Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΑΤΟΜΟ Το άτομο αποτελείται από ΦορτίοΜάζα  Πρωτόνιο +1  Νετρόνιο ουδέτερο1  Ηλεκτρόνιο -αμελητέα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΑΤΟΜΟ Το άτομο αποτελείται από ΦορτίοΜάζα  Πρωτόνιο +1  Νετρόνιο ουδέτερο1  Ηλεκτρόνιο -αμελητέα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

2 ΑΤΟΜΟ Το άτομο αποτελείται από ΦορτίοΜάζα  Πρωτόνιο +1  Νετρόνιο ουδέτερο1  Ηλεκτρόνιο -αμελητέα

3 ΑΤΟΜΟ Ηλεκτρόνιο e - + - Πρωτόνιο p + Νετρόνιο n Πυρήνας

4 ΑΤΟΜΟ  Ατομικός αριθμός (Ζ) = Αριθμός πρωτονίων  Μαζικός αριθμός (Α) = Αριθμός πρωτονίων (Ζ) + Αριθμός νετρονίων (Ν)  A = Z + N Li Ατομικός αριθμός Z = 3 7373 Μαζικός αριθμός Α = 7 Αριθμός νετρονίων Ν = 4 Ατομικός αριθμός Z = 3

5 ΑΤΟΜΟ  Ο ατομικός αριθμός χαρακτηρίζει το στοιχείο  Δείχνει τη θέση του στον περιοδικό πίνακα Li 7373

6 ΙΣΟΤΟΠΑ  Ισότοπα είναι άτομα του ίδιου στοιχείου που έχουν διαφορετικό μαζικό αριθμό (Α)  Ίδιος ατομικός αριθμός Ζ (αριθμός πρωτονίων)  Διαφορετικός αριθμός νετρονίων Ν C 12 6 C 146146 6Z 6 6N 8 12A 14 Ισότοπα άνθρακα p n

7 ΙΣΟΤΟΠΑ  Τα ισότοπα ενός στοιχείου βρίσκονται στην ίδια θέση του περιοδικού πίνακα C 12 6 C 146146

8 ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΣ  Ατομικό βάρος ισοτόπου = Μαζικός αριθμός (Α)  Ατομικό βάρος 12 6 C = 12  Ατομικό βάρος στοιχείου = Μέσος όρος μαζικών αριθμών των ισοτόπων του  Ατομικό βάρος C = 12,011 ΙσότοποΜαζικός αριθμός Αφθονία στη φύση Ατομικό βάρος άνθρακα C 12 C1298.9%12 0,989 + 13 0,011 = 12.011 13C13C131.1% 14C14C14Ίχνη

9 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  Πολλά στοιχεία έχουν ισότοπα που είναι ασταθή  Οι πυρήνες τους διασπώνται σε άλλους με ελευθέρωση ενέργειας  Η διαδικασία ονομάζεται ραδιενέργεια

10 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  Τα ραδιενεργά ισότοπα λέγονται μητρικά ενώ τα προκύπτοντα ισότοπα θυγατρικά  Ραδιενεργά ισότοπα σημαντικά στη γεωλογία 40 K, 87 Rb, 232 Th, 238 U, 235 U  40 K  40 Ar  87 Rb  87 Sr  238 U  206 Pb

11 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  Κατά τη διάσπαση εκπέμπονται:  Σωματίδια α Πυρήνες ηλίου 4 2 He Σταματούν σε φύλλο χαρτιού  Σωματίδια β - Ηλεκτρόνια Σταματούν σε φύλλο αλουμινίου  Ακτινοβολία γ Ηλεκτρομαγνητική μειώνεται από παχύ στρώμα μολύβδου

12

13 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ

14  Οι συνηθισμένες διασπάσεις είναι  Διάσπαση με εκπομπή σωματιδίων α  Διάσπαση με εκπομπή σωματιδίων β  Σύλληψη ηλεκτρονίων

15 4 2 Ηe Διάσπαση με εκπομπή σωματιδίων α  Εκπέμπεται ένα σωματίδιο α ( 4 2 Ηe)  Ο ατομικός αριθμός (Ζ) ελαττώνεται κατά 2  Ο μαζικός αριθμός (Α) ελαττώνεται κατά 4 238 92 U  234 90 Th + α + γ + ενέργεια Αρχικός μητρικός πυρήναςΘυγατρικός πυρήνας Ζ = -2 Α = -4 n p

