Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (EuP/ΠκΕ)

2 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση ενός πλαισίου εργασίας για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια ‘ Απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού’ : κάθε απαίτηση που αφορά ένα ΠκΕ ή τον σχεδιασμό ενός ΠκΕ, σκοπός της οποίας είναι η βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων, ή κάθε απαίτηση παροχής πληροφοριών για τις περιβαλλοντικές πτυχές ενός ΠκΕ· Υποχρεωτικές απαιτήσεις προϊόντος: 1. Ειδικές απαιτήσεις: Ο καθορισμός οριακών τιμών, όπως είναι η μέγιστη κατανάλωση ενέργειας ή οι ελάχιστες ποσότητες ανακυκλωμένων υλικών, η κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση, υπολογισμένη για δεδομένη μονάδα απόδοσης, κλπ. 2. Γενικές απαιτήσεις: Μη καθορισμός οριακών τιμών Μπορεί να απαιτείται, για παράδειγμα, η κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη (συμμόρφωση με το σχετικό εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο, εάν αυτό είναι διαθέσιμο, αποτελεί τεκμήριο συμφωνίας με την απαίτηση).

3 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Μείωση του βάρους και του όγκου του προϊόντος Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής Μείωση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών Μείωση των απαραίτητων αναλώσιμων για λειτουργία και συντήρηση Ενδυνάμωση της πιο καθαρής παραγωγής Ενδυνάμωση της επανάχρησης ή ανακύκλωσης Οικολογικός Σχεδιασμός – Γενικές Παράμετροι Βελτίωσης

4 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Οικολογικός Σχεδιασμός – Γενικές Παράμετροι Βελτίωσης Ενσωμάτωση του ανακυκλωμένου υλικού και των χρησιμοποιημένων μερών. Παράταση του χρόνου ζωής του προϊόντος- αναβάθμιση, επισκευασιμότητα. Μείωση της παραγωγής αποβλήτων, ιδιαίτερα των επικίνδυνων/επιβλαβών. Μείωση των εκπομπών αερίων. Μείωση των εκπομπών σε νερό και έδαφος.

5 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products ΚΑΝ.(ΕΚ) No 643/2009 ΚΑΝ.(ΕΚ) No 643/2009 Εφαρμογή της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ για τις οικιακής χρήσης συσκευές ψύξης Γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού (1 η Ιουλίου 2010) –οι πληροφορίες πρέπει να περιέχονται εντός του εγχειριδίου οδηγιών που παρέχεται από τον κατασκευαστή, σχετικά με: »τον συνδυασμό συρταριών, καλαθιών και ραφιών που έχουν ως αποτέλεσμα την πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας της συσκευής, και »το πώς να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας της συσκευής ψύξης στο νοικοκυριό, κατά τη φάση της χρήσης της.

6 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού Οι οικιακής χρήσης συσκευές ψύξης (με εξαίρεση εκείνες που χαρακτηρίζονται από αποθηκευτικό χώρο ίσο ή μεγαλύτερο των 10 λίτρων) πρέπει να συμμορφώνονται με τα όρια των δεικτών ενεργειακής αποδοτικότητας που παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2. ΚΑΝ.(ΕΚ) No 643/2009 Εφαρμογή της Οδηγίας 2005/32/EΚ για τις οικιακής χρήσης συσκευές ψύξης ‘ψυκτική συσκευή τύπου συμπίεσης’ είναι μία ψυκτική συσκευή στην οποία η διαδικασία της ψύξης επιτυγχάνεται μέσω ενός συμπιεστή που λειτουργεί με κινητήρα Πίνακας 1 Ψυκτικές συσκευές τύπου συμπίεσης Ημερομηνία εφαρμογήςΔείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΔΕΑ)

