Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η εξέλιξη και το εύρος των περιφερειακών ανισοτήτων μεταπολεμικά στην Ελλάδα τις κατέστησε δομικό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας και εθνικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η εξέλιξη και το εύρος των περιφερειακών ανισοτήτων μεταπολεμικά στην Ελλάδα τις κατέστησε δομικό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας και εθνικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Η εξέλιξη και το εύρος των περιφερειακών ανισοτήτων μεταπολεμικά στην Ελλάδα τις κατέστησε δομικό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας και εθνικό πρόβλημα Οι περιφερειακές ανισότητες προκαλούν επιπτώσεις στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Σήμερα μιλούμε για "περιφερειακό πρόβλημα" που μονιμοποιήθηκε !

4

5 (3) Η απώλεια της δημογραφικής βάσης της Περιφέρειας δεν επιτρέπει την οικονομική τους ανάπτυξη, την αξιοποίηση των φυσικών τους πόρων και τη δημιουργία ικανοποιητικού επιπέδου κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. (4) Η πληθυσμιακή συρρίκνωση ορισμένων περιοχών δίνει τη διάσταση του εθνικού κινδύνου στο περιφερειακό πρόβλημα (5) Δημιουργία αισθήματος της αδικίας σε πολλές περιφέρειες για εγκατάλειψή τους από την Πολιτεία και μείωση εθνικής συνοχής. (6) Η μείωση του "κοινωνικού μισθού" για τους κατοίκους των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών. Το περιφερειακό πρόβλημα έχει 2 διαστάσεις: (α) τη σχέση "κέντρου" και "περιφέρειας" (β) τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες,

6 Γενικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Θεσσαλίας: Η Θεσσαλία με βάση το επίπεδο ανάπτυξης χωρίζεται σε 2 ενότητες, δυτική και ανατολική. Η ανατολική (Λάρισα, Βόλος) είναι περισσότερο αναπτυγμένη και από αυτή διέρχεται ο κύριος αναπτυξιακός άξονας της χώρας Αθήνας- Θεσσαλονίκης Η δυτική (Καρδίτσα, Τρίκαλα) είναι λιγότερο αναπτυγμένη, και είναι έκκεντρη σε σχέση με τον εθνικό άξονα ανάπτυξης.

7

8 Κατανομή απασχόλησης και συμμετοχή στο ΑΕΠ Ενδονομαρχιακή κατανομή της απασχόλησης το 2001 Συμμετοχή % στο παραγόμενο προϊόν της Θεσσαλίας Α-γενήςΒ-γενήςΓ-γενήςΈτος 1985 Έτος 1991 Έτος 1997 Έτος 2005 Θεσσαλία 28,1%19,2%49,0%100 Καρδίτσας 42,4%13,3%42,3% 0,190,170,150,14 Λαρίσης 29,0%19,6%49,2% 0,390,380,40 Μαγνησίας 16,9%22,3%54,6% 0,270,290,300,31 Τρικάλων 30,5%19,0%49,0% 0,150,160,15

9 ΑΕΠ ανά τομέα της οικονομίας (σε ποσοστό) Έτος Γεωγραφική ενότητα Α- γενής Β- γενής Γ- γενής Α- γενής Β- γενής Γ- γενής Α- γενής Β- γενής Γ- γενής Χώρα14,2331,9053,8712,4524,3458,216,9822,6470,38 Θεσσαλία26,1629,4844,3622,0026,0152,0015,8121,6862,51 Ν. Καρδίτσας48,7218,6232,6641,2917,1341,5934,4116,5050,98 Ν Λάρισας34,2629,4236,1623,3325,6051,0014,8723,8759,25 Ν. Μαγνησίας14,2941,6844,0311,8936,9351,189,8928,2461,87 Ν. Τρικάλων35,8921,0043,1130,3919,6849,9428,2518,751,83

