Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΠΕΝΤΟ ΒΙΛΕΡΙΑ ΤΡΙΜΡΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΡΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : « ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ »

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΠΕΝΤΟ ΒΙΛΕΡΙΑ ΤΡΙΜΡΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΡΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : « ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ »"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΠΕΝΤΟ ΒΙΛΕΡΙΑ ΤΡΙΜΡΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΡΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : « ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ »

2  Πρώτο και μεγαλύτερο διαθλαστικό μέσο, μαζί με το δακρυϊκό φιλμ  ≈ 43-44 D ( τα 2/3 της συνολικής )  Πρόσθια ακτίνα καμπυλότητας ≈ 7,8 mm  Οπίσθια ακτίνα καμπυλότητας ≈6.9 mm  Σκεδάζει ≈10 % του φωτός δ.δ 1,376 Q = - 0,26 Περιφερικό Πάχος 700 μm P1 = 48,6 D R1 = 7,8 mm R2 = 6,9 mm P2 = -6,8 D Κεντρικό πάχος 540 μm R1 R2

3  Επιθήλιο : ≈10% του συνολικού πάχους 50 μ m στο κέντρο 80 μ m στην περιφέρεια ανανέωση ≈ 7 ημέρες από την περιφέρεια προς το κέντρο από την βάση προς την επιφάνεια  Μεμβράνη του Bowman: ακυτταρική πάχους 8-12 μ m, στερεότητα αντοχή

4  Στρώμα : 90% του ολικού πάχους ελάσματα κολλαγόνου παράλληλα διατεταγμένα διαφάνεια κύτταρα θεμέλιο ουσία  Μεμβράνη του Descement: βασική μεμβράνη του ενδοθηλίου πολύ λεπτά κολλαγόνα ινίδια πάχους ≈10 μ m

5

6  Εξελικτική διαταραχή κατά την οποία ο κερατοειδής λεπταίνει σταδιακά, χάνει την ακαμψία του και παραμορφώνεται λαμβάνοντας κωνικό σχήμα ( εκτασία )  Λέπτυνση του κερατοειδούς + ΕΟΠ = παραμόρφωση

7  Κεντρική λέπτυνση του στρώματος  Αύξηση της καμπυλότητας (>47D) κυρίως κεντρικά και στο κάτω ημιμόριο, κοντά στην 6 η ώρα  Ασταθής διάθλαση  Ανώμαλος αστιγματισμός

8  Εμφανίζεται στην εφηβεία  Εξελίσσεται μέχρι την 3 η – 4 η δεκαετία της ζωής όπου σταθεροποιείται  Αμφοτερόπλευρη - ασύμμετρη εξέλιξη  Υποκλινικός κερατόκωνος - ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός  Προχωρημένα στάδια - κωνική μορφή

9  Δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί  Συσχετίζεται με κληρονομικότητα διαταραχές του συνδετικού ιστού Ιντερλευκίνη 1( απόπτωση κερατοκυττάρων ) ανωμαλίες στο κερατοειδικό κολλαγόνο και τη διασύνδεση του συστηματικά νοσήματα ( σύνδρομο Down) το τρίψιμο των βλεφάρων χρήση Φ. Ε Post Lasik

10  Munson’s sign = V-shape  Ουλοποίηση και διάσπαση της Bowman’s layer  Ρήξη της Δεσκεμετίου μεμβράνης  Vogt’s striae: γραμμώσεις τάσεως στο στρώμα  Εμφανές νευρικό δίκτυο κερατοειδούς  Fleischer ring, δακτύλιος εναπόθεσης σιδήρου στη βάση του κώνου

11  καθοριστικό ρόλο στη διάγνωση του κερατοκώνου  έγχρωμοι χάρτες  διαφορικοί χάρτες  χρωματική κλίμακα που  τοπογραφικοί δείκτες ( Keratoconus Prediction Index KPI)  διάγνωση και στις προκλινικές μορφές

12  Γυαλιά οράσεως ομαλό αστιγματισμό μικρά ποσά ανώμαλου  Φακοί επαφής ικανοποιητική όραση μαλακοί, ημίσκληροι ή υβριδικοί, τορικοί ή ασφαιρικοί  Ενθέματα ενδοστρωματικών κερατοειδικών δακτυλίων (Intrastromal Corneal Ring Segments – ICRS) επιπέδωση του κερατοειδούς όταν τα γυαλιά ή οι Φ. Ε δεν έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

13  Επέμβαση διασύνδεσης κερατοειδικού κολλαγόνου (corneal cross- linking) με τη χρήση ριβοφλαβίνης και υπεριώδους ακτινοβολίας (UVA) αναστολή της εξέλιξης αποφυγή της μεταμόσχευσης του κερατοειδούς  Μεταμόσχευση του κερατοειδούς ο κερατοειδής έχει λεπτύνει αρκετά ουλοποίηση η όραση δεν βελτιώνεται με γυαλιά ή φακούς επαφής