16 β-β- Διάσπαση με εκπομπή σωματιδίων β  Εκπέμπεται ένα σωματίδιο β - (ηλεκτρόνιο)  Ο ατομικός αριθμός (Ζ) αυξάνεται κατά 1  Ο μαζικός αριθμός (Α) παραμένει ίδιος 87 37 Rb  87 38 Sr + β - + ενέργεια Αρχικός μητρικός πυρήναςΘυγατρικός πυρήνας Ζ = +1 Α = ίδιος n p

17 e-e- Διάσπαση με σύλληψη ηλεκτρονίων  Συλλαμβάνεται ένα τροχιακό ηλεκτρόνιο από τον πυρήνα  Ο ατομικός αριθμός (Ζ) μειώνεται κατά 1  Ο μαζικός αριθμός (Α) παραμένει ίδιος 40 19 K + e -  40 18 Ar + γ + ενέργεια Αρχικός μητρικός πυρήναςΘυγατρικός πυρήνας Ζ = -1 Α = ίδιος n p

18

19 ΣΕΙΡΕΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ

20  Σειρές διασπάσεως 238 U  206 Pb 235 U  207 Pb 232 Th  208 Pb  Προσδιορισμός ηλικίας πετρωμάτων  Εκπέμπονται σωματίδια α και β σε μία ακολουθία ενδιάμεσων προϊόντων

21 ΣΕΙΡΕΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ 238 U  206 Pb

22

23 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΟΡΥΚΤΑ

24  Σε ορυκτά με σημαντικά ποσοστά U και Th  Ουρανινίτης UO 2  Θοριανίτης ThO 2  Θορίτης ThSiO 4  Ουρανιοθορίτης (Th,U)SiO 4  Ωτουνίτης Ca(UO 2 ) 2 (PO 4 ) 2 ·10-12 H 2 O  Μοναζίτης (Ce,La,Y)PO 4  Ζιρκόνιο ZrSiO 4 Ουρανινίτης Ζιρκόνιο Μοναζίτης Ωτουνίτης Θοριανίτης

25 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΟΡΥΚΤΑ  Μετρητής Geiger  Μετρητής σπινθηρισμού  Αυτοραδιογραφία Ροή αίματος στον εγκέφαλο Κατανομή C-11 σε φύλλα καπνού Μετρητής Geiger Μετρητής σπινθηρισμού

26 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΟΡΥΚΤΑ  Μετάμειξη  Καταστροφή της κρυσταλλικής δομής U- και Th-ούχων ορυκτών εξ αιτίας της ραδιενεργής διάσπασης

27 Παγετώνας, Αλάσκα

28 ΗΜΙΠΕΡΙΟΔΟΣ ΖΩΗΣ

29  Ημιπερίοδος ζωής είναι ο χρόνος που απαιτείται για να διασπαστούν οι μισοί από τους αρχικούς πυρήνες ενός ραδιενεργού ισοτόπου  Για κάθε ισότοπο είναι σταθερή και δεν επηρεάζεται από κανένα χημικό ή φυσικό παράγοντα

30 ΗΜΙΠΕΡΙΟΔΟΣ ΖΩΗΣ Αριθμός πυρήνων % Ημιπερίοδοι ζωής Μητρικοί πυρήνες Θυγατρικοί πυρήνες 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 Ν = Ν ο · e -λt Ναριθμός πυρήνων σε χρόνο t Ν o αρχικός αριθμός πυρήνων λαντίστροφο της ημιπεριόδου ζωής

31 ΡΑΔΙΟΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ

32  Εύρεση της ηλικίας ορυκτών και πετρωμάτων  Αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο στη γεωλογία  Βασίζεται στη σχέση Ν = Ν ο · e -λt Ν αριθμός πυρήνων σε χρόνο t Ν o αρχικός αριθμός πυρήνων λαντίστροφο της ημιπεριόδου ζωής  Μετρώντας το λόγο μητρικό/θυγατρικό ισότοπο προσδιορίζουμε την ηλικία του δείγματος

33 ΡΑΔΙΟΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ πχ. Ημιπερίοδος ζωής = 10 εκατ. χρόνια Εάν η αναλογία μητρικού/θυγατρικού είναι 1:32 Ηλικία: 50 εκατ. χρόνια Εάν η αναλογία μητρικού/ θυγατρικού είναι 1:3 Ηλικία: 20 εκατ. χρόνια Εάν η αναλογία μητρικού/θυγατρικού είναι 1:1 Ηλικία: 10 εκατ. χρόνια

