Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης1/46 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην Εκπαίδευση Adaptive.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης1/46 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην Εκπαίδευση Adaptive."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης1/46 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην Εκπαίδευση Adaptive Educational Hypermedia Θανάσης Νταραντούμης daradoumis@aegean.gr

2 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης2/46 το μάθημα

3 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης3/46 θεωρία – εργαστήρια - αξιολόγηση στην αρχή παρουσιάζω εγώ, όπως σήμερα στη συνέχεια συμμετέχετε ενεργά κι εσείς  παρουσιάζετε, ατομικά ή σε ομάδες, ένα θέμα που αφορά τα AEH, βασισμένο στις δυο εργασίες που θα κάνετε συνολικά (και φυσικά σε κάποια άρθρα στα οποία θα βασιστείτε για να κάνετε τις εργασίες)  μετά, επακολουθεί συνολική συζήτηση με θέματα/ερωτήσεις που τίθονται τόσο από τους παρουσιαστές (υποχρεωτικό) όσο και από τους ακροατές Αξιολόγηση: 2 εργασίες, 50% η κάθε μια. Δεν υπάρχει τελική εξέταση μαθήματος

4 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης4/46 σύνοψη εισαγωγή στα AEH  ορισμοί (what)  αναγκαιότητα (why)  τεχνολογίες (how) εισαγωγή στο μάθημα  θέματα που θα μας απασχολήσουν  βιβλιογραφία, εργασία, κλπ

5 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης5/46 εισαγωγή στα AEH

6 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης6/46 το σημερινό τοπίο κοινωνία της γνώσης (knowledge society, knowledge-based economy)  το βασικό "αγαθό" είναι η γνώση, που καθορίζει την επιτυχία ενός πολίτη, ομάδας, οργανισμού, κράτους, κλπ  αυξημένες ανάγκες για υψηλού επιπέδου εφαρμογές και υπηρεσίες δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης μαθησιακές τεχνολογίες (learning technologies)  προσελκύουν διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον, γιατί μπορούν να καλύψουν τις παραπάνω ανάγκες  καλά νέα

7 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης7/46 μαθησιακές τεχνολογίες σχεδιασμός και ανάπτυξη μαθησιακού περιεχομένου (learning content)  πολυμεσικού, διαδραστικού, κλπ διαχείριση μαθησιακού περιεχομένου, και μαθησιακών γεγονότων, γενικότερα  LMS (learning management systems), LCMS (learning content management systems), etc διαχείριση εκπαιδευτικής διαδικασίας  πληροφοριακά συστήματα, κλπ

8 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης8/46 state-of-the-art δικτυακά περιβάλλοντα μάθησης (web-based learning environments)  παροχή πρόσβασης σε ψηφιακό πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό (access to learning material)  επικοινωνία (σύγχρονη, ασύγχρονη, κλπ)  διαχείριση (εικονικών) τάξεων  διαχείριση πληροφορίας για την εκπαιδευτική διαδικασία  διαφορετικοί ρόλοι

9 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης9/46 παράδειγμα

10 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης10/46 παράδειγμα

11 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης11/46 Παράδειγμα (learning portal)

12 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης12/46 πλεονεκτήματα education and training to anyone, anytime, anyplace  κανένας χρονικός, τοπικός, κλπ, περιορισμός  ευκολία πρόσβασης και χρήσης  επαναχρησιμοποίηση εκπαιδευτικού υλικού – οικονομίες κλίμακας αλλαγή του μοντέλου εκπαίδευσης και κατάρτισης  από κοινωνική, οικονομική, κλπ, πλευρά αλλά...

13 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης13/46 το φαινόμενο της "μη-σημαντικής διαφοράς" σύμφωνα με μια έρευνα σε περισσότερες από 350 ερευνητικές μελέτες στην εκπαιδευτική τεχνολογία, διαπιστώθηκε ότι  η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων έχει μια μέση απόδοση με κάποιους σπουδαστές που αποδίδουν είτε πολύ καλά, είτε πολύ άσχημα  η χρήση της τεχνολογίας δεν είχε μια σημαντική επίδραση στις εκβάσεις εκμάθησης Russell T., The No Significant Difference Phenomenon, North Carolina State University, Office of Instructional Telecommunications, 1999.