14  Χημική αντίδραση μεταξύ 2 αλυσίδων πολυμερών ομοιοπολικούς δεσμούς μορφή σταυρωτών συνδέσεων  Επάγονται από την θερμότητα, την πίεση και την ακτινοβολία  Όταν αυξηθούν αλλάζουν τις μηχανικές και βιοχημικές ιδιότητες του ιστού αυξάνουν την ακαμψία

15  Φυσιολογικά στους ιστούς, αυξάνοντα  γήρανση  γλυκόζη ο Κ C σταθεροποιείται 3 η – 4 η δεκαετία ζωής οι διαβητικοί δεν αναπτύσσουν

16 .  Υπεριώδη ακτινοβολία UVA ριβοφλαβίνη ( βιταμίνη Β 2)  φωτοευαισθητοποιός ουσία (≈ 370 nm)  ενεργές ρίζες Ο 2  ομοιοπολικούς δεσμούς κολλαγόνου

17  UVA 95% μέχρι τα 400 μ m του στρώματος  Διαποτίζει τον κερατοειδή τον πρόσθιο θάλαμο μέχρι την υαλοειδική κοιλότητα  Προστατεύει απ ’ την έκθεση ενδοθήλιο το φακό αμφιβληστροειδή  Τοξική δράση ριβοφλαβίνης + UVA σε <400 μ m

18  Βιομηχανική σταθερότητα  Προοδευτική λέπτυνσή ή και σταματά

19  Cross linking + PRK αφαίρεση του επιθηλίου φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή Cxl  Cross linking + ICRS αρχικά ICRS ακολουθεί cxl

20  Μετεγχειρητική μόλυνση του κερατοειδούς λόγω τραύματος επιθηλίου κακή χρήση του προστατευτικού Φ. Ε λήψη κορτικοστεροϊδών μετεγχειρητικά  Διεχειρητικά είναι αδύνατη η μόλυνση διότι το CXL εκτός από τα κερατοκύτταρα σκοτώνει τα βακτήρια και τους μύκητες

21  Stromal haze θόλωση του στρώματος οφείλεται κυρίως στη επιθηλιοποίηση των κυττάρων κατά την επούλωση βάθος εκτομής

22  Πιθανή βλάβη ενδοθηλίου ( δεν έχει αναφερθεί ) μόνο όταν το πάχος του κερατοειδούς < 400 μ m  Ερπητική κερατίτιδα με ιρίτιδα επανενεργοποίηση έρπητα επάγεται από την υπεριώδη ακτινοβολία

23  Diffuse lamellar keratitis σε ασθενείς με post Lasik κερατεκτασία  Αποτυχία της θεραπείας Εξέλιξη κερατοκώνου Μείωση Ο. Ο  οίδημα του κερατοειδούς χωρίς ιδιαίτερη κλινική σημασία

24  δρα ως γονιδιοτοξικό αντιβιοτικό  αλκυλιωτική δράση ( ενεργοποιείται από ένζυμα )  εμποδίζει τη DNA σύνθεση  αναστέλλει τη μίτωση των κυττάρων  διακοπή του κυτταρικού κύκλου  κύτταρα με υψηλότερη μιτωτική δραστηριότητα είναι πιο ευαίσθητα στη δράση της  κυτταροτοξική δράση ( άγνωστης αιτίας )

25  καθοριστικό ρόλο στις τεχνικές αποδόμησης επιφανειών  απώλεια της διαφάνειας του κερατοειδούς ( haze)  έρευνες έδειξαν λιγότερη θολερότητα καλύτερη προβλεψιμότητα των οπτικών αποτελεσμάτων χωρίς παρενέργειες

26  αρχικά εφαρμόστηκε σε συγκέντρωση 0,02% για 2 λεπτά  μετά από πολλές μελέτες έχει επικρατήσει να χρησιμοποιείται μικρότερη έκθεση ώστε να μειωθούν οι παρενέργειές της ( λιγότερη θόλωση )  συνήθως εφαρμόζεται για 12 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό, ανάλογα με το βάθος εκτομής και συγκέντρωση 0,02 %

27  Επιθήλιο σχετική έλλειψη στην τοξικότητα των επιθηλιακών κυττάρων μόνο μία αναφορά για τοξικότητα, με εμφάνιση στικτής κερατίτιδας.  Στρώμα πιθανή μακροπρόθεσμη μείωση του πληθυσμού των κερατοκυττάρων τα κερατοκύτταρα διατηρούν την ικανότητά τους να πολλαπλασιάζονται  Ενδοθήλιο ανεπαρκής συγκέντρωση για να προκαλέσει σημαντική κυτταροτοξική βλάβη

