Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων ΤΕΙ Χαλκίδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 6 ο εξάμηνο Εισαγωγικές Έννοιες & Ορισμοί Διδάσκων Φώτης Χ. Κίτσιος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων ΤΕΙ Χαλκίδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 6 ο εξάμηνο Εισαγωγικές Έννοιες & Ορισμοί Διδάσκων Φώτης Χ. Κίτσιος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων ΤΕΙ Χαλκίδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 6 ο εξάμηνο Εισαγωγικές Έννοιες & Ορισμοί Διδάσκων Φώτης Χ. Κίτσιος

2 Παραγωγή – Συστήματα Παραγωγής  Παραγωγή είναι η κάθε οργανωμένη δραστηριότητα με σκοπό τη μετατροπή των πόρων σε χρήσιμα για τον άνθρωπο προϊόντα ή υπηρεσίες  Διαδικασία που αυξάνει την αξία των υλικών αγαθών και των υπηρεσιών  Δημιουργείτε προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν  Κάθε οργανωμένο σύνολο που παράγει προϊόντα ή προσφέρει υπηρεσίες ονομάζεται σύστημα παραγωγής

3  Απαίτηση για Νέα Προϊόντα  Πλούτος Πληροφορίας και Γνώσης  Προσδιορισμός Συνόλου Κανόνων  Παράγοντες διαχωρισμού Νικητών - Ηττημένων Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών  Αυξανόμενη Σημασία Οικονομίας Υπηρεσιών  Παγκόσμια Οικονομία διευρύνεται μέσω Τριτογενή Τομέα  Ελλιπής Έρευνα  Κυρίως Διάκριση Προϊόντων - Υπηρεσιών ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων & Υπηρεσιών

4 Καινοτομία ΔιαδικασίαΠροϊόνΟργάνωση ΚΙΝΔΥΝΟΙ Εντοπισμός Παραγόντων που Επηρεάζουν την Επιτυχία

5 Διαφορές Προϊόντων - Υπηρεσιών

6 Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών  Βαδίζει σε επανάσταση – ελπιδοφόρες περιοχές  Ευκολία ανάπτυξης δημιουργεί προβλήματα  Μεγάλο ποσοστό υπηρεσιών αποτυγχάνουν  Βιβλιογραφία εστιάζει κυρίως στις διαφορές με φυσικά προϊόντα

7 Ο Τομέας των Υπηρεσιών  Βάση Εθνικής Οικονομίας για πολλές Χώρες  Προσφέρει Περισσότερες Ευκαιρίες Ανάπτυξης  Εξειδικευμένη Υποστήριξη  Παγκόσμιος Ρυθμός Ανάπτυξης Υπηρεσιών διπλάσιος από Παραγωγή (16%)  ΗΠΑ: από το 1969 δημιούργησε το 95% των επαγγελμάτων (OECD, 2000a) «όλοι συμμετέχουν στην οικονομία των υπηρεσιών» (Grönroos, 1990)

8 Αξία Υπηρεσιών – Απαιτήσεις πελατών 1. Λύσεις παρά βασικά προϊόντα ή υπηρεσίες 2. Περισσότερη αξία 3. Πρόσβαση στην τεχνογνωσία και τις πληροφορίες των προμηθευτών σε όλη τη διάρκεια χρήσης της προσφοράς 4. Ολοκληρωμένη, διεθνή παροχή υπηρεσιών Μεταβαλλόμενη φύση των απαιτήσεων των πελατών

9 Οικονομία του Τουρισμού  Σύνθεση διαφόρων τομέων υπηρεσιών (ΟΟΣΑ, 2000)  70 συγκεκριμένες δραστηριότητες – 70 μερικώς συσχετισμένες (WTO, 1998)  Περισσότερο από 1/3 αξίας του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου υπηρεσιών  11% του συνολικού ΑΕΠ - 8% του εργατικού δυναμικού (WTTC, 1995, 2001)  3-4% ΑΕΠ - 3,2% συνολικής απασχόλησης (WTTC, 1995, 2001) 1Θα-1,5Θε  Διπλασιασμός της συμβολής στο ΑΕΠ (2001-2011) σε 42.5 δισ. US$  Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού (ΟΟΣΑ, ΠΟΤ, ΗΕ) Στοιχεία Ορισμός

10 Οργάνωση & Διοίκηση Παραγωγής  Τεχνολογικές ανακαλύψεις  Συστηματική μελέτη της παραγωγικής διαδικασίας  Στόχος ο άριστος σχεδιασμός των συστημάτων παραγωγής  Ανάπτυξη μεθόδων για την επίλυση των προβλημάτων παραγωγής  Είναι η επιστήμη που ασχολείται με το σχεδιασμό, τη λειτουργία, και τη βελτίωση των συστημάτων παραγωγής αγαθών και προσφοράς υπηρεσιών

11 Συντελεστές Παραγωγής  Φύση Τόπος εγκατάστασης Πρώτες ύλες για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών  Εργασία Εργάτες Υπάλληλοι Στελέχη Διευθυντές Σύμβουλοι  Κεφάλαιο Χρηματοοικονομικά μέσα Μηχανικά μέσα Τεχνολογικό εξοπλισμό Συσκευές παραγωγής Συσκευές διανομής Συσκευές πληροφόρησης  Πληροφορίες Επεξεργασία Αξιοποίηση Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον Με σκοπό την καλύτερη παραγωγή και διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών  Επιχειρηματικότητα ή Οργάνωση  Τεχνολογία ή Καινοτομία Κατάλληλος συνδυασμός