14 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης14/46 με άλλα λόγια... η μάθηση είναι μια προσωπική υπόθεση διαφορετικοί άνθρωποι-εκπαιδευόμενοι έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά  υπόβαθρο, δεξιότητες, απαιτήσεις, προτιμήσεις, κλπ είναι λογικό όλοι αυτοί οι διαφορετικοί εκπαιδευόμενοι να λαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες εκπαίδευσης???  ο "μέσος" χρήστης???

15 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης15/46 μια πιθανή λύση υπηρεσία εκπαίδευσης one size fits all AEH εξατομικευμένη μάθηση

16 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης16/46 automatic modifications adaptivity manual modifications tailorabilityadaptability learning environment 1 learning environment N automatic mapping initiation of educational session learning environment IJ learning environment I user I during educational session learning environment user 1 user N... περισσότερες πιθανές λύσεις

17 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης17/46 βασικοί ορισμοί (1/2) στατική προσαρμοστικότητα (adaptability) – προσαρμόσιμο σύστημα (adaptable system)  η αυτόματη τροποποίηση του μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο εκτελείται κατά την έναρξη κάθε "εκπαιδευτικής συνόδου" (ES)  είναι βασισμένο στα χαρακτηριστικά των χρηστών που υποτίθεται ότι παρέμειναν χωρίς τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της ίδιας ES, όπως η γλώσσα της χρήσης, της οικειότητας με τους υπολογιστές, κλπ  αυτά τα χαρακτηριστικά είναι γνωστά πριν από κάθε ES, και μπορούν να παρασχεθούν στο σύστημα π.χ. μέσω των αρχικών ερωτηματολογίων, έξυπνων καρτών, κλπ

18 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης18/46 βασικοί ορισμοί (2/2) δυναμική προσαρμοστικότητα (adaptivity)  η αυτόματη τροποποίηση του μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο εκτελείται στο χρόνο χρήσης, δηλ. κατά τη διάρκεια της ES  είναι βασισμένο στα χαρακτηριστικά εκπαιδευομένων που υποτίθεται ότι τροποποιούνται συνεχώς κατά τη διάρκεια της ίδιας ES, όπως η οικειότητα του αρχαρίου με το εκπαιδευτικό θέμα, οι στόχοι του χρήστη, τα ενδιαφέροντά του, κλπ  αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να μην είναι γνωστά πριν από κάθε ES, και ανιχνεύονται αυτόματα από το σύστημα, μέσω του ελέγχου των ενεργειών του αρχαρίου προσαρμοστικότητα από το χρήστη (tailorability)  τροποποιήσεις του μαθησιακού περιβάλλοντος, οι οποίες εκτελούνται στο χρόνο χρήσης από τον εκπαιδευόμενο

19 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης19/46 διαστάσεις εξατομίκευσης χαρακτηριστικά χρηστών που είναι γνωστά πριν από την ΕΣ, παραμένουν χωρίς τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της ίδιας ΕΣ χαρακτηριστικά χρηστών που ίσως δεν είναι γνωστά πριν από την ΕΣ, που τροποποιούνται συνεχώς κατά τη διάρκεια της ίδιας ΕΣ κατά την έναρξη της ΕΣ κατά τη διάρκεια της ΕΣ κάλυψη διαφορετικών κατηγοριών χρηστών κάλυψη των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων κάθε διαφορετικού χρήστη - κατά τη διάρκεια της ΕΣ προσαρμογή μαθησιακού περιβάλλοντος σύστημα χρήστης πώς πότε γιατί ποιος στατική προσαρμοστικότητα (adaptability) δυναμική προσαρμοστικότητα (adaptivity) προσαρμοστικότητα από το χρήστη (tailorability)