10 Συγκριτική αξιολόγηση με βάση το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ Γεωγραφική ΕνότηταΠοσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ της χώρας Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) Ποσοστό του Μ.Ο. της ΕΕ-15 Ποσοστό του Μ.Ο. της ΕΕ-27 Νομοί (NUTS III) 2004 ΕΕ-15 =100ΕΕ-27 =100 E.E ,0 113,2 Ε.Ε ,1 104,2 E.E ,4 100 Ελλάδα100, ,0 84,8 Αττική47, ,6 112,7 Καρδίτσα0, ,7 48,4 Μαγνησία1, ,8 77,8 Λάρισα2, ,9 71,1 Τρίκαλα0, ,9 54,2 Θεσσαλία5, ,6 66,3

11 Συγκριτικοί δείκτες εισοδήματος και ευημερίας Γεωγραφική Ενότητα Δηλωθέν Εισόδημα ανά κάτοικο σε € Αποταμιευτικές Καταθέσεις ανά κάτοικο σε € Οικιακή χρήση Ηλεκτρικού ρεύματος ανά 100 κατοίκους (σε MWh) Επιβατικά Αυτοκίνητα ΙΧ ανά 100 κατοίκους Κύριες Τηλεφωνικές συνδέσεις ανά 100 κατοίκους Νομοί Ελλάδα ,551,9 Αττική ,3158,62 Καρδίτσα ,53542,439 Μαγνησία ,31848, 926 Λάρισα ,11742,142 Τρίκαλα ,32146,033 Θεσσαλία ,3844,710

12 Συγκριτική ανάλυση με βάση δημογραφικά χαρακτηριστικά Γεωγραφική Ενότητα ΠληθυσμόςΠοσοστό συμμετοχής στο πληθυσμό της χώρας ΠυκνότηταΠοσοστό μεταβολής πληθυσμού Έτος Ελλάδα ,0 84,332,68,8 Αττική , ,4194,5111,45 Καρδίτσα ,02644,228-23,648-5,446 Μαγνησία ,8877,5925,994,228 Λάρισα ,5552,42318,7143,830 Τρίκαλα ,22238,937-7,632-4,545 Θεσσαλία ,6352,485,760,812

13 Συγκριτική ανάλυση δεικτών απασχόλησης Γεωγραφική Ενότητα Ποσοστό ενεργού πληθυσμούΠοσοστό απασχόλησης Μεταβολή απασχόλησης Ποσοστό συμμετοχής στη χώρα Ποσοστό συμμετοχής στο Νομό Έτος Ελλάδα10041,588,914,9 Αττική37,8143,6190,4227,81 Καρδίτσα1,02641,01886,739-1,238 Μαγνησία1,8839,72888,22913,113 Λάρισα2,6541,71390,4611,614 Τρίκαλα1,12339,72790,184,831 Θεσσαλία6,5340,7689,258,66

14 Συγκριτική ανάλυση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού Γεωγραφική Ενότητα Πτυχιούχοι 3βάθμιας εκπαίδευσηςΚάτοχοι μεταπτυχιακού ανά κατοίκους Ποσοστό συμμετοχής στη Χώρα Ποσοστό συμμετοχής στο Νομό Ποσοστό συμμετοχής στη Χώρα Ποσοστό συμμετοχής στο Νομό 2001 Ελλάδα1000,0 123,0 1000,07,6 Αττική456,11163,41654,9114,41 Καρδίτσα5,92960,9461,9381,250 Μαγνησία15,86103,159,583,811 Λάρισα20,6599,489,972,920 Τρίκαλα8,31981,4212,2351,348 Θεσσαλία50,6390,5523,552,611

15 Συγκριτική ανάλυση οικονομικών μεγεθών ΝομόςΠολλαπλασιαστή ς παραγόμενου προϊόντος Κατά κεφαλή επενδύσεις Δείκτης παραγωγικού δυναμισμού Ποιότητα πληθυσμο ύ Αττική8, Καρδίτσας1, Λάρισας2, Μαγνησίας1, Τρικάλων1,

16 Συγκριτική ανάλυση δεικτών ελκτικότητας Γεωγραφική Ενότητα Αριθμός νέων κατοικιών ανά κατοίκους Όγκος σε χιλ.m 3 νέων κατοικιών ανά κατοίκους Κλίνες ξενοδοχείων ανά κατοίκους Διανυκτερεύσ εις ημεδαπών ανά 100 κατοίκους Διανυκτερεύ σεις αλλοδαπών ανά 100 κατοίκους Εισιτήρια σε αρχ. χώρους και μουσεία ανά κατοίκους 2006 Ελλάδα Αττική Καρδίτσα Μαγνησία Λάρισα Τρίκαλα Θεσσαλία

