Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΕΙΣΕΤ 30 Ιουνίου 2010 Παρέμβαση Ξενοφών Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος ΕΚ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΕΙΣΕΤ 30 Ιουνίου 2010 Παρέμβαση Ξενοφών Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος ΕΚ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΕΙΣΕΤ 30 Ιουνίου 2010 Παρέμβαση Ξενοφών Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος ΕΚ

2  Πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες:  Τροποποίηση εταιρικού δικαίου: ν. 3604/2007,  Υιοθέτηση της Επιτροπής Ελέγχου: ν.3693/2008  Δήλωση Κώδικα ΕΔ τον οποίο εφαρμόζει κάθε εταιρία  Σχέδιο Νόμου για τα Δικαιώματα των Μετόχων, Οδηγία 2007/36/ΕΚ ( Κατάργηση δέσμευσης μετόχων, συμμετοχή στη ΓΣ εξ’ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα κλπ )  Σύσταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 4/2009 για τις αποδοχές του χρηματοπιστωτικού τομέα ( τρόπος υπολογισμού αποδοχών, αποκάλυψη αμοιβών )  Πράσινη Βίβλος για ΕΔ στις εταιρίες του χρηματοπιστωτικού τομέα 6/2010 ( προσόντα μελών ΔΣ, μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση κινδύνων, αύξηση του ρόλου εξωτερικών ελεγκτών ) 2

3 3 Όψεις Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Πως κρίνετε την ποιότητα εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα; Κατηγορίες απαντήσεων Αριθμός απαντήσεων (#) Ποσοστό απαντήσεων (%) Ενεργό ποσοστό απαντήσεων (%) Σωρευτικό ποσοστό απαντήσεων (%) Κακή219,49,5 Μέτρια16071,472,481,9 Πολύ καλή3917,417,699,5 Άριστη10,40,5100,0 Σύνολο 1 (Δοθ. απαντ.)22198,7100,0 Σύνολο 2 (Μη απάντ.)31,3 Τελικό σύνολο ερωτ.224100,0

4 4 Όψεις Εταιρικής Διακυβέρνησης 2.a Θεωρείτε ότι το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης θα βελτιωνόταν ως αποτέλεσμα εφαρμογής: Κατηγορίες απαντήσεων Αριθμός απαντήσεων (#) Ποσοστό απαντήσεων (%) Ενεργό ποσοστό απαντήσεων (%) Σωρευτικό ποσοστό απαντήσεων (%) Εξωτερικοί Κανόνες125,4 Εσωτερική Ηθική2310,310,415,8 Και τα δυο18783,584,2100,0 Σύνολο 1 (Δοθ. απαντ.)22299,1100,0 Σύνολο 2 (Μη απάντ.)2,9 Τελικό σύνολο ερωτ.224100,0

5 5 Όψεις Εταιρικής Διακυβέρνησης 2.b Θεωρείτε ότι το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης θα βελτιωνόταν ως αποτέλεσμα εφαρμογής:

6 6 Όψεις Εταιρικής Διακυβέρνησης 3 Διασφάλιση σεβασμού των δικαιωμάτων των μετόχων μειοψηφίας από τους πλειοψηφούντες μετόχους μέσω: Κατηγορίες απαντήσεων Αριθμός απαντήσεων (#) Ποσοστό απαντήσεων (%) Ενεργό ποσοστό απαντήσεων (%) Σωρευτικό ποσοστό απαντήσεων (%) Καταστατικό8035,736,7 Κώδικας Ηθικής62,72,839,4 Εσωτ. Καν. Λειτ.31,31,440,8 Πρακτικά ΔΣ52,22,343,1 Άλλο62,72,845,9 Πλέον του ενός11852,754,1100,0 Σύνολο 1 (Δοθ. απαντ.)21897,3100,0 Σύνολο 2 (Μη απάντ.)62,7 Τελικό σύνολο ερωτ.224100,0