20 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης20/46 πλεονεκτήματα παραδοσιακά περιβάλλοντα περιβάλλοντα εξατομικευμένης μάθησης ένας εκπαιδευτής για πολλούς εκπαιδευόμενους (one-to-many) εκμάθηση που στοχεύει για το "μέσο χρήστη" - οι πηγές πληροφοριών και το ύφος εκμάθησης δεν εξαρτώνται από κάθε χρήστη εκμάθηση που καθοδηγείται από τον εκπαιδευτή ένας εκπαιδευτής για ένα εκπαιδευόμενο, ή πολλοί εκπαιδευτές για ένα εκπαιδευόμενο (many-to-one) η εκμάθηση εξαρτάται από τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά κάθε εκπαιδευόμενου, δεν υπάρχει κανένας "μέσος χρήστης" εκμάθηση που οδηγείται από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο

21 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης21/46 βασικοί όροι Google for  adaptive (educational) hypermedia systems  intelligent tutoring systems  adaptive and intelligent learning environments  artificial intelligence in education  personalised learning

22 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης22/46 γενική αρχιτεκτονική μοντέλο διεπαφής χρήστη μοντέλο χρήστη μοντέλο γνωστικού αντικειμένου μοντέλο μάθησης

23 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης23/46 ένα βήμα παρακάτω adaptation mechanism high-level assessment conclusions -user has not understood task -student has not understood the concept adaptation decision making interaction assessment adaptation decisions -provide more help -provide details on educational concept low-level monitoring information -keystrokes -tasks accessed -answers to quizzes monitoring module adaptive application

24 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης24/46 πότε ενδείκνυνται τα AEH??? ειδικά όταν έχουμε  ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευομένων, που διαφοροποιούνται με βάση μια σειρά χαρακτηριστικών  ένα μεγάλο αριθμό περιεχομένου, που διαφοροποιείται με βάση μια σειρά χαρακτηριστικών δηλαδή  στα εκπαιδευτικά υπερμέσα  κυρίως σε συστήματα εκπαίδευσης από απόσταση που βασίζονται στον Παγκόσμιο Ιστό.

25 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης25/46 πώς προήλθαν τα AEH??? προσαρμοστικά εκπαιδευτικά υπερμέσα εκπαιδευτική τεχνολογία αυξημένες ανάγκες για υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στην κοινωνία της γνώσης προσαρμοστικά υπερμέσα ανάγκη για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου

26 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης26/46 σύντομη ιστορική επισκόπηση (1/3) 1982, το 1 ο βιβλίο για ITS  Sleeman D. & Brown J. (eds.), Intelligent Tutoring Systems, Academic Press, 1982. 1986-1988, τα 1 α διεθνή συνέδρια  1986, User Modelling Conference (in 2007 the 11 th )  1988, Intelligent Tutoring Systems Conference (in 2008 the 9 th )  1988, Intelligent User Interfaces Conference (in 2008 the 12 th )

27 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης27/46 σύντομη ιστορική επισκόπηση (2/3) 1989-1993, τα 1 α βιβλία για adaptive and intelligent user interfaces  Hancock P. & Chignell M. (eds.), Intelligent Interfaces, Elsevier, 1989.  Browne D., Totterdell P. & Norman M. (eds.), Adaptive User Interfaces, Academic Press, 1990.  Sullivan J.& Tyler S. (eds.), Intelligent User Interfaces, ACM Press, 1991.  Maybury M. (ed.), Intelligent Multimedia User Interfaces, AAAI Press, 1993.