7 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products ‘ψυκτική συσκευή με κύκλο απορρόφησης’: ψυκτική συσκευή στην οποία η ψύξη επιτυγχάνεται μέσω μίας διαδικασίας απορρόφησης όπου ως πηγή ενέργειας χρησιμοποιείται η θερμότητα Πίνακας 2 Ψυκτικές συσκευές με κύκλο απορρόφησης και άλλου τύπου ψυκτικές συσκευές Ημερομηνία εφαρμογής Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEI) Ψυγεία και καταψύκτες Ο Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEI) ενός μοντέλου μίας ψυκτικής συσκευής οικιακής χρήσης υπολογίζεται με τη σύγκριση μεταξύ της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας της ψυκτικής συσκευής και της τυπικής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας του μοντέλου αυτού. Για την τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας λαμβάνεται υπόψη ο ισοδύναμος όγκος της ψυκτικής συσκευής οικιακής χρήσης, η παρουσία συρταριού γρήγορης ψύξης και άλλες τιμές που εξαρτώνται από την κατηγορία της συσκευής (για παράδειγμα: συρτάρια 0, 1, 2, 3 αστεριών)

8 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products ΚΑΝ.(ΕΚ) No 642/2009 ΚΑΝ.(ΕΚ) No 642/2009 Εφαρμογή Οδηγίας 2005/32/ΕΚ για τις τηλεοράσεις Η ‘συσκευή τηλεόρασης’ αποτελείται από: (α) μία οθόνη, (β) έναν ή περισσότερους δέκτες και επιπρόσθετες προαιρετικές λειτουργίες για αποθήκευση δεδομένων και/ή προβολή όπως είναι το DVD (ψηφιακός πολυμορφικός δίσκος), το HDD (οδηγός σκληρού δίσκου) ή το VCR (εγγραφέας κασετών βίντεο). Η ‘οθόνη τηλεόρασης’ ορίζεται ως ένα προϊόν το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εμφανίζει ως ενσωματωμένη οθόνη τηλεοπτικό σήμα προερχόμενο από ποικιλία πηγών, συμπεριλαμβανομένων σημάτων τηλεοπτικών εκπομπών, μπορεί προαιρετικά να ελέγχει και να αναπαράγει ηχητικά σήματα προερχόμενα από εξωτερική συσκευή, συνδέεται μέσω τυποποιημένων διαδρομών οπτικού σήματος στις οποίες συμπεριλαμβάνονται cinch (συνιστώσες βίντεο, σύνθετο βίντεο), SCART, HDMI και μελλοντικά ασύρματα πρότυπα (αλλά εξαιρούνται μη τυποποιημένες συνδέσεις οπτικού σήματος όπως DVI και SDI), αλλά δεν μπορεί να λάβει και να επεξεργαστεί εκπεμπόμενα σήματα·

9 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products ‘κατάσταση λειτουργίας (on-mode)’ ορίζεται ως η κατάσταση κατά την οποία η συσκευή της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένη στην κύρια πηγή παροχής ρεύματος και παράγει ήχο και εικόνα. ‘κατάσταση αναμονής (stand-by)’ ορίζεται ως η κατάσταση κατά την οποία ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος στην κύρια πηγή παροχής ρεύματος, η σωστή του λειτουργία εξαρτάται από την παροχή ενέργειας μέσω της κύριας παροχής ρεύματος και προσφέρει μόνο τις ακόλουθες λειτουργίες, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα: - λειτουργία επανεργοποίησης, ή λειτουργία επανεργοποίησης και μόνο μια ένδειξη για διατιθέμενη λειτουργία επανεργοποίησης, και/ή, και/ή - ένδειξη πληροφορίας ή κατάστασης ‘κατάσταση λειτουργίας off-mode’ ορίζεται ως η κατάσταση στην οποία ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος στην κύρια παροχή ρεύματος αλλά δεν παρέχει καμία λειτουργία. ‘πλήρης ανάλυση υψηλής ευκρίνειας (HD)’ ορίζεται ως η ανάλυση οθόνης με μεγάλο αριθμό φυσικών πίξελ, τουλάχιστον 1920 × 1080.

10 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τις τηλεοράσεις ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (από την 20 η Αυγούστου 2010) Η κατανάλωση ενέργειας μιας τηλεόρασης σε κατάσταση λειτουργίας, η οποία διαθέτει μία ορατή επιφάνεια οθόνης A μετρημένη σε dm 2 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια: Συσκευές τηλεόρασης Οθόνες τηλεόρασης Όλοι οι άλλοι τύποι αναλύσεωνΠλήρης ανάλυση HD