7 7 Όψεις Εταιρικής Διακυβέρνησης 4.a Πόσοι κύριοι μέτοχοι είναι ταυτόχρονα εκτελεστικά μέλη ΔΣ; Κατηγορίες απαντήσεων Αριθμός απαντήσεων (#) Ποσοστό απαντήσεων (%) Ενεργό ποσοστό απαντήσεων (%) Σωρευτικό ποσοστό απαντήσεων (%) 06729,931,5 16930,832,463,8 25524,625,889,7 3177,68,097,7 452,22,3100,0 Σύνολο 1 (Δοθ. απαντ.)21395,1100,0 Σύνολο 2 (Μη απάντ.)114,9 Τελικό σύνολο ερωτ.224100,0

8 8 Όψεις Εταιρικής Διακυβέρνησης 4.b Πόσοι κύριοι μέτοχοι είναι ταυτόχρονα εκτελεστικά μέλη ΔΣ;

9 9 Όψεις Εταιρικής Διακυβέρνησης 5 Πόσοι κύριοι μέτοχοι είναι ταυτόχρονα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ; Κατηγορίες απαντήσεωνΑριθμός απαντήσεων (#) Ποσοστό απαντήσεων (%) Ενεργό ποσοστό απαντήσεων (%) Σωρευτικό ποσοστό απαντήσεων (%) 016774,680,7 13013,414,595,2 262,72,998,1 320,91,099,0 410,40,599,5 610,40,5100,0 Σύνολο 1 (Δοθ. απαντ.)20792,4100,0 Σύνολο 2 (Μη απάντ.)177,6 Τελικό σύνολο ερωτ.224100,0

10 10 Όψεις Εταιρικής Διακυβέρνησης 6 Πόσοι κύριοι μέτοχοι της εταιρίας είναι ταυτόχρονα μέλη ΔΣ άλλης εταιρίας; Κατηγορίες απαντήσεων Αριθμός απαντήσεων (#) Ποσοστό απαντήσεων (%) Ενεργό ποσοστό απαντήσεων (%) Σωρευτικό ποσοστό απαντήσεων (%) 07332,636,0 15625,027,663,5 24218,820,784,2 32310,311,395,6 462,73,098,5 520,91,099,5 610,40,5100,0 Σύνολο 1 (Δοθ. απαντ.)20390,6100,0 Σύνολο 2 (Μη απάντ.)219,4 Τελικό σύνολο ερωτ.224100,0

11 11 Όψεις Εταιρικής Διακυβέρνησης 7.α Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί παράλληλα και καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ.; Κατηγορίες απαντήσεων Αριθμός απαντήσεων (#) Ποσοστό απαντήσεων (%) Ενεργό ποσοστό απαντήσεων (%) Σωρευτικό ποσοστό απαντήσεων (%) Ναι8839,339,8 Όχι13359,460,2100,0 Σύνολο 1 (Δοθ. απαντ.)22198,7100,0 Σύνολο 2 (Μη απάντ.)31,3 Τελικό σύνολο ερωτ.224100,0

12 12 Όψεις Εταιρικής Διακυβέρνησης 7.β Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί παράλληλα και καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ.;

13 13 Όψεις Εταιρικής Διακυβέρνησης 8.α Εάν «ναι», εξηγήστε τους λόγους: Κατηγορίες απαντήσεων Αριθμός απαντήσεων (#) Ποσοστό απαντήσεων (%) Ενεργό ποσοστό απαντήσεων (%) Σωρευτικό ποσοστό απαντήσεων (%) Κόστος31,34,1 Διοικ. διευκόλυνση219,428,432,4 Αποτελεσματικότητα2310,331,163,5 Άλλο2712,136,5100,0 Σύνολο 1 (Δοθ. απαντ.)7433,0100,0 Σύνολο 2 (Μη απάντ.)15067,0 Τελικό σύνολο ερωτ.224100,0

14 14 Όψεις Εταιρικής Διακυβέρνησης 8.β Εάν «ναι», εξηγήστε τους λόγους:

15 15 Όψεις Εταιρικής Διακυβέρνησης 9.α Εάν «όχι», συνδέονται ο Πρόεδρος και ο Δ/ων Σύμβουλος με σχέση συγγένειας μέχρι δευτέρου βαθμού; Κατηγορίες απαντήσεων Αριθμός απαντήσεων (#) Ποσοστό απαντήσεων (%) Ενεργό ποσοστό απαντήσεων (%) Σωρευτικό ποσοστό απαντήσεων (%) Ναι3113,823,7 Όχι10044,676,3100,0 Σύνολο 1 (Δοθ. απαντ.)13158,5100,0 Σύνολο 2 (Μη απάντ.)9341,5 Τελικό σύνολο ερωτ.224100,0

16 16 Όψεις Εταιρικής Διακυβέρνησης 9.β Εάν «όχι», συνδέονται ο Πρόεδρος και ο Δ/ων Σύμβουλος με σχέση συγγένειας μέχρι δευτέρου βαθμού;

17 17 Όψεις Εταιρικής Διακυβέρνησης 10 Έχουν οριστεί ρητώς τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες για κάθε μέλος ΔΣ; Αριθμός απαντήσεων (#) Ποσοστό απαντήσεων (%) Ενεργό ποσοστό απαντήσεων (%) Σωρευτικό ποσοστό απαντήσεων (%) Ναι16372,874,1 Όχι5725,425,9100,0 Σύνολο 1 (Δοθ. απαντ.)22098,2100,0 Σύνολο 2 (Μη απάντ.)41,8 Τελικό σύνολο ερωτ.224100,0

18 18 Όψεις Εταιρικής Διακυβέρνησης 11.α Επιτροπές στο πλαίσιο του ΔΣ: Επιτροπή Αποδοχών Κατηγορίες απαντήσεων Αριθμός απαντήσεων (#) Ποσοστό απαντήσεων (%) Ενεργό ποσοστό απαντήσεων (%) Σωρευτικό ποσοστό απαντήσεων (%) Ναι4319,223,5 Όχι14062,576,5100,0 Σύνολο 1 (Δοθ. απαντ.)18381,7100,0 Σύνολο 2 (Μη απάντ.)4118,3 Τελικό σύνολο ερωτ.224100,0

19 19 Όψεις Εταιρικής Διακυβέρνησης 11.β Επιτροπές στο πλαίσιο του ΔΣ: Επιτροπή Αποδοχών

20 20 Όψεις Εταιρικής Διακυβέρνησης 11.γ Όπου υφίσταται Επιτροπή Αποδοχών, η πολιτική αμοιβών καθορίζεται από:

21 21 Όψεις Εταιρικής Διακυβέρνησης 12 Επιτροπές στο πλαίσιο του ΔΣ: Επιτροπή Διορισμών Κατηγορίες απαντήσεων Αριθμός απαντήσεων (#) Ποσοστό απαντήσεων (%) Ενεργό ποσοστό απαντήσεων (%) Σωρευτικό ποσοστό απαντήσεων (%) Ναι219,412,1 Όχι15368,387,9100,0 Σύνολο 1 (Δοθ. απαντ.)17477,7100,0 Σύνολο 2 (Μη απάντ.)5022,3 Τελικό σύνολο ερωτ.224100,0

22 22 Όψεις Εταιρικής Διακυβέρνησης 13 Επιτροπές στο πλαίσιο του ΔΣ: Εκτελεστική Επιτροπή (Ελέγχου) Κατηγορίες απαντήσεων Αριθμός απαντήσεων (#) Ποσοστό απαντήσεων (%) Ενεργό ποσοστό απαντήσεων (%) Σωρευτικό ποσοστό απαντήσεων (%) Ναι2912,916,7 Όχι14564,783,3100,0 Σύνολο 1 (Δοθ. απαντ.)17477,7100,0 Σύνολο 2 (Μη απάντ.)5022,3 Τελικό σύνολο ερωτ.224100,0


Κατέβασμα ppt "1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΕΙΣΕΤ 30 Ιουνίου 2010 Παρέμβαση Ξενοφών Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος ΕΚ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google