17 Συγκριτικοί δείκτες γεωγραφικής θέσης Γεωγραφική ΕνότηταΈμμεσο πληθυσμιακό δυναμικό Συνολικό πληθυσμιακό δυναμικό Έτος2000 Αττική30,132150,1,451 Καρδίτσα35,671862,4721 Μαγνησία43,82896,708 Λάρισα45,277114,207 Τρίκαλα34,201962,8520

18 Συγκριτικοί δείκτες κοινωνικής υποδομής Γεωγραφική Ενότητα Αριθμός εκπαιδευτηρ ίων ανά μαθητές Δάσκαλος ανά μαθητές Καθηγητής ανά μαθητές 2βάθμιας εκπαίδευσης Αριθμός κλινών θεραπευτηρί ων ανά κατοίκους Αριθμός ιατρών ανά κατοίκους Αριθμός φαρμακείων ανά κατοίκους Έτος2005 Ελλάδα Αττική Καρδίτσα Μαγνησία Λάρισα Τρίκαλα Θεσσαλία

19 Συγκριτικοί δείκτες βιομηχανικής υποδομής Γεωγραφική Ενότητα Βιομηχανική χρήση ηλεκτρικού ρεύματος ανά 100 κατοίκους (σε MWh) ΒΙ.ΠΕ.ΒΙΟ.ΠΑ.Τεχνολογικό Πάρκο Έτος2006Λειτ.Οργ.Λειτ.Οργ.Λειτ.Οργ. Ελλάδα Αττική Καρδίτσα Μαγνησία Λάρισα Τρίκαλα5225 Θεσσαλία

20 Συγκριτική αξιολόγηση του επιπέδου ευημερίας και ανάπτυξης Γεωγραφική ενότητα Σύνθετος Δείκτης Ευημερίας και Ανάπτυξης (ΣΔΕΑ) 2004 (1)(2)(3)(4) ΘέσηΑπόλυτη τιμήΣχετική τιμή (Μ.Ο. Χώρας = 100) Σχετική τιμή (Αττική = 100) Ελλάδα40,2100,0 Αττική172,6180,6100,0 Καρδίτσα4622,054,730,3 Μαγνησία1136,1 89,849,7 Λάρισα1532,5 80,844,8 Τρίκαλα3127,2 67,737,5 Θεσσαλία829,773,940,9

21 Συνθετικός δείκτης ευημερίας και ανάπτυξης (ΣΔΕΑ) για την Ελλάδα, την Αττική, και τους θεσσαλικούς νομούς

22 Συνθετικός δείκτης ευημερίας και ανάπτυξης (ΣΔΕΑ) για την Ελλάδα, την Αττική, και τους θεσσαλικούς νομούς ως προς το μέσο όρο της χώρας

