Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα Ζωής, Συντάξεων & Υγείας 15 Οκτωβρίου 2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα Ζωής, Συντάξεων & Υγείας 15 Οκτωβρίου 2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα Ζωής, Συντάξεων & Υγείας 15 Οκτωβρίου 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρήσιμοι & κρίσιμοι δείκτες Β. Θέματα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

3 3

4 Ποσοστό Ασφαλίστρων επί του Α.Ε.Π. στις χώρες της Ευρώπης (32) 4 (2012) Σύνολο Παραγωγής - Ασφαλίσεις Ζωής Μ. Βρετανία 12,9% - 9,3% Ολλανδία 12,5% - 3,2% Γαλλία 8,9% - 5,6% Βέλγιο 8,6% - 5,7% Δανία 8,6% - 5,7% Ιταλία 6,7% - 4,4% Πορτογαλία 6,6% - 4,2% Ισπανία 5,4% - 2,6% Ελλάδα 2,3% - 1,0% Σύνολο Ευρώπης 32 (2012 - μέσος όρος) : 7,6% - 4,5%

5 Ποσοστό Επενδύσεων επί του Α.Ε.Π. στις χώρες της Ευρώπης (32) 5 (2012 : Ασφαλίσεις Ζωής & Ζημιών) Δανία 103,0% Μ. Βρετανία 91,4% Γαλλία 91,3% Βέλγιο 70,4% Ολλανδία 68,9% Ιταλία 33,6% Πορτογαλία 31,9% Ισπανία 23,1% Ελλάδα 5,7% Σύνολο Ευρώπης 32 (2012 - μέσος όρος) : 58,0%

6 Συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρώπη (32) (ποσά σε εκατ. €) 6 Μεγέθη 2012ΕλλάδαΣυμμετοχή %Ευρώπη (32) Σύνολο παραγωγής ασφαλίστρων 4.410 0,40% 1.101.476 Επενδύσεις11.024 0,13% 8.349.418 Πλήθος Εταιριών69 1,27% 5.416 Πληθυσμός11.123.034 1,88% 591.115.559 Δείκτες 2012 Κατά Κεφαλήν Ασφάλιστρα (€) 3871.843 Κατά Κεφαλήν Ασφάλιστρα Ζωής(€) 1701.083 Ασφάλιστρα επί Α.Ε.Π. 2,3%7,6% Επενδύσεις επί Α.Ε.Π. 5,7%58,1%

7 7

8 8 2008 – 2013: – 24,6%

9 9 2008 – 2013: – 32,6%

10 10

11 Οι ασφαλίσεις ζωής στην Ελλάδα 11 Παραγωγή Ασφαλ. Ζωής 2014* : 1.800 (* εκτίμηση) 2013 : 1.681 (13/12: -13,3%) 2000 : 1.347 (Ποσά σε εκατομμύρια €) 2000 - 2013 μεταβολή : 25% ( ονομαστική ) -13% ( αποπληθωρισμένη ) +8,5% Πρόβλεψη για το χρόνο επί τη βάσει του εξαμήνου

12 12 +8,5%

13 13 +0,6%

14 14 +54,7%

15 15 +27,3%

16 Θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος : Κανονιστικές ρυθμίσεις και εποπτεία Η ανάπτυξη και η σταθερότητα, βασικός στόχος της Ε.Ε. Η ασφαλιστική αγορά συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Η ασφαλιστική αγορά είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής στην Ευρώπη με επενδύσεις €8,5 τρισ. Η ανάπτυξη απαιτεί προσέλκυση κεφαλαίων και μακροπρόθεσμες επενδύσεις, τις οποίες η κοινοτική νομοθεσία δεν πρέπει να αποθαρρύνει. 16

17 Κανονιστικές ρυθμίσεις Ευρωπαϊκός Κανονιστικός καταιγισμός 130 νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικές με την ασφάλιση στη διάρκεια της τελευταίας θητείας της Ευρωπαϊκής Εποπτείας Η συνεχής προσαρμογή σημαίνει κόστος. 17

18 Ανάγκη για αποτελεσματική & κατάλληλη νομοθεσία Στην πράξη υπάρχουν επιφυλάξεις : Ως παράδειγμα : Solvency II : οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις τιμωρούνται με κεφαλαιακές απαιτήσεις Kανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων: εμπόδια στην τιμολόγηση και στην ανίχνευση της απάτης 18 Κανονιστικές ρυθμίσεις

19 Η Ευρωπαϊκή κριτική επισημαίνει : Όχι στην υιοθέτηση λύσεων “οne-size-fits-all” : μεταξύ ασφαλιστών και ασφαλισμένων διαφόρων χωρών όσο και μεταξύ ασφαλιστικού και τραπεζικού κλάδου Ο ασφαλιστικός κλάδος έχει ιδιαιτερότητες. 19

20 Ευρωπαϊκή Εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Τομέα - ΕΣΧΕ Το 2011 συστήθηκε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας με την έκδοση αντίστοιχων Κανονισμών : 20 Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών - EBA Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων & Συντάξεων- ΕIOPA Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών - ΕSMA Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου - ESRB

21 Ευρωπαϊκή Eποπτεία του ΕΣΧΕ Δημοσίευση έκθεσης (προβλέπεται από τους Κανονισμούς Σύστασης των Αρχών) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του ΕΣΧΕ με στόχο την αξιολόγηση : της αποτελεσματικότητας της αυτοτέλειας της εποπτείας ανά τομέα του βαθμού σύγκλισης των πρακτικών εποπτείας μεταξύ των κρατών-μελών της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας και της αυτονομίας της Αρχής της επάρκειας των πόρων των Αρχών 21

22 Ευρωπαϊκή Eποπτεία του ΕΣΧΕ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μεταξύ άλλων : εξουσία ευθείας παρέμβασης σχετικά με την απαγόρευση ή τον περιορισμό των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων που απειλούν την ακεραιότητα των αγορών κατάργηση των εισφορών των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναζήτηση εναλλακτικών μοντέλων χρηματοδότησης ενδυνάμωση του ρόλου των Αρχών σχετικά με την επικύρωση των εσωτερικών μοντέλων κεφαλαιακών απαιτήσεων ιδιαίτερα στον κλάδο της ασφάλισης 22

23 Ευρωπαϊκή Eποπτεία του ΕΣΧΕ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μεταξύ άλλων : Επέκταση του πεδίου εφαρμογής στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών Δεν περιλαμβάνεται διευκρίνιση για τη νομική βάση των κατευθυντηρίων γραμμών Επόμενα βήματα Στις αρχές του 2015: νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του ΕΣΧΕ 23

24 Ευρωπαϊκή Eποπτεία του ΕΣΧΕ Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετασθεί αν χρειάζεται ασφαλιστική ένωση κατά το πρότυπο των τραπεζών. Είναι σκόπιμη η Ασφαλιστική Ένωση ; Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. 24

25 Ευρωπαϊκή Eποπτεία του ΕΣΧΕ Οι ευρωπαίοι ασφαλιστές επιθυμούν : Διατήρηση της ανεξαρτησίας των 3 Τομεακών Αρχών Λογοδοσία των Αρχών στα ευρωπαϊκά όργανα 25


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα Ζωής, Συντάξεων & Υγείας 15 Οκτωβρίου 2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google