28  δυο οπές - διαφράγματα οι οποίες περιορίζουν τον φωτισμό που εισέρχεται από την φωτεινή πηγή και το φως που φτάνει στον ανιχνευτή καθώς μόνο το εστιασμένο φώς περνάει μέσα και από το δεύτερο διάφραγμα  εξάλειψη των πληροφοριών εκτός εστίασης

29  πιθανές μεγεθύνσεις έως 600 φορές  παρέχει σε κυτταρικό επίπεδο ανάλυση όλων των στρωμάτων του κερατοειδούς  Μειονέκτημα : το περιορισμένο οπτικό πεδίο η ταχύτητα απόκτησης της εικόνας ( λόγω της σειριακής σάρωσης του ιστού )

30  Η σύγκριση μεταξύ των δύο οφθαλμών του ίδιου ασθενούς, όπου στο ένα μάτι εφαρμόστηκε μιτομυκίνη C διεγχειρητικά με στόχο την εξέταση των πλεονεκτημάτων του φαρμάκου.

31  9 ασθενείς (18 οφθαλμοί ) με εξελισσόμενο κερατόκωνο  7 άνδρες και 2 γυναίκες  μέση ηλικία 24,3 ± 6,06 έτη και εύρος 17 έως 36 ετών  CXL+PRK με εφαρμογή μιτομυκίνης C στο δεύτερο μάτι του ίδιου ασθενούς  διάστημα παρακολούθησης 6 μηνών  κλινική εξέταση τον 1 ο, 3 ο και 6 ο μήνα μετεγχειρητικά.

32  προεγχειρητικός - μετεγχειρητικός έλεγχος τοπογραφία Galilei Dual Scheimplug, Tracey κλινική διάθλαση με κυκλοπληγία εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία τονομέτρηση Goldman παχυμετρία υπερήχων συνεστιακό μικροσκόπιο κερατοειδούς (confocal)

33  Ο κερατόκωνος χαρακτηρίστηκε εξελισσόμενος με τη διαπίστωση αύξησης στην κορυφή του κώνου (cone apex) κατά -0,75 διοπτρίες (D) ή αλλαγή στο διαθλαστικό σφαιρικό ισοδύναμο κατά -0,75 διοπτρίες (D) σε διάστημα ενός εξαμήνου.  Η εκτίμηση του haze έγινε με βάση την εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία σε συνδυασμό με μετρήσεις στο συνεστιακό μικροσκόπιο κερατοειδούς.

34  Διάρκεια ≈ 1 ώρα  ενστάλαξη αναισθητικού κολλυρίου  παχυμετρία κερατοειδούς >400 μ m  αφαίρεση του κεντρικού επιθηλίου (tPTK) βάθος εκτομής ≈ 50 μ m μέση διάμετρο 6,72 ± 0,26 mm, χωρίς MMC 6,94 ± 0,16 mm, MMC

35  αφαίρεση κερατοειδικού ιστού (partial PRK) - απαραίτητη διόρθωση του κάθε ασθενούς τοπογραφία διάθλαση με κυκλοπληγία προεγχειρητική παχυμετρία μέση διάμετρος δέσμης 5,14 ± 0,24 mm, χωρίς MMC 5,12 ± 0,23 mm MMC SPHERE - 0,66 ± 0,63 (-1,75 to 0,00) ASTIGMATISM - 1,44 ± 0,89 (-3,00 to 0,00) AXIS 85,00 ± 43,47 (15 to 140) SE -1,38 ± 0,86 (-2,88 to 0,00) MEAN ATTEMPTED CORRECTION WITH MMC SPHERE -0,55 ± 0,68 (-2,00 to 0,00) ASTIGMATISM -1,66 ± 1,27 (-4,00 to 0,00) AXIS 87,57 ± 58,49 (20 to 170) SE -1,38 ± 0,94 (-2,75 to 0,00) MEAN ATTEMPTED CORRECTION WITHOUT MMC

36  εφαρμογή ΜΜ C 0,0 2 % για 20 δευτερόλεπτα ( στο 2 ο μάτι )  επέκταση της ζώνης αποεπιθηλιοποίησης (beaver) καλύτερη διείσδυση της ριβοφλαβίνης στο στρώμα  ενστάλαξη ριβοφλαβίνης 0,1% διάρκεια 20 λεπτών συχνότητα ανά 2-5 λεπτά βάθος εισχώρησης μέχρι τον πρόσθιο θάλαμο

37  έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία UVA (365 nm ) διάρκεια 30 λεπτών διάμετρο δέσμης 5,14 ± 0,24 mm, χωρίς MMC 5,12 ± 0,23 mm, MMC ενστάλαξη ριβοφλαβίνης ανά 3-5 λεπτά  μαλακός θεραπευτικός φ. ε  φαρμακευτική αγωγή + τεχνητά δάκρυα

