Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΑΤΟΜΟ Το άτομο αποτελείται από ΦορτίοΜάζα  Πρωτόνιο +1  Νετρόνιο ουδέτερο1  Ηλεκτρόνιο -αμελητέα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΑΤΟΜΟ Το άτομο αποτελείται από ΦορτίοΜάζα  Πρωτόνιο +1  Νετρόνιο ουδέτερο1  Ηλεκτρόνιο -αμελητέα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

2 ΑΤΟΜΟ Το άτομο αποτελείται από ΦορτίοΜάζα  Πρωτόνιο +1  Νετρόνιο ουδέτερο1  Ηλεκτρόνιο -αμελητέα

3 ΑΤΟΜΟ Ηλεκτρόνιο e Πρωτόνιο p + Νετρόνιο n Πυρήνας

4 ΑΤΟΜΟ  Ατομικός αριθμός (Ζ) = Αριθμός πρωτονίων  Μαζικός αριθμός (Α) = Αριθμός πρωτονίων (Ζ) + Αριθμός νετρονίων (Ν)  A = Z + N Li Ατομικός αριθμός Z = Μαζικός αριθμός Α = 7 Αριθμός νετρονίων Ν = 4 Ατομικός αριθμός Z = 3

5 ΑΤΟΜΟ  Ο ατομικός αριθμός χαρακτηρίζει το στοιχείο  Δείχνει τη θέση του στον περιοδικό πίνακα Li 7373

6 ΙΣΟΤΟΠΑ  Ισότοπα είναι άτομα του ίδιου στοιχείου που έχουν διαφορετικό μαζικό αριθμό (Α)  Ίδιος ατομικός αριθμός Ζ (αριθμός πρωτονίων)  Διαφορετικός αριθμός νετρονίων Ν C 12 6 C Z 6 6N 8 12A 14 Ισότοπα άνθρακα p n

7 ΙΣΟΤΟΠΑ  Τα ισότοπα ενός στοιχείου βρίσκονται στην ίδια θέση του περιοδικού πίνακα C 12 6 C

8 ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΣ  Ατομικό βάρος ισοτόπου = Μαζικός αριθμός (Α)  Ατομικό βάρος 12 6 C = 12  Ατομικό βάρος στοιχείου = Μέσος όρος μαζικών αριθμών των ισοτόπων του  Ατομικό βάρος C = 12,011 ΙσότοποΜαζικός αριθμός Αφθονία στη φύση Ατομικό βάρος άνθρακα C 12 C1298.9%12 0, ,011 = C13C131.1% 14C14C14Ίχνη

9 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  Πολλά στοιχεία έχουν ισότοπα που είναι ασταθή  Οι πυρήνες τους διασπώνται σε άλλους με ελευθέρωση ενέργειας  Η διαδικασία ονομάζεται ραδιενέργεια

10 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  Τα ραδιενεργά ισότοπα λέγονται μητρικά ενώ τα προκύπτοντα ισότοπα θυγατρικά  Ραδιενεργά ισότοπα σημαντικά στη γεωλογία 40 K, 87 Rb, 232 Th, 238 U, 235 U  40 K  40 Ar  87 Rb  87 Sr  238 U  206 Pb

11 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  Κατά τη διάσπαση εκπέμπονται:  Σωματίδια α Πυρήνες ηλίου 4 2 He Σταματούν σε φύλλο χαρτιού  Σωματίδια β - Ηλεκτρόνια Σταματούν σε φύλλο αλουμινίου  Ακτινοβολία γ Ηλεκτρομαγνητική μειώνεται από παχύ στρώμα μολύβδου

12

13 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ

14  Οι συνηθισμένες διασπάσεις είναι  Διάσπαση με εκπομπή σωματιδίων α  Διάσπαση με εκπομπή σωματιδίων β  Σύλληψη ηλεκτρονίων

15 4 2 Ηe Διάσπαση με εκπομπή σωματιδίων α  Εκπέμπεται ένα σωματίδιο α ( 4 2 Ηe)  Ο ατομικός αριθμός (Ζ) ελαττώνεται κατά 2  Ο μαζικός αριθμός (Α) ελαττώνεται κατά U  Th + α + γ + ενέργεια Αρχικός μητρικός πυρήναςΘυγατρικός πυρήνας Ζ = -2 Α = -4 n p

