Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξία Ενυπόθηκου Ακινήτου Mortgage Lending Value - MLV Νίκος Χατζητσόλης CRE ®, FRICS Διευθύνων Σύμβουλος ΑΞΙΕΣ ΑΕ, Μέλος του Διεθνούς Δικτύου της CBRE.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξία Ενυπόθηκου Ακινήτου Mortgage Lending Value - MLV Νίκος Χατζητσόλης CRE ®, FRICS Διευθύνων Σύμβουλος ΑΞΙΕΣ ΑΕ, Μέλος του Διεθνούς Δικτύου της CBRE."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξία Ενυπόθηκου Ακινήτου Mortgage Lending Value - MLV Νίκος Χατζητσόλης CRE ®, FRICS Διευθύνων Σύμβουλος ΑΞΙΕΣ ΑΕ, Μέλος του Διεθνούς Δικτύου της CBRE Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2014

2 Axies SA | Page 2 O Τραπεζικός Τομέας και η επανεκκίνηση του real estate  Ποια χαρακτηριστικά θα έχει η νέα πολιτική χρηματοδότησης;  Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες με θωρακισμένο τραπεζικό τομέα;  Διαφορετική πολιτική χρηματοδότησης  Εισαγωγή στην έννοια της Αξίας Ενυπόθηκου Ακινήτου – Mortgage Lending Value  Στη Γερμανία ήδη εδώ και χρόνια χορηγούνται δάνεια με βάση την Αξία Ενυπόθηκου Ακινήτου

3 Axies SA | Page 3 Τι συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν;  Αύξηση ενυπόθηκου δανεισμού  Μακροοικονομικοί παράγοντες Μείωση επιτοκίων Αύξηση τιμών ακινήτων  Διαρθρωτικές εξελίξεις Ενίσχυση της απελευθέρωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ε.Ε.

4 Axies SA | Page 4 Αποτελέσματα ανόδου της αγοράς  Δυσμενή αποτελέσματα της υπερθέρμανσης κτηματαγοράς σε:  ΗΠΑ  ΕΕ  Ελλάδα  Μεγάλες ρωγμές στον τομέα του real estate  Μείωση τιμών ακινήτων έως και 60%  Αύξηση οφειλών δανειζομένων

5 Axies SA | Page 5 Βαρύ το πλήγμα και στις Τράπεζες λόγω:  Μείωσης αξιών ακινήτων  Μείωση καταθέσεων  Αύξηση μη εξυπηρετούμενων δανείων Ιούλιος 2014:€ 77 δις τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εκ των οποίων το 27% αναλογεί σε στεγαστικά δάνεια  Θέσπιση πιο συντηρητικής πολιτικής;  Παράδειγμα Γερμανικών Τραπεζών  Θέσπιση Αξίας Ενυπόθηκου Ακινήτου – Mortgage Lending Value

6 Axies SA | Page 6 Αξία Ενυπόθηκου Ακινήτου  Συντηρητική προσέγγιση  Μελλοντική εμπορευσιμότητα  Πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 20 ου αιώνα  Πρωτοπόρος η Γερμανία  Pfandbrief Act 2005

7 Axies SA | Page 7 Πώς προσδιορίζεται η Αξία Ενυπόθηκου Ακινήτου?  Μακροπρόθεσμη προοπτική εξέλιξη αξίας  Λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια του δανείου  Διαφορά τρέχουσας Αγοραίας Αξίας και Αξίας Ενυπόθηκου Ακινήτου  Ουσιαστικά δεν εφαρμόζονται κανόνες του Royal Institution of Chartered Surveyors (Red Book του RICS)  Η συμπεριφορά Ελληνικής Κτηματαγοράς στην κρίση  Χαμηλά ποσοστά LTV και MLV σε περίπτωση δανεισμού.

8 Axies SA | Page 8 Βασικές Αρχές  Ορισμός Αξίας Ενυπόθηκου Ακινήτου  Τεκμηρίωση αξίας με διαφανή και σαφή τρόπο  Αγνοούνται κερδοσκοπικοί παράγοντες (speculation)  Προϋπόθεση: Προώθηση και απορρόφηση ακινήτου στην αγορά οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της δανειακής περιόδου  Παράγοντες γενικής και τοπικής κτηματαγοράς, υφιστάμενης χρήσης και προοπτικών αξιοποίησης

9 Axies SA | Page 9 Γραφική Παράσταση Αξίας Ενυπόθηκου Ακινήτου

10 Axies SA | Page 10 Λοιπά χαρακτηριστικά Αξίας Ενυπόθηκου Ακινήτου  Σχετίζεται με την περίοδο δανεισμού  Δεν λαμβάνονται υπόψη τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα κατά την κρίσιμη ημερομηνία χορήγησης του δανείου  Λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη προβλεπόμενη διαχρονική αξία που προκύπτει κατόπιν μελέτης του οικονομικού κύκλου  Μέθοδοι εκτίμησης Υπολειμματικό Κόστος Αντικατάστασης (i.e. control value) Επενδυτική Μέθοδος  Για κατοικίες αντί του Υ.Κ.Α. χρησιμοποιείται η Μέθοδος Κτηματαγοράς

11 Axies SA | Page 11 Βασικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση AEA

12 Axies SA | Page 12 Διαπιστώσεις - Συμπεράσματα  Υψηλές απαιτήσεις Τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο αναφορικά με την ποιότητα και τεκμηρίωση των εκτιμήσεων  Ανάγκη εξέτασης του θεσμού Αξίας Ενυπόθηκου Ακινήτου από την τραπεζική κοινότητα στην Ελλάδα  Προγενέστερη εφαρμογή της Αξίας Ενυπόθηκου Ακινήτου θα είχε περιορίσει σημαντικά το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

13 Axies SA | Page 13 Νίκος Χατζητσόλης Διευθύνων Σύμβουλος ΑΞΙΕΣ Α.Ε. Μέλος του Διεθνούς Δικτύου της CBRE Σέκερη 4 106 74 Αθήνα Τ. +30 213 0169 550 F. +30 213 0169 595


Κατέβασμα ppt "Αξία Ενυπόθηκου Ακινήτου Mortgage Lending Value - MLV Νίκος Χατζητσόλης CRE ®, FRICS Διευθύνων Σύμβουλος ΑΞΙΕΣ ΑΕ, Μέλος του Διεθνούς Δικτύου της CBRE."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google