23 Συνθετικός δείκτης ευημερίας και ανάπτυξης (ΣΔΕΑ) Γεωγραφική ενότηταΣΔΕΑ Απόλυτη τιμήΣΔΕΑ Σχετική τιμή Νομοί (NUTS III)2004 ΕλλάδαΘέση100,0 Αττικής63, ,3 Θεσσαλονίκης46, ,3 Δωδεκανήσου44, ,0 Κυκλάδων40, ,2 Χανίων40,1 5 99,8 Ηρακλείου39,5 6 98,3 Λασιθίου38,2 7 95,0 Βοιωτίας37,2 8 92,4 Κορινθίας37,0 9 92,1 Αργολίδας36, ,3 Μαγνησίας36, ,7 Κεφαλληνίας34, ,9 Ζακύνθου34, ,2 Ιωαννίνων33, ,4 Λάρισας32, ,9 Ευβοίας31, ,4 Αχαΐας31, ,0 Χαλκιδικής31, ,7 Σάμου31, ,6 Καβάλας31, ,2 Αρκαδίας31, ,7 Κέρκυρας31, ,5 Ρέθυμνου31, ,1 Λευκάδας31, ,1 Φθιώτιδας31, ,1 Χίου30, ,1 Γεωγραφική ενότηταΣΔΕΑ Απόλυτη τιμήΣΔΕΑ Σχετική τιμή Νομοί (NUTS III)2004 ΕλλάδαΘέση100,0 Πιερίας29,22772,6 Κοζάνης28,92871,9 Έβρου27,72968,9 Άρτας27,43068,2 Τρικάλων27,23167,7 Ημαθίας27,13267,5 Πρέβεζας27,03367,2 Φωκίδας26,53465,9 Λέσβου26,43565,6 Λακωνίας26,23665,1 Θεσπρωτίας26,03764,7 Μεσσηνίας26,03864,6 Γρεβενών25,23962,6 Ευρυτανίας24,64061,3 Ξάνθης24,24160,3 Ροδόπης23,94259,6 Δράμας23,54358,4 Καστοριάς23,54458,4 Πέλλας22,14554,8 Καρδίτσας22,04654,8 Κιλκίς21,34753,1 Αιτωλοακαρνανίας21,04852,2 Φλώρινας20,84951,8 Σερρών20,85051,6 Ηλείας17,15142,6

24 Ιεραρχική κατάταξη του νομού Καρδίτσας στους διάφορους δείκτες Δείκτης Θέση ΑΕΠ κατά κεφαλή, 2004 (€/ κάτοικο)47 Δηλωθέν εισόδημα κατά κεφαλή, 2005 (€/ κάτοικο)37 Αποταμιευτικές καταθέσεις κατά κεφαλή, 2006 (€/ κάτοικο)47 Οικιακή χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, 2005 (MWh/100 κάτοικους)33 Επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ, 2006 (αυτοκίνητα ΙΧ/100 κατοίκους)35 Κύριες τηλεφωνικές συνδέσεις, 2000 (συνδέσεις/100 κατοίκους)39 ΑΕΠ 2γενούς τομέα, 2004 (ποσοστό % επί του συνολικού ΑΕΠ)28 ΑΕΠ 3γενούς τομέα, 2004 (ποσοστό % επί του συνολικού ΑΕΠ)37 Πυκνότητα κατοίκησης, 2006 (κάτοικοι / τ.χλμ.)28 Μεταβολή πληθυσμού (% επί του πραγματικού πληθυσμού)48 Αστικός πληθυσμός, 2001 (ποσοστό % επί του πραγματικού)38 Εργατικό δυναμικό, 2001 (ποσοστό % επί του πραγματικού πληθυσμού)18 Απασχολούμενος πληθυσμός, 2001 (ποσοστό % επί του εργατικού δυναμικού)39 Απόφοιτοι 3βάθμιας εκπαίδευσης, 2001 (‰ επί του πραγματικού πληθυσμού)46 Όγκος νέων κατοικιών, 2006 (χιλ. κ.μ./ κατοίκους)37 Κλίνες ξενοδοχείων, 2006 (Κλίνες/1.000 κατοίκους)39 Εισιτήρια σε αρχ. χώρους και μουσεία, 2006 (Εισιτήρια/1.000 κατοίκους)41 Δείκτης κεντρικότητας, συνολικό πληθυσμιακό δυναμικό Αριθμός εκπαιδευτηρίων 2005 (Εκπαιδευτήρια/ μαθητές)7 Αριθμός κλινών θεραπευτηρίων, 2005 (Κλίνες/ κατοίκους)30 Βιομηχανική χρήση ρεύματος, 2006 (MWh /100 κάτοικους)34 Σύνθετος Δείκτης Αξιολόγησης (ΣΔΕΑ),