11 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τις τηλεοράσεις ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ/ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (από την 7 η Ιανουαρίου 2010) – Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ‘εκτός λειτουργίας’ : Η κατανάλωση ενέργειας των τηλεοράσεων σε οποιαδήποτε κατάσταση εκτός λειτουργίας δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 100 Watt. – Κατανάλωση ενέργειας σε ‘κατάσταση αναμονής ’: Η κατανάλωση ενέργειας των τηλεοράσεων σε οποιαδήποτε κατάσταση που προϋποθέτει μόνο μία λειτουργία επανεργοποίησης, ή που προϋποθέτει μόνο μία λειτουργία επανεργοποίησης και απλά μία ένδειξη ενεργοποιημένης λειτουργίας επανεργοποίησης, δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 100 Watt. Η κατανάλωση ενέργειας των τηλεοράσεων σε οποιαδήποτε κατάσταση που προϋποθέτει μόνο ένδειξη πληροφοριών ή κατάστασης, ή που παρέχει μόνο ένα συνδυασμό λειτουργίας επανεργοποίησης και ένδειξη πληροφοριών ή κατάστασης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 Watt.

12 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Ο θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) ορίζεται ως ένα προϊόν που συνδέεται σε μία εξωτερική παροχή πόσιμου νερού προκειμένου να παράγει θερμότητα και να μετατρέπει το νερό αυτό σε νερό με την επιθυμητή θερμοκρασία. Το ζεστό νερό χρησιμοποιείται τυπικά για μαγείρεμα, μπάνιο και θέρμανση χώρων (και, σε πολλές περιπτώσεις, στη βιομηχανία). για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους θερμαντήρες νερού και τις δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού “ενεργειακή αποδοτικότητα”, ορίζεται ως ο λόγος της ωφέλιμης ενέργειας που παρέχεται από ένα θερμαντήρα νερού προς την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή της, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις απώλειες από τη διανομή του ζεστού νερού και την ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας, “μόνιμη απώλεια", είναι η ενέργεια για θέρμανση που διαχέεται από μία δεξαμενή αποθήκευσης σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες νερού και περιβάλλοντος, μετρημένη σε Watt. Έγγραφο Εργασίας

13 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Τον Ιούνιο του 2010 η ομάδα εργασίας (Lot2: θερμαντήρες νερού και δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού) εξέδωσε έναν Πρόχειρο Κανονισμό, που περιλαμβάνει απαιτήσεις όπως: Ενεργειακή αποδοτικότητα: δεν πρέπει να κυμαίνεται σε χαμηλότερες από τις παρακάτω τιμές: “προφίλ φορτίου" σημαίνει μία συγκεκριμένη ακολουθία αποστραγγίσεων του νερού. “αποστράγγιση νερού" είναι ένας συγκεκριμένος συνδυασμός του ρυθμού ροής ωφέλιμου νερού, της θερμοκρασίας ωφέλιμου νερού, του ενεργειακού περιεχομένου ωφέλιμου νερού και της θερμοκρασίας αιχμής. για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους θερμαντήρες νερού και τις δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού Έγγραφο Εργασίας Ενεργειακή αποδοτικότητα Προφίλ φορτίου

14 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Όγκος αποθήκευσης : Για θερμαντήρες νερού με προφίλ φορτίου XXS και XS, ο όγκος αποθήκευσης V δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 και 36 λίτρα, αντίστοιχα. Εκπομπή οξειδίων του αζώτου: Η μάζα των εκπεμπόμενων οξειδίων του αζώτου, εκφρασμένη σε mg ανά kW ονομαστικής ισχύος, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια: για τους θερμαντήρες νερού ονομαστικής ισχύος μικρότερης των 12 kW, που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα: 105 mg/kW για τους θερμαντήρες νερού ονομαστικής ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης των 12 kW, που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα: 70 mg/kW για τους θερμαντήρες νερού ονομαστικής ισχύος μικρότερης των 12 kW, που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα: 120 mg/kW για τους θερμαντήρες νερού ονομαστικής ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης των 12 kW, που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα: 105 mg/k Μόνιμη απώλεια: Η μόνιμη απώλεια των δεξαμενών αποθήκευσης με όγκο αποθήκευσης V εκφρασμένο σε λίτρα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ακόλουθο όριο: 16,66 Watts + 8,33 · V 0,4 Watts/λίτρο

15 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Λευτέρης Γιακουμέλος Τμήμα Εκπαίδευσης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ email: egiakou@cres.gr


Κατέβασμα ppt "IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google