28 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης28/46 σύντομη ιστορική επισκόπηση (3/3) 1991, το 1 ο διεθνές περιοδικό  User Modeling and User-Adapted Interaction, Kluwer Academic Publishers. 1998, το 1 ο βιβλίο για Adaptive Hypermedia  Brusilovsky P., Kobsa A. & Vassileva J. (eds.), Adaptive Hypertext and Hypermedia, Kluwer, 1998. 2000, το 1 ο συνέδριο για Adaptive Hypermedia  International Conference on Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems (in 2007 the 5 th )

29 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης29/46 που είμαστε σήμερα??? Δεν υπάρχει ακόμη textbook, ούτε στα Αγγλικά Τα μόνα διαθέσιμα κείμενα είναι στη μορφή ερευνητικών εργασιών!!!  Chen S., Magoulas G. (eds.), Adaptable and Adaptive Hypermedia Systems, IRM Press, 2005.  Brusilovsky P., Kobsa A. & Nejdl W. (Eds.) The AdaptiveWeb: Methods and Strategies of Web Personalization, Springer, 2007.

30 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης30/46 Mερικά γνωστά συστήματα (Web-based AEH systems) InterBook, Brusilovsky et al http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~plb/I nterBook.html http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~plb/I nterBook.html AHA!, De Bra & Calvi http://aha.win.tue.nl/ http://aha.win.tue.nl/ KBS-Hyperbook, Henze et al http://www.kbs.uni- hannover.de/hyperbook/ http://www.kbs.uni- hannover.de/hyperbook/ SKILL, Neumann & Zirvas  Scalable Internet-Based Teaching and Learning System  Course material organised according to their prerequisites CKC Math Tutor: An intelligent tutor whose goal is to raise young girls’ self-confidence in their math skills during a critical period in their development. This system develops a model of the user and customizes its feedback to the student. http://ccbit.cs.umass.edu/ckc/ Multibook, Steinacker et al http://www.multibook.de/English/eng lish.html dynamic generation of lessons http://www.multibook.de/English/eng lish.html ACE, Specht & Oppermann  Adaptive Courseware Environment ELM-ART (Brusilovsky, Schwarz, & Weber, 1996), http://apsymac33.uni- trier.de:8080/Lisp-Course http://apsymac33.uni- trier.de:8080/Lisp-Course MetaLinks, Murray et al http://ddc.hampshire.edu/metalinks/ computer program and a design framework for electronic text books http://ddc.hampshire.edu/metalinks/

31 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης31/46 παράδειγμα : AHA!

32 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης32/46 μια γενική επισκόπηση των AEH

33 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης33/46 μια σημαντική πηγή User Modeling and User- Adapted Interaction, 11(1), 2001.  http://umuai.informatik.uni -essen.de http://umuai.informatik.uni -essen.de

34 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης34/46

35 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης35/46

36 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης36/46 οι παράμετροι των AEH παράγοντες προσαρμογής (adaptation determinants) υποκείμενα προσαρμογής (adaptation constituents) κανόνες προσαρμογής (adaptation rules) στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος (user/usage/environment data) που καθορίζουν τις προσαρμογές (adapt to what?) οι "πτυχές" του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που υπόκεινται σε προσαρμογές (what can be adapted?) η λογική (μαθησιακή θεωρία?) στην οποία στηρίζονται οι προσαρμογές

37 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης37/46 παράγοντες προσαρμογής παράγοντες προσαρμογής (adapt to what?) χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου (user data)  στόχοι, γνώση, υπόβαθρο, εμπειρία, προτιμήσεις, ενδιαφέροντα, γνωρίσματα, κλπ χαρακτηριστικά "χρήσης" (usage data)  δεδομένα (πληροφορίες) που αναφέρονται στην αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα χαρακτηριστικά του "περιβάλλοντος" του χρήστη (environment data)  προσαρμογή στη τοποθεσία που βρίσκεται ο χρήστης (η κατεύθυνση που κοιτάζει και κινείται, π.χ. μουσεία),  προσαρμογή στη πλατφόρμα που χρησιμοποιεί (hardware, software, σύνδεση) περιλαμβάνει κατάλληλη επιλογή του είδους του υλικού και του μέσου (π.χ., σταθερή εικόνα vs. βίντεο) για να παρουσιάσει το περιεχόμενο. Επίσης, επιλογή διαφορετικής διεπαφής (π.χ. στη χρήση PDA)