34 ΡΑΔΙΟΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ Ισότοπα που χρησιμοποιούνται στις ραδιοχρονολογήσεις Ραδιενεργό στοιχείο Σταθερό ισότοπο (προϊόν διάσπασης) Ημιπεριόδος ζωής (εκατ. χρόνια Ma) Ουράνιο-238 238 UΜόλυβδος-206 206 Pb4.500 Ma Ουράνιο-235 235 UΜόλυβδος-207 207 Pb713 Ma Θόριο-232 232 ThΜόλυβδος-208 208 Pb14.100 Ma Ρουβίδιο-87 87 RbΣτρόντιο-87 87 Sr47.000 Ma Κάλιο-40 40 KΑργό-40 40 Ar1.300 Ma

35 Αλεούτια νησιά

36 ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑΣ

37  Σταθερό ισότοπο του άνθρακα άνθρακας-12 ( 12 C)  Ραδιενεργό ισότοπο του άνθρακα άνθρακας-14 ( 14 C)  Ημιπερίοδος ζωής του 14 C = 5.730 χρόνια  Χρονολόγηση πρόσφατων γεγονότων Ιστορικοί χρόνοι μέχρι 75.000 χρόνια

38 ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑΣ  Ο ραδιοάνθρακας σχηματίζεται συνεχώς στην ανώτερη ατμόσφαιρα  Kοσμική ακτινοβολία διασπά πυρήνες αερίων και απελευθερώνει νετρόνια

39 p n ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑΣ Ζ = -1 Α = ίδιος p  Τα νετρόνια απορροφούνται από το άζωτο 14 7 Ν απελευθερώνοντας ένα πρωτόνιο  Ο ατομικός αριθμός του Ν μειώνεται κατά ένα (6) και δημιουργείται ο 14 C n 14 7 N 14 6 C

40 ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑΣ  O άνθρακας ( 14 C, 12 C) ενώνεται με οξυγόνο προς σχηματισμό CO 2  To CO 2 κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα και απορροφάται από τους ζώντες οργανισμούς

41 ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑΣ Ζ = +1 Α = ίδιος  O 14 6 C διασπάται προς 14 7 Ν με εκπομπή β-σωματιδίων 14 6 C 14 7 N β-β- p n

42 ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑΣ  Όσο ο οργανισμός είναι ζωντανός, ο διασπώμενος ραδιοάνθρακας αντικαθίσταται συνεχώς  Η αναλογία του 14 C/ 12 C παραμένει σταθερή 14 6 C  14 7 N 14 6 C 

43 ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑΣ  Όταν ο οργανισμός πεθάνει παύει να απορροφά CO 2  Δεν παίρνει 14 C για να αντικαταστήσει το διασπώμενο  Το ποσοστό του 14 C εντός του νεκρού οργανισμού μειώνεται βαθμιαία καθώς αυτός διασπάται προς 14 Ν 14 6 C  14 7 N 14 6 C  Χ

44 ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑΣ  Μετρώντας την αναλογία 14 C/ 12 C σε ένα δείγμα προσδιορίζουμε την ηλικία του

45 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  Η σημερινή μορφή της Σαντορίνης σχηματίστηκε από την τεράστια Μινωική έκρηξη το 1613 π.Χ.

46 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  Η έκρηξη δημιούργησε ηφαιστειακή τέφρα που κάλυψε όλο το νησί και διασκορπίστηκε σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και σε όλη τη Γη

47 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  Επίσης η έκρηξη δημιούργησε τεράστια τσουνάμι  Τα τσουνάμι θεωρήθηκαν υπεύθυνα για την καταστροφή του Μινωικού πολιτισμού στην Κρήτη το 1450 π.Χ.

48 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  Για να ευσταθεί αυτή η υπόθεση έπρεπε να βρεθεί μία αξιόπιστη μέθοδος χρονολόγησης της έκρηξης  Η χρονολόγηση έγινε με ραδιοάνθρακα σε κορμό ελιάς που βρέθηκε μέσα στην τέφρα  Η χρονολόγηση έδειξε ότι η έκρηξη έγινε το 1630 π.Χ.

49 Πυραμίδες Γκίζας


Κατέβασμα ppt "ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΑΤΟΜΟ Το άτομο αποτελείται από ΦορτίοΜάζα  Πρωτόνιο +1  Νετρόνιο ουδέτερο1  Ηλεκτρόνιο -αμελητέα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google