38  Ποιοτική εκτίμηση  σχισμοειδή λυχνία  συνεστιακό μικροσκόπιο  Κλίμακα βαθμονόμησης  grade 1: ήπιο haze  grade 5: πολύ έντονο haze

39 Γράφημα 1: Σύγκριση του haze μεταξύ των δύο οφθαλμών τον 1 ο μετεγχειρητικό μήνα Γράφημα 2: Σύγκριση του haze μεταξύ των δύο οφθαλμών τον 6 ο μετεγχειρητικό μήνα

40 Γράφημα 3: αλλαγή στο haze από τον 1 ο στον 6 ο μετεγχειρητικό μήνα στους οφθαλμούς που έλαβαν MMC Γράφημα 4: αλλαγή στο haze από τον 1 ο στον 6 ο μετεγχειρητικό μήνα στους οφθαλμούς που δεν έλαβαν MMC

41 Μέσες τιμές προεγχειρητικών και μετεγχειρητικών τιμών οπτικής οξύτητας σε δεκαδική κλίμακα για τους ασθενείς που δεν έλαβαν MMC

42  Στατιστικά σημαντική διαφορά μη διορθωμένη οπτική οξύτητα (p=0,026)  Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά σφαιρικό ισοδύναμο καλύτερη διορθωμένη οπτική οξύτητα  Gain/ lost lines Β CVA σταθερό UCVA ≈ + 2 γραμμές

43 Μέσες τιμές προεγχειρητικών και μετεγχειρητικών μετρήσεων οπτικής οξύτητας σε δεκαδική κλίμακα για τους ασθενείς που έλαβαν MMC

44  Στατιστικά σημαντική διαφορά μη διορθωμένη οπτική οξύτητα (p=0,031)  Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά σφαιρικό ισοδύναμο καλύτερη διορθωμένη οπτική οξύτητα  Gain/ lost lines BCVA ≈ + 1 γραμμή UCVA ≈ + 2 γραμμές

45  Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 2 ματιών στο last follow up Σύγκριση των 2 ματιών στο last follow up

46 Μη διορθωμένη οπτική οξύτητα τον 1 ο και τελευταίο μήνα μετεγχειρητικά. Μπλε γραμμή - χωρίς MMC, πράσινη γραμμή – με MMC Διορθωμένη οπτική οξύτητα τον 1 ο και τελευταίο μήνα μετεγχειρητικά. Μπλε γραμμή - χωρίς MMC, πράσινη γραμμή – με MMC

47  Μέσες τιμές για τους κερατομετρικούς δείκτες, την παχυμετρία κερατοειδούς και την οφθαλμική πίεση, προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά του cxl, των ασθενών που δεν έλαβαν MMC.

48  Μείωση της ΜΤ των αξόνων του αστιγματισμού Κυρίως του flat άξονα p=0,008  Μείωση του κερατοειδικού πάχους p=0,004  Οφθαλμική πίεση σταθερή

49 Μέσες τιμές για τους κερατομετρικούς δείκτες, την παχυμετρία κερατοειδούς και την οφθαλμική πίεση, προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά του cxl, των ασθενών που έλαβαν MMC διεγχειρητικά. Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά σε καμία από τις παραπάνω μετρήσεις

50 Μέσες τιμές της επιθυμητής διόρθωσης και της τελικής διόρθωσης στο last follow up ΧΩΡΙΣ MMC ΜΕ MMC Η τελική διώρθωση των ματιών που έλαβαν MMC διεγχειρητικά πλησιάζει περισσότερο την επιθυμητή

51 Γράφημα 7: συσχέτιση της επιθυμητής διόρθωσης και τις διόρθωσης στο last follow up. Σύγκριση μεταξύ των δυο οφθαλμών

52  μεγαλύτερη και ταχύτερη μείωση του haze στους οφθαλμούς που λαμβάνουν MMC  οπτική οξύτητα, UCVA και BCVA δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά οι ασθενείς που έλαβαν MMC κέρδισαν μία γραμμή στην καλύτερη διορθωμένη οπτική οξύτητα  η τελική διόρθωση των ασθενών που έλαβαν MMC πλησιάζει περισσότερο την επιθυμητή διόρθωση  οι ασθενείς που δεν έλαβαν MMC έχουν μειωμένο πάχος κερατοειδούς μετεγχειρητικά σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν ΜΜ C.  Χρειάζονται περαιτέρω μελέτες και μεγαλύτερο δείγμα ασθενών ώστε να υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις για τα πλεονεκτήματα της MMC

53


Κατέβασμα ppt "ΜΠΕΝΤΟ ΒΙΛΕΡΙΑ ΤΡΙΜΡΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΡΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : « ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ »"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google