38 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης38/46 λογική της προσαρμογής η παιδαγωγική σημασία των ΑΕΗ είναι μάλλον αυταπόδεικτη  η προσαρμοσμένη μάθηση είναι κοινώς αποδεκτή και επιθυμητή ως μέθοδος εκπαίδευσης συνήθως, ένα σύνολο από IF-THEN-ELSE κανόνες, αλλά  δεν υπάρχει μια καθολικά αποδεκτή παιδαγωγική στρατηγική (περισσότερα σε άλλες συναντήσεις)

39 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης39/46 υποκείμενα προσαρμογής – ταξονομία υποκείμενα προσαρμογής – ταξονομία (what can be adapted?) inserting/removing fragments altering fragments stretchtext sorting fragments dimming fragments canned text adaptation natural language adaptation adaptive text presentation adaptation of modality (new) adaptive multimedia presentation adaptive presentation adaptive navigation support direct guidance (καθοδήγηση στην επόμενη καλύτερη σελίδα) adaptive link sorting (ταξινόμηση ως προς τη μεγαλύτερη σχετικότητα) adaptive link hiding (απόκρυψη/παρουσίαση ως απλό κείμενο) adaptive link annotation (σχολιασμός καταλληλότητας με χρώμα, εικόνα, κλπ) adaptive link generation (new) (σύσταση νέων, παρόμοιων συνδέσεων) map adaptation hiding disabling (απενεργοποίηση) removal (διαγραφή, μη ενδιαφέρον) adaptation technologies προσαρμοστική παρουσίαση (περιεχόμενο) προσαρμοστική πλοήγηση (συνδέσεις) Δύο βασικές υπηρεσίες επιλογή διαφόρων μέσων παρουσίασης (μουσική, βίντεο,...)

40 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης40/46 προβλήματα εκτός από τη δυσκολία σχεδιασμού και ανάπτυξής τους?  και χρήσης τους, π.χ. ανάγκη από adaptive authoring tools οικονομικά θέματα  πόσο κοστίζει το adaptation? πόσο κερδίζουμε από το adaptation? θέματα ηθικής  ο εκπαιδευόμενος πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς προσαρμογή?  ποιος? ο εκπαιδευόμενος ή το σύστημα?

41 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης41/46 βιβλιογραφία ΔΕΝ υπάρχει textbook, ούτε καν στα αγγλικά κύριες πηγές  adaptive hypermedia and hypertext web site: http://wwwis.win.tue.nl/ah http://wwwis.win.tue.nl/ah  User Modeling and User-Adapted Interaction, 11(1), 2001. Electronically available at http://umuai.informatik.uni- essen.de/anniversary.htmlhttp://umuai.informatik.uni- essen.de/anniversary.html  Brusilovsky P., Kobsa A., Vassileva J. (eds.), Adaptive Hypertext and Hypermedia, Kluwer, 1998.  Communications of the ACM, 45(5), 2002.  Communications of the ACM, 37(7), 1994.

42 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης42/46

43 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης43/46

44 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης44/46 ειδική βιβλιογραφία της σημερινής συνάντησης άρθρο  Brusilovsky P., Adaptive Hypermedia, User Modeling and User-Adapted Interaction, 11(1), 2001, pp. 87-110  http://www2.sis.pitt.edu/~peterb/papers/brusilovsky- umuai-2001.pdf http://www2.sis.pitt.edu/~peterb/papers/brusilovsky- umuai-2001.pdf δικτυακός τόπος  http://wwwis.win.tue.nl/ah http://wwwis.win.tue.nl/ah

45 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης45/46 καλό απόγευμα για οτιδήποτε χρειαστεί κτήριο “Θεοφράστειο”, Θεοφράστου & Αλκαίου, 1ος Όροφος daradoumis@aegean.gr


Κατέβασμα ppt "Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 1 και 2: Εισαγωγή Θ. Νταραντούμης1/46 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην Εκπαίδευση Adaptive."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google