25

26 Θα πρέπει να υποστηριχθεί ο α-γενής τομέας με Υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών (ολοκλήρωση αρδευτικών έργων Σμοκόβου, έργα εκτροπής Αχελώου, κ.λ.π). Να μελετηθεί η φθίνουσα πορεία της βαμβακοκαλλιέργειας και αναζήτηση εναλλακτικών καλλιεργειών προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις των τοπικών και των διεθνών αγορών. Στήριξη των δυναμικών κλάδων, οι οποίοι σταδιακά θα αντικαταστήσουν τουλάχιστο μερικώς την καλλιέργεια του βαμβακιού Ανάληψη ενεργειών προώθησης επιλεγμένων για την περιοχή κλάδων (θερμοκήπια, κτηνοτροφικά προϊόντα κλπ.). Να υπάρξει διαχείριση εισροών αγροτικού τομέα, τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, ενίσχυση δράσεων ελέγχου, πιστοποίησης, προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων Υποστήριξη παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, καθετοποίηση αγροτικής παραγωγής. Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων, δασικές υποδομές. Κατάλληλη ενημέρωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού

27

28 (γ) Τριτογενής τομέας Να βελτιωθεί ο τριτογενής τομέας και ιδιαίτερα ο τομέας του τουρισμού. Να αυξηθεί η ελκυστικότητα του νομού με την ανάληψη δράσεων όπως:  Η ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων ορεινού και εναλλακτικού τουρισμού  Βελτίωση των τουριστικών καταλυμάτων (ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, χώροι φαγητού, ξενοδοχεία),  Ανάδειξη και εμπλουτισμός των τουριστικών πόρων, η ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η διαφύλαξη οικιστικών συνόλων με ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική,  Προστασία –ανάδειξη μνημείων και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, η υλοποίηση υποδομών σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και πολιτιστικών διαδρομών  Ανάδειξη των οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος  Άμεση βελτίωση των μεταφορικών υποδομών προς τις τουριστικές περιοχές

29 Επί πλέον θα πρέπει να υπάρξει: Προσανατολισμός των παραγωγικών τομέων στην αγορά και την ποιότητα Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Δίκτυα διαπεριφερειακών υποδομών Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Ο Ν. Καρδίτσας δεν έχει ιδιαίτερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Εν τούτοις, θα πρέπει: Να ληφθεί μέριμνα για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Να βελτιωθεί το αστικό περιβάλλον της Πόλης της Καρδίτσας

30 Η Καρδίτσα να αναδείξει και να αξιοποιήσει τον οικιστικό της πλούτο, να επιλύσει κυκλοφοριακά άλλα προβλήματα και να βελτιώσει το επίπεδο ζωής των κατοίκων της για να αυξηθεί η ελκυστικότητά της για μόνιμη κατοικία. Η ανάπτυξη του νομού δεν είναι ανεξάρτητη από την ελκυστικότητα της Πρωτεύουσάς του και των μεγάλων οικισμών για εγκατάσταση πληθυσμού και δραστηριοτήτων Η ελκυστικότητα την πόλης συναρτάται με το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών, το οικιστικό και φυσικό περιβάλλον, τις υποδομές, τις παρεχόμενες συνθήκες διαβίωσης κ.λ.π.

31 Η πόλη της Καρδίτσας χαρακτηρίζεται από πολλές αδυναμίες όπως: 1.Η χαμηλή αρχιτεκτονική ποιότητα ενός ποσοστού των νεότερων κτισμάτων και η ανεπαρκής συντήρησή τους. 2.Το χαμηλό επίπεδο της αστικής σύνθεσης στους κοινόχρηστους χώρους και την κατάληψή τους από διάφορες παράνομες ή καταχρηστικές δραστηριότητες, 3.Την οπτική ρύπανση, την ηχορύπανση, τα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης. 4.Υψηλούς συντελεστές δόμησης στις 2 κεντρικές ζώνες, μικρό ποσοστό πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων

32 Συμπερασματικά για την ανάπτυξη του Νομού : Απαιτείται η ανάληψη «γενναίων» δράσεων σε όλα τα επίπεδα. Να αναδειχθούν τα υφιστάμενα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να δημιουργηθούν νέα. Η Τοπική διοίκηση πρέπει να μελετήσει και να αναδείξει τις κατάλληλες δράσεις ενώ η Περιφερειακή και Κεντρική διοίκηση να συνδράμει οικονομικά και θεσμικά στην υλοποίηση τους

33 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Η εξέλιξη και το εύρος των περιφερειακών ανισοτήτων μεταπολεμικά στην Ελλάδα τις κατέστησε δομικό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας και εθνικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google