- παράδειγμα l PARTNER SEARCH INQUIRY ACKNOWLEDGEMENT l Please note that the following Partner Search inquiry has been l inserted in the ideal-ist Web: l NEW PARTNER SEARCH AT http://www.ideal-ist.nethttp://www.ideal-ist.net l ************************************************************ l PS for Integrated Project l PARTNER SEARCH ID: IT49 l DATE: 02/12/02 l CALL: Call 1 l RESEARCH PRIORITY:Technologies for trust and security l STRATEGIC OBJECTIVE:3.1.5 Towards a global dependability and security framework l EVALUATION SCHEME:One-step l DEADLINE: 24/04/2003 l TYPE OF PROJECT:Integrated Project l PROPOSAL NAME: Example Ideal-ist l SUBJECT:partner search system l KEYWORDS: partner search l FURTHER INFO: http://www.ideal-ist.net/fp6/3.1.5/IT49.htmhttp://www.ideal-ist.net/fp6/3.1.5/IT49.htm

23 Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας Επικοινωνία Εθνικό Σημείο Επαφής Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Μαρία Κουτροκόη Τηλ. 210 7273 917, Fax: 210 7246 824 E-mail: ist@ekt.gr

24 Χρήσιμες διευθύνσεις  http://www.ekt.gr  http://www.cordis.lu  http://www.ekt.gr/idealist  http://www.ideal-ist.net  http://europa.eu.int

25 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ Θεματικές Προτεραιότητες Βιολογικές επιστήμες, γονιδιωματική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας Βιολογικές επιστήμες, γονιδιωματική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης Οριζόντια Προγράμματα Ερευνητικές Υποδομές Ερευνητικές Υποδομές Ανθρώπινοι πόροι και Κινητικότητα Ανθρώπινοι πόροι και Κινητικότητα Έρευνα και Καινοτομία Έρευνα και Καινοτομία Επιστήμη και Κοινωνία Επιστήμη και Κοινωνία Νέες και Αναδυόμενες Επιστήμες και Τεχνολογίες (NEST) Νέες και Αναδυόμενες Επιστήμες και Τεχνολογίες (NEST) e-mail: ncp@ekt.gr, http://www.ekt.gr/ncpfp6


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Eθνικό Σημείο Επαφής (NCP: National Contact Point) για τη θεματική προτεραιότητα Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST=Information."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google