16 β-β- Διάσπαση με εκπομπή σωματιδίων β  Εκπέμπεται ένα σωματίδιο β - (ηλεκτρόνιο)  Ο ατομικός αριθμός (Ζ) αυξάνεται κατά 1  Ο μαζικός αριθμός (Α) παραμένει ίδιος Rb  Sr + β - + ενέργεια Αρχικός μητρικός πυρήναςΘυγατρικός πυρήνας Ζ = +1 Α = ίδιος n p

17 e-e- Διάσπαση με σύλληψη ηλεκτρονίων  Συλλαμβάνεται ένα τροχιακό ηλεκτρόνιο από τον πυρήνα  Ο ατομικός αριθμός (Ζ) μειώνεται κατά 1  Ο μαζικός αριθμός (Α) παραμένει ίδιος K + e -  Ar + γ + ενέργεια Αρχικός μητρικός πυρήναςΘυγατρικός πυρήνας Ζ = -1 Α = ίδιος n p

18

19 ΣΕΙΡΕΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ

20  Σειρές διασπάσεως 238 U  206 Pb 235 U  207 Pb 232 Th  208 Pb  Προσδιορισμός ηλικίας πετρωμάτων  Εκπέμπονται σωματίδια α και β σε μία ακολουθία ενδιάμεσων προϊόντων

21 ΣΕΙΡΕΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ 238 U  206 Pb

22

23 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΟΡΥΚΤΑ

24  Σε ορυκτά με σημαντικά ποσοστά U και Th  Ουρανινίτης UO 2  Θοριανίτης ThO 2  Θορίτης ThSiO 4  Ουρανιοθορίτης (Th,U)SiO 4  Ωτουνίτης Ca(UO 2 ) 2 (PO 4 ) 2 ·10-12 H 2 O  Μοναζίτης (Ce,La,Y)PO 4  Ζιρκόνιο ZrSiO 4 Ουρανινίτης Ζιρκόνιο Μοναζίτης Ωτουνίτης Θοριανίτης

25 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΟΡΥΚΤΑ  Μετρητής Geiger  Μετρητής σπινθηρισμού  Αυτοραδιογραφία Ροή αίματος στον εγκέφαλο Κατανομή C-11 σε φύλλα καπνού Μετρητής Geiger Μετρητής σπινθηρισμού

26 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΟΡΥΚΤΑ  Μετάμειξη  Καταστροφή της κρυσταλλικής δομής U- και Th-ούχων ορυκτών εξ αιτίας της ραδιενεργής διάσπασης

27 Παγετώνας, Αλάσκα

28 ΗΜΙΠΕΡΙΟΔΟΣ ΖΩΗΣ

29  Ημιπερίοδος ζωής είναι ο χρόνος που απαιτείται για να διασπαστούν οι μισοί από τους αρχικούς πυρήνες ενός ραδιενεργού ισοτόπου  Για κάθε ισότοπο είναι σταθερή και δεν επηρεάζεται από κανένα χημικό ή φυσικό παράγοντα

30 ΗΜΙΠΕΡΙΟΔΟΣ ΖΩΗΣ Αριθμός πυρήνων % Ημιπερίοδοι ζωής Μητρικοί πυρήνες Θυγατρικοί πυρήνες 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 Ν = Ν ο · e -λt Ναριθμός πυρήνων σε χρόνο t Ν o αρχικός αριθμός πυρήνων λαντίστροφο της ημιπεριόδου ζωής

31 ΡΑΔΙΟΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ

32  Εύρεση της ηλικίας ορυκτών και πετρωμάτων  Αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο στη γεωλογία  Βασίζεται στη σχέση Ν = Ν ο · e -λt Ν αριθμός πυρήνων σε χρόνο t Ν o αρχικός αριθμός πυρήνων λαντίστροφο της ημιπεριόδου ζωής  Μετρώντας το λόγο μητρικό/θυγατρικό ισότοπο προσδιορίζουμε την ηλικία του δείγματος

33 ΡΑΔΙΟΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ πχ. Ημιπερίοδος ζωής = 10 εκατ. χρόνια Εάν η αναλογία μητρικού/θυγατρικού είναι 1:32 Ηλικία: 50 εκατ. χρόνια Εάν η αναλογία μητρικού/ θυγατρικού είναι 1:3 Ηλικία: 20 εκατ. χρόνια Εάν η αναλογία μητρικού/θυγατρικού είναι 1:1 Ηλικία: 10 εκατ. χρόνια