12 Παραγωγικότητα  Είναι η σχέση μεταξύ παραχθέντος αποτελέσματος (προϊόντα ή υπηρεσίες) και χρησιμοποιηθέντων παραγωγικών μέσων (φύση, εργασία, κεφάλαιο)  Η παραγωγικότητα μπορεί να μετρηθεί σε σχέση με ένα συντελεστή ή με περισσότερους αλλά και για το σύνολο ενός παραγωγικού κλάδου ή μιας χώρας  Μετρά ποσότητες

13 Αποδοτικότητα  Είναι η σχέση χρηματικού αποτελέσματος από το χρησιμοποιούμενο κεφάλαιο  Μετρά αξίες ή χρηματικά μεγέθη

14 Αποτελεσματικότητα  Η έννοια της αποτελεσματικότητας είναι ευρύτερη διότι καλύπτει και δείκτες παραγωγικότητας (σύγκριση φυσικών μεγεθών) όσο και δείκτες αποδοτικότητας (σύγκριση οικονομικών μεγεθών)

15 Άσκηση Παραγωγικότητα  Λογιστικό γραφείο  Ημερήσια έσοδα: 800.000 δρχ  Ημερήσιες αμοιβές: 300.000 δρχ  Ενοίκιο: 300.000 δρχ  Μηνιαία ΔΕΗ: 60.000 δρχ  Μηνιαία γραφική ύλη: 40.000 δρχ  Παραγωγικότητα λογιστικού γραφείου??  Ημερήσιο κόστος εισροών= (300.000+40.000+60.000)/25=16.000 δρχ/ημέρα  Παραγωγικότητα Εργασίας= 800.000/300.000= 2,666  Παραγωγικότητα Συνολική= 800.000/316.000= 2,53

16 Γενική Θεωρία Συστημάτων  Συστημική προσέγγιση (βιολόγος Bertalanffy, οικονομολόγος Boulding, βιομαθηματικός Rapoport, φυσικός Gerard)  Ύπαρξη ενός γενικού πλαισίου αρχών το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη και έρευνα όλων των φαινομένων  Βοηθά την αναλυτική και συνθετική σκέψη και στην καλύτερη κατανόηση των φαινομένων Κόσμος, φαινόμενα και οργανισμοί είναι ολότητες αποτελούμενα από μέρη που βρίσκονται σε δυναμική αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ τους Υπάρχουν γενικές αρχές που έχουν διεπιστημονική ισχύ (βιολογικές, τεχνικές, κοινωνικές, οικονομικές διαστάσεις φαινομένων) Διάφοροι επιστημονικοί κλάδοι αναλύουν ή διαιρούν τα φαινόμενα και μελετούν μέρη αυτών όπου στη συνέχεια απαιτείται η σύνδεση για να επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση και η συνολική θεώρηση

17 Έννοια και Στοιχεία του Συστήματος  Σύστημα ορίζεται ένα σύνολο στοιχείων ή μερών τα οποία συνδεόμενα μεταξύ τους μέσω σχέσεων αλληλεπίδρασης αποτελούν μια ολότητα (σύμπαν, γη, πανεπιστήμιο, υπολογιστής κλπ)  Βρίσκεται σε περιβάλλον με άλλα συστήματα  Αναπτύσσει σχέσεις αλληλεπίδρασης ανταλλάσσοντας υλικούς ή άυλους πόρους ως εκροές ή ως εισροές Μέρη/ υποσυστήματα Σύνορα του συστήματος: καθορίζεται βάση του στόχου του Εισροές (πόροι από το περιβάλλον, πληροφορίες, κεφάλαια, ενέργεια) Διαδικασία επεξεργασίας/ μετασχηματισμού Εκροές (αποτελέσματα, εισροές για άλλα συστήματα) Μηχανισμός επαναπληροφόρησης/ Ελέγχου (feddback)

18

19

20 Χαρακτηριστικά των Συστημάτων  Ανοικτά/ Κλειστά Συστήματα (αλληλεπίδραση με το περιβάλλον) Ανταλλαγές – εισροές – εκροές μεταξύ συστήματος και περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Μοναστήρι  Δυναμικότητα/ Στατικότητα (συχνότητα και σπουδαιότητα των αλλαγών εσωτερικά και εξωτερικά)  Πολυπλοκότητα (ποσότητα μερών και σχέσεων)  Συνέργεια (ολότητα είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών που την αποτελούν – αρμονία και συνεργασία)  Εντροπία (σύστημα οδηγείται σε εξαφάνιση - έλλειψη μηχανισμού ελέγχου – ανισορροπία μεταξύ εισροών εκροών

21 Η Οργάνωση ως Σύστημα  Κάθε κοινωνική οργάνωση αποτελεί ένα σύστημα – μπορεί να μελετηθεί μέσω της συστημικής προσέγγισης  Αποτελεί ολότητα συνιστάμενη από αλληλεπιδρώμενα μέρη  Εισροές (ανθρώπινοι και υλικοί πόροι, πληροφορίες, γνώσεις)  Εκροές (χρήσιμες υπηρεσίες και προϊόντα)

22


Κατέβασμα ppt "Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων ΤΕΙ Χαλκίδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 6 ο εξάμηνο Εισαγωγικές Έννοιες & Ορισμοί Διδάσκων Φώτης Χ. Κίτσιος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google