Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νοητικη Καθυστερηση Δημογραφικα Χαρακτηριστικα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νοητικη Καθυστερηση Δημογραφικα Χαρακτηριστικα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νοητικη Καθυστερηση Δημογραφικα Χαρακτηριστικα
Δάλλας Μάρκος Παπαθανασίου Αλεξάνδρα

2 Νοητικη Καθυστερηση Υπάρχει δυσκολία στο να υπάρξει σαφής ορισμός της. Σε αυτό αποτελεί τροχοπέδη το γεγονός ότι σε πολλές χώρες οι όροι νοητική ανεπάρκεια, νοητική μειονεξία, ολιγοφρένεια, εξελικτική μειονεξία, εξελικτική καθυστέρηση χρησιμοποιούνται αντί της νοητικής καθυστέρησης. Για εμάς ο όρος Νοητική Καθυστέρηση (Ν.Κ) θα είναι συνώνυμος με τούς παραπάνω όρους.

3 Τι είναι όμως Νοητική Αναπηρία(Ν.Α)
Σοβαρή μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη σε σημείο διαταραχής της λειτουργίας της γραφής ή της ανάγνωσης. Ο όρος Ν.Α χρησιμοποιείται στις Η.Π.Α από το 1970

4 Ορισμός της νοητικής καθυστέρησης σύμφωνα με την Α. Α. Μ
Ορισμός της νοητικής καθυστέρησης σύμφωνα με την Α.Α.Μ.D «Νοητική Καθυστέρηση αναφέρεται στη σημαντικά κάτω από το μέσο όρο γενική λειτουργία που συνυπάρχει με την ανεπάρκεια στην προσαρμοστική συμπεριφορά όπως εκδηλώνεται κατά την περίοδο της εξέλιξης».

5 Επιδημιολογια και ο βαθμος της νοητικης καθυστερησης
Η επιδημιολογία αναφέρεται στη μελέτη των περιστατικών, της συχνότητας, του ελέγχου και της κατανομής συγκεκριμένων διαταραχών μέσα σε έναν ορισμένο πληθυσμό. Μεγάλη ιστορική αναφορά γίνετε από το 1811, συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του 19ου αι. και ακόμα και σήμερα προσπαθούν να εξασφαλιστούν ακριβή εννοιολογικά δεδομένα με πιο εντατικό τρόπο.

6 Έρευνες από το 1908 σε διάφορες χώρες έδειξαν μεγάλες διαφορές στις εκτιμήσεις της συχνότητας της (Ν.Κ) που κυμαίνονται μεταξύ 34% και 50%. Η διαφορά αυτή μπορεί να αιτιολογηθεί 1ον με τον ορισμό της κατάστασης και 2ον με την ανάπτυξη μιας ερευνητικής μεθοδολογίας.

7 Α. Μεθοδολογικα θεματα Η κατανομή δεικτών δεν ακλουθεί ομαλή καμπύλη, γι αυτό η συχνότητα νοητικής καθυστέρησης πρέπει να υπολογιστεί με πιο περίπλοκες μεθόδους και επιδημιολογικές μελέτες.

8 Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:
«Μελέτες των φορέων» Συνεντεύξεις με πρόσωπα της κοινότητας «Μελέτες νοικοκυριού» Κλινική αξιολόγηση των ατόμων με ιατρικές εξετάσεις ή ψυχομετρικές δοκιμασίες Με απογραφές και έρευνες

9 Πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι η συχνότητα είναι κάτω από 1%(δηλαδή λιγότερα από 10 άτομα με Ν.Κ σε κάθε 1000 άτομα ενός συγκεκριμένου πληθυσμού. Παλιότερα υποστήριζαν ότι το ποσοστό είναι μεγαλύτερό, της τάξης του 3% κάτι που υποστηρίζεται ακόμα και σήμερα από ορισμένες ομάδες με ειδικά συμφέροντα. Όμως, υπάρχουν στοιχεία που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για το 3%, και να δεχόμαστε το 1%.

10 Β. Δημογραφικες επιδρασεις στην εκτιμηση της συχνοτητας
ΗΛΙΚΙΑ Ν.Κ Από 0-4 χρονών (προσχολική ηλικία) προς χρονών (λανθάνουσα περίοδος) Από χρονών είτε από 20-22 Από χρονών Από χρονών Από χρονών παρατηρείται σταθερός ρυθμός Από 65 και πάνω απότομη

11 Η διάγνωση γίνετε πριν ενηλικιωθούν και η πλειοψηφία των ατόμων με νοητική καθυστέρηση χάνουν το στίγμα κατά τη διάρκεια της εφηβείας ή στα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής τους.

12 Φύλο Οι άντρες σύμφωνα με μελέτες εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό Ν.Κ από τις γυναίκες. Λόγοι Ευάλωτοι σε εξωτερικούς παράγοντες, σε φορείς που μπορούν να βλάψουν το Κ.Ν.Σ. και σε συγγενείς ανωμαλίες όπως προωρότητα, νεογνικός θάνατος και θνησιγενείς τοκετοί. Κληρονομικοί παράγοντες(νοητική υστέρηση που σχετίζεται με το χρωμόσωμα Χ). Συμπεριφορά πιο εμφανής και επιθετική και έτσι γίνετε αντιληπτή και παραπέμπονται για εξέταση.

13 Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο
Παιδιά από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα δεν έχουν τα κίνητρα για μια καλή επίδοση σε σταθμισμένες δοκιμασίες νοημοσύνης και έτσι κατατάσσονται στην περιοχή της ελαφρiάς μορφής καθυστέρησης. Άνιση μεταχείριση των παιδιών με ίδιο δείκτη νοημοσύνης. Φτωχά παιδιά εκπαιδεύσιμα -νοητικά καθυστερημένα Παιδιά μεσοαστικής τάξης ελάχιστη εγκεφαλική βλάβη

14 Η νοητική καθυστέρηση των παιδιών συσχετίζεται με την επαγγελματική θέση των γονέων. Δηλαδή, μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζουν τα άτομα που προέρχονται από οικογένειες με ανειδίκευτους εργάτες ή χειρώνακτες. Σε φτωχές συνθήκες διαβίωσης παρατηρούνται μεγαλύτερα ποσοστά ατόμων με νοητική καθυστέρηση

15 Αστικές - αγροτικές παραλλαγές
Στο παρελθόν, πολλές δια-εθνικές μελέτες έδειξαν ότι: Μ.Ο Δ.Ν αγροτικών πληθυσμών < από το Μ.Ο Δ.Ν αστικών πληθυσμών. Σήμερα, μελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχουν σαφείς διαφορές στη συχνότητα της νοητικής καθυστέρησης μεταξύ αγροτικών και αστικών πληθυσμών Αν θεωρήσουμε ότι ισχύει η παλαιότερη εκδοχή αυτό μπορεί να οφείλεται στις περιορισμένες εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και πολιτισμικές ευκαιρίες των αγροτικών πληθυσμών.

16 Ευχαριστούμε


Κατέβασμα ppt "Νοητικη Καθυστερηση Δημογραφικα Χαρακτηριστικα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google