34 ΡΑΔΙΟΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ Ισότοπα που χρησιμοποιούνται στις ραδιοχρονολογήσεις Ραδιενεργό στοιχείο Σταθερό ισότοπο (προϊόν διάσπασης) Ημιπεριόδος ζωής (εκατ. χρόνια Ma) Ουράνιο UΜόλυβδος Pb4.500 Ma Ουράνιο UΜόλυβδος Pb713 Ma Θόριο ThΜόλυβδος Pb Ma Ρουβίδιο RbΣτρόντιο Sr Ma Κάλιο KΑργό Ar1.300 Ma

35 Αλεούτια νησιά

36 ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑΣ

37  Σταθερό ισότοπο του άνθρακα άνθρακας-12 ( 12 C)  Ραδιενεργό ισότοπο του άνθρακα άνθρακας-14 ( 14 C)  Ημιπερίοδος ζωής του 14 C = χρόνια  Χρονολόγηση πρόσφατων γεγονότων Ιστορικοί χρόνοι μέχρι χρόνια

38 ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑΣ  Ο ραδιοάνθρακας σχηματίζεται συνεχώς στην ανώτερη ατμόσφαιρα  Kοσμική ακτινοβολία διασπά πυρήνες αερίων και απελευθερώνει νετρόνια

39 p n ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑΣ Ζ = -1 Α = ίδιος p  Τα νετρόνια απορροφούνται από το άζωτο 14 7 Ν απελευθερώνοντας ένα πρωτόνιο  Ο ατομικός αριθμός του Ν μειώνεται κατά ένα (6) και δημιουργείται ο 14 C n 14 7 N 14 6 C

40 ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑΣ  O άνθρακας ( 14 C, 12 C) ενώνεται με οξυγόνο προς σχηματισμό CO 2  To CO 2 κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα και απορροφάται από τους ζώντες οργανισμούς

41 ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑΣ Ζ = +1 Α = ίδιος  O 14 6 C διασπάται προς 14 7 Ν με εκπομπή β-σωματιδίων 14 6 C 14 7 N β-β- p n

42 ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑΣ  Όσο ο οργανισμός είναι ζωντανός, ο διασπώμενος ραδιοάνθρακας αντικαθίσταται συνεχώς  Η αναλογία του 14 C/ 12 C παραμένει σταθερή 14 6 C  14 7 N 14 6 C 

43 ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑΣ  Όταν ο οργανισμός πεθάνει παύει να απορροφά CO 2  Δεν παίρνει 14 C για να αντικαταστήσει το διασπώμενο  Το ποσοστό του 14 C εντός του νεκρού οργανισμού μειώνεται βαθμιαία καθώς αυτός διασπάται προς 14 Ν 14 6 C  14 7 N 14 6 C  Χ

44 ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑΣ  Μετρώντας την αναλογία 14 C/ 12 C σε ένα δείγμα προσδιορίζουμε την ηλικία του

45 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  Η σημερινή μορφή της Σαντορίνης σχηματίστηκε από την τεράστια Μινωική έκρηξη το 1613 π.Χ.

46 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  Η έκρηξη δημιούργησε ηφαιστειακή τέφρα που κάλυψε όλο το νησί και διασκορπίστηκε σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και σε όλη τη Γη

47 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  Επίσης η έκρηξη δημιούργησε τεράστια τσουνάμι  Τα τσουνάμι θεωρήθηκαν υπεύθυνα για την καταστροφή του Μινωικού πολιτισμού στην Κρήτη το 1450 π.Χ.

48 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  Για να ευσταθεί αυτή η υπόθεση έπρεπε να βρεθεί μία αξιόπιστη μέθοδος χρονολόγησης της έκρηξης  Η χρονολόγηση έγινε με ραδιοάνθρακα σε κορμό ελιάς που βρέθηκε μέσα στην τέφρα  Η χρονολόγηση έδειξε ότι η έκρηξη έγινε το 1630 π.Χ.

49 Πυραμίδες Γκίζας


Κατέβασμα ppt "ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΑΤΟΜΟ Το άτομο αποτελείται από ΦορτίοΜάζα  Πρωτόνιο +1  Νετρόνιο ουδέτερο1  Ηλεκτρόνιο -αμελητέα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google