Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2496/Β΄/2011) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

2 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ α)Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
β)Τοπογραφικό διάγραμμα γ) Υπεύθυνη δήλωση για χώρους ΟΡ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Απόφαση εντός δέκα πέντε (15) ημερών από το αρμόδιο όργανο (τοπικό ή επιτροπή ποιότητας ζωής)

3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ
Εντός τριών (3) μηνών & γνωστοποίηση για παράταση δύο (2) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της προέγκρισης .

4 ΑΛΛΑΓΕΣ 1) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ α) Βεβαιώνονται επί του σχεδίου από τον μηχανικό όλοι οι χώροι κύριας χρήσεως 2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

5 3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ α) ΚΤΗΡΙΑ ΜΕΧΡΙ 17/2/1989 β) ΚΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 17/2/1989 γ) ΑΥΤΑΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ Η οικ. Φ.701.2/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ – ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ – ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ Α.Π.Σ.

6 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

7 ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ α) Υπεύθυνη δήλωση – Αίτηση β) Παράβολο γ) Φ/Α άδειας λειτουργίας ή προέγκρισης δ) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων (Α.Ε.Π.Ι.)

8 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1)ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ Δήλωση μηχανικού για : α) ηχομόνωση καταστήματος β) θέση και ισχύς ηχείων

9 2) ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ επιπλέον : κάτοψη μηχανικού με την θέση , ισχύς και κατεύθυνση ηχείων

10 Η άδεια μουσικής εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα
Η άδεια μουσικής εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα . Βασική προϋπόθεση για την ισχύ, η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων (Α.Ε.Π.Ι.) κάθε έτος Δεν απαιτείται γνωμοδότηση για ανανέωση

11 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google